Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/"— Transkript prezentace:

1 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0610
EU peníze středním školám - zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/

2 EU peníze středním školám - zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách
Příjemce finanční podpory: Střední škola technická, Most, příspěvková organizace Doba realizace projektu: od do , tj. 24 měsíců Řídící orgán: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státním rozpočtem České republiky.

3 EU peníze středním školám - zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách
Cíl projektu: Prostřednictvím nových metod a nástrojů zkvalitnit a zefektivnit výuku počátečního vzdělávání na Střední škole technické v Mostě. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce. Cíle projektu se též zaměří na lepší připravenost žáků na trh práce zintenzivněním spolupráce s regionálními zaměstnavateli či na vzdělávání pedagogů v rámci DVPP.

4 Šablony II, III, V a VI bude realizovat naše vzdělávací zařízení.
EU peníze středním školám - zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Šablony klíčových aktivit: I. ČTENÁŘ. A INF. GRAMOTNOST II. CIZÍ JAZYKY III.VYUŽÍVÁNÍ ICT IV. MATEMATIKA V. ODBORNÉ KOMPETENCE VI. FIN. A EKON. GRAMOTNOST VII. INKLUZIVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ VIII. MENTORING Šablony II, III, V a VI bude realizovat naše vzdělávací zařízení.

5 EU peníze středním školám - zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách
Klíčová aktivita projektu č.1: Naše šablona! II–3: METODICKÝ KURZ CIZÍCH JAZYKŮ II. CIZÍ JAZYKY II-1; II-2; II-3; II-4; II-5; II-6. Cíl: Zkvalitnění metodiky výuky cizích jazyků na SŠ a zavádění nových postupů do výuky cizích jazyků s využitím moderních technologií. Popis Krátkodobý metodický kurz pro učitele cizích jazyků v rozsahu min. 4 hodin, akreditovaný v systému DVPP MŠMT ČR.

6 EU peníze středním školám - zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách
Klíčová aktivita projektu č.1: II–3: METODICKÝ KURZ CIZÍCH JAZYKŮ 7 osob Cílová skupina: Pedagogové cizích jazyků a v případě metody CLIL i další pedagogičtí pracovníci, kteří tuto metodu aplikují ve výuce (metoda CLIL = společná výuka předmětu a cizího jazyka – cílem je obohatit výuku, motivovat žáky a poskytnout jim více možností k používání cizího jazyka v reálných situacích). Výstup: Osvědčení o absolvování metodických kurzů v systému DVPP (MŠMT ČT) v počtu 7 kusů.

7 EU peníze středním školám - zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách
Klíčová aktivita projektu č.1: II–3: METODICKÝ KURZ CIZÍCH JAZYKŮ Doba realizace: Průběžně od září 2012 do prosince 2013. Prokázání dosažených výstupů: Čestné prohlášení statutárního zástupce školy o absolvování metodických kurzů. Úředně ověřené kopie a skeny osvědčení.

8 EU peníze středním školám - zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách
Klíčová aktivita projektu č.2: III. VYUŽÍVÁNÍ ICT III-1; III-2. Naše šablona! III–2: INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT Cíl: Zkvalitnění vlastní výuky prostřednictvím metod a forem, které využívají digitální technologie. Jedná se o takové aktivity, které zvyšují dynamiku, originalitu, názornost, interakci mezi pedagogem a žákem, které směřují ke zvýšení motivace žáků a ke zlepšení studijních výsledků. Vytvořené materiály budou sdílené a využívané pedagogickou veřejností. Popis Vytvoření digitálních učebních materiálů (dále jen DUM) pro vybrané tematické oblasti podle volby školy, jejich pilotáž, ověření a zajištění sdílení zkušeností získaných z takto ověřených DUM za podmínek daných autorským zákonem.

9 EU peníze středním školám - zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách
Klíčová aktivita projektu č.2: III–2: INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT 23 šablon Cílová skupina: Žáci středních škol. Výstup: 1 šablona = 3 sady vzdělávacích materiálů pro 3 tematické oblasti. V každé sadě musí být vytvořeno min. 20 DUM, které budou následně pilotně ověřeny v rámci běžné výuky a zveřejněny na veřejně dostupném portálu.

