Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Současnost 100 let školy.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Současnost 100 let školy."— Transkript prezentace:

1 Současnost 100 let školy

2 Základní informace Naši školu navštěvuje skoro 300 žáků, o které se stará 20 učitelů, 3 vychovatelky a dalších 10 nepedagogických pracovníků. Na druhém stupni je v každém ročníku jedna třída specializovaná na matematiku a přírodovědné předměty. Její žáci mají více hodin matematiky, fyziky a chemie.

3 Kontakt Základní škola Kolín II. Kmochova 943 280 02 Kolín 2 Telefony
– kancelář – sborovna – jídelna – družina

4 český jazyk, občanská výchova
Učitelský sbor 2007/2008 Mgr. Hana Holcmanová ředitelka matematika Mgr. Jana Mikesková zástupkyně 1.stupeň Mgr. Monika Coubalová výchovná poradkyně český jazyk, občanská výchova

5 matematika, přírodopis
Učitelský sbor 2007/2008 Mgr. Eliška Doubravová 1.stupeň Mgr. Dana Dvořáková 1.stupeň Gabriela Dvořáková anglický jazyk Mgr. Vladimír Hradecký matematika, fyzika RNDr. Šárka Jirušová matematika, přírodopis Mgr. Dana Kejklíčková 1.stupeň

6 Učitelský sbor 2007/2008 Mgr. Květuše Kněžourková
český jazyk, občanská výchova Mgr. Lucie Králová český jazyk PeadDr. Zdeňka Kroupová anglický jazyk, 1.stupeň Daniela Novotná český jazyk, výtvarná výchova Mgr. Ladislava Novotná 1.stupeň Kateřina Slavíčková rodinná výchova

7 tělesná výchova, zeměpis
Učitelský sbor 2007/2008 Pavel Soukup tělesná výchova Mgr. Jiřina Stupková 1. stupeň Mgr. Ivana Škardová německý jazyk, dějepis Mgr. Vladimír Škarvada chemie, přírodopis Mgr. Petr Tkadlec matematika, fyzika Mgr. Jana Wernerová matematika, fyzika Mgr. Danuše Záběhlická tělesná výchova, zeměpis

8 Vychovatelky a nepedagogičtí zaměstnanci 2007/2008
Blanka Čábelová vychovatelka Ilona Havelová vychovatelka Iva Jarošová vychovatelka Ing. Iva Červenková hospodářka, účetní Dražen Šťastný školník Jaroslava Brázdová uklízečka Zdeňka Kalincová uklízečka Lenka Máchová uklízečka

9 Třídy s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů
Matematická třída je výběrová. Jsou do ní přijímáni žáci pátých ročníků, kteří prošli úspěšně přijímací zkouškou. Žáci matematických tříd dosahují během školní docházky výborných výsledků v různých soutěžích. Absolventi matematických tříd nemají problémy s přijetím na jimi vybranou střední školu. historie

10 Počítačová učebna Počítačová učebna poskytuje žákům patnáct počítačů zapojených do počítačové sítě. Samozřejmostí je přístup na Internet, vlastní ová adresa a prostor pro data na serveru. Žáci mohou tisknout své práce, které ve škole vytvoří nebo si je přinesou z domova. K dispozici mají také skener. více fotek

11 Odborné učebny – chemie a fyzika
Od září 2008 mají žáci možnost se učit v nové odborné učebně fyziky a chemie. Byla v ní instalována moderní technika - notebook s dataprojektorem, digestoř a do lavic rozvedena elektřina, voda a plyn. více fotek

12 Odborné učebny – přírodopis
Učebna přírodopisu je v posledních letech soustavně vybavována moderní technikou. V současné době nabízíme výuku podporovanou interaktivní dotykovou tabulí Smart Board včetně vizualizéru. K výuce a práci žáků využíváme mikroskopy s elektrickým osvětlením, stereoskopické lupy, dataprojektor, DVD, videorekordér, mikroskop s vizualizací prostřednictvím digitální kamery, digitální kameru a digitální fotoaparát Nikon D50. více fotek

13 Odborné učebny – kuchyňka
Dobré jídlo mají rádi všichni. Proto bylo třeba naši školní kuchyňku převléci do nového kabátu tak, aby odpovídala svým zařízením i vybavením moderní místnosti, se kterou se žáci setkávají doma. To vše se povedlo. Kuchyňka se přeměnila v moderní a příjemnou učebnu. Děvčata i chlapci vaří s nadšením, naučí se nakupovat, hospodařit i uklízet. Je radost sledovat, jak jim jejich gastronomické speciality chutnají. více fotek

14 Studovna Počítačová učebna je využívána nejen v hodinách informatiky a jiných předmětů, ale i jako studovna. Studovna je otevřena jeden den v týdnu v odpoledních hodinách. Žáci mají volný přístup k informačním technologiím a mohou pracovat na vlastních projektech.

