Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Důchodová reforma z pohledu KSČM Důchodová reforma z pohledu KSČM (č. 2) RSDr. Miroslav Opálka – – duben

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Důchodová reforma z pohledu KSČM Důchodová reforma z pohledu KSČM (č. 2) RSDr. Miroslav Opálka – – duben"— Transkript prezentace:

1 Důchodová reforma z pohledu KSČM Důchodová reforma z pohledu KSČM (č. 2) RSDr. Miroslav Opálka – opalkam@psp.cz – duben 2011opalkam@psp.cz

2 Jak probíhá reforma DS v ČR Základy současného důchodového systému v ČR se datují od 1. 7. 1926, respektive plošně od 1. 10. 1948. V průběhu jeho platnosti byla a je přijímaná řada novel či reformních kroků, které reagovaly na měnící se podmínky (viz např. novely přijaté v létech 1956, 1959, 1964, 1975, 1988, 1992, 1995, 2003, 2007, 2009, 2010…). Díky tomu, že průběžný systém je regulovatelný, reforma důchodového systému probíhá permanentně! Z toho vychází ve své variantě řešení přístupy KSČM. RSDr. Miroslav Opálka - prezentace k přednášce Důchodová reforma z pohledu KSČM 2

3 Přehled hlavních vládních reformních kroků od r. 1990 do r. 1996 1990–1992 • zrušení preferencí – důchodových kategorií, obnovení pojistného systému, organizační sjednocení a provádění DP a NP → ČSSZ 1993–1995 • zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem • zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění → zásadnější změny od r. 2004 a 2010 1996 • zaveden zvláštní účet důchodového pojištění jako součást státních finančních aktiv • prostředky tohoto účtu mohly být použity pouze na zvýšení dávek nebo na úhradu záporného salda pojistného na důchodové pojištění; v r. 2008 transformovány na zvláštní účet rezervy pro důchodovou reformu; • neúspěšný pokus o ustavení veřejnoprávní sociální pojišťovny (zaměstnavatelský systém) RSDr. Miroslav Opálka - prezentace k přednášce Důchodová reforma z pohledu KSČM 3

4 Přehled hlavních vládních reformních kroků v r. 2004 V roce 2004 byla Vládou ČR ustavena komise expertů (tzv. Bezděková komise č. 1), která v roce 2005 předložila závěrečnou zprávu. MPSV poté připravilo návrh k politické dohodě nad základním směrem důchodové reformy, které však nebyly podepsány. Proto vláda vedená ČSSD předložila a prosadila následující návrhy: • parametrické změny základního důchodového pojištění připravené v souvislosti s reformou veřejných rozpočtů z roku 2003; • rozhodnutí o dalším pokračování ve zvyšování důchodového věku; • omezení možností odchodu do předčasného starobního důchodu (SD); • redukce hodnocení doby studia; • souběh SD s výdělečnou činností (zrušena „dvouletá hranice“ pro příjem, zavedena podmínka pracovního vztah nejvýše na 1 rok); • rozdělení činnosti OSVČ na hlavní a vedlejší. RSDr. Miroslav Opálka - prezentace k přednášce Důchodová reforma z pohledu KSČM 4

5 5 • schválení zákona o institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění • zákon č. 306/2008 Sb., schválen v srpnu 2008, účinnost od 1. 1. 2010 (viz dále) • po volbách → tři etapy důchodové reformy → v podstatě byla realizována pouze I. etapa • projednávána v politické komisi složené ze zástupců politických stran zastoupených v PS, • k dohodě nedošlo • pokračování ve zvyšování důchodového věku (M + Ž bez dětí 65 let, Ž podle počtu dětí 62–64 let) • postupné prodloužení potřebné doby pojištění (až na 35 roků – DV po r. 2018) • zrušení studia jako náhradní doby pojištění (od 1. 1. 2010 – možné doplatit) • předčasný starobní důchod až o 5 let dříve (krácení PV: 720 dnů o 0,9 %, pak o 1,5 %) • zrušena podmínka pro výplatu SD v souběhu s výdělečnou činností • zvyšování sjednocení věkové hranice pro „trvalý“ nárok na vdovský a vdovecký důchod • nové vymezení invalidity (třístupňová invalidita, jedna dávka různé výše, aktualizace • posudkových kritérií) • pokračování důchodových změn v rámci reformy veřejných financí (schválena 8/2008 Sb., s účinností od 1. 1. 2010) Přehled hlavních vládních reformních kroků od r. 2006 do r. 2009