10 EU peníze středním školám - zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách
1 šablona = 3 sady 1. sada 2. sada 3. sada 3 x sada = 60 DUM 1 sada = 20 DUM 1 sada = 20 DUM 23 šablon = 69 sad = 1380 DUM

11 EU peníze středním školám - zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách
Jedna sada je ucelený soubor vzdělávacích materiálů v jedné tematické oblasti. Tematická oblast je ucelená část - logický celek učiva. musí být navázána na ŠVP nebo jiný platný dokument, podle kterého škola učí může být ucelenou součástí jedné vzdělávací oblasti, oboru vzdělání nebo obsahového okruhu, vyučovacího předmětu či modulu

12 EU peníze středním školám - zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách
DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁLY – INOVATIVNÍ PRODUKTY, KTERÉ AKTIVIZUJÍ ŽÁKA DUM = např. DŮM může být také: - pracovní listy metodicky zpracované již existující odkazy - aktivity odvozené od digitálních technologií : prezentace, testy zvukové ukázky - digitální foto připraven a sdílen pomocí digitálních technologií, ale sám o sobě je určen i pro využití bez digitálních technologií - laborat. cvičení videa, animace, flashe, simulace, hry GPS hodnocení, webquesty - geogr. mapování

13 EU peníze středním školám - zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách
DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁLY: CO NENÍ INOVATIVNÍ PRODUKT , CO NENÍ DUM vybavení učebny zprávy v tisku zvukové ukázky - nově zakoupené učebnice akreditace produktu - prezentace produktů projektu webové stránky s informací o projektu zakoupené hotové vzdělávací materiály žákovské práce, které dále neslouží ke vzdělávání

14 Metodický portál www. rvp
Metodický portál www. rvp.cz vznikl jako hlavní metodická podpora učitelů a k podpoře zavedení rámcových vzdělávacích programů ve školách. Jeho smyslem bylo vytvořit prostředí, ve kterém se budou moci učitelé navzájem inspirovat a informovat svých zkušenostech. na hlavní liště odkaz na DUM typ vzdělávání (odborné vzdělávání) seznam průřezových témat, např. ekonomika a právo podobory, podtémata (ekonomika) vzdělávací obory (Ekonomika a podnikání) tematická oblast ( Nabídka a poptávka) konkrétní nově vytvořený DUM

15

16 EU peníze středním školám - zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách
Klíčová aktivita projektu č.2: III–2: INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT Doba realizace: Průběžně od června 2012 do prosince 2013, včetně ověřování . Prokázání požadovaných výstupů: Čestné prohlášení statutárního zástupce o tom, že byly vytvořeny sady vzdělávacích materiálů v požadovaném množství a kvalitě. Vytvořené sady vzdělávacích materiálů v elektronické i tištěné podobě uložené u příjemce finanční podpory. Ověření v hodině bude dokládáno záznamovým archem dle vzoru, u kterého budou přiloženy kopie vytvořených vzdělávacích materiálů, tvořících sadu.

17 EU peníze středním školám - zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách
Klíčová aktivita projektu č.2: III–2: INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT Prokázání požadovaných výstupů: Třídní knihy o uskutečněném konání ověření vytvořených sad v rámci vyučovací hodiny. Záznam v třídních knihách musí být označen tak, aby bylo zřejmé, že ověření proběhlo. V třídních knihách uvádět logo např. EU – OP VK. Prokázání, že sady jsou zveřejněny a archivovány v elektronické podobě.

18 EU peníze středním školám - zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách
Klíčová aktivita projektu č.2: III – 2: INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT Prokázání požadovaných výstupů: Digitální archiv vzdělávacích materiálů bude doplněn seznamem jednotlivých vzdělávacích materiálů pro každou sadu. V seznamu musí být u každého vzdělávacího materiálu uvedeno označení a krátká anotace o možnosti využití. Za archivaci sad vzdělávacích materiálů a jejich zpřístupnění všem pedagogickým pracovníků zodpovídá ředitel školy.

19 EU peníze středním školám - zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách
Klíčová aktivita projektu č.3: V. ODBORNÉ KOMPETENCE V-1; V-2.; V-3. Naše šablona! V–1: PRAKTICKÉ VYUČOVÁNÍ PRO SKUPINU 3-6 ŽÁKŮ NA PRACOVIŠTI ZAMĚSTNAVATELE PO DOBU DESET DNÍ Popis Jedná se o zajištění nových míst pro praktické vyučování a/nebo snížení počtu žáků ve stávajících skupinách s cílem zlepšit nabídku a kvalitu praktického vyučování. Cíl: Rozšíření hodin praktického vyučování u zaměstnavatelů pro žáky. Při realizaci praktického vyučování je nutné vycházet z individuálních zájmů, nadání a potřeb jednotlivých žáků = vytvářet menší skupiny žáků při praktickém vyučování.

