Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ŠKOLA:Gymnázium, Tanvald, Školní 305, příspěvková organizace ČÍSLO PROJEKTU:CZ.1.07/1.5.00/34.0434 NÁZEV PROJEKTU:Šablony – Gymnázium Tanvald ČÍSLO ŠABLONY:III/2.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ŠKOLA:Gymnázium, Tanvald, Školní 305, příspěvková organizace ČÍSLO PROJEKTU:CZ.1.07/1.5.00/34.0434 NÁZEV PROJEKTU:Šablony – Gymnázium Tanvald ČÍSLO ŠABLONY:III/2."— Transkript prezentace:

1 ŠKOLA:Gymnázium, Tanvald, Školní 305, příspěvková organizace ČÍSLO PROJEKTU:CZ.1.07/1.5.00/34.0434 NÁZEV PROJEKTU:Šablony – Gymnázium Tanvald ČÍSLO ŠABLONY:III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT AUTOR: Jan KOHOUTEK TEMATICKÁ OBLAST: Fyzická geografie NÁZEV DUMu: Zeměpisné souřadnice POŘADOVÉ ČÍSLO DUMu: 4 KÓD DUMu: JK_FYZ_GEO_04 DATUM TVORBY: 19.9.2012 ANOTACE (ROČNÍK): Kvinta – DUM seznamuje žáky se zeměpisným souřadnicovým systémem a významnými zeměpisnými body na zemském povrchu. METODICKÝ POKYN:

2 • Pomocí zeměpisných souřadnic určujeme polohu bodů na zemském povrchu Zemská osa • je myšlená přímka, kolmá k rovině rovníku, procházející středem Země a oběma zeměpisnými póly Zeměpisné póly • jsou myšlené body na severní a jižní polokouli, kde myšlená zemská osa protíná povrch Země • Na severním zeměpisném pólu se Země otáčí proti směru, na jižním po směru pohybu hodinových ručiček

3 • Proložíme-li rovinu zemskou osou, dostaneme na obvodu zeměkoule, kde tato rovina protíná její povrch, myšlenou kružnici, kterou nazýváme poledníková kružnice • Polovina této kružnice je poledník • Kterýkoliv poledník je nejkratší spojnici pólu na povrchu Zemi a určuje proto vždy zeměpisný sever a jih • Poledník, který prochází určitým bodem na zeměkouli, nazýváme místním poledníkem pro tento bod

4 • Pootočí-me li poledníkovou kružnici tohoto poledníku kolem zemské osy vždy o jeden stupeň, dostaneme celkem 180 poledníkových kružnic, to je 360 poledníku • Tyto poledníky jsou číslovaný od základního poledníku směrem na východ i západ • Protipoledník základního poledníku má tedy číslo 180 • Rozdělíme li uhlovou vzdálenost mezi dvěma sousedními poledníky na 60 stejných dílků (minut) a každým tímto dílkem vedeme další poledník, dostaneme minutové poledníky

5 • Základní poledník nebo též nultý poledník je poledník 0° - Prochází Královskou observatoří v Greenwichi v Anglii (dnes jižní předměstí Londýna), podle toho se nazývá též Greenwichský poledník • Další poledníky jsou identifikovány pomocí úhlu, který svírají s tímto základním poledníkem (resp. úhlu, který jejich poloroviny svírají s polorovinou nultého poledníku), tento údaj se nazývá zeměpisná délka

6

7 Královská observatoř Greenwich

8 • Značí se řeckým písmenem lambda ( λ ), měří se ve stupních • Body ležící na východ od nultého poledníku tj. na východní polokouli až do hodnoty 180° mají zeměpisnou délku východní (kladnou) - zkratka v.d. • Body ležící na západ od nultého poledníku tj. na západní polokouli až do hodnoty 180° mají zeměpisnou délku západní (zápornou) - zkratka z.d. Zeměpisná šířka • je jedna ze zeměpisných souřadnic, určuje polohu na povrchu Země směrem k severu nebo jihu od rovníku • Jde o úhel, který svírá rovina rovníku s přímkou, procházející středem Země a příslušným bodem na povrchu Země • Zeměpisná šířka se značí řeckým písmenem φ a měří se ve stupních

