Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Místa plná rozhledů v Euroregionu Glacensis

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Místa plná rozhledů v Euroregionu Glacensis"— Transkript prezentace:

1 Místa plná rozhledů v Euroregionu Glacensis

2 Příprava žádosti Koncem roku 2011 Euroregion Glacensis oslovil potencionální partnery. Účastnici vyjádřili zájem o realizaci projektu, došlo ke schválení harmonogramu přípravy projektu. První společná schůzka se uskutečnila , zde bylo domluvené, že Vedoucí partner bude Euroregion Glacensis. Nositeli vlastních investičních aktivit výstavby, rekonstrukce rozhleden jsou řešeny prostřednictvím jednotlivých partnerů projektu. Následovala další setkání 2x v červnu 2012, v červenci 2012, 2x v srpnu 2012 a 1x v únoru 2013.

3 Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika v letech 2007 – 2013
Prioritní osa II. – Zlepšení podmínek pro rozvoj podnikatelského prostředí a cestovního ruchu 2.2 Podpora rozvoje cestovního ruchu výstavba a modernizace turistické infrastruktury, kultura, tradice, ochrana, renovace památek Projekt schválen na zasedání Monitorovacího výboru dne v polské Raciborzi.

4 Harmonogram a rozpočet projektu
Harmonogram projektu: 7 / 2013 – 2 / 2015 Rozpočet projektu: Celkem (100%): ,52 Eur ERDF (85%): ,85 Eur SR (5%): ,96 Eur Vlastní vklad: ,71 Eur

5 Stručné info o projektu
Účelem projektu je vytvoření nového turistického produktu v česko - polském příhraničí - PUTOVÁNÍ PO ROZHLEDNÁCH - naučná stezka. S realizací nového produktu vyvstala potřeba vzniku souvisejících aktivit v podobě investic do výstavby případně rekonstrukce rozhleden a vyhlídkových míst v celkovém počtu 9 nových nebo rekonstruovaných rozhleden. Každá rozhledna bude mít informační tabuli s historií daného místa rozhledny, s kódem, který turista opíše, celkem bude 9 kódů. Úkolem bude vyplnit alespoň 5 kódů a z toho min 2 na polské straně.

6 Mapa realizovaných rozhleden

7 Partneři projektu Vedoucí partner:
Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska-Euroregion Glacensis Partneři projektu: Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis Gmina Miejska Nowa Ruda Gmina Radków Gmina Kudowa Zdrój Správa Krkonošského národního parku Vrchlabí Město Trutnov Branka, o.p.s. Obec Horní Čermná

8 Jednotlivé aktivity partnerů
Vedoucí partner Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska-Euroregion Glacensis Koordinace realizace celého projektu Publicita a propagace projektu: 1. Publikace A4, ks v Čj, Pj, Aj, Nj. Materiál bude představovat území jako celek s nabídkou rozhleden a vyhlídkových míst. 2. Skládačka set, ks - v obálce dohromady všech 9 listů A4 / míst, jeden list bude obsahovat český, polský, anglický, německý text. Prezentace všech rozhleden. 3. Skládačka listy, ks - jednotlivé listy A4 9 míst k prezentaci jedné rozhledny. 4. Letáček k "Putování po rozhlednách" ks. Na letáčku budou pravidla putování a tabulka pro vyplnění soutěžních kódů. 9 míst = 9 kódů. 5. Nákup turistických známek ks. www stránky Závěrečná konference - zorganizování společného setkání na dané téma a představení výstupů projektu.

9 Inovace propagačního materiálu
Publikace A4, ks v Čj, Pj, Aj, Nj. Materiál bude představovat území jako celek s nabídkou rozhleden a vyhlídkových míst.

10 Jednotlivé aktivity partnerů
Partner projektu Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis Propagace a publicita na polské straně: 1. vydání 4 map o celkovém nákladu kusů prezentující vyhlídková místa a rozhledny na území Euroregionu se zvláštní propagací těch, které vznikly v rámci projektu v PL/A/CZ/N verzi. 2. Fotografická dokumentace k mapám během otevření každé rozhledny za účelem jejího předání vybranému zhotoviteli map. 3. Publikování informací o projektu na internetové stránce a prezentace nových turistických produktů, které vznikly v rámci projektu.

