Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝBORU ČSEKFT ČLS JEP

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝBORU ČSEKFT ČLS JEP"— Transkript prezentace:

1 ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝBORU ČSEKFT ČLS JEP
ZA OBDOBÍ – A ZA FUNKČNÍ OBDOBÍ

2 Výbor ČSEKFT pracoval ve složení:
Geršl Vladimír (předseda), Perlík František (místopředseda), Anzenbacher Pavel (vědecký sekretář), Šedivý Josef (pokladník), Eybl Vladislav, Grundmann Milan, Kršiak Miloslav, Květina Jaroslav, Martínková Jiřina, Nobilis Milan, Zídek Zdeněk Sekretářka: Dagmar Havelková Revizní komise: Švihovec Jan (předseda), Kacířová Ivana, Šulcová Alexandra

3 Proběhlo celkem 6 jednání výboru (13. 10. 2009; 2. 12. 2009; 10. 2
MEZI HLAVNÍ CÍLE ČINNOSTI VÝBORU PATŘILY: Podpora akceschopnosti Společnosti Snaha o ozdravění rozpočtu ČSEKFT Aktualizace a rozšíření webové stránky Společnosti Snaha o rozšíření spektra odborných akcí Udržování a rozšiřování pracovních kontaktů se slovenskými společnostmi

4 Jubilanti ČSEKFT v roce 2010
65 let Doc. MUDr. Tomáš Sechser,CSc. Prof.MUDr. Josef Fusek, DrSc. Prof.MUDr. Alexandra Šulcová, CSc. RNDr. Evžen Buchar, CSc. MUDr. Zdeněk Klimeš 60 let RNDr. Martin Valchář, CSc. RNDr. Hana Brozmanová, CSc. Prof.MUDr. Idle Jeffrey Mgr. Libuše Novotná 50 let PharmDr. Jiří Kopecký, CSc. Mgr. Petr Hartman MUDr. Hundie Tesfaye, Ph.D. RNDr. Jaroslav Mráz, CSc. PharmDr. Alena Jursová 85 let Prof.MUDr. Oldřich Vinař, DrSc. 80 let Doc.MUDr. Danuše Waitzová,CSc. RNDr. Ivan Krejčí, CSc. Prof.MUDr. Jiří Elis, DrSc. Prof.RNDr. Jaroslav Květina, DrSc. 70 let MUDr. Jiří Lazar Doc.MUDr. Věra Klenerová, DrSc. Prof.MUDr. Jiřina Martínková,CSc. Prof.MUDr. František Perlík, DrSc. MUDr. Alfréd Hera Prof.MUDr. Miroslav Cikrt, DrSc. Doc.MUDr. Otto Mayer, CSc.

5 Opustili nás Prof. MUDr. Helena Rašková, DrSc., Dr.h.c. Doc.MUDr. Václav Trčka, DrSc. Prof. MUDr, Peter Višňovský, CSc. MUDr. Jan Metyš, CSc.

6 ODBORNÉ AKCE ČSEKFT: - TOXCON 2010 (15. Slovensko-Česká mezioborová toxikologická konference), , Stará Lesná, Vysoké Tatry, SR - 60. Česko-Slovenské Farmakologické dny, , HK WEBOVÉ STRÁNKY SPOLEČNOSTI: Administrátor: doc. MUDr. S. Mičuda, Ph.D. (LF HK) – inovovány a průběžně aktualizovány. Možnost prezentace farmakologických pracovišť (včetně informací o řešené výzkumné a výukové problematice, užívaných metodách apod.) na www stránce ČSEKFT - rubrika „odborné profily pracovišť“.

7 HOSPODAŘENÍ ČSEKFT přednesl dr. J. Šedivý

8 Údaje o hospodaření ČSEKFT
Podklady pro Výbor ČSEKFT v Hradci Králové a Shromáždění členů

