Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

CASE MANAGEMENT MĚSTA CHRUDIM Martina Šťastná

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "CASE MANAGEMENT MĚSTA CHRUDIM Martina Šťastná"— Transkript prezentace:

1 CASE MANAGEMENT MĚSTA CHRUDIM Martina Šťastná
Občanské sdružení Šance pro Tebe

2 CO TO JE CASE MANAGEMENT
Case management = případová sociální práce Vychází z potřeby koordinovat sociální a jiné služby, které vstupují do řešení problému konkrétního člověka či rodiny = klient služby Case management zajišťuje spolupráci mezi všemi subjekty, které mohou klienta podpořit. Sociální pracovník v takové situaci svolává tzv. případovou konferenci. Té se zúčastní např. orgán sociálně-právní ochrany dětí, škola, lékař, nestátní nezisková organizace, rodiče, atp. Tato skupina na základě společného vyhodnocení situace a za aktivní účasti klienta vypracuje individuální plán péče, v němž jsou stanoveny konkrétní kroky k řešení situace. Realizace plánu je průběžně kontrolována a vyhodnocována.

3 DESATERO CASE MANAGEMENTU (CM)
1. CM je unikátní a cenný doplněk existujících služeb, ale není všelékem a nelze ho využít u všech případů 2. CM poskytuje komplexní, účelnou a přesně cílenou podporu – u jednoho stolu se sejdou různé profese a různé pohledy na případ a lze jej posoudit komplexně 3. Dochází k minimalizaci chybných rozhodnutí z důvodu nepřesných informací či jednostranného řešení problému 4. CM koordinuje poskytování služeb a předchází tomu, aby jednání různých poskytovatelů služeb bylo v protikladu 5. CM zabraňuje nekoordinovanému procházení jednotlivců službami a pasivnímu přijímání sociálních služeb 6. CM aktivizuje klienta - klient je aktivně vtažen do řešení svého problému a do procesu plánování služeb, sám o nich rozhoduje a je zodpovědný za jejich realizaci 7. Podpora CM je šitá na míru – využívá individuální přístup vycházející z potřeb, možností a omezení klienta – nikoli z nabídky služeb 8. CM nepreferuje odborné psychosociální služby, ale klade důraz na využívání zdrojů z přirozeného prostředí klienta (příbuzní, sousedé, kamarádi, veřejné služby..) 9. CM je flexibilní – (ve svém trvání, v přizpůsobování intenzity služby potřebám klienta) 10. Prostřednictvím CM zpravidla dochází k rychlejšímu řešení klientovy zakázky a také dochází k finanční úspoře – prevence překrývání podobných služeb od různých poskytovatelů Zdroj: Seminář Case management - TVS Fokus Praha 10. – , Sborník studijních textů: Profesní dovednosti terénních sociálních pracovníků

4 KLASICKÝ MODEL CASE MANAGEMENTU
Vznik v 60. letech v USA Určen lidem s dlouhodobým a vážným duševním onemocněním Tým vyčleněný pouze k tomuto účelu jediný úkol celé úvazky samostatná organizace individuální intenzivní péče týmu k dispozici klientovi 24 hodin denně 7 dní v týdnu Case manager je klientův společník a průvodce, který mu pomáhá najít cestu v systému služeb. Fáze case managementu: navazování a budování vztahu mapování potřeb stanovení cílů plánování péče intervence (realizace plánů) hodnocení výsledků a zpětná vazba Zdroj: Mudr. Jan Stuchlík: Seminář Case management - TVS Fokus Praha 10. –

5 CASE MANAGEMENT V ČR V České republice je case management využíván od roku 1995 a stejně jako v zahraničí je určen především pro práci s duševně nemocnými. Informace o tom, kde se s case managementem pracuje, lze najít např. v Adresáři komunitních služeb - V posledních letech začíná tato metoda či služba nacházet uplatnění i při práci s jinými cílovými skupinami. Case management lze účinně využít: U osob s vysokou psychosociální zranitelností chronicky nemocní, HIV pozitivní, osoby bez přístřeší, osoby s mentálním postižením, osoby závislé na alkoholu či drogách, osoby propuštěné z výkonu trestu… Při kumulaci sociálních problémů ve více oblastech klientova života oblast bydlení, práce, zdraví, sociální vztahy, … U osob, které mají chudou a nedostatečnou sociální podporu, mají těžkosti s navazování a udržením sociálních vztahů, slabé sociální dovednosti, problémy učit se ze zkušeností, apod. Zdroj: Profesní dovednosti terénních sociálních pracovníků: Úvod do case managementu – Kateřina Haasová

6 CASE MANAGEMENT V CHRUDIMI
2007/2008 Šance pro Tebe realizuje evropský projekt Šance pro Ně… V rámci tohoto projektu dochází k vytipování okruhu institucí vhodných pro zapojení do case managementu K jednacímu stolu usedají zástupci OSPOD, oddělení prevence kriminality, Amalthea, SVP Archa, Centrum J.J. Pestalozziho, Šance pro Tebe Cílem prvních setkání je nastavit pravidla smysluplné spolupráce ve prospěch společných klientů - dětí a mládeže v nepříznivých sociálních situacích a jejich rodin. Skupina pracuje pod vedením profesionálního mediátora Z počátku skupina nepracuje s reálnými klienty a skutečnými problémy, ale společnou řeč hledá na základě fiktivních kazuistik. Vzniká první verze Metodiky case managementu - SWOT analýza vzájemné spolupráce (silné, slabé stránky, omezení a doporučení), jsou nastavena pravidla spolupráce

