Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Civilizační choroby Projekt 18.3.08.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Civilizační choroby Projekt 18.3.08."— Transkript prezentace:

1 Civilizační choroby Projekt

2 Civilizační choroby je skupina onemocnění, které se spíše než popisem vymezují výčtem, i když v obecnosti lze patrně říci, že se jedná o choroby, které jsou spojeny s životním stylem především moderní doby a větších měst. Hlavními příčinami vzniku těchto chorob jsou průmyslová velkovýroba a druhotně i příjem kaloricky bohatých potravin zejména tučných a slaných a přeslazených jídel, které jsou převážně z živočišných zdrojů, dále pak významný úbytek fyzického pohybu, nadměrná konzumace jídla, alkoholu a cigaret a zvýšený stres.

3 Za civilizační chorobu se označuje :
AIDS (HIV) cévní onemocnění předčasná ateroskleróza infarkt myokardu cévní mozkové příhody hypertenze obezita diabetes mellitus

4 nádory předčasné stárnutí zánětlivá revmatická onemocnění kloubů předčasné porody a potraty některé vrozené vývojové vady nervového systému novorozenců deprese demence včetně Alzheimerovy choroby chronický únavový syndrom zácpa únava stres

5 Hypertenze Arteriální hypertenze je vysoký tlak krve v tepnách.
Hodnoty arteriálního krevního tlaku 140 a více mm rtuťového sloupce u systolického tlaku 90 a více mm rtuťového sloupce u diastolického tlaku jsou považovány za patologické (chorobné) a je třeba je léčit. Arteriální hypertenzi lze považovat za jedno z civilizačních onemocnění, její vyskyt stoupá úměrně s dosaženým stupněm civilizačního vývoje společnosti.

6 Rizikové faktory hypertenze:
Rizikovými faktory pro její vznik jsou obezita, vysoký věk, nevhodný životní styl (např. nevhodné složení stravy, stres, kouření), svou roli ovšem hrají i dědičné předpoklady ke vzniku tohoto onemocnění. Příčinou může být také jiné onemocnění, např. ledvin, žláz s vnitřní sekrecí nebo oběhové soustavy - v takovém případě mluvíme o tzv. sekundární arteriální hypertenzi.

7 Infarkt myokardu: Infarkt
myokardu (srdeční mrtvice) je odumření části srdečního svalu, které je způsobeno nedostatečným krevním zásobení kyslíkem (ischemie). Příčinou nedokrvení je uzávěr koronální (věnčité) tepny nebo její prasknutí (ruptura). Ucpání je nejčastěji způsobeno aterosklerózou neboli kornatěním (koronárních) tepen. Toto onemocnění vzniká usazováním cholesterolu, cukrů, vápníku a jiných tuků na stěně cévy, kde se postupně vytváří cholesterolový plát. Ten časem praská a poškozuje cévu. Do prasklin se dostává krev, která se srazí a vytvoří krevní sraženinu (trombus), která cévu ucpe. Část svalu není prokrvována a odumírá. Při delším trvání může dojít i k zástavě srdce.

8 Infarkt myokardu se vyskytuje více u mužů než u žen
Infarkt myokardu se vyskytuje více u mužů než u žen. Nejvíce ohroženi jsou muži nad 50 let a ženy nad 60 let. Toto onemocnění se však nevyhýbá také mladším lidem, kteří mají nadměrnou srážlivost krve, genetické dispozice či velmi špatnou životosprávu. Infarkt myokardu je spolu s anginou pectoris ischemickou chorobou srdeční (ICHS), na kterou ročně umírají statisíce lidí.

9 Ucpaná tepna (1) Poškozený okrsek srdečního svalu (2) Pravá koronární tepna (RCA) Levá koronární tepna (LCA)

10 Obezita Obezita, česky otylost (zastarale cizím slovem obesita, nebo obesitas, zastarale česky obtloustlost) je stav, ve kterém přirozená energetická rezerva savce (např. člověka), která je uložena v tukové tkáni stoupla nad obvyklou úroveň a poškozuje zdraví. Obezita u divoké zvěře je relativně vzácná, ale je obvyklá u domácích zvířat jako prasata, psi nebo kočky atd., které mohou být překrmené a bez dostatečného pohybu.

