Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Důchodová reforma z pohledu KSČM (č. 2)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Důchodová reforma z pohledu KSČM (č. 2)"— Transkript prezentace:

1 Důchodová reforma z pohledu KSČM (č. 2)
Několik faktů k důchodové reformě RSDr. Miroslav Opálka – – duben 2011

2 Jak probíhá reforma DS v ČR
Základy současného důchodového systému v ČR se datují od , respektive plošně od V průběhu jeho platnosti byla a je přijímaná řada novel či reformních kroků, které reagovaly na měnící se podmínky (viz např. novely přijaté v létech 1956, 1959, 1964, 1975, 1988, 1992, 1995, 2003, 2007, 2009, 2010…). Díky tomu, že průběžný systém je regulovatelný, reforma důchodového systému probíhá permanentně! Z toho vychází ve své variantě řešení přístupy KSČM. RSDr. Miroslav Opálka - prezentace k přednášce Důchodová reforma z pohledu KSČM

3 Přehled hlavních vládních reformních kroků od r. 1990 do r. 1996
1990–1992 zrušení preferencí – důchodových kategorií, obnovení pojistného systému, organizační sjednocení a provádění DP a NP → ČSSZ 1993–1995 zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění → zásadnější změny od r a 2010 1996 zaveden zvláštní účet důchodového pojištění jako součást státních finančních aktiv prostředky tohoto účtu mohly být použity pouze na zvýšení dávek nebo na úhradu záporného salda pojistného na důchodové pojištění; v r transformovány na zvláštní účet rezervy pro důchodovou reformu; neúspěšný pokus o ustavení veřejnoprávní sociální pojišťovny (zaměstnavatelský systém) RSDr. Miroslav Opálka - prezentace k přednášce Důchodová reforma z pohledu KSČM

4 Přehled hlavních vládních reformních kroků v r. 2004
V roce 2004 byla Vládou ČR ustavena komise expertů (tzv. Bezděková komise č. 1), která v roce 2005 předložila závěrečnou zprávu. MPSV poté připravilo návrh k politické dohodě nad základním směrem důchodové reformy, které však nebyly podepsány. Proto vláda vedená ČSSD předložila a prosadila následující návrhy: parametrické změny základního důchodového pojištění připravené v souvislosti s reformou veřejných rozpočtů z roku 2003; rozhodnutí o dalším pokračování ve zvyšování důchodového věku; omezení možností odchodu do předčasného starobního důchodu (SD); redukce hodnocení doby studia; souběh SD s výdělečnou činností (zrušena „dvouletá hranice“ pro příjem, zavedena podmínka pracovního vztah nejvýše na 1 rok); rozdělení činnosti OSVČ na hlavní a vedlejší. RSDr. Miroslav Opálka - prezentace k přednášce Důchodová reforma z pohledu KSČM

5 Přehled hlavních vládních reformních kroků od r. 2006 do r. 2009
schválení zákona o institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění zákon č. 306/2008 Sb., schválen v srpnu 2008, účinnost od (viz dále) po volbách → tři etapy důchodové reformy → v podstatě byla realizována pouze I. etapa projednávána v politické komisi složené ze zástupců politických stran zastoupených v PS, k dohodě nedošlo pokračování ve zvyšování důchodového věku (M + Ž bez dětí 65 let, Ž podle počtu dětí 62–64 let) postupné prodloužení potřebné doby pojištění (až na 35 roků – DV po r. 2018) zrušení studia jako náhradní doby pojištění (od – možné doplatit) předčasný starobní důchod až o 5 let dříve (krácení PV: 720 dnů o 0,9 %, pak o 1,5 %) zrušena podmínka pro výplatu SD v souběhu s výdělečnou činností zvyšování sjednocení věkové hranice pro „trvalý“ nárok na vdovský a vdovecký důchod nové vymezení invalidity (třístupňová invalidita, jedna dávka různé výše, aktualizace posudkových kritérií) pokračování důchodových změn v rámci reformy veřejných financí (schválena 8/2008 Sb. , s účinností od ) RSDr. Miroslav Opálka - prezentace k přednášce Důchodová reforma z pohledu KSČM

