Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

19. 6. 2013 1 Místa plná rozhledů v Euroregionu Glacensis.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "19. 6. 2013 1 Místa plná rozhledů v Euroregionu Glacensis."— Transkript prezentace:

1 Místa plná rozhledů v Euroregionu Glacensis

2 Příprava žádosti  Koncem roku 2011 Euroregion Glacensis oslovil potencionální partnery. Účastnici vyjádřili zájem o realizaci projektu, došlo ke schválení harmonogramu přípravy projektu.  První společná schůzka se uskutečnila , zde bylo domluvené, že Vedoucí partner bude Euroregion Glacensis.  Nositeli vlastních investičních aktivit výstavby, rekonstrukce rozhleden jsou řešeny prostřednictvím jednotlivých partnerů projektu.  Následovala další setkání 2x v červnu 2012, v červenci 2012, 2x v srpnu 2012 a 1x v únoru 2013.

3 Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika v letech 2007 – Prioritní osa II. – Zlepšení podmínek pro rozvoj podnikatelského prostředí a cestovního ruchu 2.2 Podpora rozvoje cestovního ruchu  výstavba a modernizace turistické infrastruktury, kultura, tradice, ochrana, renovace památek Projekt schválen na zasedání Monitorovacího výboru dne v polské Raciborzi.

4 Harmonogram a rozpočet projektu Harmonogram projektu: 7 / 2013 – 2 / 2015 Rozpočet projektu: Celkem (100%): ,52 Eur ERDF (85%): ,85 Eur SR (5%): ,96 Eur Vlastní vklad: ,71 Eur

5 Stručné info o projektu  Účelem projektu je vytvoření nového turistického produktu v česko - polském příhraničí - PUTOVÁNÍ PO ROZHLEDNÁCH - naučná stezka.  S realizací nového produktu vyvstala potřeba vzniku souvisejících aktivit v podobě investic do výstavby případně rekonstrukce rozhleden a vyhlídkových míst v celkovém počtu 9 nových nebo rekonstruovaných rozhleden.  Každá rozhledna bude mít informační tabuli s historií daného místa rozhledny, s kódem, který turista opíše, celkem bude 9 kódů. Úkolem bude vyplnit alespoň 5 kódů a z toho min 2 na polské straně.

6 Mapa realizovaných rozhleden

7 Partneři projektu Vedoucí partner:  Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska-Euroregion Glacensis Partneři projektu:  Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis  Gmina Miejska Nowa Ruda  Gmina Radków  Gmina Kudowa Zdrój  Správa Krkonošského národního parku Vrchlabí  Město Trutnov  Branka, o.p.s.  Obec Horní Čermná

8 Jednotlivé aktivity partnerů Vedoucí partner Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska-Euroregion Glacensis Koordinace realizace celého projektu Publicita a propagace projektu:  1. Publikace A4, ks v Čj, Pj, Aj, Nj. Materiál bude představovat území jako celek s nabídkou rozhleden a vyhlídkových míst.  2. Skládačka set, ks - v obálce dohromady všech 9 listů A4 / míst, jeden list bude obsahovat český, polský, anglický, německý text. Prezentace všech rozhleden.  3. Skládačka listy, ks - jednotlivé listy A4 9 míst k prezentaci jedné rozhledny.  4. Letáček k "Putování po rozhlednách" ks. Na letáčku budou pravidla putování a tabulka pro vyplnění soutěžních kódů. 9 míst = 9 kódů.  5. Nákup turistických známek ks.  www stránky  Závěrečná konference - zorganizování společného setkání na dané téma a představení výstupů projektu.

9 Inovace propagačního materiálu Publikace A4, ks v Čj, Pj, Aj, Nj. Materiál bude představovat území jako celek s nabídkou rozhleden a vyhlídkových míst.

10 Jednotlivé aktivity partnerů Partner projektu Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis Propagace a publicita na polské straně:  1. vydání 4 map o celkovém nákladu kusů prezentující vyhlídková místa a rozhledny na území Euroregionu se zvláštní propagací těch, které vznikly v rámci projektu v PL/A/CZ/N verzi.  2. Fotografická dokumentace k mapám během otevření každé rozhledny za účelem jejího předání vybranému zhotoviteli map.  3. Publikování informací o projektu na internetové stránce a prezentace nových turistických produktů, které vznikly v rámci projektu.

