Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA SPS DNE 9. 12. 2010 ING. VÁCLAV MATYÁŠ PREZIDENT.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA SPS DNE 9. 12. 2010 ING. VÁCLAV MATYÁŠ PREZIDENT."— Transkript prezentace:

1 ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA SPS DNE 9. 12. 2010 ING. VÁCLAV MATYÁŠ PREZIDENT

2 ledenúnorbřezendubenkvětenčerven měsíc 74,476,583,084,7100,595,8 od počátku roku 74,475,578,680,696,087,8 červenecsrpenzáříříjen*listopadprosinec měsíc 95,597,992,798,6 od počátku roku 88,790,290,691,9 STAVEBNÍ PRODUKCE 2010 (MEZIROČNÍ INDEX S.C.) * Předběžný výsledek

3 POZEMNÍ A INŽENÝRSKÉ STAVITELSTVÍ 2010 (MEZIROČNÍ INDEX S.C.) * PŘEDBĚŽNÝ VÝSLEDEK * Předběžný výsledek POZEMNÍ STAVITELSTVÍ ledenúnorbřezendubenkvětenčerven měsíc67,371,381,384,596,094,6 od poč. roku67,369,075,077,983,185,4 červenecsrpenzáříříjen*listopadprosinec měsíc93,794,498,3102,3 od poč. roku86,187,489,090,9 INŽENÝRSKÉ STAVITELSTVÍ ledenúnorbřezendubenkvětenčerven měsíc99,892,688,085,3100,897,7 od poč. roku99,896,990,188,292,093,3 červenecsrpenzáříříjen*listopadprosinec měsíc98,8104,682,892,6 od poč. roku94,596,293,9

4 BYTOVÁ VÝSTAVBA 2010 (MEZIROČNÍ INDEX S.C.) * Předběžný výsledek ZAHÁJENÉ BYTY ledenúnorbřezendubenkvětenčerven měsíc71,766,876,6101,682,168,2 od poč. roku 71,769,371,979,079,777,5 červenecsrpenzáříříjen * listopadprosinec měsíc58,886,463,374,6 od poč. roku 74,075,674,0 DOKONČENÉ BYTY ledenúnorbřezendubenkvětenčerven měsíc94,0104,098,6118,491,958,8 od poč. roku 94,098,998,8102,8100,894,4 červenecsrpenzáříříjen * listopadprosinec měsíc78,785,291,1111,5 od poč. roku 92,091,2 93,4

5 VEŘEJNÁ ZAKÁZKA LEDEN – ŘÍJEN 2010 STAV ZAKÁZKY (bez DPH) Směr výstavby2010 (mil. Kč)2009 (mil. Kč)Index (%) POZEMNÍ STAVBY 31.041 38.390 80,9 INŽENÝRSKÉ STAVBY 46.663 87.176 53,6 z toho dopravní infrastruktura 16.981 57.925 29,3 CELKEM 79.704 125.566 63,5 ZADAVATELÉ ZAKÁZEK (bez DPH) Sektor zadavatele2010 (mil. Kč)2009 (mil. Kč)Index (%) Vládní sektor 23.148 62.462 37,1 Municipální sektor 47.133 57.635 81,8 Ostatní sektor 9.423 5.465 172,4 CELKEM 79.704 125.566 63,5

6 Z ODPOVĚDÍ 165 RESPONDENTŮ Z MALÝCH, STŘEDNÍCH A VELKÝCH FIREM V KATEGORIÍCH POZEMNÍHO I INŽENÝRSKÉHO STAVITELSTVÍ VYPLÝVÁ:  58% RESPONDENTŮ OHLÁSILO POKLES NAPLNĚNOSTI VÝROBNÍHO PROGRAMU - Z TOHO 46% FIREM O VÍCE NEŽ 5%  20% FIREM PŘEDPOKLÁDÁ MEZIROČNÍ STAGNACI  22% FIREM UVAŽUJE S MÍRNÝM NÁRŮSTEM VÝROBNÍHO PROGRAMU TOMUTO STAVU ODPOVÍDÁ I PŘEDPOKLAD VÝVOJE ZAMĚSTNANOSTI U FIREM. DO SOUČASNOSTI REDUKOVALO SVÉ STAVY S OHLEDEM NA NENAPLNĚNOST VÝROBNÍHO PROGRAMU 60% STAVEBNÍCH FIREM. PRŮZKUM NAPLNĚNOSTI VÝROBNÍHO PROGRAMU A VÝVOJE ZAMĚSTNANOSTI K 30. 12. 2010

