Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝBORU ČSEKFT ČLS JEP ZA OBDOBÍ 4. 9. 2008 – 3. 9. 2009.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝBORU ČSEKFT ČLS JEP ZA OBDOBÍ 4. 9. 2008 – 3. 9. 2009."— Transkript prezentace:

1 ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝBORU ČSEKFT ČLS JEP ZA OBDOBÍ –

2 Výbor ČSEKFT (volby ) pracuje v tomto složení: Geršl Vladimír (předseda), Perlík František (místopředseda), Anzenbacher Pavel (vědecký sekretář), Šedivý Josef (pokladník), Eybl Vladislav, Grundmann Milan, Kršiak Miloslav, Květina Jaroslav, Martínková Jiřina, Nobilis Milan, Zídek Zdeněk Sekretářka: Dagmar Havelková Revizní komise: Švihovec Jan (předseda), Kacířová Ivana, Šulcová Alexandra

3 Proběhlo celkem 6 jednání výboru ( ; ; ; ; ; ) MEZI HLAVNÍ CÍLE ČINNOSTI VÝBORU PATŘÍ: – Podpora akceschopnosti Společnosti – Snaha o rozšíření spektra odborných akcí – Snaha o ozdravění rozpočtu ČSEKFT – Aktualizace a rozšíření webové stránky Společnosti – Udržování a rozšiřování pracovních kontaktů se slovenskými společnostmi

4 Jubilanti ČSEKFT v roce let Doc.MUDr. Milan Grundmann,CSc. Prof.MUDr. Miloslav Kršiak, DrSc. Doc.MUDr. Dagmar Lincová, CSc. 65 let Doc.MUDr. Jiří Bajgar, CSc.

5 ODBORNÉ AKCE ČSEKFT: – 10. Česká konference klin. farmakologie, 15. konference TDM a 12. konference DURG proběhly současně v Rožnově p. Radhoštěm ( ). – 14. Česko-Slovenská mezioborové toxikologická konference v Brně (1. – ). WEBOVÉ STRÁNKY SPOLEČNOSTI: Administrátor: doc. MUDr. S. Mičuda, Ph.D. (LF HK) – inovovány a průběžně aktualizovány. Možnost prezentace farmakologických pracovišť (včetně informací o řešené výzkumné a výukové problematice, užívaných metodách apod.) na www stránce ČSEKFT - rubrika „odborné profily pracovišť“.

6 HOSPODAŘENÍ ČSEKFT 2008 Počáteční stav fondu ,85 Kč členské příspěvky ,00 dary a ostatní příjmy ,15 materiál a služby ,17 osobní náklady + pojištění ,00 ceny ,00 zahr. organizace (25-100%) ,20 Výsledek 2008 po zdanění ,22 Konečný stav fondu ,63 Kč

7 ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY ČSEKFT V MEZINÁR. SPOLEČNOSTECH 2008 Platba + poplatkyDotace MZ EuroDURG , ,- Eurotox , ,- IUPHAR , ,- EPHAR , ,- EACPT ,85 (+250) (pozdě přeposlaná fa za ) → 0 Výsledek ,20 Kč

8 HOSPODAŘENÍ ČSEKFT 1.Q/09 Stav fondu k ,63Kč materiál, akce, poštovné ,73 mzdy 1.Q/ ,00 bankovní poplatky 1.Q/ ,00 Výdaje celkem ,54 Příjmy celkem ,45 Výsledek 1.Q před zdaněním ,91Kč Odhad fondu k ,54Kč

9 ODHAD HOSPODAŘENÍ ČSEKFT 2.Q/09 Odhad fondu k ,54 Kč materiál, akce, cestovné - 774,00 mzdy 2.Q/ ,00 EPHAR, Eurotox + poplatky ,68 Výdaje celkem ,68 Příjmy celkem ,00 Výsledek 2.Q před zdaněním ,68 Odhad fondu k ,86 Kč