6 Přehled hlavních vládních reformních kroků od r. 2010
v prvém pololetí 2010 PES – nejen analýza, ale i návrh koncepčních změn srpen 2010 – programové prohlášení vlády únor 2011 návrh zákona související s nálezem ÚS ČR (v této době je ve sněmovně v projednávání tento návrh včetně návrhů dalších parametrických změn – ST 277). RSDr. Miroslav Opálka - prezentace k přednášce Důchodová reforma z pohledu KSČM

7 Co nového vláda chystá Malá důchodová reforma má vstoupit v platnost k Změny výpočtu důchodových dávek v neprospěch 70 % novodůchodců (vypořádání nálezu Ústavního soudu ČR) Další prodlužování věkové hranice pro odchod do důchodu (i po dovršení 67 let pro muže i ženy bez rozdílu počtu dětí) Výpočet důchodu z vyměřovacího základu postupně až za celou dobu pracovní činnosti Omezení valorizací důchodů jen na inflaci dle zákona Zpřísnění podmínek pro nárok na vdovský a vdovecký důchod Zpřísnění podmínek pro nárok na předčasný důchod RSDr. Miroslav Opálka - prezentace k přednášce Důchodová reforma z pohledu KSČM

8 Co nového vláda chystá Velká důchodová reforma (od r 2013) V podstatě jde o systémovou změnu – částečnou privatizaci státního důchodového pilíře, který se oslabí o vyvedené prostředky do nově zřízeného 2. kapitálového pilíře (3 + 2 %). Vláda chce chybějící peníze v 1. pilíři doplnit zrušením snížené sazby DPH u základního zboží a služeb. Současný systém penzijního připojištění hodlá vláda transformovat na 3. doplňkový pilíř. To vše posílí ekvivalenci bohatých a sníží míru solidarity středních vrstev a chudých. RSDr. Miroslav Opálka - prezentace k přednášce Důchodová reforma z pohledu KSČM

9 Přístupy pravicové vládní koalice
Důvody, které koalice zdůrazňuje, pro zavedení reformy malá připravenost systému na stárnutí (demografické stárnutí v ČR je dle jejich vyjádření na příštích cca 50 let neovlivnitelné); nedostatečná ekvivalence/zásluhovost ve výši dávek (viz nález ÚS); relativně velký rozsah náhradních dob (bez explicitní platby); malý rozvoj soukromých úspor používaných ve prospěch skutečného zabezpečení na stáří; malé výnosy penzijních fondů (souvisí i s vysokým stupněm regulací – ochrany klientů) RSDr. Miroslav Opálka - prezentace k přednášce Důchodová reforma z pohledu KSČM

10 Přístupy pravicové vládní koalice
Základní cíle, které si koalice vytyčuje k provedení reformy diverzifikace příjmů budoucích důchodců fiskální udržitelnost důchodového systému rozložení mezigeneračního břemene zvýšení ekvivalence snížení ceny pracovní síly a omezení solidarity (tyto cíle vláda nijak moc nezdůrazňuje) RSDr. Miroslav Opálka - prezentace k přednášce Důchodová reforma z pohledu KSČM

11 Přístupy pravicové vlád
Struktura důchodového systému, kterou koalice připravuje I. pilíř (gesce MPSV) Parametrické změny v průběžně financovaném pilíři (částečně souvislost i s nálezem ÚS) – vzorec pro výpočet, rychlejší sjednocení věku, další prodlužování věku, celoživotní rozhodné období, ukotvení – omezení valorizačních pravidel v zákoně… II. pilíř (gesce MF ve spolupráci MPSV) Zavedení nového pilíře fondově financovaného – přesměrování části pojistné sazby z prvního pilíře (3 + 2 %) s dobrovolnou účastí. III. pilíř (gestorem MF) Transformace doplňkových důchodových systémů – zejména oddělení majetku účastníků a akcionářů, přelicencování v souvislosti se vznikem II. pilíře. RSDr. Miroslav Opálka - prezentace k přednášce Důchodová reforma z pohledu KSČM

