Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Osvědčené metody spolupráce s romskou komunitou v Prachaticích

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Osvědčené metody spolupráce s romskou komunitou v Prachaticích"— Transkript prezentace:

1 Osvědčené metody spolupráce s romskou komunitou v Prachaticích
Hanka Rabenhauptová Praha 2. prosince 2010

2 Prezentace – Osvědčené metody spolupráce s romskou komunitou - osnova
Město Prachatice Možnosti spolupráce Setkání s Romy Bydlení Zaměstnanost Vzdělání Volnočasové aktivity, neziskové organizace Komunitní plánování a sociální služby

3 Město Prachatice s bohatou historií a památkami
nacházející se v přírodě v předhůří Národního parku Šumava je klidné, bezpečné, menší město, přívětivé k turistům, s širokým spektrem kvalitních služeb město komunikující se všemi složkami svých obyvatel nezaměstnanost 5,9% obyvatel od roku 2009 v Národní síti zdravých měst Romská komunita ve městě - 160

4 Možnosti spolupráce s městem
Komise prevence kriminality – člen Rom Studentská rada města – zástupce školy město nezřizuje výbor pro národnostní menšiny, protože zde žije pouze 1% zástupci jsou i ve volebních komisích několik Romů také již kandidovalo do zastupitelstva města

5 Setkání s Romy, DEN ROMÚ Práce, vzdělání, chování, volný čas, zdraví, bydlení, poplatky a dávky jsou hlavními tématy při již tradičních setkání u příležitosti Mezinárodního dne Rómů

6 Bydlení …

7 Romové žijí zejména v obecních bytech, se sociálním zařízením.
Za poslední rok se zlepšila morálka placení nájmů, možnost získání lepších bytů. Domácnosti udržovány na dobré úrovni, problémy s úklidem společných prostor.

8 Zaněstnanost …

9 ze současných počtů je zaměstnáno pouze 10 osob
někteří jsou v evideci Úřadu práce Prachatice, o práci nejeví zájem ve městě je romská úklidová četa, velmi pozitivně vnímána v Prachaticích pracují ještě další Romové (v lese, průmyslové zóně), neprokazují žádné dluhy, ani problémy, žijí na sídlišti mezi majoritní společností ostatní žijí z dávek pomoci v hmotné nouzi, státní sociální podpory a invalidních důchodů

10 Veřejná služba – město Prachatice nabízí
evidence na ÚP, 20 – 30 hodin zdarma pro město, pak dávky, jinak existenční minimum 2020,- Kč Veřejně prospěšné práce - město využívá vychází z registru úřadu práce příležitostné, placené Obecně prospěšné práce – Městská policie dohlíží, jedná se o alternativní tresty (odsouzení, neodpracuje –li, změna k nepodmíněnému trestu)

11 Vzdělání …

12 většina romských rodičů nepovažuje vzdělání za hodnotu
nedosahují vyššího vzdělání, mají základní a nízkou kvalifikaci na trhu práce 4 děti navštěvují základní školu čtyři Romové vyučení, jedna Romka s maturitou

13 Projekt Romano suno na podporu čtenářství a literární tvorby romských dětí ve spolupráci knihovny, školy a organizací Nová škola tvůrčí dílny (četba pohádek v romštině, malování obrázků, psaní prostřednictvím vizualizace vyprávění o historii Romů a romská hudba, zpěv, tanec

14 Volný čas …

15 Romská mini školička projekt města a občanského sdružení pro předškolní děti cílem je připrava na úspěšné zahájení povinné školní docházky, naučit se pravidelnému režimu a základům společenského chování i zdravému životnímu stylu. Projekt je zaměřen i na posilování školní úspěšnosti romských dětí již školou povinných a jejich setrvání ve vzdělávacím systému. Doplňující částí projektu byla také nabídka různé zájmové činnosti pro tyto děti., celé rodiny

16 Komunitní centrum Krumlovská
Město a ÚP z řad nezaměstnaných vedoucího 2x v týdnu pro děti a 1x pro rodiče setkávání Cílová skupina osoby ze sociálně slabých rodin, ohrožených vyloučením Hlavní m cílem je nabídka aktivit, dodržování a vštěpování základních norem slušného chování a pohyb. nově i katechetka při výuce etiky a náboženství  

17 LUNGO DROM – Dlouhá cesta o.s. Prachatice
20 dětí, 2x týdně volnočasové aktivity Prezentace na webu, akcích nejen města Folklorní soubor tanců

18 DROM – romské středisko,
příspěvková organizace pro občany ohrožené sociálním vyloučením, v ČR působí od roku 1989, v Prachaticích projekt SASTIPEN ČR – zdravotně sociální pomoc ve vyloučených lokalitách od r (podpora EU) zdravotně sociální pomocník

19 Možnost zapojení se do kroužků, kurzů a dalších aktivit pořádaných městem a neziskovými organizacemi ve městě např. Dny zdraví …. Evropský týden mobility… Taneční přehlídky…

20 Komunitní plánování Podpora osob ohrožených sociálním vyloučením
pracovní skupina komunitního plánování počet osob v pracovním týmu 17 Místo setkávání: Azylový dům 5 setkání 6 opatření a 14 aktivit (6 projekt RE Start, terénní program kontaktního centra x bezplatné ošacení, rekonstrukce azylového domu)

21 Současná nabídka sociálních služeb ve městě
Sociální poradenství Centrum pro zdravotně postižené Poradna – Hospic sv. Jana N. Neumanna Krizové centrum – Centrum pomoci rodině a dětem Specifické poradenství pro sluchově postižené SNN Azylové domy Azylový dům sv. Dominika Savia pro matky s dětmi Prachatice Terénní programy Most naděje FCH Pečovatelská služba DPS PT 2x Charita, Ledax Domovy pro seniory DS Mistra Křišťana PT Domovy se zvláštním režimem, Tísňová péče, Osobní asistence, Chráněné bydlení, Podpora samostatného bydlení, Denní, Týdenní stacionáře,Centra denních služeb, Domy na půl cesty, Noclehárny, Sociálně – aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, služby pro rodiny s dětmi, Služby následné péče, Terapeutické komunity, Sociální rehabilitace, Sociálně terapeutické dílny, Průvodcovské a předčitatelské služby, Tlumočnické služby - NEJSOU Odlehčovací služby HOSPIC sv. Jana N.Neumanna Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Nízkoprahové zařízení pro děti Céčko Nízkoprahové zařízení pro mládež COOLna Kontaktní centra o.s.Prevent Prachatice

22 NSZM /Zdravé město Prachatice
Děkuji za pozornost. Hanka Rabenhauptová NSZM /Zdravé město Prachatice


Stáhnout ppt "Osvědčené metody spolupráce s romskou komunitou v Prachaticích"

Podobné prezentace


Reklamy Google