10 SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ PUBLIKACE ZA ROK vítězi se stali: - do 35 let: Popelová O, Štěrba M, Šimůnek T, Mazurová Y, Gunčová I, Hroch M, Adamcová M, Geršl V: Deferiprone does not protect against chronic anthracycline cardiotoxicity in vivo. J Pharmacol Exp Ther. 2008;326(1): (IF 4,003) - experimentální farmakologie: Mičuda S, Brčáková E, Fuksa L, Cermanová J, Österreicher J, Hroch M, Mokrý J, Pejchal J, Martínková J, Štaud F: P-glycoprotein function and expression during obstructive cholestasis in rats. Eur J Gastroenterol Hepatol. 2008;20(5): (IF 1,830) - klinická farmakologie: Chládek J, Šimková M, Vaněčková J, Hroch M, Chládková J, Martínková J, Vávrová J, Beránek M: The effect of folic acid supplementation on the pharmacokinetics and pharmacodynamics of oral methotrexate during the remission- induction period of treatment for moderate-to-severe plaque psoriasis. Eur J Clin Pharmacol. 2008;64(4): (IF 2,177).

11 - toxikologie: Květina J, Kuneš M, Bureš J, Kopáčová M, Tachecí I, Špelda S, Herout V, Rejchrt S: The use of wireless capsule enteroscopy in a preclinical study: a novel diagnostic tool for indomethacin-induced gastrointestinal injury in experimental pigs. Neuroendocrinol Lett. 2008;29(5): (IF 1,443) - pedagogické pomůcky: Perlík F: Základy klinické farmakologie, Galén 2008, 192 stran. - přehledové články: Pávek P, Dvořák Z: Xenobiotic-induced transcriptional regulation of xenobiotic metabolizing enzymes of the cytochrome P450 superfamily in human extrahepatic tissues. Curr Drug Metab. 2008;9: (IF 4,490) Do soutěže o nejlepší odbornou práci ČLS byla vybrána publikace - Pávek P, Dvořák Z: Xenobiotic-induced transcriptional regulation of xenobiotic metabolizing enzymes of the cytochrome P450 superfamily in human extrahepatic tissues. Curr Drug Metab. 2008;9: (IF 4,490)

12 DALŠÍ INFORMACE – Výbory Sekce klinické farmakologie a Sekce TDM navrhly založení samostatné České společnosti klinické farmakologie. Návrh byl předložen plenární schůzi těchto sekcí dne a byl přijat. Stanovisko výboru ČSEKFT: Výbor vzal na vědomí. – Účast na oslavách 60. výročí založení Ústavu exp. farmakologie SAV v Bratislavě - prof. Geršl předal blahopřejný dopis ČSEKFT (říjen 2008). – Předání čestného členství ČSEKFT prof. Sjoquistovi (Uppsala) v rámci konferencí v Rožnově p. Radhoštem (2008). – Ve „Pharmacology International“ IUPHARu věnovaném 50. výročí IUPHAR zveřejněn dopis prof. Raškové

13 DALŠÍ INFORMACE – Předsednictvo ČLS JEP schválilo stanovy naší Společnosti, v písemné podobě rozeslány členům, vystaveny na www stránkách Společnosti. – Účast na zahajovací diskusi vedení ČLS JEP a Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP) o nastavení pravidel a kultivace etické spolupráce lékařů a farmaceut. společností (prosinec 2008). – Jednání s předsedou představenstva ČAFF MUDr. Z. Zahradníkem o formách spolupráce s ČSEKFT.

14 DALŠÍ INFORMACE – Výbor zaslal MZ stanovisko, ve kterém žádá, aby klinická farmakologie byla (analogicky jako v EU) zařazena jako obor s dvouletým interním nebo pediatrickým kmenem a dvouletým specializačním vzděláváním. Nutnost pětiletého školení z interny a pak dvouleté přípravy z klin. farmakologie považuje za nereálnou s možným ohrožením funkce stávajících pracovišť a vedoucí k nezájmu mladých odborníků – Prof. Kršiak vystoupil v rozhlasovém pořadu ČRo 2 „Domácí lékař“ na téma farmakoterapie bolesti. Prof. Kršiak je též kontaktní osobou za naši Společnost pro popularizaci oboru v rámci smlouvy ČLS JEP s ČRo2 a ČT.