7 NÁVRH KRÁTKODOBÝCH OPATŘENÍCH PRO VÝCHODISKA Z KRIZE A ŘEŠENÍ JEJICH DŮSLEDKŮ - VYHODNOCENÍ SPS 13. ANALÝZA POTŘEBNOSTI VÝSTAVBY NÁJEMNÍCH BYTŮ  UKONČENÍ DOTACÍ SFRB Z JINÝCH ZDROJŮ (PRIVATIZACE, STÁTNÍ ROZPOČET)  NA R. 2011 SE NEPOČÍTÁ S POSKYTOVÁNÍM PŘÍMÝCH A ÚVĚROVÝCH DOTACÍ  ZŮSTÁVÁ POUZE OKRUH VE FORMĚ ÚVĚRŮ A RUČENÍ ZA KOMERČNÍ ÚVĚRY  ZASTAVENO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ OBCÍM PRO VÝSTAVBU BYTŮ S OMEZENÝMI PŘÍJMY  ZASTAVENO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ NA VÝSTAVBU SOCIÁLNÍCH BYTŮ PRÁVNICKÝMI OSOBAMI  RUŠÍ SE DALŠÍ DOTAČNÍ FORMY: - POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRU PRO OSOBY MLADŠÍ 36 LET - PODPORA VÝSTAVBY DRUŽSTEVNÍCH BYTŮ - DOTAČNÍ PROGRAMY NA MODERNIZACE BYTOVÉHO FONDU  ZRUŠEN PROGRAM NOVÝ PANEL ZÁVAZEK VLÁDY K ZAJIŠTĚNÍ VÝSTAVBY NÁJEMNÍCH BYTŮ JE NEREALIZOVATELNÝ.

8 14. PODPORA DOSTAVBY III. A IV. BLOKU JE TEMELÍN  ČEZ VYHLÁSIL TENDR S PODMÍNKOU JEDINÉHO DODAVATELE (NA KLÍČ)  PŘI PŘÍPRAVĚ A REALIZACI JE NUTNÉ PROSAZOVAT AKTIVNÍ ZAPOJENÍ ČESKÝCH INSTITUCÍ A ORGANIZACÍ  ROZDĚLENÍ ZÁMĚRU DO DVOU HLAVNÍCH CELKŮ BY OD INVESTORA VYŽADOVALA VYŠŠÍ ODBORNOST I ODPOVĚDNOST – ČEZ SE NEMÁ PERSONÁLNÍ KAPACITU  ČESKÉ STAVEBNÍ ORGANIZACE JSOU SCHOPNY ZAJISTIT REALIZACI STAVEBNÍ ČÁSTI V CELÉM ROZSAHU  V ČR JE ŠPIČKOVÉ ZÁZEMÍ VĚDECKÝCH PRACOVIŠŤ V RÁMCI VŠ A VE VÝZKUMNÝCH ÚSTAVECH, KVALITNÍ PROJEKTOVÉ ÚSTAVY A DODAVATELSKÉ FIRMY  ZNAMENALO BY TO ROZVOJ V CELÉ TÉTO OBLASTI REALIZACE ČS. STAVEBNÍMI ORGANIZACEMI BY SE POZITIVNĚ ODRAZILA V JEJICH ORGANIZAČNÍM, TECHNICKÉM A TECHNOLOGICKÉM ROZVOJI VLÁDA SE NESNAŽÍ O PODPORU ÚČASTI ČS. FIREM NA PŘÍPRAVĚ A VÝSTAVBĚ III. A IV. BLOKU JETE NÁVRH KRÁTKODOBÝCH OPATŘENÍCH PRO VÝCHODISKA Z KRIZE A ŘEŠENÍ JEJICH DŮSLEDKŮ - VYHODNOCENÍ SPS