9 Hospodaření ČSEKFT 2009

10 Hospodaření ČSEKFT 1.pol./10

11 Hospodaření ČSEKFT 2006

12 Hospodaření ČSEKFT 2007

13 Hospodaření ČSEKFT 2008

14 Hospodaření ČSEKFT 2009

15 SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ PUBLIKACE ZA ROK 2009 - vítězi se stali:
do 35 let: Popelová O, Štěrba M, Hašková P, Šimůnek T, Hroch M, Gunčová I, Nachtigal P, Adamcová M, Geršl V, Mazurová Y: Dexrazoxane-afforded protection against chronic anthracycline cardiotoxicity in vivo: effective rescue of cardiomyocytes from apoptotic cell death. British Journal of Cancer, 2009;101: (IF 4,846) experimentální farmakologie: Brčáková E, Fuksa L, Cermanová J, Kolouchová G, Hroch M, Hiršová P, Martínková J, Štaud F, Mičuda S: Alteration of methotrexate biliary and renal elimination during extrahepatic and intrahepatic cholestasis in rats. Biological & Pharmaceutical Bulletin, 2009;32(12): (IF 1,765) klinická farmakologie: Patterson AD, Slanař O, Krausz KW, Li F, Höfer CC, Perlík F, Gonzalez FJ, Idle JR: Human urinary metabolomic profile of PPAR induced fatty acid -oxidation. Journal of Proteome Research 2009;8: (IF 5,684) přehledové články: Zídek Z, Anzenbacher P, Kmoníčková E: Current status and challenges of cytokine pharmacology. British Journal of Pharmacology, 2009;157: (IF 4,902)

16 Do soutěže o nejlepší odbornou práci ČLS byla vybrána publikace
Popelová O, Štěrba M, Hašková P, Šimůnek T, Hroch M, Gunčová I, Nachtigal P, Adamcová M, Geršl V, Mazurová Y: Dexrazoxane-afforded protection against chronic anthracycline cardiotoxicity in vivo: effective rescue of cardiomyocytes from apoptotic cell death. British Journal of Cancer, 2009;101: (IF 4,846)

17 DALŠÍ INFORMACE IUPHAR blahopřál ČSEKFT k 50. výročí jejího založení a požádal o příspěvek pro „Pharmacology International“. Prof. Květina - článek o historii vzniku a vývoje naší farmakologie - IUPHAR velmi ocenil. V upravené formě „50 let od vzniku samostatné Farmakologické společnosti v Československu” dále zveřejněn v ČLČ. Účast zástupců výboru na rozloučení s prof. Raškovou a doc. Trčkou. Prof.Květina zaslal nekrolog do tisku a v anglické formě na IUPHAR. Návrh do Rady pro akreditaci laboratoří: prof. Anzenbacher. Návrh na nové členy AK pro KF: prof. Perlík, dr. Šedivý, dr. Tesfaye. Účast na setkání s presidentem ČLK dr. Kubkem o možnostech spolupráce odb. společností s ČLK (prof. Perlík). Schválena výše členských příspěvků pro 2010 v nezměněné výši i vyřazení dvouletých neplatičů z evidence. Jednoroční dlužníci byli vyzváni em na jaře 2010. Rozpočet: velkou položkou jsou zvyšující se platby za členství v mezinárodních společnostech (nebyla přiznána dotace z MZ ČR).

18 DALŠÍ INFORMACE Průběžně rozesílány informace organizátorů o WorldPharma 2010; Delegát ČSEKFT pro WorldPharma2010: Prof. Anzenbacher. Delegátka ČSEKFT pro EPHAR (při WorldPharma2010): prof. Martínková. Připomínkování legislativních návrhů MZ, nového Seznamu zdravotnických výkonů s bodovými hodnotami v oblasti KF. Jednání s novým ředitelem ČAFF dr. E. Zörnerem (prof. Geršl) o další spolupráci – následně však ČAFF oznámila, že (z ekonomických důvodů) nebude již nadále členem ČSEKFT. Účast na jednání o novelizaci vyhlášky 185/2009 Sb. o specializačním vzdělávání lékařů (prof. Perlík). Zařazení KF se nemění (dvouletá nadstavba po pětileté atestační přípravě z interní medicíny). Toxikologická sekce zaslala stanovisko k dopisu vedení VZP k úhradě výkonů toxikologických laboratoří. Delegátka na jednání EUROTOX: ing. Kotyzová; zasedání výboru EUROTOX (září 2009, Drážďany – zastupovala dr. Štětinová).