6 Přehled hlavních vládních reformních kroků od r. 2010 • v prvém pololetí 2010 PES – nejen analýza, ale i návrh koncepčních změn • srpen 2010 – programové prohlášení vlády • únor 2011 návrh zákona související s nálezem ÚS ČR (v této době je ve sněmovně v projednávání tento návrh včetně návrhů dalších parametrických změn – ST 277). RSDr. Miroslav Opálka - prezentace k přednášce Důchodová reforma z pohledu KSČM 6

7 Co nového vláda chystá Malá důchodová reforma má vstoupit v platnost k 1. 10. 2011 • Změny výpočtu důchodových dávek v neprospěch 70 % novodůchodců (vypořádání nálezu Ústavního soudu ČR) • Další prodlužování věkové hranice pro odchod do důchodu (i po dovršení 67 let pro muže i ženy bez rozdílu počtu dětí) • Výpočet důchodu z vyměřovacího základu postupně až za celou dobu pracovní činnosti • Omezení valorizací důchodů jen na inflaci dle zákona • Zpřísnění podmínek pro nárok na vdovský a vdovecký důchod • Zpřísnění podmínek pro nárok na předčasný důchod RSDr. Miroslav Opálka - prezentace k přednášce Důchodová reforma z pohledu KSČM 7

8 Co nového vláda chystá Velká důchodová reforma (od r 2013) V podstatě jde o systémovou změnu – částečnou privatizaci státního důchodového pilíře, který se oslabí o vyvedené prostředky do nově zřízeného 2. kapitálového pilíře (3 + 2 %). Vláda chce chybějící peníze v 1. pilíři doplnit zrušením snížené sazby DPH u základního zboží a služeb. Současný systém penzijního připojištění hodlá vláda transformovat na 3. doplňkový pilíř. To vše posílí ekvivalenci bohatých a sníží míru solidarity středních vrstev a chudých. RSDr. Miroslav Opálka - prezentace k přednášce Důchodová reforma z pohledu KSČM 8

9 Přístupy pravicové vládní koalice RSDr. Miroslav Opálka - prezentace k přednášce Důchodová reforma z pohledu KSČM 9 Důvody, které koalice zdůrazňuje, pro zavedení reformy •malá připravenost systému na stárnutí (demografické stárnutí v ČR je dle jejich vyjádření na příštích cca 50 let neovlivnitelné); •nedostatečná ekvivalence/zásluhovost ve výši dávek (viz nález ÚS); •relativně velký rozsah náhradních dob (bez explicitní platby); •malý rozvoj soukromých úspor používaných ve prospěch skutečného zabezpečení na stáří; •malé výnosy penzijních fondů (souvisí i s vysokým stupněm regulací – ochrany klientů)

10 Přístupy pravicové vládní koalice Základní cíle, které si koalice vytyčuje k provedení reformy • diverzifikace příjmů budoucích důchodců • fiskální udržitelnost důchodového systému • rozložení mezigeneračního břemene • zvýšení ekvivalence • snížení ceny pracovní síly a omezení solidarity (tyto cíle vláda nijak moc nezdůrazňuje) RSDr. Miroslav Opálka - prezentace k přednášce Důchodová reforma z pohledu KSČM 10