9 Základní poledník v Greenwichi

10 • Body ležící na sever od rovníku tj. na severní polokouli mají severní zeměpisnou šířku (zkratka s. š., v anglické literatuře N) Body na jih od rovníku tj. na jižní polokouli mají jižní zeměpisnou šířku (zkratka j. š. nebo S). • Body na rovníku mají zeměpisnou šířku nulovou • Zeměpisná šířka je tedy úhel v rozsahu od 0° na rovníku do 90° na pólech (90º S nebo 90º J) • Pokud je udán pouze úhel bez označení pólu, pak kladné hodnoty značí severní polokouli, záporné hodnoty polokouli jižní

11 • Průměrné teploty na Zemi do velké míry závisí právě na zeměpisné šířce

12 • je kružnice na povrchu koule se stejnou zeměpisnou šířkou φ • Je určena rovinou procházející zvoleným bodem rovnoběžně s rovinou rovníku • Rovnoběžky se zkracují od rovníku (nejdelší rovnoběžka) směrem k pólům (bod), přičemž 60. rovnoběžka je rovna 1/2 délky rovníku • Rovnoběžky se standardně označují podle své zeměpisné šířky jako např. 10. rovnoběžka s. š., ovšem některé význačné mají svá vlastní jména

13 • severní pól (rovnoběžka 90° severní šířky), • severní polární kruh (rovnoběžka 66°33 ′ severní šířky), • obratník Raka (rovnoběžka 23°27 ′ severní šířky), • rovník (rovnoběžka 0°), • obratník Kozoroha (rovnoběžka 23°27 ′ jižní šířky), • jižní polární kruh (rovnoběžka 66°33 ′ jižní šířky) • jižní pól (rovnoběžka 90° jižní šířky)

14 • Je průsečnice zemského povrchu s rovinou, procházející středem Země a kolmou k zemské ose • Je to pomyslná čára vedoucí po povrchu kulového rotujícího tělesa, například planety, měsíce nebo hvězdy, přesně na půli cesty mezi jeho geografickými póly • Rovník rozděluje povrch planety na severní a jižní polokouli • Délka zemského rovníku je asi 40 075 km

15 • je místo, kde zemská osa protíná zemský povrch, a ze kterého se navíc Země při pohledu dolů jeví, jako by se otáčela proti směru hodinových ručiček • Severní pól se nachází přibližně uprostřed Severního ledového oceánu • Geografický severní pól je situován na 90° zemské šířky • První prokazatelné dosažení severního pólu se podařilo 12. května 1926 posádce vzducholodi Norge • Velitelem expedice byl norský polárník Roald Amundsen • Výprava především prokázala, že na severu není pevnina, ale jen moře

16 Vzducholoď Norge

17 Dochovaný kotevní stožár na Špicberkách

18 • Robert Edwin Peary byl dlouho pokládán za prvního pokořitele severního pólu, ke kterému mělo dojít 6. dubna 1909, výzkumy v 80. a 90. letech minulého století ovšem jeho úspěch zpochybnily • Prvním Čechem na severním pólu byl v roce 1928 František Běhounek, který nad pólem přeletěl ve vzducholodi Italia • Jeho prvenství zpochybnil Frederick Albert Cook, který tvrdil, že severního pólu dosáhl o rok dříve, 21. dubna 1908 (svoje prvenství mohl ale ohlásit teprve v roce 1909, neboť byl nucen v Arktidě přezimovat) Robert Peary

19 • Ve sporu o prvenství nakonec rozhodovala dánská komise, která označila za prvního člověka na severním pólu Pearyho • Ovšem důkazy o jeho prvenství nejsou stoprocentní, neboť plechová krabice, kterou na pólu umístil se vinou pohybu ledové masy pohybuje

20 • Na Severním pólu (v oblasti Severního polárního kruhu) je Slunce trvale nad obzorem v letních měsících a trvale pod horizontem během zimních měsíců • Východ Slunce nastává těsně před jarní rovnodennosti (19. březen), slunce pak během tří měsíců vystoupá do nejvyššího bodu nad obzorem kdy dojde k letnímu slunovratu (21. červen) a následně Slunce klesá k obzoru, kdy dojde k jeho západu při podzimní rovnodennosti (24. září) • Doba, kdy je Slunce trvale nad obzorem se nazývá polární den, a doba, kdy je slunce pod obzorem se nazývá polární noc

