Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výroční konference ROP Jihozápad 2013 12. 12. 2013 Ivo Grüner Mgr. Michaela Šímová Výroční konference ROP Jihozápad 2013.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výroční konference ROP Jihozápad 2013 12. 12. 2013 Ivo Grüner Mgr. Michaela Šímová Výroční konference ROP Jihozápad 2013."— Transkript prezentace:

1 Výroční konference ROP Jihozápad Ivo Grüner Mgr. Michaela Šímová Výroční konference ROP Jihozápad 2013

2 Obsah  Realizace ROP Jihozápad  Významné události ROP Jihozápad v roce 2013  Výzvy vyhlášené v roce 2013  Přínos pro region v letech  Publicita ROP Jihozápad v roce 2013  Diskuze

3 Realizace ROP Jihozápad Programové období 2007 – 2013 •přijato celkem projektových žádostí (v hodnotě 63,8 mld. Kč) •podepsáno 731 smluv o podmínkách poskytnutí dotace = 97 % celkové alokace ROP Jihozápad (v hodnotě 17,7 mld. Kč) •finančně ukončeno 581 projektů = proplaceno 61 % celkové alokace ROP Jihozápad (v hodnotě 12,4 mld. Kč) •certifikováno cca 52 % evropských prostředků programu (podílu ERDF)  1. certifikaceleden ,16 €  2. certifikaceprosinec ,57 €  3. certifikace září ,23 €  4. certifikace říjen ,61 €  5. certifikace srpen ,78 €  6. certifikace předáno EK, prosinec ,59 €

4 Realizace ROP Jihozápad Realizace ROP Jihozápad - dle krajů Jihočeský kraj (podíl)Plzeňský kraj (podíl) Předložené projekty1853 (66%)965 (34%) Hodnota předložených projektů40,1 mld. Kč23,7 mld. Kč Schválené projekty449 (59%)316 (41%) Hodnota schválených projektů12,3 mld. Kč10,1 mld. Kč Ukončené projekty356 (61%)225 (39%) Poznámka: Schválené projekty jsou vč. projektů, u kterých nedošlo z různých důvodů k podpisu Smlouvy či k realizaci

5 Významné události ROP Jihozápad v roce 2013 Podepsané smlouvy •za rok 2013 zatím uzavřeno 86 Smluv o poskytnutí dotace •byly uzavřeny Smlouvy v úhrnné výši 1,44 mld. Kč Proplacené prostředky •za rok 2013 bylo finančně ukončeno celkem 66 projektů •za rok 2013 bylo zatím příjemcům proplaceno 1,07 mld. Kč

6 Významné události ROP Jihozápad v roce 2013 Certifikace •provedena 5. mimořádná certifikace – dne schválila EK žádost o platbu na částku EUR •připravena 6. mimořádná certifikace – k certifikaci připraveny výdaje v celkovém objemu EUR. Pokud bude tato certifikace úspěšně ukončena, bude naplněno pravidlo n+3/n+2. Realokace dodatečných finančních prostředků •usnesení Vlády ČR č. 387 ze dne Vyhodnocení řízení rizikových operačních programů – uvažovaný přesun finančních prostředků z Operačního programu Technická pomoc (OP TP) a z ROP Severozápad do vybraných operačních programů. Do ROP Jihozápad k přesunu finančních prostředků nakonec nedošlo.

7 Významné události ROP Jihozápad v roce 2013 Proběhlé externí kontroly •celkem bylo za rok 2013 v rámci ROP Jihozápad provedeno 43 kontrol a auditů, většinou ze strany Ministerstva financí, dále také z NKÚ, MMR či krajských úřadů, a to jak v rámci samotné Regionální rady, tak u příjemců dotací. Nejčastější nálezy jsou v rámci projektů u zadávání veřejných zakázek. Částečné proplácení výdajů •Z důvodu pružnějšího proplácení a efektivnějšího řízení čerpání alokace může ÚRR JZ provádět částečné proplácení Žádostí o platbu (ŽoP). V rámci předložených výdajů proplatí ÚRR JZ pouze nespornou část a sporné výdaje příjemci doplatí prostřednictvím tzv. mimořádné ŽoP. Spornými výdaji jsou takové výdaje, o kterých finanční manažer, případně Pracovní skupina pro nesrovnalosti (dále jen „PSN“), nemůže se stoprocentní jistotou říci, že jsou způsobilé a k potvrzení jejich způsobilosti je nutné další ověření (odborné posudky, šetření ÚOHS, PČR apod.).

