Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výbušniny …aneb pokusy s jednou rukou…. Výbušniny jsou chemické látky nebo jejich směsi, které jsou schopné mimořádně rychlé exotermické reakce spojené.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výbušniny …aneb pokusy s jednou rukou…. Výbušniny jsou chemické látky nebo jejich směsi, které jsou schopné mimořádně rychlé exotermické reakce spojené."— Transkript prezentace:

1 Výbušniny …aneb pokusy s jednou rukou…

2 Výbušniny jsou chemické látky nebo jejich směsi, které jsou schopné mimořádně rychlé exotermické reakce spojené s vývinem plynů o velkého objemu - výbuchu. Ke spuštění reakce dochází inicializací mechanickým, termickým nebo elektrickým podnětem. Součástí výbušnin je pravidelně oxidační činidlo neboli okysličovadlo, které dodá chemické reakci potřebný kyslík k hoření.

3 Výbuch Výbuch je prudké uvolnění energie v krátkém časovém úseku. Typy výbuchů:  Mechanický – uvolnění podtlaku nebo přetlaku  Elektrický – El.energie => Mechanická energie  Jaderný – neřízená jaderná reakce  Chemický - uvolnění energie chemickými procesy

4 Hodnocení Aby bylo možno vzájemně porovnat sílu a destrukční účinek jednotlivých sloučenin a výbušných směsí, je třeba definovat fyzikálně měřitelné parametry, podle nichž se bude toto porovnání provádět. Porovnáním těchto hodnot může pyrotechnik pro určitý konkrétní úkol vybrat vhodnější z dostupných typů náloží, které má právě k dispozici. Parametry pro hodnocení:  Objem výbušných plynů (V)  Výbuchová teplota (t)  Výbuchová energie (E)  Detonační rychlost (D)  Hustota výbušniny (h)  Brizace (tříštivost) (B)

5 Klasifikace Střeliviny- Používají se k udělení pohybu střelám-pro plnění lovecké, sportovní i vojenské munice. Např. černý prach, nitrocelulózový a nitroglycerinové prachy apod. Třaskaviny- Používají se výhradně na plnění rozbušek a kapslí. Jsou to látky vysoce citlivé na většinu impulsů. Nejčastěji jde o třaskavou rtuť, azid olovnatý, … Trhaviny- Jsou velmi málo citlivé na mechanické podněty a detonovat mohou pouze pomocí rozbušky, nebo detonací jiné trhaviny. Vybuchují detonací s velkým destrukčním účinkem. Např. TNT, Hexogen(RDX), Pentrit,…

6 Střeliviny Používají se jako náplň nábojnic střelných zbraní pro vojenské, sportoví i lovecké účely. Jejich účelem je udělit co největší mechanické zrychlení náboji rychlým, avšak kontrolovaným vývinem velkého množství plynů a vypuzením náboje z hlavně zbraně. Příkladem je klasický střelný prach.

7 Černý prach Střelný prach je nejslabší výbušninou a má velmi pomalý trhací účinek(explosivní hoření), proto se řadí mezi střeliviny. Volně zapálen rychle shoří bez výbuchu. Zapálením v uzavřeném prostoru prudce vzrůstá tlak plynů a při dobrém utěsnění pak přechází hoření ve výbuch. Roznětem pomocí rozbušky exploduje i volně sypaný. Používá se pro trhání kamene na desky, pařezů, ledu, v pyrotechnice a vojenství. Vojenský:Trhací:Standardní: 74-75% KNO360-70% KNO375% KNO3 10-11% S13-18% S10% S 14-16% C15-22% C15% C

8 Pískací slože Pískací slože jsou směsí okysličovadla a paliva, jako okysličovadlo se používá nejvíce chlorečnan a chloristan draselný. Palivy jsou soli aromatických kyselin, např. kyseliny salicylové, benzoové a podobných sloučeni. Jsou možné i jiné směsi, např. chlorečnan draselný/kyselina gallová nebo pikran draselný. Používají se v zábavné pyrotechnice, kde v raketkách působí jako palivo a zdroj pískání.

9 Třaskaviny Jsou to snadno vznítitelné výbušniny, které obvykle slouží k inicializaci výbuchu trhavin nebo střelivin. Při praktickém použití jsou přítomny pouze v nepatrném množství, např. třaskavina v roznětce nábojnice, rozbušky jako iniciátory důlních odstřelů apod. Nejběžnějšími typy třaskavin jsou různé azidy těžkých kovů jako olovo, stříbro nebo rtuť.

10 Jododusík Amoniakát jodidu dusitého, tzv. Jododusík – NI 3.NH 3 je černo-zelená krystalická látka kovového lesku. Je vysoce citlivý na mechanické podněty. Lze ho odpálit dotykem, hlasitým zvukem, nebo někdy i rádiovými vlnami. Jeho nebezpečnost je však nízká, protože má relativně slabou výbušnou sílu. Nemá praktického využití(přílišná citlivost).