15 Jídelna Školní jídelna se také nachází v budově v Kmochově ulici č. 124. Vaří obědy nejen pro žáky a zaměstnance naší školy, ale i pro veřejnost. V některých dnech je možnost výběru ze dvou jídel. Výdej obědů je od 11:30 do 14:00 hodin. historie

16 Družina Školní družina se nachází v prvním patře budovy v Kmochově ulici č Průměrně ji každoročně navštěvuje 85 dětí z prvních až pátých tříd. Provoz: 6:30 – 7:45 hodin 11:45 – 16:30 hodin Pro své sportovní a zájmové aktivity využíváme přilehlou zahradu vybavenou mnoha prolézačkami, stoly pro stolní tenis, pískovištěm, skluzavkami, fotbalovým hřištěm a houpačkami. historie více fotek

17 Projekt Čisté Labe V rámci Nadace Partnerství s podporou TPCA probíhal na naší škole Projekt Čisté Labe. Během něho děti zpracovávaly historický vývoj řeky, chemické znečištění, zvířata a rostliny v okolí Labe. Výstupem projektu byla mimo jiné veřejná žákovská prezentace, na které žáci předvedli výsledky výzkumu i partnerům z TPCA. samostatná prezentace

18 Projektové vyučování Během školního roku probíhá v různých předmětech řada projektů. Žáci vyhledávají, získávají vlastním výzkumem a zpracovávají informace na dané téma. Výstupem jsou plakáty, tištěné materiály nebo internetové stránky. Jaderná fyzika – 9.B 2001 (www) Sluneční soustava – 9.B 2001 (www) Význační vědci – 9.B 2002 (www) Panovníci – 9.B 2003 (www) Naše stromy – 9.B 2004 (www) Naše rostliny – 9.B 2005 (www) My a devítka – 9.A 2008 (pdf)

19 Předmětové olympiády a soutěže
Žáci se v hojném počtu účastní předmětových olympiád a různých soutěží. Výrazných úspěchů dosahují především v oblastech, na které je škola zaměřena – matematické a fyzikální olympiádě. Nezanedbáváme však ani společenské vědy, výtvarné soutěže nebo sport. více fotek

20 Matematická soutěž PLUS
V roce 2008 proběhl již čtrnáctý ročník soutěže, kterou naše škola pořádá pro žáky 5. tříd z celého okresu. Soutěže se účastní pravidelně asi stovka dětí. Během hodiny mají vyřešit několik zajímavých úloh a poměřit své vědomosti s dětmi stejného věku. Ze soutěže si každý účastník odnese drobný dárek a ti nejlepší mají možnost přihlásit se do matematické třídy.

21 Sportovní soutěže Naše družstva se pravidelně účastní sportovních klání. Fotbal, basketbal a v posledních letech hlavně florbal, to jsou sporty, ve kterých jsme nejúspěšnější.

22 Dopravní soutěž Je důležité umět se orientovat v dopravních situacích. K tomu přispívá i dopravní soutěž pro mladší a starší žáky. Každý rok se účastníme obou kategorií. více fotek

23 Den otevřených dveří Pokud se chcete podívat na naši školu, ideální je k tomu Den otevřených dveří. Koná se každoročně na podzim. Můžete si prohlédnout školu, podívat se do výuky a informovat se na vše, co Vás zajímá. Naši školu můžete po domluvě navštívit i v jiném časovém termínu.

24 Škola nanečisto Máte doma budoucího prvňáčka?
Chcete, aby pro něho nebylo školní prostředí velká neznámá? Přiveďte ho do Školy nanečisto! Zde si vyzkouší, jak vypadá vyučování v opravdové škole. „Školička“ probíhá šestnáctkrát během školního roku a trvá půl hodiny týdně.

25 Zápis A je tu velký krok do života.
Zápis, který probíhá tradičně v lednu, je rozhraním mezi školkou a školou. Děti ukáží, co umí, a mohou se těšit, že v září nastoupí do první třídy. Paní učitelky se začínají připravovat na své budoucí žáčky a rodiče zamáčknou slzu v oku při pomyšlení, jak velké už mají potomky. více fotek

26 Školní klub Školní klub zahrnuje řadu kroužků, ve kterých mohou děti trávit volný čas. Kroužky se otvírají podle zájmu dětí. Jedná se o výuku cizích jazyků, výtvarné nebo sportovní kroužky. V posledních letech je také oblíben kroužek dramatický. Nabídku kroužků si můžete prohlédnout na stránkách školy. více fotek

27 Dramatický kroužek Vznikl v roce Mívá 15 až 20 členů. Každoročně připravuje 2 premiérová představení pro žáky naší školy, pro mateřské školy a rodinné příslušníky členů kroužku. Specifikou souboru je, že hrajeme jen původní hry typu autorského divadla, ve kterých jsou jednotlivé role psány přímo pro členy kroužku. více fotek