11 Přístupy pravicové vlád Struktura důchodového systému, kterou koalice připravuje I. pilíř (gesce MPSV) Parametrické změny v průběžně financovaném pilíři (částečně souvislost i s nálezem ÚS) – vzorec pro výpočet, rychlejší sjednocení věku, další prodlužování věku, celoživotní rozhodné období, ukotvení – omezení valorizačních pravidel v zákoně… II. pilíř (gesce MF ve spolupráci MPSV) Zavedení nového pilíře fondově financovaného – přesměrování části pojistné sazby z prvního pilíře (3 + 2 %) s dobrovolnou účastí. III. pilíř (gestorem MF) Transformace doplňkových důchodových systémů – zejména oddělení majetku účastníků a akcionářů, přelicencování v souvislosti se vznikem II. pilíře. RSDr. Miroslav Opálka - prezentace k přednášce Důchodová reforma z pohledu KSČM 11

12 RSDr. Miroslav Opálka - prezentace k přednášce Důchodová reforma z pohledu KSČM 12 Srovnání výdajů celého sociálního systému ČR k EU27

13 MMF a SB přichází s koncepcí diverzifikace – vytváření kapitálových pilířů důchodových systémů – individuálního spoření – připomínající středověký prodej odpustků. Dnes za možnost dožití vyššího věku! RSDr. Miroslav Opálka - prezentace k přednášce Důchodová reforma z pohledu KSČM 13 (Úryvek z kázání Mistra Jana Husa) „Tak jako hejno krkavců snesli se na tuto zemi, aby vyklovali každé zrnko zlata a stříbra. Nemají slitování. Jejich srdce zjedovatěla touhou po bohatství. Se vším kupčí, všechno prodávají. Chceš pokřtít dítě? Zaplať! Chceš loupit a vraždit? Zaplať a bude Ti odpuštěno. Ale pak, kdyby sám ďábel zaplatil, vstoupil by na nebesa? A za peníze takto vydřené z chudého lidu koně krásné chovají, čeleď nepotřebnou drží, v kostky hrají a na své kuběny kožichy drahé věší, zatímco Kristus chodil bos a neměl, kde by hlavu složil. Však poznejte se, vy zloději chudého lidu neboť Bůh i lidé vás vidí.“ V ČR to připomíná květen 1412, kdy přišli do Prahy pověřenci papeže Jana XXIII., aby v zemích Koruny české prodávali odpustky, kterými se křesťané mohli vykoupit ze svých hříchů. Výnos z jejich prodeje chtěla hlava katolické církve využít na křížovou výpravu proti neapolskému králi. Proti odpustkům se vzedmul obrovský odpor učenců i lidu. Portrét Jana Husa

14 Stav kapitálového spoření ve světě v r. 1985 RSDr. Miroslav Opálka - prezentace k přednášce Důchodová reforma z pohledu KSČM 14

15 Stav kapitálového spoření ve světě po 15letech v r. 2000 RSDr. Miroslav Opálka - prezentace k přednášce Důchodová reforma z pohledu KSČM 15

16 Stav kapitálového spoření ve světě který byl předpokládán v r. 2010 RSDr. Miroslav Opálka - prezentace k přednášce Důchodová reforma z pohledu KSČM 16

17 Co ovlivňuje stabilitu solidárního státního tzv. 1. důchodového pilíře Vlivy - problémy stojící mimo důchodový systém • demografický vývoj společnosti (prorodinná politika) • výkonnost ekonomiky (hospodářská politika) • míra solidarity (přerozdělovací procesy) • zahraniční návrhy – tlaky (MMF, SB, OECD, EK…) Vlivy – regulátory stojící uvnitř důchodového systému • nastavení parametrů uvnitř systému včetně vícezdrojového financování (důchodová politika) RSDr. Miroslav Opálka - prezentace k přednášce Důchodová reforma z pohledu KSČM 17

18 Demografické limity RSDr. Miroslav Opálka - prezentace k přednášce Důchodová reforma z pohledu KSČM 18

19 Demografické limity – stárnutí populace ČR

20 Demografické limity – přírůstek imigrací v ČR

21 Demografické limity – plodnost a dožití v ČR

22 Demografické limity – odložené porody v ČR

23 Dem ografické limity – proměny stromu života

24 Demografické limity – prognóza 2009/2030

25 Naděje dožití a délka života ve zdraví u narozených v létech 2005 - 2007 RSDr. Miroslav Opálka - prezentace k přednášce Důchodová reforma z pohledu KSČM 25