11 Jednotlivé aktivity partnerů
Partner projektu GMINA MIEJSKA NOWA RUDA rekonstrukce a modernizace rozhledny (stěny, střecha, vyhlídková terasa, renovace interiéru věže ). Rozhledna stojí na Hoře svaté Anny, 647 m n. m. vyznačení a zprůchodnění trasy spojující dvě novorudské rozhledny, aby mohly být začleněny do vyhlídkové trasy. nyní má rozhledna výšku 17,76. Vyhlídka je v 17 m. Po rekonstrukci bude rozhledna vysoká  22,83 m. materiál rozhledny je z pískovcového kamene v kombinaci se dřevem. z rozhledny bude výhled: střední a západní Sudety (polská i česká strana), Krkonoše.

12 Aktuální stav před rekonstrukcí

13 Plánovaný stav po rekonstrukci

14 Jednotlivé aktivity partnerů
Partner projektu GMINA RADKÓW výstavba rozhledny v Suszynie. Rozhledna bude vysoká 27 m. Suszyna je malá vesnice na jihovýchodě Stěnavských Pahorku. Okolí Suszyny je malebné a obklopené zemědělskými půdami prorostené hájema. Suszyna byla založena v roce 1281 rytířem Conradus zván de Reno. Rozhledna bude vyrobena z pískovcových bloků různých velikostí a zakončená střechou. Vyhlídková plošina bude ve výšce 22 m z rozhledny bude vidět na: Stolové hory, Broumovské stěny, Krkonoše, Masiv Sněžníku, Orlické hory výroba reklamních předmětů montáž tabule s mapou, na které budou vyznačeny ostatní věže a vyhlídková místa partnerů projektu

15

16 Jednotlivé aktivity partnerů
Partner projektu KUDOWA ZDRÓJ modernizace vyhlídkového altánu na Parkové hoře v Kudowe Zdrój, modernizace schodů a stezek vedoucích k altánu, prořez stromů v ose výhledu z altánu propagační činnost, tj. informační tabule a distribuování propagačních materiálů altán je z dřevěné konstrukce, 500 m n. m. výhled je na hřebeny Orlických hor

17

18 Jednotlivé aktivity partnerů
Partner projektu SPRÁVA KRKONOŠSKÉHO NÁRODNÍHO PARKU VRCHLABÍ výstavba rozhledny Maxovka. Lokalita Rýchor patří k historicky vyhledávaným turistickým cílům ve východních Krkonoších. Místo, kde bude stát rozhledna, se nachází v první zóně Krkonošského národního parku v nadmořské výšce 1002,6 m n. m. Dostupnost k rozhledně je po turistické lesní pěšině vybudovaná rozhledna bude konstrukčně uzavřená, opláštěná stavba bez dopadu přírodních vlivů, sněhu na schodišti, zastřešená. Je zamýšlena celoroční přístupnost vyhlídkové věže. Rozhledna bude z prefabrikovaného betonu bílé barvy hranolového tvaru. Uvnitř rozhledny bude betonové schodiště, umožňující přístup k 1. vyhlídce 10,8 m, vrchní vyhlídka 13,5 m bude zasklena, poslední vyhlídka bude nad střechou 16,2 m, která bude zpřístupněna pouze za příznivého počasí. Celková výška rozhledny bude 22,7 m. (1025 m n. m.) kapacita rozhledny bude max. 20 osob výhled z rozhledny bude na hlavní Krkonošský hřeben se Sněžkou

19

20 Jednotlivé aktivity partnerů
Partner projektu MĚSTO TRUTNOV výstavba rozhledny v blízkosti železobetonového bunkru TS-73 Stachelberg, který je v regionu Trutnovska největším opevněním rozhledna bude dřevěná, postavena na plánované naučné trase a cyklotrase o výšce vyhlídkových plošin 9,4 m a 20,8 m, celková výška rozhledny bude 24,5 m výhled bude možný do Libavského sedla (oblast Lubawky, Kamiennej Góry, Góry Kaczawskie), na Rýchory, Vraní hory, Jestřebí hory, Szczeliniec (Hejšovina), Góry Stołowe, Orlické hory, oblast Králického Sněžníka, do údolí Úpy a přes les Království na Zvičinu. Z jediného místa také vznikne panoramatický pohled na souvislou linii pevnostního opevnění

21

22 Jednotlivé aktivity partnerů
Partner projektu BRANKA, o.p.s. výstavba rozhleden v turisticky významných, atraktivních lokalitách Kladského pomezí v obcích Žernov, Teplice n. Met. - Skály a Horní Radechová – Slavíkov 1. Teplice n. Met. - vrchol Čáp 786 m na JZ okraji areálu Adršpašsko Teplických skal 2. Žernov - na konci obce u cyklotrasy č. 4057 3. Horní Radechová - Slavíkov na kopci Signál 501 m poblíž turistické trasy volnou krajinou z Hronova do Náchoda z rozhleden bude za příznivých podmínek možno vidět Krkonoše, Jestřebí hory, Orlické hory, vodní nádrž Rozkoš, město Českou Skalici a další sídla na české, ale i polské straně