7 CASE MANAGEMENT V CHRUDIMI
2008/2009 Šance pro Tebe realizuje další evropský projekt a pokračuje ve vedení a koordinaci práci skupiny case managementu Skupina se schází cca 1x za 2 – 3 měsíce Ověřuje a upravuje nastavená pravidla spolupráce Pracuje na metodice Začíná řešit první společné případy

8 CASE MANAGEMENT V CHRUDIMI
červenec 2009 Realizace projektu Case management města Chrudim Reaguje na potřebu poskytovatelů sociálních služeb v regionu spolupracovat a koordinovat aktivity ve prospěch společných klientů. Je financován z prostředků Pardubického kraje Jeho odborným garantem je oddělení prevence kriminality města Chrudim Z projektu je placen koordinátor skupiny Skupina přijímá dalšího člena – Probační a mediační službu Skupina pracuje intenzivněji, schází se každý měsíc na metodických setkáních Řeší 4 společné případy, realizuje případové konference Skupina pracuje na propagaci, na letáku, na komunikaci svých služeb

9 CASE MANAGEMENT V CHRUDIMI
Multidisciplinární tým města Chrudim: Orgán sociálně právní ochrany dítěte (OSPOD) Oddělení prevence kriminality města Chrudim Občanské sdružení Amalthea Středisko výchovné péče Archa Centrum J. J. Pestalozziho Probační a mediační služba Občanské sdružení Šance pro Tebe Cílová skupina: Znevýhodněné děti a mládež Ohrožené rodiny s dětmi

10 CASE MANAGEMENT V CHRUDIMI
Způsob práce multidisciplinárního týmu Práce s klientem je započata na podnět jedné ze spolupracujících institucí, která je členem multidisciplinárního týmu. Zástupce této instituce svolává k jednacímu stolu další organizace, které vstupují do řešení případu a to i ty, které nejsou členy multidisciplinárního týmu (škola, lékař…). Jsou stanoveny kompetence a zodpovědnosti jednotlivých členů skupiny a je určen case manager případu – pracovník, který je v nejtěsnějším kontaktu s klientem.  Je svolána a zrealizována první případová konference za účasti klienta. Je vytvořen reálný individuální plán péče, v němž jsou stanoveny konkrétní kroky k řešení situace, včetně zodpovědností a časového rámce. Při tvorbě plánu má rozhodující slovo klient. Je vytvářen s ohledem na jeho potřeby, možnosti a omezení. Realizace plánu je průběžně kontrolována a vyhodnocována case managerem případu. Pokud je case managerem případu pracovník jiné organizace než OSPOD, veškeré informace o realizaci plánu jsou OSPOD předávány a případné změny konzultovány.  Jsou realizovány následné případové konference dle potřeby daného případu. Multidisciplinární tým se schází také v rámci společných metodických a supervizních setkání. Ta slouží k práci nad metodikou skupiny, k předávání informací o probíhajících případech a ke sdílení zkušeností.

11 CASE MANAGEMENT V CHRUDIMI
Rizika a omezení multidisciplinární spolupráce Nejasné financování - skupina složená ze zástupců více organizací potřebuje koordinátora, ten by měl být placen za vykonávání této konkrétní pozice Závislost na existenci projektu, po ukončení projektu není zajištěna kontinuita Časová náročnost - zástupci organizací a institucí pracují ve skupině nad rámec svých pracovních povinností Práce s citlivými údaji (různé způsoby nakládání s citlivými informacemi) Různý způsob práce s klientem

12 SLOVO RADKY POCHOBRADSKÉ NA ZÁVĚR
„Case management je velkou pomocí jak pro odborníky, tak pro samotné klienty. Je dobře, že se pod jednou střechou sejdou potřebné informace a celá záležitost klienta je řešena komplexně. Klient už nemusí obcházet organizace postupně, všude říkat stejné věci a není odkazován dál a dál. Těší mě, že máme v Chrudimi odborníky a organizace v sociální oblasti, kteří jsou otevřeni novým metodám a v podstatě se podílejí na vytváření celého projektu, který je v České republice ojedinělý,“ říká Mgr. Radka Pochobradská, vedoucí oddělení prevence kriminality města Chrudim.

13 tel.: 733 105 834, e-mail: martina@sance.chrudim.cz
Poskytuje nízkoprahové = snadno dostupné sociální služby dětem, mládeži a mladým dospělým. Provozuje nízkoprahová zařízení Futur, Kopretina, Agora a Skate areál v Chrudimi. Provádí terénní kontaktní práci – Streetwork v Chrudimi a realizujeme terénní program Jeskyně v Prachovicích. Nabízí uplatnění zájemcům o dobrovolnickou činnost. Prostřednictvím Produkčního centra Domu Agora poskytuje zázemí kulturním, společenským a zájmovým aktivitám. Provozuje Dům Agora jako „místo k setkávání“. Kontakt: Martina Šťastná, vedoucí Komunitních programů tel.:  834,


Stáhnout ppt "CASE MANAGEMENT MĚSTA CHRUDIM Martina Šťastná"

Podobné prezentace


Reklamy Google