Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Centrum služeb pro zdravotně postižené Louny o.s. Prezentace organizace.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Centrum služeb pro zdravotně postižené Louny o.s. Prezentace organizace."— Transkript prezentace:

1 Centrum služeb pro zdravotně postižené Louny o.s. Prezentace organizace

2 Centrum služeb pro zdravotně postižené Louny o.s. Poslání organizace: •(zlepšení kvality života) = zvýšení soběstačnosti občanů se zdravotním postižením a jejich rodin při jejich zapojení do společnosti •poskytnout jim účinnou podporu, pokud potřebují využít sociálních služeb Motto: „Jediným handikepem je nesprávný přístup k životu“

3 Centrum služeb pro zdravotně postižené Louny o.s. Vznik organizace: •Centrum služeb pro zdravotně postižené Louny o.s.je nevládní nezisková organizace se statutem občanského sdružení, která vznikla dne 19.9. 2006 jako samostatný právní subjekt. •Registrace MV ČR byla provedena pod čj. VS/1- 1/65179/06-R

4 Centrum služeb pro zdravotně postižené Louny o.s. Organizační struktura organizace: Valná hromada •Valnou hromadu tvoří všichni členové sdružení starší 18 let •Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení Předsednictvo •Předsednictvo je výkonným orgánem sdružení •Předsednictvo zvolené dne 12.2.2007 pracuje v následujícím složení: •Venuše Firstlová – předseda a statutární zástupce organizace •Miroslav Pokorný – místopředseda •Ludmila Mašková – členka předsednictva Revizní komise •Je kontrolním orgánem sdružení •Revizní komise zvolená dne 12.2. 2007 pracuje v následujícím složení •Iva Slavíčková a Pavel Štajnc

5 Realizační tým - pracovníci Výkonný tým: •Venuše Firstlová – vedoucí centra •Pavel Štajnc Dis. – sociální pracovník, vedoucí sociálních služeb •Ludmila Mašková – ekonomka •Jana Kotoučková, Michaela Procházková, Květa Znamenáčková, Pavla Srbová, Dana Vostrá, osobní asistentky •Tomáš Firstl osobní asistent na zástup •Stanislava Horáčková, Pavlína Ladižinská, Petra Grossmanová pečovatelky •Věra Třísková, pracovnice odlehčovací služby •Mgr. Tereza Příhodová DiS., fyzioterapeutka, speciální pedagog •Michaela Karbanová DiS., ergoterapeutka

6 Realizační tým – externí spolupracovníci •Mgr. Eva Kacanu – supervizor •Ing. Jana Hrdá – metodická pomoc •MUDr. Hlavatá – odborné služby pro uživatele sluchadel •Viera Kopicová – lektorka počítačových kursů •Miroslav Pokorný – redaktor zpravodaje •Jan Dokoupil – dobrovolník – tisk, propagace, www stránky •Dušan Ščambura, Petr Oppenauer, Stanislava a Vladimír Krajíčkovi - dobrovolníci – preventivní programy

7 Spolupracující organizace a instituce •Asociace pro osobní asistenci •Česká asociace pečovatelské služby •Svaz tělesně postižených v ČR, okresní organizace Louny •Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, základní organizace neslyšících Louny •Úřad práce Louny •Město Louny •Město Postoloprty •Vzdělávací centrum Podkrušnohoří Žatec •BFZ vzdělávací akademie Most, Louny •Poskytovatelé sociálních služeb v regionu •Organizace zdravotně postižených v regionu

8 Kde nás najdete: Rakovnická 2502 Louny, domeček ve dvoře Domova pro seniory Louny

9 Odborné sociální poradenství Posláním odborného poradenství je zajistit pomoc v situacích, kdy u uživatele služby dojde k dlouhodobé nebo dočasné ztrátě schopnosti řešit krizovou životní situaci, ve které se ocitl z důvodu věku, zdravotního postižení či dlouhodobé péče o takovou osobu. Cílem služby je pomoci uživateli takové situace řešit prostřednictvím informací, rad a případné další odborné pomoci. Cílovou skupinou jsou osoby se zdravotním postižením, senioři, rodinní příslušníci, přátelé a odborná veřejnost.

10 Okruhy poskytovaného poradenství •Pomoc při výběru vhodné sociální služby. •Nabídky sociálních služeb v regionu. •Informace o možnostech získání finančních příspěvků a dávek. •Pomoc při podávání žádostí o dávky sociální péče a státní sociální podpory. •Pomoc při orientaci v sociálně právních a pracovně právních otázkách. •Informace o nabídce rehabilitačních a aktivizačních programů •Poradenství při získání vhodných rehabilitačních a kompenzačních pomůcek. •Pomoc při zajištění drobné údržby sluchadel. •Pomoc při uplatňování osobních práv a zájmů (zaměstnání, škola, úřady atp.) •Poskytnutí informace o bezbariérovosti v regionu, zprostředkování odborného poradenství v oblasti bezbariérových úprav. •Poradenská a terénní práce, dle potřeb v místě bydliště,osob se zdravotním postižením a seniorů. •Informace o možnostech pracovního uplatnění a vzdělání lidí se zdravotním postižením Poradenství je poskytováno bezplatně Poradenské dny: Pondělí a Středa 8:00 – 17:00 hod. V ostatních dnech po předchozím objednání Celková kapacita služby: 700 kontaktů a 500 intervencí ročně