23 Jednotlivé aktivity partnerů
Partner projektu BRANKA, o.p.s. Lokalita Slavíkov výstavba nové rozhledny v k.ú. Slavíkov na vrcholu Signál 496 m n. m. nedaleko obce Horní Radechová a místní části Slavíkov výška vyhlídkové plošiny 25,2 m nad rostlým terénem, celková výška 29 m hlavní nosníky, podlahy a výplně zábradlí budou dřevěné, schodiště ocelové výhled z rozhledny bude: Sever: Maternice, Ostaš, Broumovské stěny, částečně Javoří hory Severozápad: Červenokostelecko, Jestřebí hory, Zvičina, Krkonoše Severovýchod: Hronovsko, Broumovské stěny, Stolové hory, Kudowa Zdrój Jihovýchod: Náchodsko, Dobrošov, Orlické hory, Kralický Sněžník Jih: Pavlišov, Českoskalicko Jihozápad: Zvičina

24

25 Jednotlivé aktivity partnerů
Partner projektu BRANKA, o.p.s. Lokalita Žernov rozhledna v obci Žernov bude stát na konci obce u cyklotrasy č s návazností na Babiččino údolí, 380 m n. m.. dřevěná rozhledna v kombinaci s ocelovými nosnými prvky vyhlídková plošina bude v 18,4 m nad terénem, rozhledna bude mít 5 podlaží Výhled z rozhledny bude: Sever: Červená hora, Babiččino údolí Úpy, Jestřebí hory, Krkonoše Severozápad: Podzvičinsko, Zvičina, Krkonoše Severovýchod: Červenokostelecko, Stolové hory Jihovýchod: Dobrošov, Orlické hory Jih: Českoskalicko, Rozkoš, Kunětická hory, Hradecko Jihozápad: Babiččino údolí, Jaroměřsko, Podzvičinsko

26

27 Jednotlivé aktivity partnerů
Partner projektu BRANKA, o.p.s. Lokalita Skály - Čáp rozhledna v osadě Skály u Teplic nad Metují na nejvyšším vrcholu Adršpašsko – Teplických skal v Národní přírodní rezervaci Adršpašsko – Teplické skály, 786 m n. m. výška vyhlídkové plošiny 9 m nad stávajícím skalním blokem, celková výška stavby 13m na holém skalním vrchu nosné prvky rozhledny dřevěné spojené ocelovými prvky, podlahy dřevěné, výplně zábradlí ocelové pruty a dřevěné výhled z rozhledny bude: Sever: Teplické skály, Starozámecký vrch, Mirošovské stěny Severozápad: Krkonoše, Zvičina, Rumburk Severovýchod: Mirošovské stěny, Javoří hory, Broumovsko, Soví hory Jihovýchod: Ostaš, Hejšovina, Bor, Broumovské stěny Jih: Vysoký Kámen, Dobrošov, Orlické hory, Švédský vrch, Stárkovsko Jihozápad: Jestřebí hory

28

29 Jednotlivé aktivity partnerů
Partner projektu OBEC HORNÍ ČERMNÁ výstavba rozhledny se zázemím pro turisty v blízkosti poutního kostela na Mariánské Hoře, na horizontu kopce nad obcí Horní Čermná konstrukce rozhledny bude drobná bez opláštění, hlavním použitým materiálem bude dřevo, ocelové točité schodiště výška vyhlídkové plošiny 18,8 m nad terénem, výška byla navržena jako optimální z pohledu krajinného vzhledu a výhledu do kraje zázemí pro turisty tvoří přístřešek pro posezení rozhled je na všechny světové strany, jsou vidět Orlické Hory, Jeseníky se svými vrcholy, Bystřické hory, Suchý Vrch či město Lanškroun a okolí Mariánská hora se rozprostírá přímo na evropském rozvodí Severního a Černého moře nedaleko Lanškrouna, jde o významné poutní místo, na vrchu stojí kaple z roku zasvěcená Panně Marii

30

31 KONTAKT: Panská 1492, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
Sekretář Euroregionu Glacensis a ředitel RDA: mobil: Projektoví manažeři: Ing. Martina Sedláčková Zadražilová mobil: Ing. Josef Taláb mobil:


Stáhnout ppt "Místa plná rozhledů v Euroregionu Glacensis"

Podobné prezentace


Reklamy Google