Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

David Sventek, říjen 2013, DOV. Leadership pro 21 století •leadership již není exklusivita „bosů nahoře“.. Každý má povinnost vést •nový leader musí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "David Sventek, říjen 2013, DOV. Leadership pro 21 století •leadership již není exklusivita „bosů nahoře“.. Každý má povinnost vést •nový leader musí."— Transkript prezentace:

1 David Sventek, říjen 2013, DOV

2

3 Leadership pro 21 století •leadership již není exklusivita „bosů nahoře“.. Každý má povinnost vést •nový leader musí vest k excelenci ostatní.. Být leadrem pro toto století znamená být schopen přinést to nejlepší lidem • leadership a management není totéž.. mezi leadershipem a management je jasný a významný rozdíl/ vést lidi je užívat Pull systém.. řídit lidi znamená používat Push systém / 162

4 Leadership pro 21 století •nastupuje era nového citlivého a humanistického vedení.. není možné být úspěšným leaderem bez interpersonální citlivosti •nový leader potřebuje mít holistický přistup, zahrnující širokou variaci kvalifikací, dovedností a schopností..být úspěšným leaderem společnosti znamená mít vysoké kvality v širokem okruhu činností. 162

5 Leadership pro 21 století •nová definice leadershipu spočívá na výjimečnosti ve zvládání změn, která daleko převyšuje schopnost pouze reagovat na změnu která se objeví, ale stoji na schopnosti předvídat změnu a měnit ji před tím než přijde …rozhodujícím aspektem moderního leadershipu pro budoucnost je otevřenost, dokonce hlad po změnách. 162

6 ČTYŘI IMPERATIVY výjimečného Leadera IMPERATIV: velmi důležitý, nezbytný, zásadní, kategorický, naléhavý a základní požadavek nebo příkaz. Jedná se tedy o něco, co nejde obejít. V leadershipu jsou to principy, kterých se drží ať už vědomě či nevědomě každý úspěšný lídr.

7 Důvěryhodnost = charakter a způsobilost Jak budovat důvěryhodnost? Základní definice CHARAKTER: osobní zralost, čestnost a zásadovost – to, jaký člověk je. ZPŮSOBILOST: nadání, dovednosti a schopnosti – to, co je člověk schopen dělat. DŮVĚRYHODNOST: vyjadřuje to, jak vás vnímají druzí lidé. Je to vaše věrohodnost ve smyslu vaší čestnosti, úmyslů, schopností a výsledků.

8 Důvěra

9

10 Jedinci jsou zodpovědní za svá rozhodnutí a mají svobodu volby. Rozhodl jsem se, že budu jednat v souladu s principy. Věřím v princip integrity, odvahy, věrnosti, prospěšnosti, soucitu, slušnosti, poctivosti. Principy jsou přírodní zákony, základní pravdy, které se nemění v čase.

11 A co tedy žít v souladu s principy znamená? Při každém svém kroku mít na mysli, že by měl být vykonán tak, aby se nestavěl do opozice s mravním jednáním. Aby nevykazoval ani náznak nezákonné činnosti, aby nezaváněl pachem špatných lidských vlastností, jako třeba pýcha, nenávist, mamon. Pokud u nás funguje svědomí, určitě poznáme, kdy začneme jednat v rozporu s principy.

12

13 Mé životní volby... • Nejlepší kamarád • Výběr studijního oboru • Výběr manželky (pokud neplatí teorie, že si vybírá vždy žena) • První zaměstnání • Sázka na tým • Akceptace role leadera • Odvaha (drzost) jít do náročných věcí • Rodičovství • Neodstěhování se z regionu • Rovnováha rolí (rodina/práce/služba/čas pro sebe) • Jednání v souladu s principy

14

15 Příležitosti a výzvy se před aktivními lidmi vynořují jako ryby. Jen je chytit za ploutve (za pačesy  ).

16 Výzva v roce 2006 • Vybudovat zcela novou organizaci na administraci EU fondů v regionu – postavit nový tým • Vyjednat s Evropskou komisí příspěvek pro kraje České republiky (cca 120 mld. Kč) • Zodpovědně investovat v kraji cca 20 mld. Kč • Dodržet pravidla a zároveň se snažit to nepřehnat s kontrolou a audity – udržet lidskou tvář úřadu

17

18 Čím jsme začali? Definovali jsme: • poslání, • vizi a • hodnoty organizace jako základní kameny organizační strategie.