12 Srovnání výdajů celého sociálního systému ČR k EU27
RSDr. Miroslav Opálka - prezentace k přednášce Důchodová reforma z pohledu KSČM

13 MMF a SB přichází s koncepcí diverzifikace – vytváření kapitálových pilířů důchodových systémů – individuálního spoření – připomínající středověký prodej odpustků. Dnes za možnost dožití vyššího věku! V ČR to připomíná květen 1412, kdy přišli do Prahy pověřenci papeže Jana XXIII., aby v zemích Koruny české prodávali odpustky, kterými se křesťané mohli vykoupit ze svých hříchů. Výnos z jejich prodeje chtěla hlava katolické církve využít na křížovou výpravu proti neapolskému králi. Proti odpustkům se vzedmul obrovský odpor učenců i lidu. Portrét Jana Husa (Úryvek z kázání Mistra Jana Husa) „Tak jako hejno krkavců snesli se na tuto zemi, aby vyklovali každé zrnko zlata a stříbra. Nemají slitování. Jejich srdce zjedovatěla touhou po bohatství. Se vším kupčí, všechno prodávají. Chceš pokřtít dítě? Zaplať! Chceš loupit a vraždit? Zaplať a bude Ti odpuštěno. Ale pak, kdyby sám ďábel zaplatil, vstoupil by na nebesa? A za peníze takto vydřené z chudého lidu koně krásné chovají, čeleď nepotřebnou drží, v kostky hrají a na své kuběny kožichy drahé věší, zatímco Kristus chodil bos a neměl, kde by hlavu složil. Však poznejte se, vy zloději chudého lidu neboť Bůh i lidé vás vidí.“ RSDr. Miroslav Opálka - prezentace k přednášce Důchodová reforma z pohledu KSČM

14 Stav kapitálového spoření ve světě v r. 1985
RSDr. Miroslav Opálka - prezentace k přednášce Důchodová reforma z pohledu KSČM

15 Stav kapitálového spoření ve světě po 15letech v r. 2000
RSDr. Miroslav Opálka - prezentace k přednášce Důchodová reforma z pohledu KSČM

16 Stav kapitálového spoření ve světě který byl předpokládán v r. 2010
RSDr. Miroslav Opálka - prezentace k přednášce Důchodová reforma z pohledu KSČM

17 Co ovlivňuje stabilitu solidárního státního tzv. 1. důchodového pilíře
Vlivy - problémy stojící mimo důchodový systém demografický vývoj společnosti (prorodinná politika) výkonnost ekonomiky (hospodářská politika) míra solidarity (přerozdělovací procesy) zahraniční návrhy – tlaky (MMF, SB, OECD, EK…) Vlivy – regulátory stojící uvnitř důchodového systému nastavení parametrů uvnitř systému včetně vícezdrojového financování (důchodová politika) RSDr. Miroslav Opálka - prezentace k přednášce Důchodová reforma z pohledu KSČM

18 Demografické limity RSDr. Miroslav Opálka - prezentace k přednášce Důchodová reforma z pohledu KSČM

19 Demografické limity – stárnutí populace ČR

20 Demografické limity – přírůstek imigrací v ČR

21 Demografické limity – plodnost a dožití v ČR

22 Demografické limity – odložené porody v ČR

23 Demografické limity – proměny stromu života

24 Demografické limity – prognóza 2009/2030

25 Naděje dožití a délka života ve zdraví u narozených v létech 2005 - 2007
RSDr. Miroslav Opálka - prezentace k přednášce Důchodová reforma z pohledu KSČM

