Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

19. 6. 2013 1 Místa plná rozhledů v Euroregionu Glacensis.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "19. 6. 2013 1 Místa plná rozhledů v Euroregionu Glacensis."— Transkript prezentace:

1 19. 6. 2013 1 Místa plná rozhledů v Euroregionu Glacensis

2 Příprava žádosti 19. 6. 2013 2  Koncem roku 2011 Euroregion Glacensis oslovil potencionální partnery. Účastnici vyjádřili zájem o realizaci projektu, došlo ke schválení harmonogramu přípravy projektu.  První společná schůzka se uskutečnila 4. 4. 2012, zde bylo domluvené, že Vedoucí partner bude Euroregion Glacensis.  Nositeli vlastních investičních aktivit výstavby, rekonstrukce rozhleden jsou řešeny prostřednictvím jednotlivých partnerů projektu.  Následovala další setkání 2x v červnu 2012, v červenci 2012, 2x v srpnu 2012 a 1x v únoru 2013.

3 Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika v letech 2007 – 2013 19. 6. 2013 3 Prioritní osa II. – Zlepšení podmínek pro rozvoj podnikatelského prostředí a cestovního ruchu 2.2 Podpora rozvoje cestovního ruchu  výstavba a modernizace turistické infrastruktury, kultura, tradice, ochrana, renovace památek Projekt schválen na zasedání Monitorovacího výboru dne 11.6.2013 v polské Raciborzi.

4 Harmonogram a rozpočet projektu 19. 6. 2013 4 Harmonogram projektu: 7 / 2013 – 2 / 2015 Rozpočet projektu: Celkem (100%): 1 731 657,52 Eur ERDF (85%): 1 471 908,85 Eur SR (5%): 36 587,96 Eur Vlastní vklad: 223 160,71 Eur

5 Stručné info o projektu 19. 6. 2013 5  Účelem projektu je vytvoření nového turistického produktu v česko - polském příhraničí - PUTOVÁNÍ PO ROZHLEDNÁCH - naučná stezka.  S realizací nového produktu vyvstala potřeba vzniku souvisejících aktivit v podobě investic do výstavby případně rekonstrukce rozhleden a vyhlídkových míst v celkovém počtu 9 nových nebo rekonstruovaných rozhleden.  Každá rozhledna bude mít informační tabuli s historií daného místa rozhledny, s kódem, který turista opíše, celkem bude 9 kódů. Úkolem bude vyplnit alespoň 5 kódů a z toho min 2 na polské straně.

6 Mapa realizovaných rozhleden 19. 6. 2013 6

7 Partneři projektu 19. 6. 2013 7 Vedoucí partner:  Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska-Euroregion Glacensis Partneři projektu:  Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis  Gmina Miejska Nowa Ruda  Gmina Radków  Gmina Kudowa Zdrój  Správa Krkonošského národního parku Vrchlabí  Město Trutnov  Branka, o.p.s.  Obec Horní Čermná

8 Jednotlivé aktivity partnerů 19. 6. 2013 8 Vedoucí partner Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska-Euroregion Glacensis Koordinace realizace celého projektu Publicita a propagace projektu:  1. Publikace A4, 15 000 ks v Čj, Pj, Aj, Nj. Materiál bude představovat území jako celek s nabídkou rozhleden a vyhlídkových míst.  2. Skládačka set, 5 000 ks - v obálce dohromady všech 9 listů A4 / míst, jeden list bude obsahovat český, polský, anglický, německý text. Prezentace všech rozhleden.  3. Skládačka listy, 45 000 ks - jednotlivé listy A4 9 míst k prezentaci jedné rozhledny.  4. Letáček k "Putování po rozhlednách" 30 000 ks. Na letáčku budou pravidla putování a tabulka pro vyplnění soutěžních kódů. 9 míst = 9 kódů.  5. Nákup turistických známek 9 000 ks.  www stránky  Závěrečná konference - zorganizování společného setkání na dané téma a představení výstupů projektu.

9 Inovace propagačního materiálu 19. 6. 2013 9 Publikace A4, 15 000 ks v Čj, Pj, Aj, Nj. Materiál bude představovat území jako celek s nabídkou rozhleden a vyhlídkových míst.

10 Jednotlivé aktivity partnerů 19. 6. 2013 10 Partner projektu Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis Propagace a publicita na polské straně:  1. vydání 4 map o celkovém nákladu 28.000 kusů prezentující vyhlídková místa a rozhledny na území Euroregionu se zvláštní propagací těch, které vznikly v rámci projektu v PL/A/CZ/N verzi.  2. Fotografická dokumentace k mapám během otevření každé rozhledny za účelem jejího předání vybranému zhotoviteli map.  3. Publikování informací o projektu na internetové stránce a prezentace nových turistických produktů, které vznikly v rámci projektu.