11 Jednotlivé aktivity partnerů Partner projektu GMINA MIEJSKA NOWA RUDA  rekonstrukce a modernizace rozhledny (stěny, střecha, vyhlídková terasa, renovace interiéru věže ). Rozhledna stojí na Hoře svaté Anny, 647 m n. m.  vyznačení a zprůchodnění trasy spojující dvě novorudské rozhledny, aby mohly být začleněny do vyhlídkové trasy.  nyní má rozhledna výšku 17,76. Vyhlídka je v 17 m. Po rekonstrukci bude rozhledna vysoká 22,83 m.  materiál rozhledny je z pískovcového kamene v kombinaci se dřevem.  z rozhledny bude výhled: střední a západní Sudety (polská i česká strana), Krkonoše.

12 Aktuální stav před rekonstrukcí

13 Plánovaný stav po rekonstrukci

14 Jednotlivé aktivity partnerů Partner projektu GMINA RADKÓW  výstavba rozhledny v Suszynie. Rozhledna bude vysoká 27 m. Suszyna je malá vesnice na jihovýchodě Stěnavských Pahorku. Okolí Suszyny je malebné a obklopené zemědělskými půdami prorostené hájema. Suszyna byla založena v roce 1281 rytířem Conradus zván de Reno. Rozhledna bude vyrobena z pískovcových bloků různých velikostí a zakončená střechou. Vyhlídková plošina bude ve výšce 22 m  z rozhledny bude vidět na: Stolové hory, Broumovské stěny, Krkonoše, Masiv Sněžníku, Orlické hory  výroba reklamních předmětů  montáž tabule s mapou, na které budou vyznačeny ostatní věže a vyhlídková místa partnerů projektu

15

16 Jednotlivé aktivity partnerů Partner projektu KUDOWA ZDRÓJ  modernizace vyhlídkového altánu na Parkové hoře v Kudowe Zdrój, modernizace schodů a stezek vedoucích k altánu, prořez stromů v ose výhledu z altánu  propagační činnost, tj. informační tabule a distribuování propagačních materiálů  altán je z dřevěné konstrukce, 500 m n. m.  výhled je na hřebeny Orlických hor

17

18 Jednotlivé aktivity partnerů Partner projektu SPRÁVA KRKONOŠSKÉHO NÁRODNÍHO PARKU VRCHLABÍ  výstavba rozhledny Maxovka. Lokalita Rýchor patří k historicky vyhledávaným turistickým cílům ve východních Krkonoších. Místo, kde bude stát rozhledna, se nachází v první zóně Krkonošského národního parku v nadmořské výšce 1002,6 m n. m. Dostupnost k rozhledně je po turistické lesní pěšině  vybudovaná rozhledna bude konstrukčně uzavřená, opláštěná stavba bez dopadu přírodních vlivů, sněhu na schodišti, zastřešená. Je zamýšlena celoroční přístupnost vyhlídkové věže. Rozhledna bude z prefabrikovaného betonu bílé barvy hranolového tvaru. Uvnitř rozhledny bude betonové schodiště, umožňující přístup k 1. vyhlídce 10,8 m, vrchní vyhlídka 13,5 m bude zasklena, poslední vyhlídka bude nad střechou 16,2 m, která bude zpřístupněna pouze za příznivého počasí. Celková výška rozhledny bude 22,7 m. (1025 m n. m.)  kapacita rozhledny bude max. 20 osob  výhled z rozhledny bude na hlavní Krkonošský hřeben se Sněžkou

19

20 Jednotlivé aktivity partnerů Partner projektu MĚSTO TRUTNOV  výstavba rozhledny v blízkosti železobetonového bunkru TS-73 Stachelberg, který je v regionu Trutnovska největším opevněním  rozhledna bude dřevěná, postavena na plánované naučné trase a cyklotrase o výšce vyhlídkových plošin 9,4 m a 20,8 m, celková výška rozhledny bude 24,5 m  výhled bude možný do Libavského sedla (oblast Lubawky, Kamiennej Góry, Góry Kaczawskie), na Rýchory, Vraní hory, Jestřebí hory, Szczeliniec (Hejšovina), Góry Stołowe, Orlické hory, oblast Králického Sněžníka, do údolí Úpy a přes les Království na Zvičinu. Z jediného místa také vznikne panoramatický pohled na souvislou linii pevnostního opevnění

21

22 Jednotlivé aktivity partnerů Partner projektu BRANKA, o.p.s.  výstavba rozhleden v turisticky významných, atraktivních lokalitách Kladského pomezí v obcích Žernov, Teplice n. Met. - Skály a Horní Radechová – Slavíkov  1. Teplice n. Met. - vrchol Čáp 786 m na JZ okraji areálu Adršpašsko Teplických skal  2. Žernov - na konci obce u cyklotrasy č  3. Horní Radechová - Slavíkov na kopci Signál 501 m poblíž turistické trasy volnou krajinou z Hronova do Náchoda  z rozhleden bude za příznivých podmínek možno vidět Krkonoše, Jestřebí hory, Orlické hory, vodní nádrž Rozkoš, město Českou Skalici a další sídla na české, ale i polské straně

