Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pharma Factoring Factoring České spořitelny, a.s. ve spolupráci s Českou spořitelnou, a.s. a Emil Dočkal DOWER-D a Gaddi-Globe, s.r.o.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pharma Factoring Factoring České spořitelny, a.s. ve spolupráci s Českou spořitelnou, a.s. a Emil Dočkal DOWER-D a Gaddi-Globe, s.r.o."— Transkript prezentace:

1 Pharma Factoring Factoring České spořitelny, a.s. ve spolupráci s Českou spořitelnou, a.s. a Emil Dočkal DOWER-D a Gaddi-Globe, s.r.o.

2 2 Co je Pharma factoring? = Komplexní služba Odprodej krátkodobých nezajištěných pohledávek •před splatností •specializované instituci (factoringové společnosti) •vzniklé z titulu dodávky zboží nebo služeb •s cílem jejich včasného a řádného inkasa •a okamžitého získání hotových peněz ve formě zálohy z hodnoty pohledávek

3 Jak funguje Pharma factoring? Lékárna Zdravotní pojišťovny

4 4 Formy Pharma factoringu •bez regresu •riziko za případné neplnění ze strany odběratele v důsledku jeho platební neschopnosti či nevůle přebírá Factoring ČS, resp. ručí za postoupené pohledávky a zajišťuje si jejich vymožení •s regresem •riziko za případné neplnění ze strany odběratele v důsledku jeho platební neschopnosti či nevůle zůstává v plné míře na dodavateli = Factoring ČS neručí za postoupené pohledávky a případné vyplacené zálohy dodavatel v dohodnuté lhůtě po splatnosti vrací factorovi zpět

5 5 Smluvní vztah •Smlouva pouze mezi lékárnou a factoringovou společností o postupování veškerých pohledávek vůči odsouhlaseným odběratelům- dlužníkům v tuzemsku či zahraničí. •Na jednotlivé dlužníky (pojišťovny) vždy definovány dílčí podmínky factoringové spolupráce •Jednoduché rozšiřování spolupráce o další odběratele •Jednoduchá úprava smluvních podmínek •Pro odběratele factoring znamená pouze placení svých závazků na číslo účtu factoringové společnosti

6 6 Pharma factoring – okamžité financování a péče o pohledávky Jak to funguje? •lékárna pravidelně fakturuje na zdravotní pojišťovny (především VZP) a zároveň posílá kopie faktur s domluvenou dokumentací na Factoring ČS •Factoring ČS lékárně standardně do 48 hodin posílá zálohovou platbu až 80% hodnoty faktury •po zaplacení od zdravotní pojišťovny na účet Factoringu ČS lékárně zasílá zbývajících 20% hodnoty faktury •v případě nezaplacení pojišťovnou: •VZP: Factoring ČS lékárně doplatí zůstatek uznané pohledávky (cca 20%) a to nejpozději do 130 dnů po splatnosti (bezregresní factoring) •Ostatní pojišťovny: Factoring ČS lékárně 90.den po splatnosti (tj. celkem po 120 dnech, pokud splatnost na faktuře je 30 dní) vrátí pohledávku zpět a lékárna vrátí zálohovou platbu (regresní factoring-standard) Výhody: •využitím Pharma factoringu se zásadním způsobem řeší problematika profinancování, aniž by došlo ke zvýhodňování věřitele •lékárna nemusí čekat na zaplacení od pojišťovny – peníze má okamžitě k dispozici a může je použít na zaplacení svých závazků a využít slevy od dodavatele za rychlejší platbu •o odkoupenou pohledávku se lékárna v případě bezregresního factoringu už nestará

7 7 Pharma factoring – popis procesu Před začátkem spolupráce: •lékárna vyplní tabulku pojišťoven-dlužníků, jejich splatnosti a obrat •na základě tabulky Factoring ČS připraví indikativní nabídku factoringu •v případě souhlasu si Factoring ČS vyžádá standardní ekonomické podklady pro ekonomickou analýzu lékárny •po analýze podkladů projedná schválení vedení Factoringu ČS •lékárna s FČS podepíše Rámcovou factoringovou smlouvu a Obchodní kontrakty, kde budou definováni odběratelé-dlužníci (zdravotní pojišťovny) •lékárna pošle na své dlužníky tzv. Oznamovací list, čímž oznamuje pojišťovnám zahájení spolupráce s FČS (ZP potvrdí/nepotvrdí)

8 8 Pharma factoring – popis procesu Po podpisu factoringových smluv: •lékárna FČS pravidelně zasílá kopie všech faktur s průvodními doklady a na tomto základě dostává zálohové platby ve výši standardně 80% do dvou pracovních dnů a dál se o nic nestará •FČS se stará o pohledávky, inkasuje závazky pojišťoven, a přeposílá vyrovnání 20% na účet lékárny •lékárna má možnost neustále si sledovat stav svých pohledávek přes internet díky aplikaci eFactoring