11 Jednotlivé aktivity partnerů 19. 6. 2013 11 Partner projektu GMINA MIEJSKA NOWA RUDA  rekonstrukce a modernizace rozhledny (stěny, střecha, vyhlídková terasa, renovace interiéru věže ). Rozhledna stojí na Hoře svaté Anny, 647 m n. m.  vyznačení a zprůchodnění trasy spojující dvě novorudské rozhledny, aby mohly být začleněny do vyhlídkové trasy.  nyní má rozhledna výšku 17,76. Vyhlídka je v 17 m. Po rekonstrukci bude rozhledna vysoká 22,83 m.  materiál rozhledny je z pískovcového kamene v kombinaci se dřevem.  z rozhledny bude výhled: střední a západní Sudety (polská i česká strana), Krkonoše.

12 Aktuální stav před rekonstrukcí 19. 6. 2013 12

13 Plánovaný stav po rekonstrukci 19. 6. 2013 13

14 Jednotlivé aktivity partnerů 19. 6. 2013 14 Partner projektu GMINA RADKÓW  výstavba rozhledny v Suszynie. Rozhledna bude vysoká 27 m. Suszyna je malá vesnice na jihovýchodě Stěnavských Pahorku. Okolí Suszyny je malebné a obklopené zemědělskými půdami prorostené hájema. Suszyna byla založena v roce 1281 rytířem Conradus zván de Reno. Rozhledna bude vyrobena z pískovcových bloků různých velikostí a zakončená střechou. Vyhlídková plošina bude ve výšce 22 m  z rozhledny bude vidět na: Stolové hory, Broumovské stěny, Krkonoše, Masiv Sněžníku, Orlické hory  výroba reklamních předmětů  montáž tabule s mapou, na které budou vyznačeny ostatní věže a vyhlídková místa partnerů projektu

15 19. 6. 2013 15

16 Jednotlivé aktivity partnerů 19. 6. 2013 16 Partner projektu KUDOWA ZDRÓJ  modernizace vyhlídkového altánu na Parkové hoře v Kudowe Zdrój, modernizace schodů a stezek vedoucích k altánu, prořez stromů v ose výhledu z altánu  propagační činnost, tj. informační tabule a distribuování propagačních materiálů  altán je z dřevěné konstrukce, 500 m n. m.  výhled je na hřebeny Orlických hor

17 19. 6. 2013 17

18 Jednotlivé aktivity partnerů 19. 6. 2013 18 Partner projektu SPRÁVA KRKONOŠSKÉHO NÁRODNÍHO PARKU VRCHLABÍ  výstavba rozhledny Maxovka. Lokalita Rýchor patří k historicky vyhledávaným turistickým cílům ve východních Krkonoších. Místo, kde bude stát rozhledna, se nachází v první zóně Krkonošského národního parku v nadmořské výšce 1002,6 m n. m. Dostupnost k rozhledně je po turistické lesní pěšině  vybudovaná rozhledna bude konstrukčně uzavřená, opláštěná stavba bez dopadu přírodních vlivů, sněhu na schodišti, zastřešená. Je zamýšlena celoroční přístupnost vyhlídkové věže. Rozhledna bude z prefabrikovaného betonu bílé barvy hranolového tvaru. Uvnitř rozhledny bude betonové schodiště, umožňující přístup k 1. vyhlídce 10,8 m, vrchní vyhlídka 13,5 m bude zasklena, poslední vyhlídka bude nad střechou 16,2 m, která bude zpřístupněna pouze za příznivého počasí. Celková výška rozhledny bude 22,7 m. (1025 m n. m.)  kapacita rozhledny bude max. 20 osob  výhled z rozhledny bude na hlavní Krkonošský hřeben se Sněžkou

19 19. 6. 2013 19

20 Jednotlivé aktivity partnerů 19. 6. 2013 20 Partner projektu MĚSTO TRUTNOV  výstavba rozhledny v blízkosti železobetonového bunkru TS-73 Stachelberg, který je v regionu Trutnovska největším opevněním  rozhledna bude dřevěná, postavena na plánované naučné trase a cyklotrase o výšce vyhlídkových plošin 9,4 m a 20,8 m, celková výška rozhledny bude 24,5 m  výhled bude možný do Libavského sedla (oblast Lubawky, Kamiennej Góry, Góry Kaczawskie), na Rýchory, Vraní hory, Jestřebí hory, Szczeliniec (Hejšovina), Góry Stołowe, Orlické hory, oblast Králického Sněžníka, do údolí Úpy a přes les Království na Zvičinu. Z jediného místa také vznikne panoramatický pohled na souvislou linii pevnostního opevnění

21 19. 6. 2013 21

22 Jednotlivé aktivity partnerů 19. 6. 2013 22 Partner projektu BRANKA, o.p.s.  výstavba rozhleden v turisticky významných, atraktivních lokalitách Kladského pomezí v obcích Žernov, Teplice n. Met. - Skály a Horní Radechová – Slavíkov  1. Teplice n. Met. - vrchol Čáp 786 m na JZ okraji areálu Adršpašsko Teplických skal  2. Žernov - na konci obce u cyklotrasy č. 4057  3. Horní Radechová - Slavíkov na kopci Signál 501 m poblíž turistické trasy volnou krajinou z Hronova do Náchoda  z rozhleden bude za příznivých podmínek možno vidět Krkonoše, Jestřebí hory, Orlické hory, vodní nádrž Rozkoš, město Českou Skalici a další sídla na české, ale i polské straně

