Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Factoring České spořitelny, a.s.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Factoring České spořitelny, a.s."— Transkript prezentace:

1 Factoring České spořitelny, a.s.
Pharma Factoring Factoring České spořitelny, a.s. ve spolupráci s Českou spořitelnou, a.s. a Emil Dočkal DOWER-D Gaddi-Globe, s.r.o.

2 Co je Pharma factoring? = Komplexní služba
Odprodej krátkodobých nezajištěných pohledávek před splatností specializované instituci (factoringové společnosti) vzniklé z titulu dodávky zboží nebo služeb s cílem jejich včasného a řádného inkasa a okamžitého získání hotových peněz ve formě zálohy z hodnoty pohledávek

3 Jak funguje Pharma factoring?
Lékárna Zdravotní pojišťovny Lékárna

4 Formy Pharma factoringu
bez regresu riziko za případné neplnění ze strany odběratele v důsledku jeho platební neschopnosti či nevůle přebírá Factoring ČS, resp. ručí za postoupené pohledávky a zajišťuje si jejich vymožení s regresem riziko za případné neplnění ze strany odběratele v důsledku jeho platební neschopnosti či nevůle zůstává v plné míře na dodavateli = Factoring ČS neručí za postoupené pohledávky a případné vyplacené zálohy dodavatel v dohodnuté lhůtě po splatnosti vrací factorovi zpět

5 Smluvní vztah Smlouva pouze mezi lékárnou a factoringovou společností o postupování veškerých pohledávek vůči odsouhlaseným odběratelům-dlužníkům v tuzemsku či zahraničí. Na jednotlivé dlužníky (pojišťovny) vždy definovány dílčí podmínky factoringové spolupráce Jednoduché rozšiřování spolupráce o další odběratele Jednoduchá úprava smluvních podmínek Pro odběratele factoring znamená pouze placení svých závazků na číslo účtu factoringové společnosti

6 Pharma factoring – okamžité financování a péče o pohledávky
Jak to funguje? lékárna pravidelně fakturuje na zdravotní pojišťovny (především VZP) a zároveň posílá kopie faktur s domluvenou dokumentací na Factoring ČS Factoring ČS lékárně standardně do 48 hodin posílá zálohovou platbu až 80% hodnoty faktury po zaplacení od zdravotní pojišťovny na účet Factoringu ČS lékárně zasílá zbývajících 20% hodnoty faktury v případě nezaplacení pojišťovnou: VZP: Factoring ČS lékárně doplatí zůstatek uznané pohledávky (cca 20%) a to nejpozději do 130 dnů po splatnosti (bezregresní factoring) Ostatní pojišťovny: Factoring ČS lékárně 90.den po splatnosti (tj. celkem po 120 dnech, pokud splatnost na faktuře je 30 dní) vrátí pohledávku zpět a lékárna vrátí zálohovou platbu (regresní factoring-standard) Výhody: využitím Pharma factoringu se zásadním způsobem řeší problematika profinancování, aniž by došlo ke zvýhodňování věřitele lékárna nemusí čekat na zaplacení od pojišťovny – peníze má okamžitě k dispozici a může je použít na zaplacení svých závazků a využít slevy od dodavatele za rychlejší platbu o odkoupenou pohledávku se lékárna v případě bezregresního factoringu už nestará

7 Pharma factoring – popis procesu
Před začátkem spolupráce: lékárna vyplní tabulku pojišťoven-dlužníků, jejich splatnosti a obrat na základě tabulky Factoring ČS připraví indikativní nabídku factoringu v případě souhlasu si Factoring ČS vyžádá standardní ekonomické podklady pro ekonomickou analýzu lékárny po analýze podkladů projedná schválení vedení Factoringu ČS lékárna s FČS podepíše Rámcovou factoringovou smlouvu a Obchodní kontrakty, kde budou definováni odběratelé-dlužníci (zdravotní pojišťovny) lékárna pošle na své dlužníky tzv. Oznamovací list, čímž oznamuje pojišťovnám zahájení spolupráce s FČS (ZP potvrdí/nepotvrdí)