11 Osobní asistence Osobní asistence je sociální služba, která pomáhá člověku dělat ty věci, které potřebuje ke svému životu a dělal by je sám, kdyby mohl. Cílem služby je umožnit uživatelům žít plnohodnotný život, blížící se co nejvíce životu jejich vrstevníků. Cílovou skupinou jsou osoby s tělesným, zdravotním postižením, osoby se zrakovým postižením a senioři, po konzultaci též osoby se sluchovým či mentálním postižením a osoby postižené civilizačními chorobami

12 •Pomoc při zvládání běžných úkonů, péče o vlastní osobu. •Pomoc při osobní hygieně. •Pomoc při zajištění stravy. •Pomoc při zajištění chodu domácnosti. •Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti. •Zprostředkování kontaktu se společností. •Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Celková kapacita služby: 20 uživatelů ze spádového území Lounska Služby jsou poskytovány bez časového omezení. Cena za služby 75-100 Kč/1hod. Služby osobní asistence obsahují:

13 Pečovatelská služba Posláním pečovatelské služby je zajistit uživatelům v dohodnutém rozsahu pravidelné předem sjednané úkony péče o vlastní osobu a soběstačnosti. Cílem služby je zajistit a zachovat stávající kvalitu života uživatelů v jejich přirozeném prostředí a maximálně oddálit nástup do zařízení pobytového typu. Služba je určena osobám s tělesným postižením, se zrakovým postižením se sluchovým postižením s chronickým onemocněním osobám se zdravotním postižením a seniorům

14 Pečovatelská služba obsahuje: •pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, •pomoc při osobní hygieně •pomoc při zajištění stravy •pomoc při zajištění chodu domácnosti, •zprostředkování kontaktu se společenským prostředím Celková kapacita : 30 uživatelů ze spadového území Lounska Pečovatelská služba je poskytována denně Po –Ne od 7 do 22 hodin Cena služby: 75,- - 100,- Kč/ 1 hod., 50,- Kč/1 kg prádla

15 Odlehčovací služba Posláním odlehčovací služby je zajistit osobám, které mají sníženou soběstačnost a je o ně pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí, nezbytnou pomoc v úkonech péče o vlastní osobu a soběstačnosti Cílem služby je umožnit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek. Služba je určena osobám s tělesným postižením, se zrakovým postižením, se sluchovým postižením s chronickým onemocněním, osobám se zdravotním postižením a seniorům.

16 Odlehčovací služby obsahují: •pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, •pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, •pomoc při zajištění stravy, •zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, •sociálně terapeutické činnosti, •pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, •výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti. Celková kapacita služby: 5 uživatelů ze spádového území Lounska Služba je poskytována jako terénní, bez časového omezení Cena za služby 75-100 Kč/1hod.

17 Doplňkové služby – poradna pro uživatele sluchadel •Zajištění konzultace foniatra, každou první a třetí středu v měsíci od: 13,00 do 14,00 hod. Bezplatně •Drobná údržba sluchadel a prodej baterií v poradenských dnech Centra tj. Po a St 8,00 – 17,00 hod. Cena: dle aktuálního ceníku

18 Doplňkové služby - aktivizační programy •Kursy základů práce na počítači •Tréninky paměti •Léčebná tělesná výchova •Masáže •Nácvik sebeobsluhy •Kursy vaření •Dny otevřených dveří •Výstavy pomůcek •Besedy s představiteli veřejné správy a aktivními lidmi s postižením

19 Doplňkové služby - preventivní programy: Besedy s dětmi základních škol a středních škol s aktivními lidmi s postižením, Cíl programu:  Prevence úrazů  Zládnutí zásad komunikace s lidmi s potižením  Zvládnutí zásad správné pomoci lidem s postižením Programy jsou pro školy v regionu realizovány bezplatně

20 Doplňkové služby – přednášky, školení a semináře Vzdělávací aktivity centrum realizuje ve spolupráci s partnery. Personálně je zajišťuje vlastními pracovníky a spolupracujícími externisty Tématické okruhy: •zásady první pomoci - praktický nácvik •Manipulace s imobilním klientem - praktický nácvik •sociálně právní minimum pro osoby se zdravotním postižením •vybrané kapitoly ze zákoníku práce •Standarty kvality v sociálních službách •zákon o sociálních službách - zavádění do praxe •zákon o sociálních službách z hlediska práv a povinností uživatele

21 Kontaktní údaje: •Telefon a fax: 415 654 308 •Mobil: 608 108 373 pí Firstlová 774 446 821 p Štajnc •E-mail: szdp.louny@seznam.czszdp.louny@seznam.cz •www.centrum-louny.wbs.cz

22 Poděkování za poskytnutou finanční podporu našich služeb: •Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR •Krajskému úřadu Ústeckého kraje •Úřadu práce v Lounech •Městu Louny •Městu Postoloprty •Firmě Stavum Louny •Obcím Lenešice, Peruc, Černčice, Chraberce,


Stáhnout ppt "Centrum služeb pro zdravotně postižené Louny o.s. Prezentace organizace."

Podobné prezentace


Reklamy Google