9 15. VYTVOŘENÍ PODMÍNEK PRO ZLEPŠENÍ SPLAVNOSTI LABE  NEJDÉLE JE PŘIPRAVOVÁN PROJEKT JEZU V PŘELOUČI  MÁ STAVEBNÍ POVOLENÍ, VYBRANÉHO DODAVATELE  KVŮLI OBSTRUKCÍM EKOLOGICKÝCH AKTIVISTŮ BYLO ŘÍZENÍ PŘERUŠENO  PLAVEBNÍ STUPEŇ DĚČÍN JE VE ZNAMENÍ ODDALOVÁNÍ KONEČNÉHO TERMÍNU PRO ZPRACOVÁNÍ EIA  VSTUP NĚMECKÉ STRANY, JEJÍ PŘIPOMÍNKY, NEJSOU DOSUD ŘEŠENY  NYNÍ JE URČEN AŽ NA 2. ČTVRTLETÍ 2011 VLÁDA NEVYTVÁŘÍ PŘEDPOKLADY K URYCHLENÉMU POSTUPU PŘI PŘÍPRAVĚ A REALIZACI STAVBY 16. DOPRAVA A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA VIZ SAMOSTATNÁ ČÁST PREZENTACE NÁVRH KRÁTKODOBÝCH OPATŘENÍCH PRO VÝCHODISKA Z KRIZE A ŘEŠENÍ JEJICH DŮSLEDKŮ - VYHODNOCENÍ SPS

10 36. URYCHLENÍ ČERPÁNÍ PROGRAMU ZELENÁ ÚSPORÁM  PROGRAM SE OD POČÁTKU POTÝKÁ ZE SYSTÉMOVÝMI I VĚCNÝMI PROBLÉMY  NÁZOR SPS JIŽ OD POČÁTKU, ABY PROGRAM ZELENÁ ÚSPORÁM ZABEZPEČOVAL STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ - MÁ POTŘEBNOU ODBORNOU ÚROVEŇ - MÁ ZKUŠENOSTI S DOTAČNÍMI PROGRAMY NA BYTOVOU VÝSTAVBU  PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ BYLA OPAKOVANĚ MĚNĚNA  BYL PŘEHODNOCOVÁN OBJEM POUŽITELNÝCH PROSTŘEDKŮ  POSLÉZE DOŠLO K ÚPLNÉMU (ÚDAJNĚ DOČASNÉMU) PŘERUŠENÍ PROJEDNÁVÁNÍ PODANÝCH ŽÁDOSTÍ  ŘADA ŽADATELŮ O DOTACI VYNALOŽILA NEMALÉ PROSTŘEDKY NA EKOLOGICKÉ AUDITY, PROJEKTOVOU PŘÍPRAVU A DALŠÍ NUTNÉ KROKY K ZAHÁJENÍ VÝSTAVBY  NEMAJÍ ZÁRUKU, ŽE VYNALOŽENÉ PROSTŘEDKY BUDOU RACIONÁLNĚ VYUŽITY INFORMACE SDĚLENÉ VLÁDOU POVAŽUJEME ZA NEÚPLNÉ A NEPŘESVĚDČIVÉ, ZAPŘÍČIŇUJÍ NEVĚROHODNOST PROGRAMU

11 KONCEPCE A STABILITA ROZVOJE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY  POTŘEBA REÁLNÉ AKTUALIZACE HARMONOGRAMU ROZVOJE DI  JEHO REÁLNOST JE PODMÍNĚNA ZAJIŠTĚNÝM FINANCOVÁNÍM  JE NUTNÉ JASNĚ DEFINOVAT A DODRŽOVAT PRIORITY  VYTVOŘIT PŘEHLED O INVESTORSKÉ PŘIPRAVENOSTI, O REÁLNÉM ČASE REALIZACE CO OČEKÁVÁME OD SUPERKONCEPCE? → JASNÝ HARMONOGRAM MINIMÁLNĚ DO ROKU 2020 → ZÁVAZNOST FINANCOVÁNÍ JAKO ZÁKLADNÍ PODMÍNKU PRO SYSTÉMOVÉ PLÁNOVÁNÍ ABSENCE KONCEPCE VEDE:  K NESTABILITĚ SYSTÉMU  K NEKONCEPČNÍMU VÝBĚRU STAVEB  K NEHOSPODÁRNOSTI

12 DOPAD OMEZENÍ INVESTIC NA STAVEBNÍ DODAVATELE  STAVEBNÍ FIRMY SE PODLE DOKUMENTU DOPRAVNÍ POLITIKA VYBAVILY NA KAPACITU 100 MLD. KČ  DOPAD NA VYSOKOU EKONOMICKOU NESTABILITU STAVEBNÍCH FIREM  ZATÍŽENÍ NEVYUŽÍVÁNÍM ZÁKLADNÍCH PROSTŘEDKŮ (TRVAJÍ NÁKLADY NA ODPISY)  UZAVÍRÁNÍ NĚKTERÝCH VÝROBNÍCH ZÁKLADEN  RUŠENÍ SPECIALIZOVANÝCH PROVOZOVEN PŘISPÍVAJÍCÍCH K ROZVOJI OBORU (LABORATOŘE)  OMEZENÍ PROSTŘEDKŮ DO OPRAV A ÚDRŽBY ZÁKLADNÍCH PROSTŘEDKŮ  ODKLON OD MODERNÍCH A EKOLOGICKÝCH TECHNOLOGIÍ K LEVNĚJŠÍM TECHNICKÝM POSTUPŮM  BEZ ZNALOSTI KONCEPCE NEMOHOU PLÁNOVAT STRATEGII ROZVOJE NEBO UDRŽENÍ FIRMY  FIRMY ZABÝVAJÍCÍ SE BUDOVÁNÍM DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY PROPUSTÍ 25 – 40 TIS. PRACOVNÍKŮ, DALŠÍ PŘIBUDOU V NAVAZUJÍCÍCH OBORECH

