Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Příčiny leukokorie v dětském věku

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Příčiny leukokorie v dětském věku"— Transkript prezentace:

1 Příčiny leukokorie v dětském věku
Bc. Adéla Langrová KOO LF MU Brno

2 Leukokorie bělavý svit zornice (tzv. „kočičí oko“)
nejzávažnější příznak nitroočních patologií při vyšetřování oftalmoskopem nelze vybavit červený reflex od očního pozadí jako u zdravého oka objevuje se u různých očních onemocnění co nejdříve diagnostikovat chorobu zahájení správné léčby

3 Leukokorie Důležitá je přesná diagnostika choroby (zejména u retinoblastomu) včasná a správná léčba může zachránit i život dítěte v diagnostice je podstatná anamnéza a kompletní oční vyšetření další choroby vyznačující se leukokorií: Toxokaróza a toxoplazmóza Coatsova choroba Perzistující hyperplastický primární sklivec (PHPV) Vrozená katarakta Astrocytom sítnice Retinopatie nedonošených a další (kolobom sítnice a choroidey, endoftamitida, uveitida)

4 Retinoblastom maligní nádor sítnice (metastazuje a může být smrtelným onemocněním) nejčastěji se vyskytující nádor oka v dětském věku tvoří mezi dětskými malignitami asi 3 % 2/3 nádorů se manifestují v prvních třech letech života (výjimečně u dětí nad šest let) 60 % nedědičná forma, 40 % dědičná forma (řadí se mezi AD dědičné nádory, je způsoben mutací na dlouhém raménku 13. chromozomu) – bývá zde větší riziko sekundárního nádoru v časném stádiu probíhá klinicky většinou skrytě

5 Retinoblastom nejčastějším prvotním příznakem je leukokorie (bělavý svit zornice) leukokorie je nejčastějším příznakem, který vede rodiče s dítětem k návštěvě ordinace lékaře pozdní stadium (v zornici žlutavý reflex, podmíněn nádorovými hmotami, které vyplňují sklivcový prostor) šedobělavý až žlutavý reflex zornice je způsoben odrazem světelných paprsků od nádoru oftalmoskopicky je vidět v časném stádiu šedobělavý uzel na sítnici většinou se jedná o náhodný nález

6 Leukokorie u Retinoblastomu
KUCHYŇKA, Pavel a kolektiv. Oční lékařství. 1. vydání. Praha: Grada Publishing a.s., 2007, 768 s. ISBN

7 Retinoblastom druhým příznakem je ve 20 % šilhání (infiltrace v oblasti makuly) v diferenciální diagnóze je třeba: retinoblastom odlišit od dalších nitroočních nádorů (meduloepiteliom, astrocytom a další) zvažovat i četná nenádorová onemocnění s obrazem leukokorie a se změnami na očním pozadí léčba spočívá v kombinaci několika terapeutických postupů (řídí se podle stavu - stadia onemocnění) možnosti léčby: enukleace, chemoterapie, brachyterapie, fotokoagulace laserem, kryoterapie, termochometerapie a exenterace orbity

8 Další příčiny leukokorie
Toxokaróza infekce získaná fekálně-orální cestou (psí nebo kočičí Toxokarou) nakazit se dítě může kontaminovanou potravou nebo vajíčky ze zvířecích exkrementů v půdě nebo písku v anamnéze kontakt se psem nebo kočkou či pojídání hlíny larva se může dostat přes cévní systém až do cévnatky, kde vyvolá zánět téměř vždy postižení jednostranné (pacient přichází většinou se silně rozvinutým onemocněním) – hustě zkalený sklivec, výrazný pokles vizu, u dětí leukokorie a šilhání dg. mezi 6 měsíci a 10 lety příčinou zadních dětských uveitid nutno vyloučit retinoblastom, Coatsovu chorobu, PHPV a amoci sítnice léčba chirurgická (PPV) je doplněna systémovou

9 Další příčiny leukokorie
Toxoplazmóza nejčastější formou zadních uveitid infekční onemocnění způsobené prvokem Toxoplasma gondii přenos: nedodržení hygienických zásad, infekce matky v graviditě (přestup infekce na plod) - předčasný porod nebo potrat, u donošených dětí obraz vrozené toxoplazmózy čím dříve matka onemocněla, tím bude poškození plodu větší výrazný pokles zrakové ostrosti, zamlžení obrazu a plovoucí zákalky v diferenciální dg. rozlišit nutné virové retinitidy, toxokarózu a mykotickou infekci farmka, chirurgie (PPV) - hustě zkalený sklivec nebo trakční odchlípení sítnice