26 (Ne)výkonnost ekonomiky ČR
RSDr. Miroslav Opálka - prezentace k přednášce Důchodová reforma z pohledu KSČM

27 Výkonnost ekonomiky ovlivňuje kvalita řídících procesů, moderní technika, kvalifikace a praxe pracujících…

28 Porovnání délky pracovní zátěže za rok v jednotlivých státech
Průměrný počet odpracovaných hodin za rok 2005 na jednoho zaměstnance (OECD) RSDr. Miroslav Opálka - prezentace k přednášce Důchodová reforma z pohledu KSČM

29 Proměny počtu ekonomicky činných – zaměstnanců (+ /- 400 tisíc osob)
RSDr. Miroslav Opálka - prezentace k přednášce Důchodová reforma z pohledu KSČM

30 Vysoká nezaměstnanost snižuje příjmy státu včetně odvodů do pojistných systémů
RSDr. Miroslav Opálka - prezentace k přednášce Důchodová reforma z pohledu KSČM

31 ČR se v r. 2009 růstem HDP zařadila ve světě až na 159. místo!
Slabá ekonomická výkonnost snižuje vývoj HDP a omezuje tak prostředky pro rozvoj společnosti ČR se v r růstem HDP zařadila ve světě až na 159. místo! RSDr. Miroslav Opálka - prezentace k přednášce Důchodová reforma z pohledu KSČM

32 Vybrané finanční makroekonomické ukazatele ve vývoji ČR
Fiskální ukazatele Vládní deficit (přebytek) mld. Kč . -197,0 -55,8 -68,8 -100,1 -77,3 -81,5 -135,0 -166,8 -170,6 -83,3 -106,7 -84,9 -23,9 -100,3 -210,3 Vládní deficit (přebytek)/HDP % -13,4 -3,3 -3,8 -5,0 -3,7 -5,7 -6,8 -6,6 -3,0 -3,6 -2,6 -0,7 -2,7 -5,8 Saldo státního rozpočtu (SR) 1,1 10,4 7,2 -1,6 -15,7 -29,3 -29,6 -46,1 -67,7 -45,7 -109,1 -93,7 -56,3 -97,6 -66,4 -19,4 -192,4 -156,4 Saldo SR/HDP 0,5 -0,1 -0,9 -1,5 -1,4 -2,1 -2,9 -1,9 -4,2 -0,5 -5,3 -4,3 Vládní dluh 214,4 209,9 236,7 299,8 340,5 405,4 584,7 695,0 768,3 847,8 885,4 948,3 1 023,8 1 104,9 1 280,4 Dluh sektoru vlády v procentech HDP 14,6 12,5 13,1 15,0 16,4 18,5 24,9 28,2 29,8 30,1 29,7 29,4 29,0 30,0 35,3 Státní dluh 158,8 157,3 154,4 155,2 173,1 194,7 228,4 289,3 345,0 395,9 493,2 592,9 691,2 802,5 892,3 999,8 1 178,2 1 344,1 Státní dluh/HDP 10,5 9,2 9,6 9,8 11,0 13,2 14,7 16,1 19,1 21,1 23,2 25,2 27,1 32,5 36,6 Ač se v ČR vyvedlo ze státního vlastnictví po r majetku za cca 3 tisíce miliard Kč, zbyly jen dluhy… RSDr. Miroslav Opálka - prezentace k přednášce Důchodová reforma z pohledu KSČM

