Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jak dlouho vydrží plnit svoji roli učebnice aneb nové technologie vs. klasické učebnice? Potřebuje učitel profesionální podporu? www.fraus.cz Jiří Fraus12.4.2013.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jak dlouho vydrží plnit svoji roli učebnice aneb nové technologie vs. klasické učebnice? Potřebuje učitel profesionální podporu? www.fraus.cz Jiří Fraus12.4.2013."— Transkript prezentace:

1 Jak dlouho vydrží plnit svoji roli učebnice aneb nové technologie vs. klasické učebnice? Potřebuje učitel profesionální podporu? www.fraus.cz Jiří Fraus12.4.2013

2 www.fraus.cz Co je učebnice? Učebnice je nástroj práce učitele. Rozhodujícím faktorem formálního (a možná i mimoškolního) vzdělávání dětí je učitel. Použití učebnice není spojeno s rozvojem ICT, ale je zcela závislé na rozhodnutí učitele nebo ředitele školy. Forma učebnic může být různá a s rozvojem ICT se bude měnit.

3 www.fraus.cz Je nutné mít profesionální podporu ve vzdělávání? V povoláních, která mají to štěstí, že o jejich užitečnosti a významu nikdo nepochybuje, nastal v uplynulých stoletích obrovský rozvoj. Třeba takoví lékaři: … přístroje, léky, nové léčebné postupy vyvíjené profesionály, specializovaná pracoviště, celoživotní vzdělávání propojené s atestací a kariérním řádem, profesní komora, vysoké finanční ohodnocení...

4 www.fraus.cz Je učitel profesionál? Je situace v českém školství shodná se stavem ve zdravotnictví? Lékařský přístroj v každé ordinaci = interaktivní tabule v každé třídě? Lékařský nástroj = počítač nebo tablet v ruce každého žáka a učitele? Léky pro pacienta = moderní učebnice k dispozici každému žákovi kdekoliv a kdykoliv? Lékařský výzkum = NUV s týmy špičkových didaktiků a pedagogů, kteří poskytují každodenní servis učitelům o nových vzdělávacích metodách a postupech? Lékařská atestace = DVPP propojené s karierním řádem? Lékařská komora = sebevědomá pedagogická komora odpovídající za kvalitu vzdělávání? Vysoké finanční ohodnocení lékařů = vysoké finanční ohodnocení pedagogů?

5 www.fraus.cz Nahradí nové technologie učebnice? Názory odborníků na používání učebnic v době zavádění ICT Štech, S., Zapletalová, J.: Úvod do školní psychologie, Portál, 2013: „Učebnice jakožto psychodidaktická transformace učiva představuje specifický „scénář“ výuky.“ Seguin, Jean Robert: The Elaboration of School Textbooks. UNESCO rep. ED-90/WS-24, 2009: „Ve více jak 50% studií ovlivňuje kvalita učebnic kvalitu procesu vzdělávání významněji než další vzdělávání pedagogů.“ Použití učebnice není spojeno s rozvojem ICT, ale je zcela závislé na rozhodnutí učitele. Forma učebnice může být různá a rozvojem ICT se bude měnit.

6 www.fraus.cz Co zlepšilo žáky v USA – tablet nebo učebnice? Výsledky implementace interaktivní učebnice matematiky HMH Algebra Fuse I v kombinaci s iPadem 1:1 v USA

7 www.fraus.cz Je implementace ICT to samé co nákup HW ? USA V roce 2012 implementováno ve školách 4,5 miliónu tabletů - přepočet na počet dětí v ČR = 150 000 (!) tabletů Uruguay Plán CEIBAL (Educational Connectivity/Basic Computing for On-line Learning) - od roku 2007 prezidentské nařízení o implemenatci ICT 1:1; dnes 300 000 žáků. Způsob implementace = netbook + vzdělávací aplikace + vzdělávání učitelů Mexiko Od roku 2011 projekt tablet 1:1 pro 140 000 žáků středních škol; roční nájem Způsob implementace = iPady + elektronické učebnice + vzdělávání učitelů Jižní Korea Rozhodnutí vlády (2012) – od roku 2015 digitalizace všech vzdělávacích stupňů Způsob implementace ve 4 oblastech = HW 1:1 pro všechny žáky vč. konektivity + SW pro SMS, LMS, CM atd. + digitalní vzdělávací materiály + vzdělávání učitelů Celý svět 2012 Jen ve školství implementováno 8 milónů iPadů

8 www.fraus.cz Jsou učebnice zbytečně drahým servisem? Poměr výdajů státu na mzdy učitelů a na učebnice, pomůcky, ICT atd. Výdaje státu na jednoho žáka: 50 000 Kč na mzdy učitelů + 800 Kč na pomůcky pro žáky

9 www.fraus.cz DUMy jako náhrada učebnic? V letech 2010-2012 nateklo do českých základních škol na rozvoj ICT cca 4,5 miliardy korun. To je zhruba 3x více, než jsou státní výdaje na tzv. ONIV.