28 Keramický kroužek V polovině roku 2007 mohla škola, díky sponzorskému daru firmy TPCA, ale i jednotlivců, zakoupit elektrickou pec na vypalování keramiky. Začaly pracovat tři keramické kroužky. Dva pro první stupeň a jeden pro druhý stupeň. Děti práce s hlínou baví a dávají průchod své bujné fantazii. více fotek

29 Lyžařský výcvikový kurz
Pro žáky sedmého ročníku se každoročně pořádá lyžařský výcvikový kurz. Vedou ho zkušení lyžařští instruktoři z řad učitelů. I dítě, které nikdy nestálo na lyžích, se naučí během týdne základům lyžování. Jen aby byl sníh! více fotek

30 Sportovní aktivity Nutné je rozvíjet nejen ducha, ale i tělo. Proto klademe důraz i na tuto oblast. Žáci prvního stupně se účastní kurzu plavání. Žáci druhého stupně pak lyžařského výcviku. Chodíme bruslit, účastníme se mnoha sportovních utkání. Také ve školní družině mají žáci dostatek pohybu. Bruslení 6. třída (wmv) Bruslení 7. třída (wmv) více fotek

31 Třídní výlety V závěru školního roku třídy vyráží na třídní výlety. Někdy na den, jindy na dva, ale někteří si odskočí ze školy i na tři dny a poznávají krásy přírody a historických památek. Třídní výlet je i časem sportovních a kulturních aktivit, při kterých se děti a učitelé poznají jinak, než v prostředí školy. Na prvním stupni jezdí třídy na školu v přírodě. více fotek

32 Výjezdy do zahraničí Od roku 2004 pořádá škola výjezdy do zahraničí.
V rámci nich mají žáci poznat nejen cizí země, ale i život dětí v nich. Proto vždy navštěvují některou ze škol a mají možnost porovnávat školu u nás se školami v cizině. Děti takto procestovaly Španělsko, Itálii a Řecko. více fotek

33 Exkurze Též exkurze jsou pro žáky vítaným zpestřením.
Každoročně jezdíme v rámci výuky fyziky do planetária. Také zoologické a botanické zahrady jsou častým cílem výjezdů. Jindy jedeme poznávat krásy hlavního města nebo s Klubem mladého diváka navštívíme některé z divadel. více fotek

34 Besedy Oživením běžného školního provozu jsou besedy a exkurze. Při nich si žáci prakticky „osahají“ to, o čem se dozvídají v hodinách. Často pořádáme besedy o zvířatech, například dravcích, a s úspěchem se setkala i beseda o Africe, jak v podání pana učitele, který tento kontinent navštívil, tak v podání rodilých obyvatel Afriky. více fotek

35 Den jazyků Jak se dorozumět, když každý národ mluví jiným jazykem?
I o tom je Den jazyků, který každý rok organizují žáci devátého ročníku pro své mladší kamarády. Ti se zábavnou formou seznámí s různými světovými jazyky a zasoutěží si v připravených disciplínách. více fotek

36 Školní časopis Dvojka Od roku 1998 vychází čtyřikrát až šestkrát ročně časopis Dvojka. Redaktoři z řad dětí v něm zveřejňují své články, ankety a názory. Text je doplněn obrázky, z nichž nejcennější jsou ty, které děti samy nakreslí. Na webových stránkách školy se nachází internetová varianta časopisu. internetová verze všech čísel

37 Mikuláš Na prosinec se žáci devátých ročníků těší. Je to čas, kdy se mohou převléknout za čerty, anděle a Mikuláše a vyrazit do nižších ročníků, aby odměnili hodné žáčky a ty zlobivé si odnesli v pytli do … více fotek

38 Koncert na schodech Poslední akcí před Vánocemi je Koncert na schodech. Vybraní žáci se na něj připravují několik týdnů. S představením vystupují i mimo školu, například v mateřských školkách nebo v družině. Vrcholem jejich snažení jsou dva koncerty na schodech školy – jeden pro rodiče a druhý pro spolužáky. Přijďte se podívat. více fotek

39 Výzdoba školy O příjemné školní prostředí dbá především paní učitelka výtvarné výchovy i paní učitelky prvního stupně. Chodby školy, ale i strop, zdobí práce dětí. Někdy jsou to opravdové skvosty. Zkuste si představit, že potkáte takovou slepici. více fotek

40 Počítačové kurzy pro dospělé
Naše škola poskytuje služby též dospělým. Pořádáme akreditované kurzy z oblasti informatiky, kterých se mohou zúčastnit jak kolegové z jiných škol, tak veřejnost. Zlatá ulička v Kolíně byla vyfotografována na kurzu Práce s digitálním fotoaparátem.

41 Stánek s občerstvením Již řadu let, vždy o velké přestávce, otevírá pan školník stánek s občerstvením. Žáci si v něm mohou koupit sušenky, pitíčko nebo mléko. Každý den se před stánkem tvoří velká fronta dětí, což svědčí o jeho oblíbenosti.


Stáhnout ppt "Současnost 100 let školy."

Podobné prezentace


Reklamy Google