33 Některá mezinárodní srovnání ČR s EU27 a sousedními státy
Rok 2009 EU 27 Česká republika SRN Polsko Rakousko Slovensko HDP/na 1 obyvatele 100 81 116 61 122 72 Míra růstu HDP/na 1 -4,2 -4,1 -4,9 +1,7 -3,9 -4,7 Produktivita práce na 1 zaměstnance 71,8 105,0 65,1 111,4 78,8 Hrubé výdaje v % HDP na výzkum a vývoj 1,90 1,47 2,63 0,61 2,67 0,47 Komparativní cenové úrovně 70,6 106,4 58,6 107,9 73,7 Míra rizika chudoby 16,5 9,0 15,2 16,9 12,4 10,9 Očekávaný počet let dožitých ve zdraví M/Ž 61,6 62,3 61,3 63,2 58,8 58,4 57,4 61,1 55,4 55,9 RSDr. Miroslav Opálka - prezentace k přednášce Důchodová reforma z pohledu KSČM

34 Podíl mezd a zisků v Evropské unii
RSDr. Miroslav Opálka - prezentace k přednášce Důchodová reforma z pohledu KSČM

35 Roční vládní deficit v % HDP
RSDr. Miroslav Opálka - prezentace k přednášce Důchodová reforma z pohledu KSČM

36 Vládní deficit a dluh RSDr. Miroslav Opálka - prezentace k přednášce Důchodová reforma z pohledu KSČM

37 Nezaměstnanost se sanuje z důchodů

38 Starobní důchody s předčasnými starobními důchody činí necelých 250 mld. Kč

39 Rozdíl mezi vyplácenými důchody celkem a starobními důchodci (včetně předčasných)

40 Vývoj výše nedoplatků na sociální pojištění v mld. Kč
RSDr. Miroslav Opálka - prezentace k přednášce Důchodová reforma z pohledu KSČM

41 Progresivně degresivní daň v ČR
RSDr. Miroslav Opálka - prezentace k přednášce Důchodová reforma z pohledu KSČM

42 Vývoj výše mzda/důchod
Údaj Jednotka 1995 1999 2004 2009 Průměrná hrubá měsíční mzda 8 307 12 797 17 466 23 488 Průměrná měsíční výše důchodu 3 578 5 724 7 256 10 027 Průměrná čistá měsíční mzda 6 446 10 033 14 036 18 254 Důchod/ hrubá mzda % 43,1 44,7 40,2 42,7 čistá mzda 55,5 57,1 51,7 54,9 RSDr. Miroslav Opálka - prezentace k přednášce Důchodová reforma z pohledu KSČM

43 Vliv výše pojistného a míry nezaměstnanosti na DP
Saldo důchodového účtu v mld. Kč – očištěné a bez administrace (bez ozbrojených složek - jen kapitola MPSV státního rozpočtu) Rok Saldo Sazba pojistného v % Průměrná míra nezaměstnanosti v % Stará metodika Nová metodika 1993 6,184 27,2 3,0 1994 13,839 3,3 1995 8,397 1996 4,203 26,0 3,1 1997 -2,960 4,3 1998 -9,889 6,0 1999 -16,033 8,5 2000 -16,409 9,0 2001 -15,603 2002 -18,264 9,2 2003 -15,464 9,9 2004 8.955 28,0 10,2 2005 6,457 2006 6,993 8,1 RSDr. Miroslav Opálka - prezentace k přednášce Důchodová reforma z pohledu KSČM

44 Jak vysoká je průměrná penze mužů ze státního pilíře?
Průměrná penze (v %) proti průměrné hrubé mzdě Průměrná čistá penze (v %) proti průměrné čisté mzdě Turecko 86,9 124,7 Řecko 95,7 110,8 Maďarsko 76,9 105,5 Nizozemí 88,3 103,2 Lucembursko 88,1 96,5 Island 90,2 95,1 Dánsko 80,3 91,3 Rakousko 80,1 90,3 Polsko 61,2 74,9 Itálie 67,9 74,8 Španělsko 81,2 72,7 Slovensko 56,4 Portugalsko 53,9  69,6 Norsko 59,3 69,3 Francie 53,3 65,7 Švýcarsko 58,3 64,5 Švédsko 61,5 64,1 Česko 49,7 Belgie 42,0 63,7 Finsko 56,2 62,4 Německo 43,0 61,3 Kanada 44,5 57,9 Austrálie 41,6 53,1 Korea 42,1 46,6 USA 38,7 44,8 Nový Zéland 41,1 Velká Británie 30,8 40,9 Irsko 34,2 40,1 Japonsko 33,9 Mexiko 36,1 38,0 Pramen: OECD: Pension Database and OECD: Pensions at a Glance 2009 RSDr. Miroslav Opálka - prezentace k přednášce Důchodová reforma z pohledu KSČM

