Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Industriální město v postindustriální společnosti – komparace evropských průmyslových měst ► Ing. Lubor Hruška, Ph.D. – hlavní expert společnosti PROCES-Centrum.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Industriální město v postindustriální společnosti – komparace evropských průmyslových měst ► Ing. Lubor Hruška, Ph.D. – hlavní expert společnosti PROCES-Centrum."— Transkript prezentace:

1 Industriální město v postindustriální společnosti – komparace evropských průmyslových měst ► Ing. Lubor Hruška, Ph.D. – hlavní expert společnosti PROCES-Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. PROCES - Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. E-mail: info@rozvoj-obce.cz Web: http://rozvoj-obce.cz/ Tel.:+420 595 136 023 Mobil: +420 604 279 758

2 PROCES Industriální město v postindustriální společnosti  Řešitelský tým je složen z odborníků z Ostravských univerzit VŠB-TU Ostrava a OSU a výzkumnou společností SC&C  Cílem je analyzovat modernizační proměny v městském prostředí. Jedná se o společnost, která byla hluboce vklíněna do struktur klasické průmyslové výroby. Tím naléhavější se jeví potřeba jejího dynamického přechodu na dráhu společnosti postprůmyslové.  Tato proměna je obecně zkoumána v evropských průmyslových městech s detailní analýzou případu Ostravy, a to pro její charakter, který je zvláště silně zatížen dědictvím industriální minulosti.  Výsledkem projektu je načrtnutí možných scénářů dalšího vývoje s upozorněním na ty faktory, jež mohou žádoucí vývoj blokovat a deformovat.  Výsledky jsou formulovány v rovině, která poskytne informaci nejen decizním orgánům na úrovni města a regionu, ale mohou přinést i poznání zobecnitelné pro další města.

3  Kvalitativní výzkum formou komparativní analýzy 3 západoevropských a 3 středoevropských průmysl. měst  3-5 polostrukturovaných rozhovorů s představiteli města, s urbanisty, resp. pracovníky rozvojových oddělení městské správy a s nezávislými akademiky působícími v těchto městech  Hruškova metoda – multikriteriální analýza zohledňující podmíněnost území, doplněna o sociální rozměr (člověk a prostor)  Vizualizace prostřednictvím paprskovitých grafů (Ameba, Drážďanská hvězda)  Technika sémantického diferenciálu – u jednotlivých témat (resp. podtémat) verbálně popsány krajní hodnoty – nejhorší a nejlepší (ideální) stav  Použita 11 bodová škála (0-10)  K podtématům přiděleny indikátory  Expertní hodnocení Metodika porovnávání měst

4  Sledovány hlavní změny u každého města spojené s deindustrializací  Aktivity reakcí na tyto změny  Zkoumány aspekty zaměřené na identifikaci a způsob řešení problémů spojených s transformací a deindustrializací města v oblasti  sociálně-ekonomické struktury,  sociální morfologie,  sociálního života,  objasněné rozvojových vizí,  rozvojových politik a rozvojových bariér,  bariér stratifikace města,  objasnění rozvojových vizí města a bariér rozvoje  Deindustrializace – aktivní X pasivní Porovnávání měst

5  Odstraňování škod  revitalizace brownfieldů  investice do zlepšování ŽP  podpora drobného a středního podnikání  budování průmyslových zón, institucionální podpora pro nové investory  spolupráce soukromého a veřejného sektoru a další podpora tvorby pracovních míst  Udržování kvality života  investice do dopravní obslužnosti (včetně veřejné dopravy)  investice do bytového fondu  investice do občanské vybavenosti  služby pro rodiče s dětmi, sociální služby pro seniory  Nová lákadla  rozvoj vědy a vzdělávání  podpora turisticky atraktivních aktivit  podpora kulturních a sportovních aktivit pro místní obyvatele  umístění prestižních institucí, funkce města  formování pozitivního image Zkoumané otázky

6  Největší úspěch dosažen v oblastech:  Budování průmyslových zón  Institucionální podpora pro nové investory  Oblast investic do dopravní obslužnosti (včetně veřejné dopravy)  Podpora kulturních a sportovních aktivit pro místní  Výrazně úspěšné je město také v otázkách:  Spolupráce soukromého a veřejného sektoru a další podpora tvorby pracovních míst  Rozvoj vědy a vzdělávání  Podpora turisticky atraktivních aktivit  Jisté nedostatky spatřovány v oblastech:  Investice do bytového fondu  Služby pro rodiče s dětmi  Umístění prestižních institucí, funkce města  Nejhůře vyzněl výzkum pro:  Podpora drobného a středního podnikání Ostrava (CZ)