23 Jednotlivé aktivity partnerů Partner projektu BRANKA, o.p.s. Lokalita Slavíkov  výstavba nové rozhledny v k.ú. Slavíkov na vrcholu Signál 496 m n. m. nedaleko obce Horní Radechová a místní části Slavíkov  výška vyhlídkové plošiny 25,2 m nad rostlým terénem, celková výška 29 m  hlavní nosníky, podlahy a výplně zábradlí budou dřevěné, schodiště ocelové  výhled z rozhledny bude: Sever: Maternice, Ostaš, Broumovské stěny, částečně Javoří hory Severozápad: Červenokostelecko, Jestřebí hory, Zvičina, Krkonoše Severovýchod: Hronovsko, Broumovské stěny, Stolové hory, Kudowa Zdrój Jihovýchod: Náchodsko, Dobrošov, Orlické hory, Kralický Sněžník Jih: Pavlišov, Českoskalicko Jihozápad: Zvičina

24

25 Jednotlivé aktivity partnerů Partner projektu BRANKA, o.p.s. Lokalita Žernov  rozhledna v obci Žernov bude stát na konci obce u cyklotrasy č s návazností na Babiččino údolí, 380 m n. m..  dřevěná rozhledna v kombinaci s ocelovými nosnými prvky  vyhlídková plošina bude v 18,4 m nad terénem, rozhledna bude mít 5 podlaží  Výhled z rozhledny bude: Sever: Červená hora, Babiččino údolí Úpy, Jestřebí hory, Krkonoše Severozápad: Podzvičinsko, Zvičina, Krkonoše Severovýchod: Červenokostelecko, Stolové hory Jihovýchod: Dobrošov, Orlické hory Jih: Českoskalicko, Rozkoš, Kunětická hory, Hradecko Jihozápad: Babiččino údolí, Jaroměřsko, Podzvičinsko

26

27 Jednotlivé aktivity partnerů Partner projektu BRANKA, o.p.s. Lokalita Skály - Čáp  rozhledna v osadě Skály u Teplic nad Metují na nejvyšším vrcholu Adršpašsko – Teplických skal v Národní přírodní rezervaci Adršpašsko – Teplické skály, 786 m n. m.  výška vyhlídkové plošiny 9 m nad stávajícím skalním blokem, celková výška stavby 13m na holém skalním vrchu  nosné prvky rozhledny dřevěné spojené ocelovými prvky, podlahy dřevěné, výplně zábradlí ocelové pruty a dřevěné  výhled z rozhledny bude: Sever: Teplické skály, Starozámecký vrch, Mirošovské stěny Severozápad: Krkonoše, Zvičina, Rumburk Severovýchod: Mirošovské stěny, Javoří hory, Broumovsko, Soví hory Jihovýchod: Ostaš, Hejšovina, Bor, Broumovské stěny Jih: Vysoký Kámen, Dobrošov, Orlické hory, Švédský vrch, Stárkovsko Jihozápad: Jestřebí hory

28

29 Jednotlivé aktivity partnerů Partner projektu OBEC HORNÍ ČERMNÁ  výstavba rozhledny se zázemím pro turisty v blízkosti poutního kostela na Mariánské Hoře, na horizontu kopce nad obcí Horní Čermná  konstrukce rozhledny bude drobná bez opláštění, hlavním použitým materiálem bude dřevo, ocelové točité schodiště  výška vyhlídkové plošiny 18,8 m nad terénem, výška byla navržena jako optimální z pohledu krajinného vzhledu a výhledu do kraje  zázemí pro turisty tvoří přístřešek pro posezení  rozhled je na všechny světové strany, jsou vidět Orlické Hory, Jeseníky se svými vrcholy, Bystřické hory, Suchý Vrch či město Lanškroun a okolí  Mariánská hora se rozprostírá přímo na evropském rozvodí Severního a Černého moře nedaleko Lanškrouna, jde o významné poutní místo, na vrchu stojí kaple z roku 1868 zasvěcená Panně Marii

30

31 KONTAKT: Panská 1492, Rychnov nad Kněžnou Sekretář Euroregionu Glacensis a ředitel RDA: mobil: Projektoví manažeři: Ing. Martina Sedláčková Zadražilová mobil: Ing. Josef Taláb mobil:


Stáhnout ppt "19. 6. 2013 1 Místa plná rozhledů v Euroregionu Glacensis."

Podobné prezentace


Reklamy Google