45 Vybraná ekonomická data PF k 31. 12. 2010
Počet aktivních účastníků v mil. Kč Aktiva penzijních fondů CZK millions Assets of pension funds Název penzijního fondu Prostředky evidované ve prospěch účastníků Aktiva celkem Name of the pension fund Number of active participants Funds credited to the participants Total Assets 1 AEGON PF 3 737 4 234 2 Allianz PF 9 539 10 557 3 AXA PF 33 245 36 275 4 ČSOB PF Progres 9 271 10 135 5 ČSOB PF Stabilita 17 763 19 346 6 Generali PF 57 027 2 633 2 854 7 ING PF 23 908 25 492 8 PF České pojišťovny 52 125 55 284 9 PF České spořitelny 35 173 37 624 10 PF Komerční banky 28 718 30 602 CELKEM / TOTAL RSDr. Miroslav Opálka - prezentace k přednášce Důchodová reforma z pohledu KSČM

46 Zhodnocení prostředků účastníků PF
Název penzijního fondu 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 The Name of the Pension Fund AEGON PF 4,5 3,50 2,1 Allianz PF - 8,9 9,1 6 3,8 4,36 3,71 3 3,11 3,0 3,00 AXA penzijní fond 12,8 11,45 11,2 10,1 6,5 4,1 4,25 3,41 3,36 3,1 3,7 2,5 2,2 0,00 2 ČSOB PF Progres 16,4 8 10,9 7,7 5,62 3,9 4,26 4,3 5,3 5,0 2,3 2,4 0,02 1,00 ČSOB PF Stabilita 10,4 10,3 10,02 6,1 4,2 3,2 4,0 2,8 0,05 1,37 Generali PF 10,61 14,6 11,4 3,6 4,6 3,81 3,74 2,00 ING penzijní fond 12,1 11 9,34 4,4 4,8 4 0,04 0,1 PF České pojišťovny 9,2 9,6 9,72 6,6 3,5 3,3 0,20 1,2 PF České spořitelny 8,1 9,05 8,33 2,64 4,03 3,04 0,40 1,28 PF Komerční banky 9,44 8,36 9,5 7,2 4,89 4,63 3,4 0,58 0,24 RSDr. Miroslav Opálka - prezentace k přednášce Důchodová reforma z pohledu KSČM

47 Zapojení obyvatel v PF K 31. 12. 2010 bylo v
PF zapojeno 70 % ekonomicky aktivního obyvatelstva ČR. To bylo osob! RSDr. Miroslav Opálka - prezentace k přednášce Důchodová reforma z pohledu KSČM

48 Investiční neúspěch důchodového spoření nese pouze klient – viz výnosy PF v roce 2008
RSDr. Miroslav Opálka - prezentace k přednášce Důchodová reforma z pohledu KSČM

49 Další ekonomické informace k PF
RSDr. Miroslav Opálka - prezentace k přednášce Důchodová reforma z pohledu KSČM

50 V r jsem zpracoval prvou obsáhlou prezentaci k přednáškám o přístupu KSČM k důchodové reformě pod názvem Udržení solidárního důchodového systému – alternativa KSČM. Ani dnes nemusíme na našich přístupech nic podstatného měnit. Je jen třeba vycházet z jasného trvalého sociálního cíle - dostatečného zabezpečení každého občana, který poctivě pracoval, na stáří. A dle potřeby aktuálně přepočítat nastavené parametry tak, aby bylo tohoto cíle dosaženo. RSDr. Miroslav Opálka - prezentace k přednášce Důchodová reforma z pohledu KSČM