19 DALŠÍ INFORMACE Na jaře 2010 členové ČSEKFT požádáni o upřesnění členství v některé ze sekcí a osobních údajů - odpovědělo cca 1/3 členů. Účast zástupců společnosti ve výběrových komisích na přednosty Farmakologického ústavu 1. a 2. LF UK. Dopis doc. Sechsera (otázka používání vědeckých principů v problematice cenotvorby a určování úhrad léčiv z prostředků veřejného zdrav. pojištění v ČR). Stanovisko výboru zasláno doc. Sechserovi a předsednictvu ČLS JEP - doc. Sechser – nesouhlasí s vyjádřením, komentář zatím neposlal. Prof. Rašková zaslala do časopisu Pharmacology International příspěvek k výročí IUPHARu. Výbor ocenil snahu prof. Květiny o zpracování 2. doplněného vydání „Farmakologické curriculum na území Čech a Moravy“ z r k aktuálnímu datu. Výbor schválil instituce, které byly korespondenčně vyzvány k vypracování podkladů za období 1998 – 2010.

20 DALŠÍ INFORMACE Výbor rozhodl o korespondenčním způsobu vole do výboru a revizní komise ČSEKFT pro období ; zvolil Volební komisi ve složení: MUDr. J. Cermanová (LF HK), PharmDr. M. Vopršalová (FaF UK) a doc. R. Večeřa (Olomouc – následně MUDr. J. Strojil). Ocenění členů ČSEKFT: Čestné členství ČLS JEP: prof. Švihovec, prof. Kršiak Medaile ČLS JEP: prof. Martínková, prof. Perlík Čestné členství ČSEKFT: doc. Nobilis, prof. Geršl. prof. Květina – navržen na cenu ČLS JEP pro rok 2011 (podporu vyjádřila i předsedkyně sekce nemocničních lékárníků České farmaceutické společnosti dr. Rotterová)

21 DALŠÍ INFORMACE Pracovní skupina buněčné a molekulární farmakologie – výbor doporučil vznik sekce po schválení shromážděním členů ČSEKFT v r Noví členové ČSEKFT: MUDr. O. Matoušková, RNDr. M. Rucký Schválena žádost o zrušení členství - prof. Miroslav Cikrt nepokračuje ve členství, dr. Alena Jursová přerušila členství, Farmakologické dny 2011: VFU Brno (20. výročí FaF VFU Brno)

22 Zpráva o činnosti Toxikologické sekce ČSEKFT v období od 59
Zpráva o činnosti Toxikologické sekce ČSEKFT v období od 59. Farmakologických dnů v roce 2009. Výbor sekce (zvolen 2007): prof. J. Květina (předseda), dr. V. Štětinová (místopředsedkyně), prof. V. Eybl (sekretář), prof. P. Anzenbacher, doc. M. Tichý (členové) 1) Výčet činností: a) Hlavní aktivita - udržení tradice a organizování každoročních Toxikologických konferencí (buď Česko-Slovenských nebo Slovensko-Českých) konaných střídavě v ČR nebo v SR . V daném období se konaly 12. – 15. konference (Praha: 2007, Trenčianské Teplice: 2008, Brno: 2009, Stará Lesná 6. – 9. září 2010. Průměrná účast aktivních participantů: 140 – 180. Trvalou tendencí a úspěšnou snahou jak českých tak slovenských organizátorů je angažovat co nejširší toxikologickou mezioborovost (aspekty lékové, toxikomanické, hygienické, průmyslové, vojenské).

23 Jedním z výdobytků hodnoceného období je spolupráce se zahraniční
redakcí „Neuroendocrinology Letters“ a publikování vybraných prezentací z uskutečněných konferencí v tomto impaktovaném periodiku. Výběrem je pověřována komise jmenovaná společně výbory České sekce a Slovenské společnosti. Členové Sekce mají od roku 2008 publikační příležitost v periodiku „Interdisciplinary Toxicology“, vydávaném Slovenskou toxikologickou společností (výbor je personálně zastoupen v redakční radě).