8 Významné události ROP Jihozápad v roce 2013 Zasedání Výboru Regionální rady •5 řádných zasedání •2 mimořádná zasedání •5 korespondenčních hlasování Zasedání Monitorovacího výboru •3 řádná zasedání •2 korespondenční hlasování Tiskové konference •3 tiskové konference k aktuálním tématům

9 Výzvy ROP Jihozápad Číslo výzvyČíslo oblasti podpory Datum vyhlášení výzvy/zahájení příjmů žádostí Datum ukončení příjmu žádostí Plánovaná alokace ERDF (není-li uvedeno jinak v Kč) 24. výzva výzva výzva výzva výzva výzva výzva bude upřesněna Plán výzev ROP NUTS II Jihozápad

10 Aktuální výzvy ROP JZ 27. výzva – aktuální výzva, do •zaměřena na oblast podpory 2.4 Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího odborného školství •dotace určené na vybavení učeben v oblasti odborného vzdělávání technického a přírodovědného charakteru •alokace výzvy: Kč •projektové žádosti je možno předkládat od do •předběžný termín zveřejnění výsledků: duben 2014

11 Aktuální výzvy ROP JZ 28. výzva – aktuální výzva, do •zaměřena na oblast podpory 1.1 Modernizace regionální silniční sítě •podpoření rekonstrukce, modernizace, popřípadě výstavby, silnic II. a III. třídy •alokace výzvy: Kč •projektové žádosti je možno předkládat od do •předběžný termín zveřejnění výsledků: duben 2014

12 Aktuální výzvy ROP JZ 29. výzva – aktuální výzva, do •zaměřena na oblast podpory 3.1 Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu •dotace na výstavbu a rekonstrukci kulturní vybavenosti pro cestovní ruch •alokace výzvy: Kč •projektové žádosti je možno předkládat od do •předběžný termín zveřejnění výsledků: duben 2014

13 Plánované výzvy ROP JZ 30. výzva – plánovaná výzva •zaměřena na oblast podpory 1.1 Modernizaci regionální silniční sítě •alokace výzvy: cca Kč •plánované vyhlášení: •plánované ukončení:

14 Přínos pro region v roce 2013 Prioritní osa 1 – Dostupnost center Alokace prioritní osy 1: Kč (ERDF) Zasmluvněno 95 % alokace = Kč Proplaceno 54 % alokace = Kč •94,54 km rekonstruovaných místních komunikací (105 %) •15,21 km nových místních komunikací (152 %) •39 nově pořízených ekologických vozidel (390 %) •27 nových vozidel ve veřejné dopravě (270 %) •458,62 km rekonstruovaných silnic II. a III. třídy (199 %)

15 Přínos pro region v roce 2013 Prioritní osa 1 – Dostupnost center - Hodnoty indikátorů NázevJednotkaCílová hodnotaZasmluvněno%Realizováno% Počet podpořených projektů na rozvoj dopravy (dopravní dostupnost) Počet projektů 101,00203,00200,99182,00180,20 Délka nových silnic II. a III. třídy Počet kilometrů 21,0030,84146,8619,3392,05 Délka rekonstruovaných silnic II. a III. třídy Počet kilometrů 230,00458,62199,40263,50114,57 Délka nových místních (městských) komunikací celkem Počet kilometrů 10,0015,21152,1013,75137,50 Délka rekonstruovaných místních (městských) komunikací celkem Počet kilometrů 90,0094,54105,0489,9799,97 Počet obcí zapojených do IDS Počet obcí 800,00855,00106,88862,00107,75 Počet nově pořízených vozidel kolejové a trakční dopravy ve veřejné dopravě Počet 10,0027,00270,0024,00240,00 Počet upravených regionálních letišť Počet 1,000,00