51 Co oslabuje na příjmové stránce 1. pilíř
Neplacení státu za náhradní doby pojištění Propojení důchodového účtu (ČSSZ, MF, MO, MV) Zavedení stropu na odvody pro vysokopříjmové sk. Řešení nezaměstnanosti předčasnými důchody Různé slevy na z výše důchodového pojistného Zálohy poště na výplatu důchodů v lednu Nevýběr pojistného (nedobytné pohledávky) Náklady administrace státu hrazené z pojistného Nekolidující zaměstnání (dohody) Nelegální zaměstnávání (bez evidence) Švarcsystém (falešné vykazování práce na živnostenský list) Nezaměstnanost z důvodu špatné hospodářské politiky Dopady cyklické krize vlastní kapitalistické společnosti RSDr. Miroslav Opálka - prezentace k přednášce Důchodová reforma z pohledu KSČM

52 10 návrhů KSČM předložených v r
10 návrhů KSČM předložených v r. 2006, které měly stabilizovat státní pilíř důchodového systému dle propočtů tzv. 1. Bezděkovy komise nejméně do r. 2100 Od r zahájit realizaci Celonárodního programu zaměstnanosti Od r přijmout účinná propopulační opatření a opatření řízené migrace Od r vytvořit zvláštní účet státního důchodového systému (ZÚSDS) ke zhodnocování přebytků a dalších zdrojů (z privatizace, ze spotřebních či ekologických daní, z divident aj.) Od r přesunout platbu státu ze zrušených státních příspěvků na penzijní připojištění (soukromý-individuální pilíř) do ZÚSDS (státní-kolektivní pilíř) Od r přesunout příspěvky na státní politiku zaměstnanost (1,6 %) z příjmů státního rozpočtu do ZÚSDS (což bude už po snížení velké nezaměstnanosti) Od r zavést pro OSVČ plnou platbu na důchodové pojištění - minimálně ve výši průměrné mzdy v podnikatelské sféře (zrušení stropů, odvod ve výši 29,6 %) Od r se na ZÚSDS převádí 10 % celostátního inkasa spotřebních daní (vícezdrojové financování – možno rozšířit i o ekologické daně) Od r se posunuje po 4 měsících ročně hranice odchodu do důchodu do 65 let v případě naplnění 3 kritérií (nezaměstnanost, demografie, dožití v kvalitě) Od r se zvyšuje sazba na důchodové pojištění na 32,6 % (z 29,6) Od r se zvyšuje sazba na důchodové pojištění na 33,5 % (z 32,6) RSDr. Miroslav Opálka - prezentace k přednášce Důchodová reforma z pohledu KSČM

53 Čeká nás odstátňování, zpoplatnění a postupná privatizace systémů kolektivní sociální ochrany, včetně důchodového systému? *** To, co nejvíce zajímá občany, je výše důchodů! Jaké jim český důchodový systém v budoucnosti zajistí plnění – důchodové dávky. *** Důchodová reforma má smysl, jen pokud nabídne pojištěncům, současným i budoucím, reálnou vizi vyšších důchodů, jimiž budou schopni krýt ve stáří zvýšené životní náklady, které se v důsledku reforem prováděných současnou pravicovou koaliční vládou, stávají realitou. RSDr. Miroslav Opálka - prezentace k přednášce Důchodová reforma z pohledu KSČM

54 Děkuji za pozornost RSDr. Miroslav Opálka - prezentace k přednášce Důchodová reforma z pohledu KSČM


Stáhnout ppt "Důchodová reforma z pohledu KSČM (č. 2)"

Podobné prezentace


Reklamy Google