13 PPP PROJEKTY  minimální průběh přípravy projektu PPP činí 30 měsíců  podmínka • BEZPROBLÉMOVÝ PRŮBĚH • TECHNICKÁ PŘIPRAVENOST PROJEKTU V BODĚ „NULA“  závisí na rychlosti realizace všech potřebných kroků  nerealizování by znamenalo nevyužití pozitivních efektů  bylo by znevěrohodněním metody PPP jako aktuálního způsobu financování  prozatím pouze velmi opatrné proklamativní přešlapování bez konkrétních kroků k zahájení  předpokladem realizace je politická odvaha  tři konkrétní úseky rekonstrukcí komunikací a stavba Silničního okruhu Prahy  Příprava nezahájena, započetí v roce 2012 je zcela mimo realitu PPP 2012201320142015 +Celkem 13,221,922,473,5131,0

14 VÝROBA STAVEBNÍCH HMOT A MATERIÁLŮ  MÁ BEZPROSTŘEDNÍ VAZBU NA SEKTOR STAVEBNICTVÍ  PRŮMYSL VÝROBY STAVEBNÍCH HMOT VÝZNAMNĚ OVLIVŇUJÍ: - POKLES STAVEBNÍ PRODUKCE - ZMĚNA JEJÍ STRUKTURY  OBJEM TRŽEB V 1. POLOLETÍ ROKU 2010 POKLESL O 8,4 %,  NEJVĚTŠÍ RELATIVNÍ I ABSOLUTNÍ POKLES ZAZNAMENALY OBORY: - výroba pálených zdících materiálů“ (25,5%) - výroba betonových výrobků pro stavební účely (21,9%) - výroba betonu připraveného k lití“ (21,7%) - výroba cementu (23%)  OBJEM TRŽEB SE ZVÝŠIL JEN NEPATRNĚ U OBORŮ: - VÝROBA VÁPNA A SÁDRY - VÝROBA ŽÁRUVZDORNÝCH VÝROBKŮ - VÝROBA VLÁKNITÝCH CEMENTŮ

15 LEGISLATIVA  VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA (183/2006 SB.), PRÁCE BYLY LEGISLATIVNÍ RADOU VLÁDY V POKROČILÉM STAVU PŘERUŠENY, OBNOVUJE SE ČINNOST PRACOVNÍCH SKUPIN V RÁMCI SIA  ZÁKON O URYCHLENÍ VÝSTAVBY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY, (416/2010 SB.), - VÝRAZNÉ PŘISPĚNÍ KE ZJEDNODUŠENÍ VÝKUPŮ POZEMKŮ I V ROZHODOVÁNÍ STAVEBNÍCH ÚŘADŮ - SENÁTNÍ NÁVRH PROZATÍM ODLOŽEN  ZASTOUPENI SPS V PRACOVNÍCH SKUPINÁCH K ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH BARIÉR ENVIRONMENTÁLNÍ LEGISLATIVY EIA (100/2001 SB.) A OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY (114/1992 SB.)VE VZTAHU K ÚČASTI OBČANSKÝCH INICIATIV. ZARÁŽEJÍCÍ JE PASIVITA KRAJŮ A MF  LEGISLATIVA SOUVISEJÍCÍ S VEŘEJNÝMI ZAKÁZKAMI (137/2006 SB.) - v novele 179/2010 Sb., se SPS podařilo prosadit povinnost zadavatele číst při otevírání obálek - nepodařilo se vyčlenit ze zákona diskriminační ustanovení o znemožnění účasti akciových společností -- s akciemi na majitele cenu - podařilo se ve spolupráci s MMR iniciovat změnu zákona, novela byla Senátem vrácena s pozměňovacími - návrhy, poslanecká sněmovna přehlasovala, je před podpisem prezidenta  OPATŘENÍ ZASAHUJÍCÍ OBLAST BYTOVÉ VÝSTAVBY - RESTRIKCE STAVEBNÍHO SPOŘENÍ - REDUKCE DISPONIBILNÍCH ZDROJŮ SFRB - NEREALIZOVANÁ AKTUALIZACE NÁSTROJŮ BYTOVÉ POLITIKY NA R. 2010 A DALŠÍ LÉTA Z KVĚTNA 2010 - NEUSKUTEČNĚNÝ PROGRAM VÝSTAVBY SOCIÁLNÍCH BYTŮ NAŘ. VL. 333/2009 SB.