26 (Ne)výkonnost ekonomiky ČR RSDr. Miroslav Opálka - prezentace k přednášce Důchodová reforma z pohledu KSČM 26

27 Výkonnost ekonomiky ovlivňuje kvalita řídících procesů, moderní technika, kvalifikace a praxe pracujících…

28 Porovnání délky pracovní zátěže za rok v jednotlivých státech RSDr. Miroslav Opálka - prezentace k přednášce Důchodová reforma z pohledu KSČM 28 Průměrný počet odpracovaných hodin za rok 2005 na jednoho zaměstnance (OECD)

29 Proměny počtu ekonomicky činných – zaměstnanců (+ /- 400 tisíc osob) RSDr. Miroslav Opálka - prezentace k přednášce Důchodová reforma z pohledu KSČM 29

30 Vysoká nezaměstnanost snižuje příjmy státu včetně odvodů do pojistných systémů RSDr. Miroslav Opálka - prezentace k přednášce Důchodová reforma z pohledu KSČM 30

31 Slabá ekonomická výkonnost snižuje vývoj HDP a omezuje tak prostředky pro rozvoj společnosti RSDr. Miroslav Opálka - prezentace k přednášce Důchodová reforma z pohledu KSČM 31 ČR se v r. 2009 růstem HDP zařadila ve světě až na 159. místo!

32 Vybrané finanční makroekonomické ukazatele ve vývoji ČR RSDr. Miroslav Opálka - prezentace k přednášce Důchodová reforma z pohledu KSČM 32 Fiskální ukazatele Vládní deficit (přebytek) mld. Kč..-197,0-55,8-68,8-100,1-77,3-81,5-135,0-166,8-170,6-83,3-106,7-84,9-23,9-100,3-210,3 Vládní deficit (přebytek)/HDP %..-13,4-3,3-3,8-5,0-3,7 -5,7-6,8-6,6-3,0-3,6-2,6-0,7-2,7-5,8 Saldo státního rozpočtu (SR) mld. Kč 1,110,47,2-1,6-15,7-29,3-29,6-46,1-67,7-45,7-109,1-93,7-56,3-97,6-66,4-19,4-192,4-156,4 Saldo SR/HDP %..0,5-0,1-0,9-1,5-1,4-2,1-2,9-1,9-4,2-3,3-1,9-3,0-1,9-0,5-5,3-4,3 Vládní dluh mld. Kč..214,4209,9236,7299,8340,5405,4584,7695,0768,3847,8885,4948,31 023,81 104,91 280,4 Dluh sektoru vlády v procentech HDP%..14,612,513,115,016,418,524,928,229,830,129,729,429,030,035,3 Státní dluh mld. Kč 158,8157,3154,4155,2173,1194,7228,4289,3345,0395,9493,2592,9691,2802,5892,3999,81 178,21 344,1 Státní dluh/HDP %..10,59,29,69,811,013,214,716,119,121,123,224,925,227,132,536,6 U k a z a t e l 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Ač se v ČR vyvedlo ze státního vlastnictví po r. 1989 majetku za cca 3 tisíce miliard Kč, zbyly jen dluhy…

33 33 Rok 2009EU 27Česká republika SRNPolskoRakouskoSlovensko HDP/na 1 obyvatele 100811166112272 Míra růstu HDP/na 1 obyvatele -4,2-4,1-4,9+1,7-3,9-4,7 Produktivita práce na 1 zaměstnance 10071,8105,065,1111,478,8 Hrubé výdaje v % HDP na výzkum a vývoj 1,901,472,630,612,670,47 Komparativní cenové úrovně 10070,6106,458,6107,973,7 Míra rizika chudoby 16,59,015,216,912,410,9 Očekávaný počet let dožitých ve zdraví M/Ž 61,6 62,3 61,3 63,2 58,8 58,4 57,4 61,3 58,4 61,1 55,4 55,9 RSDr. Miroslav Opálka - prezentace k přednášce Důchodová reforma z pohledu KSČM Některá mezinárodní srovnání ČR s EU27 a sousedními státy