24 Další organizované akce: Alternativní metody v toxikologii (Praha – 2008), Hradecké diskusní „round table“ v letech a 2009. Nárazová aktivita: vyžádaná stanoviska k toxikologickým materiálům, např. v roce 2010 k podkladům VZP o „náplni a hodnocení toxikomanických analytických laboratoří“ Na mezinárodním fóru se členové Sekce zúčastnili všech kongresů EUROTOxu nebo IUTOXu. Výbor pravidelné delegoval po jednom členu pro jednání exekutivy EUROTOxu (buď J. Květina nebo V. Štětinová), v roce 2008 kandidovala neúspěšně dr. Štětinová do výboru EUROTOXu. V daném období se kongresy konaly: Amsterodam – 2007, Rhodos -2008, Drážďany , Barcelona e) Jeden z členů výboru (doc. Tichý) je spojkou s „Odbornou skupinou toxikologie při České společnosti chemické“. f) EUROTOX upřesnil plán konferencí (EUROTOX nebo IUTOX): 2011 – Paříž ( ); 2012 – Stockholm ( ); 2013 – Interlaken ( ); 2014 – Edinburgh; 2015 – Porto

25 2) Úkoly pro zbývající funkční období:
a) Zorganizovat 16. Česko-Slovenskou toxikologickou konferenci v Praze (vytypovanými organizátory jsou Biochemický ústav Přírodovědecké fakulty UK a pražský Státní zdravotní ústav). b) Pokusit se řešit rozpor mezi úspěšností a relativně velkou účastí na tuzemských toxikologických konferencích versus malou členskou základnou Toxikologické sekce a tím vytvořit vhodnější podmínky pro omlazení výboru. J. Květina

26 ZPRÁVA O ČINNOSTI SEKCE KLINICKÉ FARMAKOLOGIE A SEKCE TDM ZA OBDOBÍ 2009-2010
Nebyla dodána.

27 SUMARIZACE HLAVNÍCH ČINNOSTÍ VÝBORU ZA UPLYNULÉ FUNKČNÍ OBDOBÍ:
Ozdravení a stabilizování rozpočtu i bez dotací na členství v mezinárod. organizacích (díky příspěvkům z pořádaných akcí, členství AIFP a po většinu období i ČAFF a úpravě členských příspěvků). Výrazně aktualizovány a inovovány webové stránky Společnosti, rozšíření informací o akcích ČLS JEP též em. Příprava a přijetí Stanov ČSEKFT. Rozšíření spektra oblastí Soutěže o nejlepší práci (toxikologie, review) a dopracování kritérií hodnocení. Připomínkování řady legislativních návrhů MZ (např. úhrady výkonů, návrhů prováděcích předpisů), účast na jednáních svolávaných ČLS JEP k aktuální problematice. Udržovány a rozšiřovány přátelské a pracovní kontakty se slovenskými společnostmi.

28 SUMARIZACE HLAVNÍCH ČINNOSTÍ VÝBORU ZA UPLYNULÉ FUNKČNÍ OBDOBÍ:
Spolupráce s organizátory odborných akcí ČSEKFT. Účast zástupců společnosti na kongresech a jednáních IUPHAR, EPHAR, EUROTOX, IUTOX. Prezentace činnosti ČSEKFT v časopise IUPHAR „Pharmacology International“, příspěvky do ČLČ aj. Podpora vzniku pracovní skupiny Buněčné a molekulární farmakologie. Udělení ocenění ČLS JEP řadě významných našich členů. Snaha o aktualizaci údajů o členské základně. Výbor ČSEKFT vzal na vědomí založení České společnosti klinické farmakologie, které iniciovaly Výbory Sekce KF a TDM ČSEKFT. Velmi kvalitní činnost Toxikologické sekce. Spolupráce při organizaci voleb pro nové funkční období.

29 Úkoly, které mj. bude třeba dále řešit:
Úprava Stanov ČSEKFT – založení nové sekce Buněčné a molekulární farmakologie, otázka zachování stávajících sekcí. Činnost výborů sekcí KF a TDM a jejich spolupráci s výborem ČSEKFT. Pokračovat v organizování odborných akcí se snahou o jejich další zkvalitnění a případné rozšíření jejich spektra. Snažit se dokončit aktualizaci údajů o členské základně. Pokračovat ve stabilizaci a zlepšování rozpočtu. Usilovat o zvýšení podílu střední a mladši generace farmakologů na činnosti ČSEKFT.


Stáhnout ppt "ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝBORU ČSEKFT ČLS JEP"

Podobné prezentace


Reklamy Google