Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

TRANSFER TECHNOLOGIÍ Nové vzdělávací moduly pro řízení inovací a VaV

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "TRANSFER TECHNOLOGIÍ Nové vzdělávací moduly pro řízení inovací a VaV"— Transkript prezentace:

1 TRANSFER TECHNOLOGIÍ Nové vzdělávací moduly pro řízení inovací a VaV
Realizátor projektu: AC Innovation s.r.o. Nové vzdělávací moduly pro řízení inovací a VaV v průmyslových firmách reg. č. projektu CZ.1.07/3.2.11/ TRANSFER TECHNOLOGIÍ Příležitost pro udržitelný rozvoj Ing. Ildikó Csölle Putzová, Ph.D.,MBA Praha

2 AGENDA ÚVOD HISTORIE ZÁKLADNÍ PŘEDPOKLADY
DEFINICE TRANSFERU TECHNOLOGIÍ PŘÍNOSY TRANSFERU TECHNOLOGIÍ BARIÉRY PŘI PŘENOSU POZNATKŮ TYPICKÉ FORMY TRANSFERU TECHNOLOGIÍ SPOLEČNÝ VÝZKUM POSKYTNUTÍ LICENCE PORADENSTVÍ A SLUŽBY ZAKLÁDÁNÍ SPIN OFF FIREM KLASTRY PODPORA TRANSFERU TECHNOLOGIÍ PŘÍKLADY Z PRAXE – VUT v BRNĚ ZÁVĚR AC Innovation s.r.o. strana 2

3 ÚVOD Formulace transferu technologií je nedávná a přesto proces je starý jako zvídavost lidstva, Zatímco technologický vývoj je vždy řízen, transfer technologií byl přirozený a téměř automatický, Posledních letech, v důsledku rapidního nárůstu znalostí a technologických objevů, je čím dál důležitější definovat konečné využití moderních technologií pro udržitelný ekonomický rozvoj společnosti. AC Innovation s.r.o. strana 3

4 HISTORIE Ve 20. století byl transfer technologií vnímán víceméně jako přenos fyzických technologií, know-how z vyspělých zemí do zemí rozvojových, V roce 1980 byl přijat v USA průlomový zákon Bayh – Dole Act, který umožnil univerzitám vlastnit a nakládat s výsledky výzkumu financovaného z veřejných zdrojů, V 21. století vznikají centra pro transfer technologií, posiluje se legislativní podpora a financování, V současnosti se formuluje uznávaná specializace v oblasti inovačních technologií. (EC projekt EuKTS) Vzniká platný obor v oblasti inovačních procesů. AC Innovation s.r.o. strana 4

5 ZÁKLADNÍ PŘEDPOKLADY - PRŮMYSL
Základní předpoklady a důvody pro transfer technologií v průmyslu Pro podporu ekonomického růstu jakékoliv společnosti jsou nezbytné nové produkty, technologie a trhy, Efektivita nových výrobních procesů vede k dosažení konkurenční cenové hladiny. Každá firma konkuruje navzájem, vědomě, nebo ne. Jednou z největších otázek podnikatele či vedení firmy je, co se dělá konkurence? Už navrhli lepší produkt za lepší cenu, nebo už pracují na nových návrzích? Tyto výrobní úspory jsou často získané z transferu technologií... AC Innovation s.r.o. strana 5

6 ZÁKLADNÍ PŘEDPOKLADY - UNIVERZITA
Základní předpoklady a důvody pro transfer technologií na univerzitách Implementace třetí role univerzit - Bílá kniha terciárního vzdělávání, Aplikace a komercializace výsledků výzkumu, Institucionální podpora budování center transferu technologií, Zajištění návratnosti investic do velkých výzkumných projektů. Každá firma konkuruje navzájem, vědomě, nebo ne. Jednou z největších otázek podnikatele či vedení firmy je, co se dělá konkurence? Už navrhli lepší produkt za lepší cenu, nebo už pracují na nových návrzích? Tyto procesy jsou dosažitelné transferem technologií... AC Innovation s.r.o. strana 6