21 • Mocnost (tloušťka) ledu na severním pólu se pohybuje kolem dvou až tří metrů • Měření prokázaly, že průměrná tloušťka ledu se v posledních letech snížila • Mnozí to připisují vlivu globální změny klimatu, i když tento závěr je u části vědecké obce značně sporný • Některé odhady uvádějí, že během několika desítek let bude Severní ledový oceán v letních měsících úplně bez ledu

22 19901999

23 • je myšlená kružnice, která protíná všechna nejjižnější místa na severní polokouli, z nichž lze vidět po 24 hodin Slunce za letního slunovratu - tedy, kde Slunce za letního slunovratu nezapadne za obzor, a na nichž Slunce za zimního slunovratu nevyjde nad obzor • Jeho pozice je určena sklonem zemské osy, jenž je ovlivňován působením Slunce, Měsíce a ostatních planet Sluneční soustavy • Za severním polárním kruhem žije pouze málo lidí • Největšími městy jsou Murmansk s 325 000 obyvateli a Norilsk se 135 000 obyvateli, obě leží v Rusku • Dalším významným městem je Tromsø (62 000 obyvatel)

24 Murmansk

25 Tromsø

26 • je obratník na severní polokouli na Zemi, který se nachází na 23°27' severní šířky - jedná se o nejsevernější rovnoběžku, kde je Slunce v zenitu • Zenit (nadhlavník) je bod na obloze, který leží přímo nad pozorovatelem • Je to průsečík kolmice na horizontální rovinu pozorovacího místa s nebeskou sférou • Je pólem horizontální souřadnicové soustavy • Této šířky Slunce dosahuje pouze jednou za rok a to v době letního slunovratu • V okolí obratníku Raka se podobně jako na jižní polokouli nachází nejvíce pouští na světě

27 Obratník Raka

28 • je na Zemi obratník na jižní polokouli, který se nachází na 23°27' jižní šířky • Jedná se o nejjižnější rovnoběžku, kde je Slunce v zenitu • Této šířky Slunce dosahuje pouze jednou za rok, a to v době zimního slunovratu • V okolí obratníku Kozoroha se podobně jako na severní polokouli v oblasti obratníku Raka nachází nejvíce pouští na světě

29 Obratník Kozoroha

30 • je myšlená kružnice, která protíná všechna nejsevernější místa na jižní polokouli, z nichž lze vidět po 24 hodin Slunce za zimního slunovratu - tedy, kde Slunce za zimního slunovratu nezapadne za obzor, a na nichž Slunce za letního slunovratu nevyjde nad obzor • Nynější geografická poloha jižního polárního kruhu je přibližně 66° 33 ′ 39 ″ jižní šířky • Převážná část jižního polárního kruhu protíná Jižní oceán, menší část pak protíná pevninu Antarktidy

31 Jižní polární kruh

32 • na Zemi je místo, kde zemská osa protíná zemský povrch • Prvním člověkem, který stanul na jižním pólu, byl norský polárník Roald Amundsen - 14. prosince 1911 • Ve stejný okamžik se pokoušel dobýt jižní pól také Angličan Robert Falcon Scott • Jeho expedice dorazila na točnu o měsíc později • Při strastiplné zpáteční cestě se svou výpravou zahynul • V současné době se na jižním pólu nachází trvale obydlená polární stanice Amundsen-Scott

33 • Jižní pól se nachází ve výšce 2835 m nad mořem uprostřed v těchto místech rovného 2850 m silného ledového masivu • Od postavení polární stanice jsou o jižním pólu známa některá klimatická data • Zaznamenané teploty se pohybují mezi -82,2 a -13,6° C s průměrnou hodnotou -49° C • Vítr zde fouká v průměru 5,5 m / s Robert Falcon Scott Roald Amundsen