11 V České republice se udávají statistická data o 40 % obyvatel bojujících s obezitou. Jiné prameny hovoří o tom, že 60-65 % Čechů je obézních. Statistiky OSN hovoří o celosvětové epidemii obezity. Některé výzkumy hovoří o obezitě jako nemoci, kterou lze léčit jako virovou nemoc.

12 Obezita Netýká se jen lidí.

13 Alkoholismus Alkoholismus nebo též závislost na alkoholu je chronické recidivující onemocnění postihující nejen celou osobnost postiženého jedince po stránce psychické a fyzické, ale i jeho blízké, zvláště pak rodinné příslušníky. Patří mezi nejzávažnější a nejrozšířenější formy závislosti. Obecně lze o něm hovořit, dosáhne-li závislost na alkoholu takového stupně, že škodí buď jedinci, společnosti nebo oběma. Tuto nemoc je možno jako všechny ostatní duševní i tělesné poruchy léčit. Průběh závislosti na alkoholu je různý. Odlišuje se mimo jiné podle toho, jaký alkohol je zneužíván.

14 V České republice je alkohol problém, který je často bagatelizován
V České republice je alkohol problém, který je často bagatelizován. Dá se říci, že lidí kteří problematicky konzumují alkoholické nápoje jsou v Česku desetitisíce. Z dostupných statistik vyplývá, že problém tohoto druhu má 25 % mužů a 10 % žen. Je znepokojující i rozšířenost konzumace alkoholu mezi mládeží. Tento fenomén je na okraji zájmu veřejnosti a zastiňuje ho viditelnější drogová problematika. Je nutné konstatovat, že alkohol, i přesto že je legální, pořád zůstává drogou srovnatelnou s heroinem nebo opiáty. Nabaluje na sebe celou řadu negativních jevů, jako je kriminalita, rozvodovost, sekundární chronická až smrtelná onemocnění. Slovo alkohol pochází z arabského al-kahal, což se dá přeložit jako jemná substance. Vzniká působením kvasinek při kvašení cukrů. Tento proces je v přirozeném prostředí možný nejvýše do 14%, protože poté jsou kvasinky ničeny vlastním produktem. Dalším procesem vzniká ocet.

15 Alkoholismus: Pokud se tento problém neřeší,člověk může i zemřít.

16 Nádory všeobecně: Nádor (blastom, neoplazie (~ tumor) je označení pro shluk nezvratně pozměněných buněk nebo tkáně, které rostou autonomně (bez ohledu na nositele nádoru). Slovo tumor se ale někdy používá v širším slova smyslu pro jakékoliv zduření.

17 Nádor hrtanu

18 Nádor na plicích

19 Rakovina kůže

20 diabetes mellitus Diabetes mellitus (lidově cukrovka) je chronické onemocnění metabolismu glukosy způsobené poruchou tvorby inzulínu ve slinivce břišní. Projevuje se zvýšenou hladinou glukosy v krvi (z toho NEvyplývá, že diabetik má neustále zvýšenou glykémii!) Zároveň však postihuje i hospodaření s ostatními živinami a ovlivňuje tak celkově přeměnu látek v organismu. Existují dva základní typy DM, které mají podobné manifestační projevy, ale odlišné příčiny vzniku, tudíž se oba dva typy léčí jiným způsobem.

21 Specialní stříkačky s jehlou pro diabetiky:

22 Vedoucí projektu:Iveta Votápková
Výrobní tým:Votápková D. Salátová Künzl Forman Kocourek Černý Ságer Vujtek Solnařová Bittner Malý


Stáhnout ppt "Civilizační choroby Projekt 18.3.08."

Podobné prezentace


Reklamy Google