7 DEFINICE TRANSFERU TECHNOLOGIÍ
Přenos technických a technologických řešení, výsledků výzkumu, poznatků a z výzkumné organizace do praxe a naopak. Znalosti, vynálezy, nové poznatky, služby Výzkumná organizace, vysoká škola Průmysl Nové podněty a informace, aplikace, finance AC Innovation s.r.o. strana 7

8 PŘÍNOSY TRANSFERU TECHNOLOGIÍ
Dobře fungující transfer znalostí a technologií mezi výzkumnými organizacemi a průmyslem představuje celou řadu přínosů. Pro organizace VaV: Přístup k informacím, kontaktům a podnětům pro další výzkum, ověření výsledků výzkumu v praxi, zvýšení hodnoty těchto výsledků reálným uplatněním na trhu, Podpora dlouhodobé finanční udržitelnosti organizace, Vedlejší zdroj financování dalšího výzkumu a vývoje. AC Innovation s.r.o. strana 8

9 PŘÍNOSY TRANSFERU TECHNOLOGIÍ
Pro průmysl: Přístupu k unikátním výsledkům výzkumu a vývoje, závislých na Využití speciálních přístrojů a kvalitních vědeckých kapacit, Nižší náklady na výzkum a vývoj, Získání konkurenční výhody, Snížení rizika správnosti zvoleného postupu či technologie, Zkrácení reakční doby na nové vývojové trendy. AC Innovation s.r.o. strana 9

10 BARIÉRY PŘI PŘENOSU POZNATKŮ
Bariéry ze strany průmyslu: Chybějící vědomí o výhodách a možnostech spolupráce s výzkumnými organizacemi, Nedůvěra ve schopnost a pružnost akademického prostředí ke spolupráci, Špatné zkušenosti z pokusů o komerční spolupráci s univerzitami, Obavy o ohrožení obchodního či výrobního tajemství, Neschopnost přesně definovat zadání pro výzkum, Obavy o nedodržení termínů a rozpočtu. AC Innovation s.r.o. strana 10

11 BARIÉRY PŘI PŘENOSU POZNATKŮ
Bariéry ze strany výzkumné organizace: Neschopnost průmyslu nabídnout služby a vynálezy, Neschopnost průmyslu vysvětlit přínosy z spolupráce a výhody, Odlišné cíle a priority organizace oproti průmyslovým podnikům, Neschopnost kvalitní komunikace, Nepružné a pomalé procesy rozhodování, byrokracie. AC Innovation s.r.o. strana 11

12 TYPICKÉ FORMY TRANSFERU TECHNOLOGIÍ
Společný výzkum a vývoj Poskytování licencí a prodej duševního vlastnictví Poskytování poradenství a specifických služeb Zakládání Spin off firem Veřejný transfer znalostí – workshopy,konference, trvalá komunikace. AC Innovation s.r.o. strana 12

13 SPOLEČNÝ VÝZKUM Kontrahovaný výzkum - nejčastější způsob spolupráce,
Měření, testování, diagnostika - často vznik nového know-how, Praxe studentů. Dotazníkové šetření spolupráce výzkumníků s podniky- zdroj AV ČR Rozhovory uskutečněny se 73 výzkumníky z různých oborů z VŠ a AV ČR Zdroj: AV ČR AC Innovation s.r.o. strana 13

14 POSKYTNUTÍ LICENCE Je povoleno pouze užívání předmětu duševního vlastnictví v určitém rozsahu, místě, čase a podle dalších podmínek, Poskytovatel zůstává i nadále majitelem nehmotného statku, Licenční platby jsou získány v relativně krátkém období, Nižší rizikovost obchodního záměru – nižší finanční zátěž. AC Innovation s.r.o. strana 14

15 PORADENSTVÍ A SLUŽBY Probíhá na komerční i nekomerční bázi Konzultace,
Společná publikace, Vzdělávání, Ostatní typy vzájemné výměny znalostí. (setkání s firmami, společné akce) AC Innovation s.r.o. strana 15