34 Místo označující jižní geografický pól

35 Geodetický dóm focený ze samotného místa jižního pólu

36 Literatura: Bičík, I. et al. (2001): Příroda a lidé Země. Praha: Nakladatelství ČGS. Kašparovský, K. (1999): Zeměpis I v kostce. Havlíčkův Brod: Fragment. Internetové zdroje: Http://cs.wikipedia.org/wiki/Zem%C4%9Bpisn%C3%A9_sou%C5%99adnice http://cs.wikipedia.org/wiki/Severn%C3%AD_p%C3%B3l http://cs.wikipedia.org/wiki/Robert_Peary http://cs.wikipedia.org/wiki/Obratn%C3%ADk_raka http://cs.wikipedia.org/wiki/Obratn%C3%ADk_kozoroha http://cs.wikipedia.org/wiki/Ji%C5%BEn%C3%AD_p%C3%B3l

37 SPOON, Silver. wikipedia [online]. [cit. 19.10.2012]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Earth%27s_Axis_(small).gif http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Earth%27s_Axis_(small).gif SÁDOVSKÝ, Adam. wikipedia [online]. [cit. 19.10.2012]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Poledn%C3%ADky.png http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Poledn%C3%ADky.png OTAKAR, Přemysl. wikipedia [online]. [cit. 19.10.2012]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Greenwich3.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Greenwich3.jpg CHRISO. wikipedia [online]. [cit. 19.10.2012]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Prime_meridian.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Prime_meridian.jpg IDZKIEWICZ, Przemyslaw. wikipedia [online]. [cit. 19.10.2012]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Earth-lighting-winter-solstice_CS.png http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Earth-lighting-winter-solstice_CS.png IDZKIEWICZ, Przemyslaw. wikipedia [online]. [cit. 19.10.2012]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Earth-lighting-winter-solstice_CS.png http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Earth-lighting-winter-solstice_CS.png KRISTOF VT. wikipedia [online]. [cit. 19.10.2012]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Poolijs_1990.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Poolijs_1990.jpg KRISTOF VT. wikipedia [online]. [cit. 19.10.2012]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Pokrywa_lodowa_1999.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Pokrywa_lodowa_1999.jpg VFP15. wikipedia [online]. [cit. 19.10.2012]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:AmundsenEllsworthNobileDirgibleLaunchTower.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:AmundsenEllsworthNobileDirgibleLaunchTower.jpg

38 FIALA, Anthony. wikipedia [online]. [cit. 19.10.2012]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:82northe.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:82northe.jpg FJELLHEISEN. wikipedia [online]. [cit. 19.10.2012]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Troms%C3%B8_view2.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Troms%C3%B8_view2.jpg WIKILAURENT. wikipedia [online]. [cit. 19.10.2012 ]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:World_map_with_tropic_of_cancer.svg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:World_map_with_tropic_of_cancer.svg THESEVENSEAS. wikipedia [online]. [cit. 19.10.2012]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:World_map_with_tropic_of_capricorn.svg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:World_map_with_tropic_of_capricorn.svg THESEVENSEAS. wikipedia [online]. [cit. 19.10.2012]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:World_map_with_antarctic_circle.svg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:World_map_with_antarctic_circle.svg THESEVENSEAS. wikipedia [online]. [cit. 19.10.2012]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Antarctic_circle.svg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Antarctic_circle.svg MAULL, Henry; FOX, John. wikipedia [online]. [cit. 19.10.2012 ]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Scott_of_the_Antarctic_crop.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Scott_of_the_Antarctic_crop.jpg SZACINSKI, Ludwik. wikipedia [online]. [cit. 19.10.2012]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Nlc_amundsen.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Nlc_amundsen.jpg LECHNER, Kuno. wikipedia [online]. [cit. 19.10.2012]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Geographic_Southpole.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Geographic_Southpole.jpg


Stáhnout ppt "ŠKOLA:Gymnázium, Tanvald, Školní 305, příspěvková organizace ČÍSLO PROJEKTU:CZ.1.07/1.5.00/34.0434 NÁZEV PROJEKTU:Šablony – Gymnázium Tanvald ČÍSLO ŠABLONY:III/2."

Podobné prezentace


Reklamy Google