16 Přínos pro region v roce 2013 III/10228 Přeložka Klatovy, Pod Borem – Tajanov •Správa a údržba silnic Plzeňského kraje •Dotace 172 mil. Kč •Realizace 04/ /2012 •Proplaceno 08/2013 Modernizace vozového parku veřejné dopravy ČSAD Jihotrans • ČSAD JIHOTRANS a.s. • Dotace 24 mil. Kč • Realizace 06/ /2012 • Proplaceno 03/2013

17 Přínos pro region v roce 2013 Prioritní osa 2 - Stabilizace a rozvoj měst a obcí Alokace prioritní osy 2: Kč (ERDF) Zasmluvněno 96 % alokace = Proplaceno 71 % alokace = Kč •74 projektů pro zkvalitnění výuky ve školách •1 150 souborů vybavení pro zvýšení kvality vzdělávání •16 projektů na rekonstrukci či výstavbu mateřských škol

18 Přínos pro region v roce 2013 Prioritní osa 2 - Stabilizace a rozvoj měst a obcí •8 projektů na rekonstrukci či výstavbu zařízení péče o seniory •299 souborů speciálního zdravotnického vybavení (695 %) •10,41 ha revitalizovaných nevyužitých nebo zanedbaných areálů (104 %) •37,42 vytvořených pracovních míst pro muže (149 %) •124 vytvořených pracovních míst pro ženy (496 %)

19 Přínos pro region v roce 2013 Prioritní osa 2 - Stabilizace a rozvoj měst a obcí - Hodnoty indikátorů NázevJednotkaCílová hodnotaZasmluvněno%Realizováno% Počet podpořených projektů zaměřených na udržitelný rozvoj a zvyšující atraktivitu měst a velkoměst - celkem Počet projektů 30,0053,00176,6748,00160,00 Počet podpořených projektů na rozvoj venkovských oblastí Počet projektů 25,0045,00180,0042,00168,00 Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na udržitelný rozvoj měst Počet pracovních míst 80,00105,68132,1090,50113,13 Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na udržitelný rozvoj venkovských oblastí (obcí) Počet pracovních míst 20,0026,25131,2524,00120,00 Plocha regenerovaného a revitalizovaného území celkem Plocha v ha 15,0031,12207,4727,05180,33 Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech celkem Plocha v m , ,17149, ,57116,23 Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů určených pro rozvoj vzdělávání (města) Plocha v m , ,90103, ,4295,52 Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů pro sociální služby a zdravotní péči (města) Plocha v m , ,9192, ,1251,61

20 Přínos pro region v roce 2013 Prioritní osa 2 - Stabilizace a rozvoj měst a obcí - Hodnoty indikátorů NázevJednotkaCílová hodnotaZasmluvněno%Realizováno% Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve venkovských oblastech celkem Plocha v m , ,92141, ,47116,26 Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů určených pro vzdělávání (venkov) Plocha v m , ,1494, ,5094,21 Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů sociálních služeb a zdravotní péče (venkov) Plocha v m , ,2791, ,8791,58 Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) celkem Plocha v ha 10,0010,41104,108,6186,10

21 Přínos pro region v roce 2013 Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch ulice Žižkova I. (úsek Senovážné náměstí - Čechova) • Statutární město České Budějovice • Dotace 6,6 mil. Kč • Realizace 05/2012 – 03/2013 • Proplaceno 08/2013 Relax centrum Štruncovy sady • Statutární město Plzeň • Dotace 56,6 mil. Kč • Realizace 09/2011 – 09/2012 • Proplaceno 05/2013

22 Přínos pro region v roce 2013 Prioritní osa 3 - Rozvoj cestovního ruchu Alokace prioritní osy 3: Kč (ERDF) Zasmluvněno 94 % alokace = Kč Proplaceno 57 % alokace = Kč •113,22 vybudovaných cyklostezek a cyklotras (142%) •338,69 nově vybudovaných stezek výhradně pro hippo a pěší (847%) •52 zrekonstruovaných památkových objektů (173%)

23 Přínos pro region v roce 2013 Prioritní osa 3 - Rozvoj cestovního ruchu •15 komplexních úprav infrastruktury v památkově chráněných územích (375%) •323,15 nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na rozvoj cestovního ruchu 196%)

