Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

JSDH Brandýs nad Labem Jaroslav Gabriel

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "JSDH Brandýs nad Labem Jaroslav Gabriel"— Transkript prezentace:

1 JSDH Brandýs nad Labem http://www.sdhbrandysnl.cz Jaroslav Gabriel
prosinec 2010

2 Obsah prezentace Úvod, zázemí jednotky, technické vybavení jednotky,
členové jednotky, spolupráce s územně příslušným OPIS HZS, spolupráce s HZS SčK, stanice St. Boleslav, spolupráce s MěÚ Brandýs n/L – St. Boleslav, vysvětlení použitých zkratek, závěr.

3 Úvod JSDH Brandýs nad Labem je od 1.1.2006 JPO kategorie JPO II.
Ročně je územně příslušným OPIS HZS kraje povolávána k několika desítkám zásahům u mimořádných událostí rok 2010 (do ) – 93 výjezdů, rok výjezdů, rok 2008 – 56 výjezdů, rok 2007 – 50 výjezdů. Zakládáme si na velmi dobré spolupráci s MěÚ Brandýs nad Labem – Stará Boleslav a HZS SčK.

4 Hasičská zbrojnice (Brandýs nad Labem, Kralupská 1710)

5 Zázemí Od roku 1983 jednotka sídlí ve zbrojnici v Kralupské ulici, č.p Hasičská zbrojnice se skládá ze: služebního bytu (zbrojnice je „ohlašovnou požáru“), pěti výjezdových stání pro zásahovou techniku, provozních místností, dílny, šatny, zasedací místnosti a klubovny pro mladé hasiče, přilehlého pozemku se 100 m dráhou pro fyzickou přípravu a s nadzemním hydrantem, který je umístěn na hlavním vodovodním řadu pro přilehlé sídliště.

6 Hasičská zbrojnice (před prodejem DA 12 a CAS 32 – T148)

7 Technické vybavení Jednotka je pro svolání svých členů vybavena modulem Kanga+ a důmyslným systémem pagerů Jablotron, který snižuje reakční čas jednotlivých členů jednotky (při rozesílání SMS z Kanga+). Zbrojnice je vybavena dieselovým záložním zdrojem Kipor kVA, který zajišťuje akceschopnost jednotky při výpadku napájení z elektrické distribuční sítě. Jednotlivá vozidla jsou připojena na rozvod tlakového vzduchu a ke konzervátoru akumulátorů. V zázemí zbrojnice je umístěna základnová radiostanice Motorola GM 360 (PMB 300). Jednotka má k dispozici 8 kusů přenosných RDST Motorola GP 340 (4 ks s externím mikrofonem). Všichni členové jednotky jsou vybaveni zásahovým oděvem Fireman Tiger od firmy Deva, přilbami Gallet F1 S nebo F1 SF se svítilnami Peli, nomexovými kuklami, zásahovou obuví Haix Fire Flash a rukavicemi Holík.

8 CAS 20 (PMB 301)

9 Technické vybavení CAS 20 T815 TerrN°1 4x4 (PMB 301)
vozidlo bylo pořízeno nové v roce 2010, je určeno pro přepravu družstva 1+5, 3400 litrů vody, 210 litrů pěnidla, splňuje podmínky vyhlášky 53/2010 Sb. pro vozidlo CAS, navíc je doplněno o vybavení na likvidaci nebezpečného létajícího hmyzu, dvěma kalovými čerpadly, kominickým nářadím na hořící saze v komínech, lanovým navijákem kN a ocelovými tažnými lany, pneumatickými zvedacími vaky (5 a 31 t) a GPS navigací, velitel a dva hasiči mají k dispozici přetlakové IDP Draeger PA94 s kompozitními lahvemi integrované do sedačky, ostatní 3 ks jsou typu Saturn S7 s maskami s úchyty přímo na přilbu (kandahár).

10 CAS 32 (PMB 302)

11 Technické vybavení CAS 32 T815 6x6 (PMB 302)
vozidlo bylo rekonstruováno v roce 2009, je určeno pro přepravu družstva 1+3, 9000 litrů vody, 80 litrů pěnidla, je mj. vybaveno lanovým navijákem 45 kN, elektrocentrálou, osvětlovacím stožárem 2x 500W, 60 m tvarově stálou hadicí pro rychlý zásah, 3 ks IDP Saturn S7 s maskami s úchytem přímo na přilbu (kandahár), plovoucím čerpadlem 2000 l/min, motorovou pilou Stihl.

12 AP 22 (PMB 304)

13 Technické vybavení AP 22 LIAZ (PMB 304)
v nejbližší době je plánována obnova laku, je určeno pro přepravu skupiny 1+1, max. dostupná výška 22 m vozidlo je vybaveno suchovodem pro zásah lafetovou proudnicí z koše, je vybaveno mj. 2 ks IDP Saturn S7, proudnicemi, 2x pracovními polohovacími pásy (opasek), ženijním nářadím (např. na sníh na střechách).

14 RZA (PMB 306)

15 Technické vybavení RZA Santana typ PS10 (PMB 306)
vozidlo bylo zakoupeno nové v roce 2006, osádka 1+2, po vyjmutí výbavy 1+8, vysokotlaké (20 MPa) hasicí zařízení Oertzen HDL 200, 134 litrů vody, 5 litrů pěnidla Pyrocool B, kompletní sada (3 nástroje a příslušenství) hydraulického vyprošťovacího zařízení značky Narimex, je mj. vybaveno IDP Saturn S7 s maskou s úchytem přímo na přilbu (kandahár), akumulátorovou přímočarou pilou DeWalt, nosítky (páteřní deska), skládacím žebříkem Telesteps 3,3 m, nástroji pro otevírání uzavřených prostor a sorbentem Absodan, terénní podvozek 4x4 s redukovanou převodovkou, určený k transportu motorového člunu.