16 LEGISLATIVA  ZÁSADNÍ NESOUHLAS JSME VYJÁDŘILI S NOVELOU ZÁKONA O ZDRAVOTNÍM POJIŠTĚNÍ, KTERÝ OBSAHUJE USTANOVENÍ O ZPOPLATNĚNÍ DOHOD O PROVEDENÍ PRÁCE ODVODEM NA ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ  POKRAČUJÍ JEDNÁNÍ O KONCEPČNÍM ŘEŠENÍ SPRÁVY ÚRAZOVÉHO POJIŠTĚNÍ, NADÁLE ZŮSTÁVAJÍ VE HŘE PRIVÁTNÍ POJIŠŤOVNY OČEKÁVANÉ ZMĚNY V PRVNÍ POLOVINĚ ROKU 2011  V PŘIPOMÍNKOVÉM ŘÍZENÍ JE NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE (262/2006 SB.) - DÍLČÍ PRÁVNÍ (NÁLEZ ÚSTAVNÍHO SOUDU, ZMĚNY VYPLÝVAJÍCÍCH Z VLÁDNÍHO PROHLÁŠENÍ)  PŘEDPOKLAD DOKONČENÍ VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA, NABYTÍ ÚČINNOSTI AŽ V R. 2012  ZÁKON O TRESTNÍ ODPOVĚDNOSTI PRÁVNICKÝCH OSOB - REAKCE NA SMĚRNICI EU  NOVELA ZÁKONA O POŽÁRNÍ OCHRANĚ STAVEB, NAŘÍZENÍ VLÁDY O OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘED ÚČINKY HLUKU  NOVELA ZÁKONA 179/2005 SB. O UZNÁVÁNÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI ZÍSKANÉ MIMO ŠKOLSKOU SOUSTAVU

17 SOUTĚŽE, VZDĚLÁVACÍ AKCE SOUTĚŽE  TOP INVEST  STAVBA S EKOLOGICKÝM PŘÍNOSEM  NEJLEPŠÍ STAVBA ROKU  STAVBA ROKU – SPOLUVYPISOVATEL  MID-TOP STAV – SPOLUVYPISOVATEL  NEJLEPŠÍ VÝROBCE STAVEBNIN ROKU – SPOLUVYPISOVATEL VZDĚLÁVACÍ AKCE  VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ADAKON –PROGRAM BYL PRO ZÁSADNÍ ZMĚNY V METODICE ZE STRANY MPSV PŘERUŠEN  OSVĚTOVÝ PROJEKT TECH-YES – (SPOLEČNĚ S KRAJEM LIBEREC) FORMOU BESED S ŽÁKY 7. A 8. ZŠ PRO ZVÝŠENÍ ZÁJMU O STUDIA A STAVEBNÍ UČEBNÍ OBORY  TOMÁŠ – PROJEKT, ZAMĚŘENÝ NA OBLAST BEZPEČNOSTI PRÁCE NA STAVBÁCH, SPS JE PARTNEREM SDRUŽENÝCH FIREM SPOLEČNĚ S ODBOROVÝM SVAZEM STAVBA

18 NÁRODNÍ STAVEBNÍ CENTRUM BRNO  UDRŽENÍ ROZSAHU STÁLÉ EXPOZICE VE VZORKOVNĚ STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ (POČET VYSTAVOVATELŮ, TRŽBY)  NOVÝ VZOROVÝ DŮM (KELIWOOD)  VZDĚLÁVÁNÍ - PROJEKT ADAKON - 34 VLASTNÍCH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ - VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ATELIER K4 BRNO – „PROJEKTOVÁNÍ NÍZKOENERGETICKÝCH A PASIVNÍCH STAVEB“  PORADENSTVÍ regionální poradenské místo programu Zelená úsporám prodejna odborné literatury (kamenná, internetová)  SPOLUPRÁCE NA DOPROVODNÉM PROGRAMU STAVEBNÍCH VELETRHŮ BRNO  PODÁNÍ PROJEKT PRO OP „VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST“ – EDUR  VYTVOŘENÍ VZDĚLÁVACÍCH MODULŮ A INTERAKTIVNÍ EXPOZICE ZÁSAD UDRŽITELNÉ VÝSTAVBY“