24 Přínos pro region v roce 2013 Prioritní osa 3 - Rozvoj cestovního ruchu - Hodnoty indikátorů NázevJednotkaCílová hodnotaZasmluvněno%Realizováno% Počet podpořených projektů na rozvoj cestovního ruchu Počet 200,00278,00139,00214,00107,00 Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na rozvoj cestovního ruchu Počet pracovních míst 170,00329,15193,62204,21120,12 Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras Počet kilometrů 80,00113,22141,5245,2356,54 Počet nově vybudovaných nebo zrekonstruovaných lůžek celkem Počet 3 000, ,0070, ,0047,90 Počet zrekonstruovaných památkových objektů Počet objektů 30,0052,00173,3343,00143,33 Počet nových a zrekonstruovaných sportovně rekreačních zařízení celkem Počet 60,0094,00156,6755,0091,67

25 Přínos pro region v roce 2013 Housův mlýn Tábor - zážitkový skanzen husitského způsobu života, kultury a válečnictví • Sdružení Housova mlýna • Dotace 5,8 mil. Kč • Realizace 11/2011 – 07/2012 • Proplaceno 06/2013 Rekonstrukce bývalého zájezdního hostince čp. 79 na regionální muzeum • Obec Nečtiny • Dotace 14 mil. Kč • Realizace 11/2009 – 07/2012 • Proplaceno 03/2013

26 Publicita ROP Jihozápad 2013 Semináře pro žadatele a příjemce •semináře pro žadatele 25. výzvy, 26. výzvy, 27. výzvy a 29. výzvy •semináře pro příjemce 23. výzvy •Místa konání: České Budějovice a Plzeň

27 Publicita ROP Jihozápad 2013 Další publicita •Pravidelné reportáže •Každodenní aktuality na webu •Tiskové zprávy •příloha Deníku „Evropské dotace“ věnovaná průběhu realizace ROP Jihozápad

28 Publicita ROP Jihozápad Den Evropy v ZOO Plzeň - 9. května 2013 •dopoledne plné poznání a zábavy – soutěže pro děti, nafukovací skákací hrad a komentované prohlídky ZOO •návštěvnost akce: osob •jednání VRR ROP Jihozápad

29 Publicita ROP Jihozápad Putovní výstava projektů podpořených z ROP Jihozápad •výstavní panely představující celkem 14 projektů •ZOO Plzeň, •zámek Zbiroh, •sladovna Písek, •MÚ Český Krumlov, •knihovna JU České Budějovice, •Jezuitská kolej Klatovy,

30 Publicita ROP Jihozápad 2014 Aktivity na rok 2014 •Série článků v denním tisku •Publicitní kampaň v regionálních rádiích •Billboardová kampaň v blízkosti realizovaných projektů •Letní soutěž o hodnotné ceny •a mnoho dalších…

31 Publicita ROP Jihozápad KOMPAS – hledá se nejlepší výlet s ROP Jihozápad • soutěž od do • prezentace zajímavých projektů ROP Jihozápad • hlasujících • MF Dnes vydalo sérii letních tipů na výlety po jihu a západě Čech po projektech ROP Jihozápad

32 Publicita ROP Jihozápad KOMPAS – hledá se nejlepší výlet s ROP Jihozápad Výsledné pořadí: 1. místo: Konstantinovy lázně na kolech i pěšky (Léčebné lázně Konstantinovy Lázně a.s., Regionální muzeum Nečtiny) 2. místo: Po jižním Plzeňsku za mistry výtvarného umění (rodný dům ak. malíře Augustina Němejce, Galerie kresleného humoru Špejchar Ve Dvoře) 3. místo: Český Krumlov láká na vltavíny a synagogu (Muzeum Vltavínů, Synagoga Český Krumlov)

33 Kontakt ÚŘAD REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI JIHOZÁPAD Územní pracoviště České Budějovice Jeronýmova 1750/21 České Budějovice Územní pracoviště Plzeň Poděbradova 2842/1 Plzeň (AVALON Business Centre)

34 Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad Jeronýmova 1750/ České Budějovice Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Výroční konference ROP Jihozápad 2013 12. 12. 2013 Ivo Grüner Mgr. Michaela Šímová Výroční konference ROP Jihozápad 2013."

Podobné prezentace


Reklamy Google