15 DALŠÍ INFORMACE – Zástupci ČSEKFT v Komisi pro lékovou politiku a kategorizaci léčiv ČLS JEP: prof. Kršiak, prof. Martínková, dr.Doležal. – Zaslány připomínky na MZ k přípravě vyhlášky (požadavky na minimální technické a personální vybavení zdravotnických zařízení a služeb). Konstatováno mj., že není akceptovatelná záměna klinického farmakologa klinickým biochemikem. – Zaslány připomínky na ČLS JEP ke Koncepci aplikovaného zdravotnického výzkumu. – Průběžně zasílány připomínky k legislativním návrhů MZ (např. úhrady výkonů a dalším návrhům prováděcích předpisů).

16 DALŠÍ INFORMACE – Pracovní skupina buněčné a molekulární farmakologie – iniciativa doc. Pávka a dalších. Výbor vítá iniciativu členů tvořících odbornou skupinu s touto náplní; informace o jejím ustavení a programové prohlášení je na www Společnosti. Případný vznik sekce předpokládá schválení shromážděním členů ČSEKFT – reálně v r – Provedena aktualizace ových adres členů – Noví členové ČSEKFT: Ing. M. Hroch, Mgr. Š. Studená, Mgr. P. Hiršová, Mgr. E. Jirkovský, Ing. Z. Havlínová, dr. Vondráček, prof. D. Pelclová, doc. Z. Dvořák, ing. R. Vrzal, dr. Vršková. – Schválena žádost o zrušení členství - dr. Měřičková (Liberec). – Farmakologické dny 2010: místo zatím v jednání

17 Zpráva o činnosti Toxikologické sekce ČSEKFT v období od 58. Farmakologických dnů v roce Výbor sekce: prof. J. Květina (předseda), dr. V. Štětinová (místopředsedkyně), prof. V. Eybl (sekretář), prof. P. Anzenbacher, doc. M. Tichý (členové) Členská základna: 59 členů ČSEKFT. Aktivity: - tuzemské: a)Organizování (spolu se Slovenskou toxikol. společností TOXCON a s brněnskou Veterinární a farmaceutickou univerzitou) 14. Česko – Slovenské mezioborové toxikologické konference v Brně 1. – Účast: 178 z ČR a SR, 3 z Polska, 1 z USA. Prezentováno 59 orálních sdělení a 98 posterů. Abstrakta publikována anglicky v „Interdisciplinary Toxicology“. 40 prací komisionálně vybráno pro publikování „in extenso“ v impaktovaném periodiku „NeuroEndocinologal Letters“. b) Organizování (doc. M. Tichý) semináře „Alternativní metody testování toxicity chemikálií“ v Praze, (34 účastníků).

18 c)Popularizování druhého ročníku soutěže o nejhodnotnější publikaci s toxikologickou tématikou v rámci soutěže o nejlepší publikace ČSEKFT. d)Se slovenskými toxikology projednán termín 15. Slovensko-České mezioborové toxikologické konference na květen – červen 2010 (pravděpodobné místo konání: Vysoké Tatry - Stará Lesná). - mezinárodní: a)Aktivní účast 12 českých účastníků na konferenci EUROTOX 2008 (Rhodos, 6. – ) b)Kandidatura dr. Štětinové do výboru EUROTOXu v roce 2008 nebyla úspěšná. c)Delegování dr. Štětinové na výroční shromáždění EUROTOXu 2009 (Drážďany, 14. – ).

19 ZPRÁVA O ČINNOSTI SEKCE KLINICKÉ FARMAKOLOGIE A SEKCE TDM ZA OBDOBÍ Nebyla k dodána.

20 DĚKUJI ZA POZORNOST

21


Stáhnout ppt "ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝBORU ČSEKFT ČLS JEP ZA OBDOBÍ 4. 9. 2008 – 3. 9. 2009."

Podobné prezentace


Reklamy Google