11 Azid olovnatý Azid olovnatý - Pb(N 3 ) 2 vyváří bílé až slabě narůžovělé krystalky. Pro svou vynikající roznětnou sílu a poměrně vysokou stabilitu a snadnost přípravy je nejdůležitější třaskavinou ve výbušinářské technice. silné iniciační účinky předurčili tuto endotermní třaskavinu k výrobě iniciátorových složí a plnění rozbušek.

12 Fulminát rtuťnatý Triviálním názvem třaskavá rtuť, správně fulminát rtuťnatý - Hg(ONC) 2 patří do skupiny stabilních, ale citlivých třaskavin. Fulminát rtuťnatý tvoří šedý nebo bílý jemně krystalický prášek. Jako třaskavina se používá v primární části rozbušek, dříve jako jediná náplň rozbušek samotná nebo ve směsi s KClO 3 a Sb 2 S 3.

13 Trhaviny Jsou to výbušniny, které jsou za normálních podmínek velmi málo citlivé k vnějším vlivům a naopak po inicializaci dokáží vyvinout detonaci o mimořádně vysoké trhavé síle. Používají se obvykle při trhacích pracech v dolech, lomech, ražbě tunelů, demolicích apod. Mezi nejpoužívanější trhaviny patří Pentrit, Hexogen, TNT a řada průmyslových trhavin z nich složených.

14 TriNitroToluen Trinitrotoluen(TNT) – 1,3,5-trinitrotoluen je nejčastěji používanou trhavinou ze skupiny aromatických nitrolátek. Za své rozšíření vděčí snadnosti a bezpečnosti výroby, velké výkonnosti, chemické stálosti, malé citlivosti k nárazu i tření a značné bezpečnosti při manipulaci. 2,4,6-trinitrotoluen je naľloutlá krystalická látka.

15 Hexogen(RDX) Hexogen - 1,3,5-cyklotrimethylentrinitramin je vysoce brizantní trhavinou patřící mezi nejsilnější výbušniny. Používá se v náplních rozbušek, počinových náložkách, ve směsích s velkým množstvím jiných výbušnin, nejvíce s TNT(Hexolity), hliníkem(Hexaly), dusičnanem amonným(Ammatexy), v plastických trhavinách(Semtexy, kompozice C-4, Hexoplasty).

16 Pentrit Zkráceně nazývaný Pentrit je ester čtyřmocného alkoholu pentaerythritolu. Je jednou z nejbrizantnějších výbušnin, výkon je téměř shodný s hexogenem. Pentrit se používá v detonátorech, k výrobě iniciačních tělísek, pomocné roznětné nálože. Ve vojenství mimo uvedené nejvíce na plnění tříštivých, trhavě-tříštivých náloží malých kalibrů.

17 Nitrocelulosa Střelná bavlna neboli nitrocelulosa, vojenské značení CP-1 je velmi účinnou a brisantní výbušninou, která se dříve používala jako vojenská trhavina.V současnosti se používá na přípravu bezdýmných prachů. Síla a účinnost závisí na počtu NO 2 -skupin(%N), tedy stupni nitrace: střelná bavlna (trinitrát)14,14 až 12,76 %N kollodiová bavlna (dinitrát)11,97 až 11,18 %N drobivá nitrocelulosa10,12 až 1,0 % N

18 Tetryl Tetryl - 2,4,6-trinitro-N-methylnitramin je velmi účinnou výbušninou, převyšující silou TNT, relativní explosivní síla tetrylu je rovna 130% TNT. Jeho citlivost k mechanickým podnětům je vyšší nž u TNT a nižší než citlivost hexogenu a pentritu.

19 Kys. pikrová Je to jedna z nejdéle známých výbušnin. Trvoří žluté ksystalky. Po chemické stránce je to 2,4,6-trinitrofenol. Je poměrně citlivá vůči nárazům a tření. Má kyselou povahu. Z tohoto důvodu se dnes již moc nepoužívá, protože výroba není neekonomičtější a díky své kyselé povaze se nedá plnit do kovové munice(naleptávání). Z trhu jej vytlačilo TNT.

20 Semtex SEMTEX 1A 76%Pentrit 4,6%Hexogen 9,4%Styren-butadienový kaučuk 9%n-oktyl-ftalát, butylcitrát 1%Antioxidant a barvivo(N-fenyl-2-naftylamin a Sudan IV) SEMTEX H 40,9%Pentrit 41,2%Hexogen 9%Styren-butadienový kaučuk 7,9%n-oktyl-ftalát, butylcitrát 1%Antioxidant a barvivo(N-fenyl-2-naftylamin a Sudan I)

21 Konec VAROVÁNÍ!!! Ačkoli je výroba některých látek velmi jednoduchá(fulminát rtuťnatý, pískací slože,...) ne vždy musí výroba dopadnout dobře!!! A když už máte neodolatelně silné nutkání to zkusit, tak se držte návodu. Žádné: proč bych to měl chladit až na 0°C ?, plus mínus deset stupňů mě nezabije - *zabije (pozn.autora).


Stáhnout ppt "Výbušniny …aneb pokusy s jednou rukou…. Výbušniny jsou chemické látky nebo jejich směsi, které jsou schopné mimořádně rychlé exotermické reakce spojené."

Podobné prezentace


Reklamy Google