16 Motorový člun (a lodní přívěs)

17 Technické vybavení Motorový člun Marine 16Y (a lodní přívěs)
pořízen v roce 2001 sponzorským darem za zásah při požáru haly bývalé VDO, určen pro přepravu 1 až 8 osob, hliníková konstrukce se speciálním profilem dna zaručující výborné jízdní vlastnosti, výkonný spalovací motor Mercury 40 HP (29,8 kW), sonar Hummenbird 3D pro vyhledávání utonulých, plovací vesty, záchranné lano, házecí pytlík s lanem, 4 plovoucí bójky pro označení prohledávané plochy.

18 Členové jednotky Jednotka se v současné době skládá ze 13 členů + jednoho, který podle našich pravidel čeká na zařazení. Složení jednotky: průměrný věk: 32,5 let, 8 členů pracuje na směny, čímž je zajištěna nepřetržitá akceschopnost jednotky, 3 členové jsou příslušníky HZS ČR, 4 členové jsou zaměstnanci VHJ (Letiště Kbely a St. Boleslav) velitel jednotky je VD na stanici St. Boleslav (HZS SčK), velitelé družstev jsou VD u VHJ (Letiště Kbely a St. Boleslav) nebo příslušník HZS SčK, všichni splňují odbornou způsobilost na funkci, kterou vykonávají, jednotka má 11 nositelů DP, 11 obsluhovatelů AP 22 a 7 vůdců malých plavidel (oprávnění k řízení motorového člunu).

19 Spolupráce se SOPIS MB Máme zadány a pravidelně kontrolujeme kontakty na členy v databázi SOPIS (aby při volání ze SOPIS nedocházelo k omylům – nedostupný, jiná osoba, atp.) Průběžně aktualizujeme databázi techniky strojní služby hlavní technika je vyplněna a v návrháři techniky ve Spojaři seřazena podle indexů, pomocná technika je vyplněna a přiřazena k hl. technice, v ISV Administrátoru jsou doplněna další takticko-technická data, která se zobrazují ve Spojaři v okně „Přehled vybavení vozidla“ (dostupné z okna „změna stavu techniky“ nebo z „návrháře techniky“). Technicky jsme připraveni na používání kódů typických činností (tzv. statusy), zatím ale nejsou naprogramovány vozidlové RDST.

20 Spolupráce se SOPIS MB Technickým nedostatkem modulu Kanga+ je pomalý tisk příkazu k výjezdu, který je obvykle vytištěn až po výjezdu prvního vozidla. Z tohoto důvodu je zavedeno telefonické dotazování VJ nebo VD na SOPIS pro upřesnění, která technika je k výjezdu vyžádána. U méně složitých výjezdů je zvolena technika bez konzultace se SOPIS (předem děkujeme za záměnu vozidla, pokud jede jiné než, které bylo na příkazu k výjezdu). U vozidel jsou vyplněny vozidlové RDST – po zaklíčování je ve Spojaři v aplikačních zprávách vidět, které vozidlo vysílalo (pokud není vysíláno z přenosné RDST – zde je pak vidět jen selektivní volba – 16419).

21 Spolupráce s HZS SčK, stanice Stará Boleslav
Naším cílem není práci příslušníků HZS SčK nahradit, ale spolupracovat s nimi při řešení mimořádných událostí. Velitel stanice organizuje odbornou přípravu, které se účastníme v maximálním možném počtu. Příslušníci – technici služeb (zejména chemická služba) pro nás provádějí kontroly naší speciální techniky, na které nemáme vybavení. Technika HZS SčK se pravidelně účastní našich akcí pro veřejnost.

22 Spolupráce s MěÚ Brandýs n/L – Stará Boleslav
Jsme dlouhodobě podporováni vedením města i útvarem krizového řízení. Někteří členové provádějí preventivně-výchovnou činnost v programu Hasík ve všech základních školách ve městě a v okolí. Jeden člen jako odborně způsobilá osoba na úseku PO provádí protipožární kontroly v objektech města. Mimo zásahovou činnost pro město vykonáváme různé speciální práce a požární asistence.

23 Vysvětlení použitých zkratek
JSDH … jednotka sboru dobrovolných hasičů, JPO … jednotka požární ochrany (existuje více kategorií), OPIS HZS … operační a informační středisko hasičského záchranného sboru, HZS SčK … Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, MěÚ … městský úřad, DA … dopravní automobil, CAS … cisternová automobilová stříkačka, PMB 30X … volací značka radiostanice, IDP … izolační dýchací přístroj, AP … automobilová plošina, RZA … rychlý zásahový automobil, VHJ … vojenská hasičská jednotka, VJ … velitel jednotky, VD … velitel družstva, DP … dýchací přístroj, ISV Administrátor … speciální software pro editaci databáze OPIS, SOPIS … sektorové operační a informační středisko, RDST … radiostanice.

24 Sobě ku cti, obci ku prospěchu,
Závěr Jsme rádi, že se v posledních 20 letech daří jednotku stále rozvíjet. Vážíme si dobré spolupráce se všemi dotčenými subjekty a organizacemi. Jsme hrdí na to, že naše práce a čas věnovaný do všech našich aktivit mají smysl. Motto: Sobě ku cti, obci ku prospěchu, bližnímu ku pomoci.

25 Děkujeme za čas věnovaný této prezentaci.


Stáhnout ppt "JSDH Brandýs nad Labem Jaroslav Gabriel"

Podobné prezentace


Reklamy Google