Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

FINANČNÍ DERIVÁTY A PRANÍ ŠPINAVÝCH PENĚZ Matěj Pavlík.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "FINANČNÍ DERIVÁTY A PRANÍ ŠPINAVÝCH PENĚZ Matěj Pavlík."— Transkript prezentace:

1 FINANČNÍ DERIVÁTY A PRANÍ ŠPINAVÝCH PENĚZ Matěj Pavlík

2 Stručný obsah •Finanční deriváty •Regulace •Situace v Čechách •Obchodování s deriváty •Hazard velkých společností •Praní peněz •Praxe •Metody •Boj •Situace v Čechách •Závěr

3 Finanční deriváty •Definice - Finanční nástroje založené na nějakém základnějším nástroji (podkladové aktivum) •Rozdělení - Futures - Opce - Warranty - Swapy

4 Regulace •Zmanipulované a chybné účetnictví •Zajišťovací a spekulativní deriváty •Kompromis •Prostřednictvím kapitálové přiměřenosti ( ukazatel, který je počítán jako poměr kapitálu banky k rizikově váženým aktivům )

5 Situace v Čechách •Od 2001 •Burza cenných papírů Praha •Dvě futures na pražský PX index. •Můžeme obchodovat přes brokery v cizině •Rychlý rozvoj •2,-Kč resp. 10,-Kč za kontrakt

6 Obchodování s deriváty •Spekulace •Zajišťovací obchody •Arbitráž

7 Obchodování s deriváty •podkladové aktivum •jednotka kontraktu •krok kotace •určení posledního dne obchodování a splatnosti •zavírací cena futures •denní a konečná cena vypořádání •vypisování nových sérií •způsob vypořádání

8 Hazard velkých společností •Velké společnosti •Hazard •Regulace hazardu •Spojitost s deriváty •Zakázané obchody •Hedžové fondy

9 Hazard velkých společností •Zakázané obchody: •market corner (tržní roh) úspěšné snahy obchodníka manipulovat s cenou futures, a to tím, že získá účinnou kontrolu nad obchodováním s futures a nad dodávkou podkladového aktiva •market squeeze (tržní sevření) získání kontroly nad cenou futures v důsledku poruch v dodávce podkladového aktiva •fiction trading (fiktivní obchodování) vytváření zdánlivého dojmu, že obchodování probíhá, aniž by se na burze uskutečňovaly obchodní aktivity •pre-arranged trading (předem sjednané obchodování) dva obchodníci se předem domluví na určitém obchodu za určitou cenu •accomodation trading (přizpůsobené obchodování) vstup do transakcí za účelem napomoci jinému účastníkovi burzy při provádění nesprávných obchodních cílů •front running (přednostní obchodování) obchodování na svůj vlastní účet (nebo i na něčí účet, na kterém má parketový makléř zájem), i když má parketový makléř v ruce příkaz na daný kontrakt •bucketing (kbelíkové obchodování) zaujímání opačných pozic k příkazům klientů na vlastní účet makléře, aniž dochází k otevřenému a konkurenčnímu uvedení příkazu na trh •curb trading (okrajové obchodování) provádění obchodů po oficiálním ukončení obchodování •cross-trading (křížové obchodování) sjednání příkazů klienta na burzovním parketu, aniž dojde ke konkurenční nabídce •insider trading (důvěrné obchodování) obchodování na základě informací, které nejsou veřejně dostupné všem účastníkům trhu

10 Praní špinavých peněz •Praním peněz se rozumí legalizování výnosů z kriminální činnosti, jakými jsou například korupce, daňové úniky, obchod s lidmi, drogami, nebo zbraněmi, aby mohli být vráceny zpět do oběhu už jako legální a to třeba formou investic do zákonného podnikání. Jde tedy o postup, při kterém se někdo snaží peníze, které pocházejí z nelegální činnosti, provést řetězcem finanční transakcí, aby je nakonec mohl vykázat jako legálně vydělané.

11 Praxe •Umístění (začlenění špinavých peněz do finančního systému) •Rozvrstvení nebo zametání stop •Integrace (vrácení do finančního systému jako legálních)

12 Praxe •Metody •ukrývání nelegálních peněz do běžné obchodní činnosti, práč je většinou majitel firmy, nebo jeho příbuzný, nedochází tak k úniku informací •zneužití jiné společnosti, práč je zde zaměstnanec a pere peníze přes fingované obchody, většinou jde o právnické nebo účetní společnosti •používání falešné identity nebo nastrčených osob, tzv. bílé koně •využívání rozdílů v právnických systémech různých zemí, co je v jedné trestné v druhé nemusí

13 Praxe •Známky •převod velkých částek •neobvyklé či neekonomické převádění peněz, mezi zeměmi, z daňových rájů, Afghánistánu nebo Pákistánu •chybějící nebo špatná dokumentace obchodů •chybějící běžná aktivita na účtech •zaokrouhlené převáděné částky

14 Boj proti praní peněz •1989 – založení FATF •1991 – přijetí směrnic EU •2001 – rozšíření směrnic EU •2005 – poslední rozšíření směrnic EU

15 Boj proti praní peněz •Jednotky •Administrativní •Policejní •Justiční

16 Boj proti praní peněz v ČR •1996 – zákon č. 61/1996 Sb. •1996 – založení FAÚ (admin. jednotka) •2000 – novela zákona •2004 – novela zákona •2005 – zatím poslední novela, zákon č. 344/2005 Sb. •Plné znění v dokumentu

17 Boj proti praní peněz v ČR •Pravomoce FAÚ •Od finančních institucí může požadovat veškeré informace ke klientům i prováděným obchodům •Má neomezený přístup k datům Střediska cenných papírů a finančních úřadů. •Může si vyžádat informace i od ostatních orgánů státní správy pokud jim to zvláštní zákon nezakazuje. •Má rovněž pravomoc pozastavit provedení obchodu až o 72 hodin, pakliže hrozí nebezpečí, že bezodkladným splněním příkazu klienta by bylo ztíženo nebo znemožněno zajištění výnosu. Tuto lhůtu FAÚ dává zákon k prošetření transakce a v odůvodněném případě podání trestního oznámení. V případě, že je trestní oznámení podáno, nesmí finanční instituce transakci provést další tři dny, což je doba, kterou mají orgány činné v trestním řízení k přijetí potřebných kroků.

18 Boj proti praní peněz v ČR •Povinnosti finančních institucí •Povinnost hlášení podezřelých obchodů a poskytnutí všech informací požadovaných FAÚ (bez ohledu, zda se jedná o institucí hlásící podezřelý obchod) •Povinnost odložit splnění příkazu klienta o 24 hodin, jedná-li se o podezřelý obchod a hrozí nebezpečí, že nebude možné výnos zajistit. •Další neméně důležitou povinností je zpracování tzv. systému vnitřních zásad, což je interní předpis zajišťující s ohledem na specifika každé finanční instituce plnění všech povinností, které ji zákon v boji proti praní peněz ukládá.

19 Závěr •Zdroje Finanční a komoditní deriváty, Grada 2002 Deriváty, hedžové fondy, offshorové společnosti, Grada 2006 Burza cenných papírů Praha, http://www.bcpp.cz/http://www.bcpp.cz/ Peníze.cz, http://www.penize.cz/http://www.penize.cz/


Stáhnout ppt "FINANČNÍ DERIVÁTY A PRANÍ ŠPINAVÝCH PENĚZ Matěj Pavlík."

Podobné prezentace


Reklamy Google