9 9 Pharma factoring - kolik to stojí? Cena za Pharma factoring se skládá ze dvou základních položek: –factoringový poplatek •od 0,7% z hodnoty měsíčního souboru (dávky) faktur akceptovaných ZP •poplatek je závislý na obratu lékárny, její ekonomické situaci a koncentraci obratu na ZP, především VZP •je závislý na typu poskytnuté služby (regresní, bezregresní) –factoringový úrok •roční sazba od 3,8% p.a. (úrok je vázán na 1M PRIBOR vyhlašovaný ČNB) •počítá se z poskytnutých zálohových plateb po dobu jejich čerpání

10 10 Příklad „Lékárna s.r.o.“ Současná situace: Lékárna s.r.o. sídlí v menším okresním městě a podniká od roku 1995. Má stabilní roční obrat 12 mil.Kč. Dlužníci jsou zdravotní pojišťovny, které mají odloženou splatnost, a ještě k tomu platí několik dnů po splatnosti (celkem cca 70 dní). Lékárna s.r.o. má např. 5 hlavních stálých odběratelů - pojišťoven, z nichž největší cca 80% podíl realizuje s VZP. Problém: Vzhledem k dlouhým splatnostem pojišťoven si lékárna nemůže řídit svoje peněžní toky a nemůže přesně plánovat nákupy nových léků a plnění svých dalších závazků (nájem, platy zaměstnanců ad.) Nedostatek hotovosti ji občas způsobuje nepříjemnosti, kdy nemůže zaplatit včas svým dodavatelům (hlavně distributorům léků), kteří odkupují její pohledávky za pojišťovnami za méně výhodných podmínek. Řešení: Pokud se lékárna rozhodne využít factoring na všechny stálé odběratele-dlužníky, získá především: –okamžitou hotovost, čímž si může plánovat a řídit využívání peněžních prostředků –ušetří, neboť může využít skont od svých dodavatelů, nemusí odprodávat pohledávky za pojišťovnami distributorům –o pohledávky se nestará, ty administruje factoringová společnost, lékárna si pouze kontroluje jejich stav přes internetovou aplikaci eFactoring Lékárna s.r.o. dostane od factoringu nabídku na 80% zálohové platby na vystavené a postoupené faktury, za cenu 0,7% z hodnoty pohledávek a úrokovou mírou 3,8% p.a. viz. dále Díky bezregresnímu factoringu (s pojištěním) na VZP získá další výhodu: –pojištění pohledávek

11 11 Příklad „Lékárna s.r.o.“ – kolik to bude stát? Fakturovaná částka na VZP:500 000,- Kč Reálná doba splatnosti70 dnů Factoringový poplatek:0,7% Úrok z profinancování:3,8% p.a. (1M PRIBOR + 1,3% p.a.) Výše zálohové platby:80% 1. denLékárna s.r.o. vystaví fakturu na VZP a druhopis faktury s průvodními doklady zašle Factoringu ČS 2. den Factoring ČS poskytne Lékárně s.r.o. zálohovou platbu ve výši 400.000,- Kč (500.000,- x 80% = 400.000,-) 70. denVZP zaplatí na účet Factoringu ČS 500.000,- Kč a Factoring ČS doplatí Lékárně s.r.o. 100.000,- Kč (20% z 500.000,-) Náklad za měsíc na Pharma factoring pak činí: •factoringový poplatek z transakce 1.500,- Kč (500.000,- Kč x 0,7/100 / 70 dní x 30 dní) •factoringový úrok za měsíc 1.249,- Kč (400.000,- Kč x 3,8/100 x 30/365) •Lékárna s.r.o. za tuto službu za měsíc zaplatí 2.749,- Kč

12 12 Kontakt Factoring České spořitelny,a.s. Pobřežní 46,186 00, Praha 8 Tel: 246 003 311 Fax: 246 003 319 http://www.factoringcs.cz E-mail: marketing@factoringcs.cz Emil Dočkal DOWER-D Trávník 28, Přerov Tel: 581 201 088 http://www.dower.cz E-mail: dower@dower.cz Gaddi-Globe, s.r.o. Křovinovo náměstí 9/12, 19300 Praha 9-Horní Počernice Tel: 777 321 393 http://www.dower.cz E-mail: info@gaddi.cz


Stáhnout ppt "Pharma Factoring Factoring České spořitelny, a.s. ve spolupráci s Českou spořitelnou, a.s. a Emil Dočkal DOWER-D a Gaddi-Globe, s.r.o."

Podobné prezentace


Reklamy Google