Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VY_32_INOVACE_In 6.,7.10 Tvorba tabulky Anotace: Žák se seznámí se základními pravidly tvorby tabulky a používá je při jejich tvorbě. Po seznámení s tvorbou.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VY_32_INOVACE_In 6.,7.10 Tvorba tabulky Anotace: Žák se seznámí se základními pravidly tvorby tabulky a používá je při jejich tvorbě. Po seznámení s tvorbou."— Transkript prezentace:

1 VY_32_INOVACE_In 6.,7.10 Tvorba tabulky Anotace: Žák se seznámí se základními pravidly tvorby tabulky a používá je při jejich tvorbě. Po seznámení s tvorbou tabulek z prezentace, dále procvičuje prakticky tvorbu tabulky dle prezentace na svém žákovském počítači, využívá i interaktivní tabuli. Vzdělávací oblast: Informatika Autor: Mgr. Robert Kecskés Jazyk: Český Očekávaný výstup: Ovládá práci s grafickými editory a využívá vhodných aplikací. Druh učebního materiálu: Prezentace Cílová skupina: Žák Stupeň a typ vzdělávání: Druhý stupeň, základní škola Datum (období), ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Školní rok 2011-2012 Ročník, pro který je vzdělávací materiál určen: Šestý ročník základní školy

2  Tabulka musí mít svůj název  Název tabulky se zvýrazňuje, obvykle tučným písmem  Mezi názvem a samotnou tabulkou se vynechávají dva volné řádky  Jednotlivé sloupce jsou ohraničeny svislými čárami  Jednotlivé řádky ohraničují vodorovné čáry  Políčka tvořena svislým a vodorovnými čárami se nazývají buňky tabulky Pravidla pro tvorbu tabulek

3  Všechny buňky v tabulce jsou stejně vysoké i stejně široké  První řádek tabulky tvoří záhlaví  V záhlaví jsou uvedeny názvy sloupců  Legenda je tvořena prvními buňkami jednotlivých řádků  V legendě označujeme popis jednotlivých řádků  Údaje v legendě jsou zarovnány podle levé svislice

4 Pravidla pro tvorbu tabulek  Pokud to charakter tabulky vyžaduje, jsou v posledním řádku uvedeny součty jednotlivých sloupců  Legenda, součtový řádek a vnější obrysy tabulky se zvýrazňují silnější čárou  Název tabulky je stručný a vystihuje obsah jednotlivých buněk  Pod název do závorky nezvýrazněným písmem uvádíme jednotky, pokud jsou pro všechny údaje v tabulce jednotné

5 Pravidla pro tvorbu tabulek  Doplňující a nutné údaje, které z tabulky nevyplývají, píšeme pod tabulku s vynecháním jednoho volného řádku  Poznámka se zarovnává podle levého okraje tabulky  Pokud tvoří poznámku věta, začíná velkým písmenem a končí tečkou  Stejně se umísťuje zdroj, z něhož jsme při tvorbě tabulky čerpali informace. Ten však není nikdy uveden ve větě.

6 Použití šablon tabulky  Klikněte na místo, kam chcete tabulku vložit.  Na kartě Vložení klikněte ve skupině Tabulka na tlačítko Tabulka, přejděte na příkaz Rychlé tabulky a klikněte na požadovanou šablonu.  Nahraďte data v šabloně požadovanými daty.

7 Použití nabídky Tabulka Klikneme na místo, kam chceme tabulku vložit. Na kartě Vložení ve skupině Tabulka klikneme na možnost Tabulka a potom v oblasti Vložit tabulku přetažením vybereme požadovaný počet řádků a sloupců.

8 Použití příkazu Vložit tabulku Klikneme na místo, kam chceme tabulku vložit. Na kartě Vložení ve skupině Tabulka klikneme na možnost Tabulka a potom klikneme na položku Vložit tabulku. V rámečku Velikost tabulky zadáme počet sloupců a řádků. Ve skupinovém rámečku Vlastnosti automatického přizpůsobení zvolíme možnosti přizpůsobení velikosti tabulky.

9 Kreslení tabulky Můžeme si nakreslit vlastní tabulku. Klikneme na místo, kam chceme tabulku vytvořit. Na kartě Vložení ve skupině Tabulka klikneme na možnost Tabulka a potom klikneme na položku Navrhnout tabulku. Ukazatel se změní na tužku. Nejdříve nakreslíme vnější ohraničení tabulky. Pak nakreslíme čáry, které oddělují řádky a sloupce. V tabulce klikneme do některé z buněk a začneme psát text nebo vložíme grafiku.

10 Vymazání tabulky a jejího obsahu Chceme-li vymazat čáru klikneme na kartě Nástroje tabulky na kartu Návrh a ve skupině Ohraničení klikneme na tlačítko Guma. Chceme-li vymazat celou tabulku přejdeme ukazatelem myši na tabulku dokud se nezobrazí úchyt pro přesun. Klikneme na přesun tabulka a zmáčkneme klávesu Delete. Chceme-li vymazat obsah buňky klikneme na okraj buňky a zmáčkneme klávesu Delete. Chceme-li vymazat celý řád či sloupec klikneme na vlevo od řádku či horní okraj sloupce a zmáčkneme klávesu Delete. Chceme-li vymazat nesouvislou oblast buněk, musíme ji nejdřív označit. Při označování těchto buněk myší musíme přidržet klávesu Ctrl. Pak opět zmáčkneme klávesu Delete.

11 Použité prameny a literatura Dostupné z www: http://officeimg.vo.msecnd.net/cs-cz/files/551/118/ZA010194130.gif http://officeimg.vo.msecnd.net/cs-cz/files/503/087/ZA010153916.gif http://officeimg.vo.msecnd.net/cs-cz/files/462/856/ZA010043432.gif http://officeimg.vo.msecnd.net/cs-cz/files/860/374/ZA010043431.gif http://officeimg.vo.msecnd.net/cs-cz/files/314/235/ZA010043430.gif


Stáhnout ppt "VY_32_INOVACE_In 6.,7.10 Tvorba tabulky Anotace: Žák se seznámí se základními pravidly tvorby tabulky a používá je při jejich tvorbě. Po seznámení s tvorbou."

Podobné prezentace


Reklamy Google