34 RSDr. Miroslav Opálka - prezentace k přednášce Důchodová reforma z pohledu KSČM 34 Podíl mezd a zisků v Evropské unii

35 Roční vládní deficit v % HDP RSDr. Miroslav Opálka - prezentace k přednášce Důchodová reforma z pohledu KSČM 35

36 Vládní deficit a dluh RSDr. Miroslav Opálka - prezentace k přednášce Důchodová reforma z pohledu KSČM 36

37 Nezaměstnanost se sanuje z důchodů

38 Starobní důchody s předčasnými starobními důchody činí necelých 250 mld. Kč

39 Rozdíl mezi vyplácenými důchody celkem a starobními důchodci (včetně předčasných)

40 Vývoj výše nedoplatků na sociální pojištění v mld. Kč RSDr. Miroslav Opálka - prezentace k přednášce Důchodová reforma z pohledu KSČM 40

41 Progresivně degresivní daň v ČR RSDr. Miroslav Opálka - prezentace k přednášce Důchodová reforma z pohledu KSČM 41

42 Vývoj výše mzda/důchod Údaj Jednotka1995199920042009 Průměrná hrubá měsíční mzda Kč8 30712 79717 46623 488 Průměrná měsíční výše důchodu Kč3 5785 7247 25610 027 Průměrná čistá měsíční mzda Kč6 44610 03314 03618 254 Důchod/ hrubá mzda %43,144,740,242,7 Důchod/ čistá mzda %55,557,151,754,9 RSDr. Miroslav Opálka - prezentace k přednášce Důchodová reforma z pohledu KSČM 42

43 Vliv výše pojistného a míry nezaměstnanosti na DP RSDr. Miroslav Opálka - prezentace k přednášce Důchodová reforma z pohledu KSČM 43 RokSaldo Sazba pojistného v % Průměrná míra nezaměstnanosti v % Stará metodikaNová metodika 19936,18427,23,0 199413,83927,23,3 19958,39727,23,0 19964,20326,03,1 1997-2,96026,04,3 1998-9,88926,06,0 1999-16,03326,08,5 2000-16,40926,09,0 2001-15,60326,08,5 2002-18,26426,09,2 2003-15,46426,09,9 20048.95528,010,29,2 20056,45728,09,0 20066,99328,08,1 Saldo důchodového účtu v mld. Kč – očištěné a bez administrace (bez ozbrojených složek - jen kapitola MPSV státního rozpočtu)

44 Země Průměrná penze (v %) proti průměrné hrubé mzdě Průměrná čistá penze (v %) proti průměrné čisté mzdě Turecko86,9124,7 Řecko95,7110,8 Maďarsko76,9105,5 Nizozemí88,3103,2 Lucembursko88,196,5 Island90,295,1 Dánsko80,391,3 Rakousko80,190,3 Polsko61,274,9 Itálie67,974,8 Španělsko81,272,7 Slovensko56,472,7 Portugalsko53,9 69,6 Norsko59,369,3 Francie53,365,7 Švýcarsko58,364,5 Švédsko61,564,1 Česko49,764,1 Belgie42,063,7 Finsko56,262,4 Německo43,061,3 Kanada44,557,9 Austrálie41,653,1 Korea42,146,6 USA38,744,8 Nový Zéland38,741,1 Velká Británie30,840,9 Irsko34,240,1 Japonsko33,938,7 Mexiko36,138,0 Jak vysoká je průměrná penze mužů ze státního pilíře? Pramen: OECD: Pension Database and OECD: Pensions at a Glance 2009 RSDr. Miroslav Opálka - prezentace k přednášce Důchodová reforma z pohledu KSČM 44