19 Poslání organizace Naší profesionální službou přispíváme k evropské soudržnosti a dynamickému rozvoji regionu Moravskoslezsko.

20 Vize organizace Efektivní, zákaznicky a partnersky orientovaná organizace ctící hodnoty fairplay. • Usilujeme o to být: VÍC NEŽ DOBROU RADOU tzn.: Špičkový úřad regionální rady v ČR. Špičkový řídící orgán operačního programu v ČR. Špičková organizace veřejné správy v ČR.

21 Hodnoty organizace  Hrajeme fér a v týmu  Vstřícně a ochotně  Jednoduše  Moderně s dobou  Společně s vámi

22 Co bylo dál? A na poslání (smysl naší práce), vizi (toho, jakou organizaci chceme vybudovat) a hodnoty (co budeme společně ctít) jsme začali lákat spolupracovníky, kteří byli ochotni přijmout výzvu nového a nelehkého úkolu A byli jsme velmi úspěšní.

23 Kvalitní tým lidí je základem úspěchu organizace • Cca 100 zaměstnanců, z toho 85% inženýrů. • Fluktuace za 7 let nikdy nepřekročila 4% a nemocnost 1,5%. • Máme úspěšně investováno 17 mld. Kč, nehrozí nám ztráta evropských prostředků kvůli pomalému čerpání. • Vážený průměr EIRR za oněch 17 mld. Kč činí přes 11%. • Jsme dávání za vzorový příklad dobrého správce evropských fondů.

24 European Public Administration Award BEST PRACTICE CERTIFICATE HOLDER

25

26

27 Region se vylidňuje Ubývá obyvatel a nejvyšší úbytek je způsoben migračním úbytkem. Odcházejí zejména mladí, vzdělaní lidé, zatímco skupina sociálně slabších roste. Jedním z hlavních důvodů vystěhování je uváděna atraktivita nabídky práce. Dlouhodobě podprůměrná zaměstnanost Míra zaměstnanosti se pohybuje pod průměrem ČR, z pohledu nezaměstnanosti je problémem dlouhodobá nezaměstnanost a nezaměstnanost absolventů. Důvodem však nemusí být jen kvalifikační předpoklady, ale i další faktory.

28 Znečištěné ovzduší Tento stav odráží vysokou koncentraci průmyslu v regionu, pozornost je potřeba věnovat ale i znečištění z lokálních topenišť a dopravy. Znečištění ovzduší spolu s pracovními příležitostmi jsou obecně vnímány jako stěžejní faktory odchodu lidí z regionu. Koncentrace těžkého průmyslu Pro region je specifický malý počet velkých zaměstnavatelů. Vývoj v daných odvětvích tak má souvislost s riziky možného dopadu na nezaměstnanost, ekonomickou a sociální situaci a celkovou kvalitu života v regionu.

29 Roste chudoba V důsledku koncentrace nízkopříjmových obyvatel se zvyšuje počet sociálně vyloučených lokalit a počet obyvatel v nich žijících. Nízká podnikatelská aktivita I přes relativně kvalitní a dostupnou podnikatelskou infrastrukturu včetně možností využití brownfields je v regionu nižší ochota podnikat, nízká je i míra inovačních aktivit, kvalifikační úroveň MSK se zásadně nemění.

30 A přesto všechno Moravskoslezský kraj není tak nehostinný, zaprášený a negativní.

31 Proč se cítím patriotem Moravskoslezského kraje? Žiji tady rád a chci, aby se tady dobře žilo i mým dětem. Jsme tu doma. A na domově mi záleží. My společně tvoříme kraj. Lidé dělají místo krásným. Každý z nás má svobodu volby, každý má právo hledat cesty jak uspět. Přemýšlejme i nad tím, čím můžeme našemu kraji přispět.

32 Děkuji za pozvání. Držím palce Patriotům MSK. Jsou pro mne příkladem naplnění mého oblíbeného citátu: Změnou, kterou hledáme ve světě, se musíme stát my sami. Mahátma Gándhí


Stáhnout ppt "David Sventek, říjen 2013, DOV. Leadership pro 21 století •leadership již není exklusivita „bosů nahoře“.. Každý má povinnost vést •nový leader musí."

Podobné prezentace


Reklamy Google