16 ZAKLÁDÁNÍ SPIN OFF FIREM
Nová obchodní společnost, která je založená za účelem komercializace duševního vlastnictví vytvořeného ve výzkumné organizaci, Vztah mezi firmou a výzkumnou organizací může být různě definovaný, Duševního vlastnictví může být vloženo formou licence, Nebo nákupem – vkladem patentu, Potřebuje pomoc finanční, vybavení, kvalifikované pracovníky, Vyšší rizikovost konečného úspěchu, Vytváří nové pracovní příležitosti. AC Innovation s.r.o. strana 16

17 KLASTRY Existuje mnoho definic, přičemž mezi nejznámější patří definice M. Portera, který ve své knize Konkurenční výhoda národů (1990) popisuje klastry následovně: „Klastry jsou místní koncentrace vzájemně propojených firem a institucí v konkrétním oboru. Klastry zahrnují skupinu provázaných průmyslových odvětví a dalších subjektů důležitých pro hospodářskou soutěž.“ Agentura CzechInvest uvádí 25 klastrů a klastrových iniciativ nacházejících se na území České republiky. AC Innovation s.r.o. strana 17

18 KLASTRY V ČR Zjednodušeně lze v českých podmínkách klastr znázornit takto: (zdroj CzechInvest) Struktura klastru může být velmi různorodá a závisí na zaměření, počtu členů a okolních podmínkách. AC Innovation s.r.o. strana 18

19 KLASTRY V ČR Mapa klastrů a klastrových iniciativ v České republice
Zdroj: Klastry a klastrové iniciativy v České Republice – CzechInvest AC Innovation s.r.o. strana 19

20 PODPORA TRANSFERU TECHNOLOGIÍ
Vědomí pozitivního vlivu transferu technologií na celý region mělo za následek, že v České republice bylo spuštěno již několik programů veřejného financování, Projekty na zavádění a rozvoj transferu technologií, např. z programů OPPI VaVpI a OPVK, Projekty typu Seed fond, inovační vouchery, atd. Podnikatelské inkubátory, klastry, investoři Enterprise Europe Network AC Innovation s.r.o. strana 20

21 PŘÍKLADY Z PRAXE – VUT v BRNĚ
Vírová vodní turbína, bez statoru, účinnost cca 80%, chráněno patentem, Letadla Sova, Kobra, VUT 100, výroba ve firmě Evektor Jihlava, i na trh v USA, Rozpoznávání řeči dle různých fonemů, aplikace, výborné výsledky, Zpracování obrazů, radar pro dopravní policii, Robotika – MS robotů ve fotbalu, záchranný robot, Tenza, a.s. a VUT v Brně – inovace pístového parního motoru, KALÁB - stavební firma spol. s r.o.+VUT – alternativní zdroje energie, A.W. spol. s r.o. a Mendelova univerzita v Brně, optimalizace skladování olomouckých tvarůžků. Zdroj: JIC AC Innovation s.r.o. strana 21

22 Transfer technologií má pro její růst velký potenciál!
ZÁVĚR V případě, že obchodní společnost má: Jasně definovanou roli inovace v obchodní strategii, Vybudovaný systém zavádění inovací a postupy v oblasti ochrany a duševního vlastnictví, Kvalitní a vzdělaný personál pro vývoj a rozpoznání inovační příležitosti a předvídání vývoje v daném oblasti, Připravenost jednat s výzkumnými organizacemi Transfer technologií má pro její růst velký potenciál! AC Innovation s.r.o. strana 22

23 Ing. Ildikó Csölle Putzová, Ph.D, MBA
- DĚKUJI ZA POZORNOST - Ing. Ildikó Csölle Putzová, Ph.D, MBA AC Innovation s.r.o.

24 KONTAKT AC Innovation s.r.o Lisabonská 2394/4, Praha 9, PSČ 190 00
Web: IČ: AC Innovation s.r.o. strana 24


Stáhnout ppt "TRANSFER TECHNOLOGIÍ Nové vzdělávací moduly pro řízení inovací a VaV"

Podobné prezentace


Reklamy Google