45 Vybraná ekonomická data PF k 31. 12. 2010 Počet aktivních účastníků v mil. Kč Aktiva penzijních fondů CZK millions Assets of pension funds Název penzijního fondu Prostředky evidované ve prospěch účastníků Aktiva celkem Name of the pension fund Number of active participants Funds credited to the participants Total Assets 1AEGON PF116 4443 7374 234 2 Allianz PF164 1769 53910 557 3 AXA PF499 07233 24536 275 4 ČSOB PF Progres308 8739 27110 135 5 ČSOB PF Stabilita431 74117 76319 346 6 Generali PF57 0272 6332 854 7 ING PF429 12623 90825 492 8 PF České pojišťovny1 179 88152 12555 284 9 PF České spořitelny907 80335 17337 624 10 PF Komerční banky501 19928 71830 602 CELKEM / TOTAL4 595 342216 112232 402 RSDr. Miroslav Opálka - prezentace k přednášce Důchodová reforma z pohledu KSČM 45

46 Zhodnocení prostředků účastníků PF Název penzijního fondu 199 5 199 6 199 7 199 8 199 9 200 0 200 1 200 2 200 3 200 4 200 5 200 6 200 7 200 8 200 9 The Name of the Pension Fund AEGON PF0000000000004,5 3,5 02,1 Allianz PF--8,99,163,8 4,3 6 3,7 1 333 3,1 1 3,0 3,0 0 AXA penzijní fond 12, 8 11,4 5 11, 2 10,16,54,1 4,2 5 3,4 1 3,3 6 3,13,7 2,52,2 0,0 02 ČSOB PF Progres016,4810,97,7 5,6 2 3,9 4,2 6 4,35,35,0 2,32,4 0,0 21,00 ČSOB PF Stabilita 10, 4 10,9 10, 3 10,0 2 6,14,23,232,34,34,0 2,82,4 0,0 51,37 Generali PF 10, 3 10,6 1 14, 6 11,45,33,64,64,133,0 3,8 1 3,7 44,1 2,0 02,4 ING penzijní fond 12, 8 12,1119,3464,44,8442,54,2 3,62,5 0,0 40,1 PF České pojišťovny 10, 3 9,29,69,726,64,53,83,23,13,53,8 3,32,4 0,2 01,2 PF České spořitelny48,1 9,0 5 8,334,44,23,83,5 2,6 4 3,7 4 4,0 3 3,0 43,1 0,4 01,28 PF Komerční banky 9,4 4 8,369,19,57,2 4,8 9 4,4 4,6 3 3,43,54,0 3,02,3 0,5 80,24 RSDr. Miroslav Opálka - prezentace k přednášce Důchodová reforma z pohledu KSČM 46

47 Zapojení obyvatel v PF K 31. 12. 2010 bylo v PF zapojeno 70 % ekonomicky aktivního obyvatelstva ČR. To bylo 4 595 342 osob! RSDr. Miroslav Opálka - prezentace k přednášce Důchodová reforma z pohledu KSČM 47

48 Investiční neúspěch důchodového spoření nese pouze klient – viz výnosy PF v roce 2008 RSDr. Miroslav Opálka - prezentace k přednášce Důchodová reforma z pohledu KSČM 48

49 Další ekonomické informace k PF RSDr. Miroslav Opálka - prezentace k přednášce Důchodová reforma z pohledu KSČM 49

50 V r. 2007 jsem zpracoval prvou obsáhlou prezentaci k přednáškám o přístupu KSČM k důchodové reformě pod názvem Udržení solidárního důchodového systému – alternativa KSČM. Ani dnes nemusíme na našich přístupech nic podstatného měnit. Je jen třeba vycházet z jasného trvalého sociálního cíle - dostatečného zabezpečení každého občana, který poctivě pracoval, na stáří. A dle potřeby aktuálně přepočítat nastavené parametry tak, aby bylo tohoto cíle dosaženo. RSDr. Miroslav Opálka - prezentace k přednášce Důchodová reforma z pohledu KSČM 50