8 Pharma factoring – popis procesu
Po podpisu factoringových smluv: lékárna FČS pravidelně zasílá kopie všech faktur s průvodními doklady a na tomto základě dostává zálohové platby ve výši standardně 80% do dvou pracovních dnů a dál se o nic nestará FČS se stará o pohledávky, inkasuje závazky pojišťoven, a přeposílá vyrovnání 20% na účet lékárny lékárna má možnost neustále si sledovat stav svých pohledávek přes internet díky aplikaci eFactoring

9 Pharma factoring - kolik to stojí?
Cena za Pharma factoring se skládá ze dvou základních položek: factoringový poplatek od 0,7% z hodnoty měsíčního souboru (dávky) faktur akceptovaných ZP poplatek je závislý na obratu lékárny, její ekonomické situaci a koncentraci obratu na ZP, především VZP je závislý na typu poskytnuté služby (regresní, bezregresní) factoringový úrok roční sazba od 3,8% p.a. (úrok je vázán na 1M PRIBOR vyhlašovaný ČNB) počítá se z poskytnutých zálohových plateb po dobu jejich čerpání

10 Příklad „Lékárna s.r.o.“ Současná situace:
Lékárna s.r.o. sídlí v menším okresním městě a podniká od roku Má stabilní roční obrat 12 mil.Kč. Dlužníci jsou zdravotní pojišťovny, které mají odloženou splatnost, a ještě k tomu platí několik dnů po splatnosti (celkem cca 70 dní). Lékárna s.r.o. má např. 5 hlavních stálých odběratelů - pojišťoven, z nichž největší cca 80% podíl realizuje s VZP. Problém: Vzhledem k dlouhým splatnostem pojišťoven si lékárna nemůže řídit svoje peněžní toky a nemůže přesně plánovat nákupy nových léků a plnění svých dalších závazků (nájem, platy zaměstnanců ad.) Nedostatek hotovosti ji občas způsobuje nepříjemnosti, kdy nemůže zaplatit včas svým dodavatelům (hlavně distributorům léků), kteří odkupují její pohledávky za pojišťovnami za méně výhodných podmínek. Řešení: Pokud se lékárna rozhodne využít factoring na všechny stálé odběratele-dlužníky, získá především: okamžitou hotovost, čímž si může plánovat a řídit využívání peněžních prostředků ušetří, neboť může využít skont od svých dodavatelů, nemusí odprodávat pohledávky za pojišťovnami distributorům o pohledávky se nestará, ty administruje factoringová společnost, lékárna si pouze kontroluje jejich stav přes internetovou aplikaci eFactoring Lékárna s.r.o. dostane od factoringu nabídku na 80% zálohové platby na vystavené a postoupené faktury, za cenu 0,7% z hodnoty pohledávek a úrokovou mírou 3,8% p.a. viz. dále Díky bezregresnímu factoringu (s pojištěním) na VZP získá další výhodu: pojištění pohledávek

11 Příklad „Lékárna s.r.o.“ – kolik to bude stát?
Fakturovaná částka na VZP: ,- Kč Reálná doba splatnosti 70 dnů Factoringový poplatek: 0,7% Úrok z profinancování: 3,8% p.a. (1M PRIBOR + 1,3% p.a.) Výše zálohové platby: 80% 1. den Lékárna s.r.o. vystaví fakturu na VZP a druhopis faktury s průvodními doklady zašle Factoringu ČS 2. den Factoring ČS poskytne Lékárně s.r.o. zálohovou platbu ve výši ,- Kč ( ,- x 80% = ,-) 70. den VZP zaplatí na účet Factoringu ČS ,- Kč a Factoring ČS doplatí Lékárně s.r.o ,- Kč (20% z ,-) Náklad za měsíc na Pharma factoring pak činí: factoringový poplatek z transakce 1.500,- Kč ( ,- Kč x 0,7/100 / 70 dní x 30 dní) factoringový úrok za měsíc 1.249,- Kč ( ,- Kč x 3,8/100 x 30/365) Lékárna s.r.o. za tuto službu za měsíc zaplatí 2.749,- Kč

12 Kontakt Factoring České spořitelny,a.s. Pobřežní 46,186 00, Praha 8
Tel: Fax: Emil Dočkal DOWER-D Trávník 28, Přerov Tel: Gaddi-Globe, s.r.o. Křovinovo náměstí 9/12, Praha 9-Horní Počernice Tel:


Stáhnout ppt "Factoring České spořitelny, a.s."

Podobné prezentace


Reklamy Google