23 Jednotlivé aktivity partnerů 19. 6. 2013 23 Partner projektu BRANKA, o.p.s. Lokalita Slavíkov  výstavba nové rozhledny v k.ú. Slavíkov na vrcholu Signál 496 m n. m. nedaleko obce Horní Radechová a místní části Slavíkov  výška vyhlídkové plošiny 25,2 m nad rostlým terénem, celková výška 29 m  hlavní nosníky, podlahy a výplně zábradlí budou dřevěné, schodiště ocelové  výhled z rozhledny bude: Sever: Maternice, Ostaš, Broumovské stěny, částečně Javoří hory Severozápad: Červenokostelecko, Jestřebí hory, Zvičina, Krkonoše Severovýchod: Hronovsko, Broumovské stěny, Stolové hory, Kudowa Zdrój Jihovýchod: Náchodsko, Dobrošov, Orlické hory, Kralický Sněžník Jih: Pavlišov, Českoskalicko Jihozápad: Zvičina

24 19. 6. 2013 24

25 Jednotlivé aktivity partnerů 19. 6. 2013 25 Partner projektu BRANKA, o.p.s. Lokalita Žernov  rozhledna v obci Žernov bude stát na konci obce u cyklotrasy č. 4057 s návazností na Babiččino údolí, 380 m n. m..  dřevěná rozhledna v kombinaci s ocelovými nosnými prvky  vyhlídková plošina bude v 18,4 m nad terénem, rozhledna bude mít 5 podlaží  Výhled z rozhledny bude: Sever: Červená hora, Babiččino údolí Úpy, Jestřebí hory, Krkonoše Severozápad: Podzvičinsko, Zvičina, Krkonoše Severovýchod: Červenokostelecko, Stolové hory Jihovýchod: Dobrošov, Orlické hory Jih: Českoskalicko, Rozkoš, Kunětická hory, Hradecko Jihozápad: Babiččino údolí, Jaroměřsko, Podzvičinsko

26 19. 6. 2013 26

27 Jednotlivé aktivity partnerů 19. 6. 2013 27 Partner projektu BRANKA, o.p.s. Lokalita Skály - Čáp  rozhledna v osadě Skály u Teplic nad Metují na nejvyšším vrcholu Adršpašsko – Teplických skal v Národní přírodní rezervaci Adršpašsko – Teplické skály, 786 m n. m.  výška vyhlídkové plošiny 9 m nad stávajícím skalním blokem, celková výška stavby 13m na holém skalním vrchu  nosné prvky rozhledny dřevěné spojené ocelovými prvky, podlahy dřevěné, výplně zábradlí ocelové pruty a dřevěné  výhled z rozhledny bude: Sever: Teplické skály, Starozámecký vrch, Mirošovské stěny Severozápad: Krkonoše, Zvičina, Rumburk Severovýchod: Mirošovské stěny, Javoří hory, Broumovsko, Soví hory Jihovýchod: Ostaš, Hejšovina, Bor, Broumovské stěny Jih: Vysoký Kámen, Dobrošov, Orlické hory, Švédský vrch, Stárkovsko Jihozápad: Jestřebí hory

28 19. 6. 2013 28

29 Jednotlivé aktivity partnerů 19. 6. 2013 29 Partner projektu OBEC HORNÍ ČERMNÁ  výstavba rozhledny se zázemím pro turisty v blízkosti poutního kostela na Mariánské Hoře, na horizontu kopce nad obcí Horní Čermná  konstrukce rozhledny bude drobná bez opláštění, hlavním použitým materiálem bude dřevo, ocelové točité schodiště  výška vyhlídkové plošiny 18,8 m nad terénem, výška byla navržena jako optimální z pohledu krajinného vzhledu a výhledu do kraje  zázemí pro turisty tvoří přístřešek pro posezení  rozhled je na všechny světové strany, jsou vidět Orlické Hory, Jeseníky se svými vrcholy, Bystřické hory, Suchý Vrch či město Lanškroun a okolí  Mariánská hora se rozprostírá přímo na evropském rozvodí Severního a Černého moře nedaleko Lanškrouna, jde o významné poutní místo, na vrchu stojí kaple z roku 1868 zasvěcená Panně Marii

30 19. 6. 2013 30

31 KONTAKT: Panská 1492, 516 01 Rychnov nad Kněžnou 19. 6. 2013 31 Sekretář Euroregionu Glacensis a ředitel RDA: jaroslav.stefek@euro-glacensis.czjaroslav.stefek@euro-glacensis.cz; mobil: 604 606 666 jaroslav.stefek@rda-rk.cz Projektoví manažeři: Ing. Martina Sedláčková Zadražilová martina.zadrazilova@rda-rk.czmartina.zadrazilova@rda-rk.cz; mobil: 736 747 506 Ing. Josef Taláb josef.talab@rda-rk.czjosef.talab@rda-rk.cz; mobil: 736 752 238


Stáhnout ppt "19. 6. 2013 1 Místa plná rozhledů v Euroregionu Glacensis."

Podobné prezentace


Reklamy Google