7  Největší úspěch dosažen v oblastech:  Rozvoj vědy a vzdělávání  Podpora turisticky atraktivních aktivit  Podpora kulturních a sportovních aktivit pro místní  Výrazně úspěšné je město také v otázkách:  Investice do dopravní obslužnosti (včetně hromadné dopravy)  Investice do občanské vybavenosti (obchody, lékařská péče, školy)  Formování pozitivního image  Nedostatky spatřovány v oblastech:  Podpora drobného a středního podnikání  Služby pro rodiče s dětmi  Sociální služby pro seniory  Nejhorších výsledků bylo dosaženo v oblastech:  Investice do bytového fondu Košice (SK)

8  Největší úspěch dosažen v oblastech:  Budování průmyslových zón  Institucionální podpora pro nové investory  Investice do dopravní obslužnosti (včetně veřejné dopravy)  Investice do bytového fondu  Rozvoj vědy a vzdělávání  Nedostatky spatřovány v oblastech:  Investice do občanské vybavenosti (obchody, lékařská péče, školy)  Služby pro rodiče s dětmi  Sociální služby pro seniory  Podpora kulturních a sportovních aktivit pro místní obyvatele Katowice (PL)

9  Největší úspěch dosažen v oblastech:  Podpora turisticky atraktivních aktivit  Formování pozitivního image  Výrazně úspěšné je město také v otázkách:  Revitalizace brownfieldů  Investice do zlepšování životního prostředí  Podpora drobného a středního podnikání  Spolupráce soukromého a veřejného sektoru a další podpora tvorby pracovních míst  Investice do bytového fondu  Investice do občanské vybavenosti (obchody, lékařská péče, školy)  Podpora kulturních a sportovních aktivit pro místní obyv.  Nedostatky spatřovány v oblastech:  Budování průmyslových zón  Institucionální podpora pro nové investory  Investice do dopravní obslužnosti (včetně veřejné dopravy)  Rozvoj vědy a vzdělávání  Umístění prestižních institucí a funkce města Glasgow (UK)

10  Město, které se nejúspěšněji vyrovnalo s postindustriálními změnami, jak strukturálními, tak ekonomickými. Město změnilo svou tvář z města zaměřeného na těžbu uhlí, hutnictví a výrobu piva, na město zaměřené na odvětví IT technologie a logistiku.  Největší úspěch dosažen v oblastech:  Revitalizace brownfieldů  Budování průmyslových zón  Institucionální podpora pro nové investory  Rozvoj vědy a vzdělávání  Výrazně úspěšné je město také v otázkách:  Investice do zlepšení životního prostředí  Podpora drobného a středního podnikání  Investice do dopravní obslužnosti (včetně veřejné dopravy)  Služby pro rodiče s dětmi  Obůast formování pozitivního image  Nedostatky spatřovány v oblastech:  Sociální služby pro seniory Dortmund (GE)

11  Největší úspěch dosažen v oblastech:  Podpora drobného a středního podnikání  Investice do dopravní obslužnosti (včetně veřejné dopravy)  Investice do bytového fondu  Výrazně úspěšné je město také v otázkách:  Investice do občanské vybavenosti (obchody, lékařská péče, školy)  Služby pro rodiče s dětmi  Podpora turisticky atraktivních aktivit  Podpora kulturních a sportovních aktivit pro místní obyv.  Nedostatky spatřovány v oblastech:  Budování průmyslových zón  Institucionální podpora pro nové investory  Nejhorších výsledků bylo dosaženo v oblasti:  Umístění prestižních institucí a funkcí města Lille/Roubaix (FR)

12 Komparace V x Z měst  Západní města se s post- industriálními změnami vyrovnala lépe

13 Komparace V x Z měst  Východní města

14 Spokojenost se zdravotní péčí (v %) Zdroj: Urban Audit 2006/2007 data collection, EUROSTAT

15 Je snadné najít dobrou práci? (v %) Zdroj: Urban Audit 2006/2007 data collection, EUROSTAT

16 Je těžké najít dobré bydlení za rozumnou cenu? (v %) Zdroj: Urban Audit 2006/2007 data collection, EUROSTAT

17 Riziko chudoby je problém (v %) Zdroj: Urban Audit 2006/2007 data collection, EUROSTAT

18 Nejvíce využívaný způsob dojížďky do zaměstnání (v %) Zdroj: Urban Audit 2006/2007 data collection, EUROSTAT

19 Děkuji za Vaši pozornost PROCES - Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. E-mail: info@rozvoj-obce.cz Web: http://rozvoj-obce.cz/ Tel.:+420 595 136 023 Mobil: +420 604 279 758


Stáhnout ppt "Industriální město v postindustriální společnosti – komparace evropských průmyslových měst ► Ing. Lubor Hruška, Ph.D. – hlavní expert společnosti PROCES-Centrum."

Podobné prezentace


Reklamy Google