10 Název školy:ZŠ a MŠ T. G. Masaryka Fulnek Autor:Mgr. Hana Hilscherová Název:VY_52_INOVACE_Z.8.8-18 Téma:Dunaj Číslo projektu:CZ.1.07/1.4.00/21.0903

11 Ročník:VII. ročník Vzdělávací oblast:Člověk a příroda Vzdělávací obor:Přírodopis Tematický okruh:Mnohobuněčné organismy Téma:Strunatci Jméno autora:Bc. Kočovská Renata Vytvořeno dne:7. 9. 2011 Metodický popis, (anotace): Materiál slouží k uvedení tématu strunatci

12 Název: VY_52_INOVACE_P Ř _6A_14 Škola: Základní škola Nové M ě sto nad Metují, Školní 1000, okres Náchod Autor: Jana Besedová Ro č ník: 6. Tematický okruh, p ř edm ě t: P ř írodní v ě dy, P ř írodopis Téma: Pracovní list – šelmy medv ě dovité, zajícovci, ploutvonožci, hlodavci Č íslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2336 Datum: 8. 11. 2011 Anotace: Písemná práce je ur č ená k ov ěř ování dosažených znalostí a v ě domostí. P ř ed písemnou prací bylo u č ivo procvi č eno. Žáci odpovídají samostatn ě a písemn ě na otázky ( skupina A a B). Skupina A 1. Uve ď 3 zástupce šelem medv ě dovitých. 2. Č ím jsou zajímavé p ř ední zuby zajícovc ů a hlodavc ů ? 3. Která medv ě dovitá šelma výborn ě plave? 4. Jmenuj zástupce ploutvonožc ů, který má ušní boltce. 5. Jak vypadají po narození mlá ď ata králíka divokého? 6. Napiš jména 2 hlodavc ů, kte ř í mají lícní torby? Skupina B 1. Uve ď 3 zástupce ploutvonožc ů. 2. Pro č medv ě di odírají (strhávají) k ů ru strom ů ? 3. Která medv ě dovitá šelma má na krku velkou bílou skvrnu ve tvaru písmene“V“? 4. Jak se jmenuje zástupce ploutvonožc ů, který má v horní č elisti 2 silné kly? 5. Jak vypadají po narození mlá ď ata zajíce polního? 6. Napiš jména 2 hlodavc ů, kte ř í p ř i nebezpe č í hvízdají. Ř ešení Skupina A 1. medv ě d hn ě dý, grizzly, medv ě d ušatý, medv ě d lední 2. ř ezáky – obrušují se a stále dor ů stají, hlodáky – stále rostou 3. medv ě d lední 4. lachtan 5. slepá, holá (bez srsti) 6. sysel obecný, k ř e č ek polní Skupina B 1. tule ň obecný, lachtan, mrož 2. ozna č ují si území, která obývají 3. medv ě d ušatý 4. mrož 5. osrst ě ná, vidoucí 6. sviš ť horský, sysel obecný

13

14 prvekznačka prvku počet protonů vodíkH1 heliumHe2 uhlíkC6 dusíkN7 kyslíkO8 vápníkCa20 železoFe26

15 www.fraus.cz Co je drahé resp. levné? Výsledek rozvoje ICT v ČR do současné doby je následující (pomineme-li početné konflikty s autorským zákonem): Pokud budou chtít učitelé „digitální“ materiály (DUM) využít ve výuce, musí si je vytisknout na papír! Za 4,5 miliardy korun nemá přístup k počítači a internetu podle potřeb výuky v současné české základní škole žádné dítě.

16 www.fraus.cz Nové technologie vs. učebnice? Nebo snad: Nové technologie vs. učitel? „České děti a náctiletí stráví u televize a na internetu více času než ve škole. To, co se dozvídají a naučí vlastní aktivitou a ve svém prostředí sociálních sítí, na internetu, z médií, je pro ně zpravidla relevantnější než to, co se dozvídají ve škole.“

17 Jak dlouho vydrží plnit svoji roli učebnice? Nebo snad: Jak dlouho vydrží plnit svoji roli učitel? www.fraus.cz MŠMT Hlavní směry strategie vzdělávací politiky do roku 2020: „České děti a náctiletí stráví u televize a na internetu více času než ve škole. To, co se dozvídají a naučí vlastní aktivitou a ve svém prostředí sociálních sítí, na internetu, z médií, je pro ně zpravidla relevantnější než to, co se dozvídají ve škole.“

18 www.fraus.cz Děkuji za pozornost. Jiří Fraus fraus@fraus.cz Potřebuje učitel profesionální podporu?


Stáhnout ppt "Jak dlouho vydrží plnit svoji roli učebnice aneb nové technologie vs. klasické učebnice? Potřebuje učitel profesionální podporu? www.fraus.cz Jiří Fraus12.4.2013."

Podobné prezentace


Reklamy Google