19 CENTRUM UDRŽITELNÉ VÝSTAVBY  MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI (SFŽP, VUT V BRNĚ, JIHOMORAVSKÝ KRAJ, VELETRHY BRNO, SPS, NSC  VYPRACOVÁNY PODKLADY: - ARCHITEKTONICKÁ STUDIE REKONSTRUKCE OBJEKTU TUZEX V BRNĚ – NA VÝSTAVIŠTI - ZNALECKÝ POSUDEK CENY - PŘEDBĚŽNÉ KALKULACE NÁKLADŮ  VEDENA JEDNÁNÍ O SPOLUPRÁCI A PODPOŘE, MJ.: - ČESKÝ SVAZ STAVEBNÍCH INŽENÝRŮ - ČESKÁ KOMORA ARCHITEKTŮ - SPOLEČNOST PRO TECHNIKU PROSTŘEDÍ + REHVA - SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA - INŽENÝRSKÉ KOMORY VISEGRADSKÉ 4 - VELVYSLANECTVÍ RAKOUSKA - ČESKO-NĚMECKÁ OBCHODNÍ KOMORA  POZASTAVENÍ VEŠKERÝCH VHODNÝCH DOTAČNÍCH PROGRAMŮ ZE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EU V ČR  PROJEKT SE ORIENTUJE NA MOŽNOSTI ZÍSKÁNÍ PROSTŘEDKŮ EU NA PODPORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE VE STŘEDNĚDOBÉM HORIZONTU (3-5 LET - SPOLUPRÁCE S A.S. VELETRHY BRNO).

20 INSTITUT VZDĚLÁVÁNÍ PROJEKTY SPOLUFINANCOVANÉ Z PROSTŘEDKŮ EU: PROJEKT ADAKON ADAPTABILITA A KONKURENCESCHOPNOST Legislativa ve stavebnictví Rizika spojená se stavební výrobou Pracovní právo Normy ve stavebnictví Vedení stavební dokumentace Základy účetnictví Manažerské a komunikační dovednosti PROJEKT EXPERT-BAU - MODUL TZV. EVROPSKÉHO MISTRA/STAVBYVEDOUCÍHO PROJEKT BI-DI – POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU SEMINÁŘE PŘÍPRAVA NA AUTORIZACI ČKAIT V OBORU DOPRAVNÍ STAVBY, V OBORU POZEMNÍ STAVBY SEMINÁŘ PRO STAVBYVEDOUCÍ KOORDINÁTOR BEZPEČNOSTI PRÁCE VEDENÍ STAVEBNÍHO DENÍKU KURZ OČEKÁVANÝ VÝVOJ ČESKÉ EKONOMIKY A ODVĚTVÍ STAVEBNICTVÍ V ROCE 2011

21 MEDIÁLNÍ ÚTOKY NA STAVEBNICTVÍ VYTVÁŘENÍ NEPŘÍZNIVÉHO POHLEDU NA NÁŠ OBOR ZÁMĚRNÉ MYSTIFIKACE PŘEDKLÁDANÉ SDĚLOVACÍMI PROSTŘEDKY NEKOMPETENTNÍ VÝKLAD STATISTIK SROVNÁVÁNÍ NESROVNATELNÝCH ÚDAJŮ SYSTEMATICKÉ ŠÍŘENÍ NEPRAVDY O CENÁCH STAVEBNÍCH PRACÍ VYSOKÉ MARŽE KORUPCE VE STAVEBNICTVÍ SVÁDĚNÍ VYSOKÝCH CEN STAVEB DI NA STAVBAŘE, PŘEHLÍŽENÍ VLIVŮ NESTAVEBNÍCH NÁKLADŮ A NEHOSPODÁRNÝCH NÁVRHŮ A ZADÁNÍ „PEVNĚ ZAKOŘENĚNÝ PŘEDSUDEK NIKDY FAKTA NEVYVRÁTÍ“ (DICK FRANCIS)


Stáhnout ppt "ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA SPS DNE 9. 12. 2010 ING. VÁCLAV MATYÁŠ PREZIDENT."

Podobné prezentace


Reklamy Google