51 Co oslabuje na příjmové stránce 1. pilíř • Neplacení státu za náhradní doby pojištění • Propojení důchodového účtu (ČSSZ, MF, MO, MV) • Zavedení stropu na odvody pro vysokopříjmové sk. • Řešení nezaměstnanosti předčasnými důchody • Různé slevy na z výše důchodového pojistného • Zálohy poště na výplatu důchodů v lednu • Nevýběr pojistného (nedobytné pohledávky) • Náklady administrace státu hrazené z pojistného • Nekolidující zaměstnání (dohody) • Nelegální zaměstnávání (bez evidence) • Švarcsystém (falešné vykazování práce na živnostenský list) • Nezaměstnanost z důvodu špatné hospodářské politiky • Dopady cyklické krize vlastní kapitalistické společnosti RSDr. Miroslav Opálka - prezentace k přednášce Důchodová reforma z pohledu KSČM 51

52 10 návrhů KSČM předložených v r. 2006, které měly stabilizovat státní pilíř důchodového systému dle propočtů tzv. 1. Bezděkovy komise nejméně do r. 2100 RSDr. Miroslav Opálka - prezentace k přednášce Důchodová reforma z pohledu KSČM 52 1.Od r. 2006 zahájit realizaci Celonárodního programu zaměstnanosti 2.Od r. 2006 přijmout účinná propopulační opatření a opatření řízené migrace 3.Od r. 2007 vytvořit zvláštní účet státního důchodového systému (ZÚSDS) ke zhodnocování přebytků a dalších zdrojů (z privatizace, ze spotřebních či ekologických daní, z divident aj.) 4.Od r. 2007 přesunout platbu státu ze zrušených státních příspěvků na penzijní připojištění (soukromý-individuální pilíř) do ZÚSDS (státní-kolektivní pilíř) 5.Od r. 2012 přesunout příspěvky na státní politiku zaměstnanost (1,6 %) z příjmů státního rozpočtu do ZÚSDS (což bude už po snížení velké nezaměstnanosti) 6.Od r. 2015 zavést pro OSVČ plnou platbu na důchodové pojištění - minimálně ve výši průměrné mzdy v podnikatelské sféře (zrušení stropů, odvod ve výši 29,6 %) 7.Od r. 2020 se na ZÚSDS převádí 10 % celostátního inkasa spotřebních daní (vícezdrojové financování – možno rozšířit i o ekologické daně) 8.Od r. 2030 se posunuje po 4 měsících ročně hranice odchodu do důchodu do 65 let v případě naplnění 3 kritérií (nezaměstnanost, demografie, dožití v kvalitě) 9.Od r. 2040 se zvyšuje sazba na důchodové pojištění na 32,6 % (z 29,6) 10.Od r. 2060 se zvyšuje sazba na důchodové pojištění na 33,5 % (z 32,6)

53 Čeká nás odstátňování, zpoplatnění a postupná privatizace systémů kolektivní sociální ochrany, včetně důchodového systému? *** To, co nejvíce zajímá občany, je výše důchodů! Jaké jim český důchodový systém v budoucnosti zajistí plnění – důchodové dávky. *** Důchodová reforma má smysl, jen pokud nabídne pojištěncům, současným i budoucím, reálnou vizi vyšších důchodů, jimiž budou schopni krýt ve stáří zvýšené životní náklady, které se v důsledku reforem prováděných současnou pravicovou koaliční vládou, stávají realitou. *** RSDr. Miroslav Opálka - prezentace k přednášce Důchodová reforma z pohledu KSČM 53

54 Děkuji za pozornost 54 RSDr. Miroslav Opálka - prezentace k přednášce Důchodová reforma z pohledu KSČM


Stáhnout ppt "Důchodová reforma z pohledu KSČM Důchodová reforma z pohledu KSČM (č. 2) RSDr. Miroslav Opálka – – duben"

Podobné prezentace


Reklamy Google