10 Další příčiny leukokorie
Kongenitální katarakta zákal čočky přítomný už v době porodu narušuje průhlednost čočky v kritickém období vývoje zrakových funkcí rodinný výskyt nebo souvislost s celkovým onemocněním vykytuje se leukokorie nebo nystagmus, dále strabismus nebo amblyopie postižené oko bývá menší než oko bez postižení opožděnému odhalení a léčbě zákalu předchází povinný screening vrozené katarakty (vybavení červeného reflexu v zornici) léčba zákalu musí být zahájena do 4. až 6. týdne života – pro správný vývoj zrakových funkcí léčba je odlišná od léčby dospělých (odstraněná vlastní nitrooční čočka se nahradí KČ)

11 Další příčiny leukokorie
Perzistující hyperplastický primární sklivec vývojová abnormalita, většinou jednostranné onemocnění dg. později (ale přítomnost od narození) postižené oko bývá nepatrně zmenšeno charakteristickým nálezem je hustý bělavý sklivcový pruh onemocnění může být doprovázeno kataraktou a odchlípením sítnice přítomna sytá leukokorie nutno odlišit od IV. a V. stadia retinoblastomu odstranění sklivcových zákalů pomocí PPV - zlepšení zraku

12 Další příčiny leukokorie
Coatsova choroba nedědičná vrozená anomálie sítnicových kapilár cévní sítnicové abnormality se zvýšenou propustností dg. mezi 6. a 15. rokem (častěji chlapci) může dojít až k odchlípení sítnice diferenciální diagnostika zahrnuje retinoblastom, astrocytom sítnice, familiární exsudativní vitreoretinopatii odstranění abnormálních cév pomocí kryoterapie

13 Další příčiny leukokorie
Retinopatie nedonošených vazoproliferativní onemocnění předčasně narozené a nezralé děti – narozené před 32. gestačním týdnem, porodní hmotnost pod 1500 g oboustranné, postižení očí asymetrické leukokorii způsobuje pokročilé stadium (odchlípení sítnice) nejčastější příčina slepoty u dětí pokud není stanovena dg. a zahájena léčba včas, dochází většinou k úplné slepotě udržovat nedonošené děti v inkubátoru po dobu nezbytně nutnou, používat koncentrace kyslíku maximálně do 30 % a pozvolně převádět dítě do normální atmosféry kryokoagulace sítnice nebo případné doplnění laserovou fotokoagulací

14 Závěrem zrak je naším nejdůležitějším smyslem
důležité o něj pečovat již od počátku narození dítěte vývoj vidění má i svoje kritické období první rok života, zejména jeho první polovina vyvíjí se asi do šesti let věku dítěte všímat si všech změn a odlišností mohly by bránit správnému vývoji zrakových funkcí a tím i ohrozit život dítěte

15 Závěrem včasná diagnostika a léčba očních chorob předchází závažným patologickým stavům vyšetřovat s co největší pečlivostí a neopomenout sebemenší nesrovnalost spolupráce rodičů je nedílnou součástí (sdělení anamnézy, atd.) anamnéza je důležitou součástí ke stanovení diagnózy vysvětlit a sdělit prognózu dítěte, průběh léčby, popřípadě následnou terapii

16 Seznam použité literatury
RHEE, Douglas J. Diagnostika a léčba očních chorob v praxi: The Wills Eye Manual. překlad 3. anglického vyd. Praha: TRITON, 2004, 618 s. ISBN KUCHYŇKA, Pavel a kolektiv. Oční lékařství. 1. vydání. Praha: Grada Publishing a.s., 2007, 768 s. ISBN ROZSÍVAL, Pavel et al. Oční lékařství. 1. vyd. Praha: Galén, s. ISBN AUTRATA, Rudolf. Dětská oftalmologie 1. díl. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2008, 136 s. ISBN HAMADOVÁ, Petra, Lea KVĚTOŇOVÁ a Zita NOVÁKOVÁ. Oftalmopedie: Texty k distančnímu vzdělávání. 2. vydání. Brno: Paido, 2007, 125 s. ISBN KOLÍN, Jan. Oční lékařství. 2. přeprac. vydání. Praha: Karolinum, 2007, 110 s. ISBN FILOUŠ, Aleš. Katarakta u dětí. VOX PEDIATRIAE: časopis praktických dětských lékařů. říjen/2003, roč. 3, č. 8. Brůnová, Blanka. Dětská oftalmologie. VOX PEDIATRIAE: časopis praktických dětských lékařů. prosinec/2008, roč. 8, č. 10.


Stáhnout ppt "Příčiny leukokorie v dětském věku"

Podobné prezentace


Reklamy Google