20 Naše šablona! Klíčová aktivita projektu č.1: V–1: PRAKTICKÉ VYUČOVÁNÍ
4 šablony Cílová skupina: Žáci školy 2. a vyšších ročníků, kteří budou podporováni v rozvoji individuálních schopností a dovedností v oblasti odborných kompetencí = kvalitnější rozvoj klíčových kompetencí žáků. Výstup: Osvědčení o absolvování metodických kurzů v systému DVPP (MŠMT ČT) v počtu 7 kusů.

21 EU peníze středním školám - zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách
1 šablona = 10 pracovních dnů min. 3 žáci max. 6 žáků 4 šablony = 40 pracovních dnů min. 12 žáků max. 24 žáků 1 šablona – 1 instruktor, 4 šablony - celkem 4 instruktoři

22 EU peníze středním školám - zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách
Klíčová aktivita projektu č.3: V–1: PRAKTICKÉ VYUČOVÁNÍ Doba realizace: Průběžně od září 2012 do června 2013, dále od září 2013 do prosince 2013. Prokázání požadovaných výstupů: Čestné prohlášení statutárního zástupce školy, že skutečně proběhla praktická výuka v požadované výši a kvalitě. Výroční zpráva o činnosti školy s informací o dosavadní spolupráci se zaměstnavateli. Smlouva o obsahu a rozsahu praktického vyučování a podmínkách pro jeho konání (v souladu s § 65 Školského zákona)mezi školou a zaměstnavatelem. .

23 EU peníze středním školám - zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách
Klíčová aktivita projektu č.3: V–1: PRAKTICKÉ VYUČOVÁNÍ Doba realizace: Průběžně od září 2012 do června 2013, dále od září 2013 do prosince 2013. Prokázání požadovaných výstupů: Záznam o praktickém vyučování dle vzoru, který bude obsahovat: jméno zaměstnavatele, pracoviště, jmenný seznam instruktorů; jmenný seznam žáků, kteří jsou zařazeni v dané skupině; podpis statutárního zástupce školy; den, kdy praxe proběhla; číslo smlouvy mezi školou a zaměstnavatelem.

24 EU peníze středním školám - zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách
Klíčová aktivita projektu č.4: VI. Finanční a ekonomická gramotnost VI-2; VI-3. Naše šablona! VI–3: VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ VE FORMÁCH A METODÁCH VÝUKY SMĚŘUJÍCÍCH K ROZVOJI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI ŽÁKŮ Popis Pedagogičtí pracovníci se budou účastnit odborných seminářů, workshopů a dalších vzdělávacích aktivit zaměřených na rozvoj finanční gramotnosti žáků a na využívání efektivních vyučovacích metod a forem, vedoucích k těmto dovednostem. Cíl: Pomocí dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků podpořit pedagogy v zavádění finančního vzdělávání do výuky ve vazbě na implementaci Standardu finanční gramotnosti v ŠVP.

25 EU peníze středním školám - zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách
Klíčová aktivita projektu č.4: VI–3: VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ VE FORMÁCH A METODÁCH VÝUKY SMĚŘUJÍCÍCH K ROZVOJI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI ŽÁKŮ 5 šablon Cílová skupina: Pedagogičtí pracovníci školy. V rámci této aktivity škola získá soubor materiálů k podpoře profesního a odborného růstu pedagogických pracovníků a ke zvyšování jejich kvalifikovanosti a soubor materiálů, související s dalším vzděláváním pedagogických pracovníků. Výstup: 10 osvědčení o absolvování DVPP pro 10 pedagogických pracovníků.

26 EU peníze středním školám - zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách
1 šablona = 2 Osvědčení o absolvování DVPP 5 šablon = 10 Osvědčení o absolvování DVPP 1 šablona – 2 pedagogičtí pracovníci 5 šablon pedagogických pracovníků

27 EU peníze středním školám - zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách
Klíčová aktivita projektu č.4: VI–3: VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ VE FORMÁCH A METODÁCH VÝUKY SMĚŘUJÍCÍCH K ROZVOJI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI ŽÁKŮ Doba realizace: Průběžně od září do prosince 2013. Prokázání požadovaných výstupů: Čestné prohlášení statutárního zástupce školy o absolvování programu pedagogickým pracovníkem. Úředně ověřené kopie a skeny osvědčení.

28 EU peníze středním školám - zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách
Kontakty – odbor pro tvorbu a řízení projektů, celoživotního vzdělávání a mezinárodní spolupráce: Ing. et Bc. Milena Pešoutová Telefon: Ing. Judita Lechová Telefon: Iveta Duffková Telefon:

29 EU peníze středním školám - zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách
Děkujeme za pozornost! pracovníci odboru pro tvorbu a řízení projektů, celoživotního vzdělávání a mezinárodní spolupráce V Mostě, dne


Stáhnout ppt "Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/"

Podobné prezentace


Reklamy Google