Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Centrum služeb pro zdravotně postižené Louny o.s.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Centrum služeb pro zdravotně postižené Louny o.s."— Transkript prezentace:

1 Centrum služeb pro zdravotně postižené Louny o.s.
Prezentace organizace

2 Centrum služeb pro zdravotně postižené Louny o.s.
Poslání organizace: (zlepšení kvality života) = zvýšení soběstačnosti občanů se zdravotním postižením a jejich rodin při jejich zapojení do společnosti poskytnout jim účinnou podporu, pokud potřebují využít sociálních služeb Motto: „Jediným handikepem je nesprávný přístup k životu“

3 Centrum služeb pro zdravotně postižené Louny o.s.
Vznik organizace: Centrum služeb pro zdravotně postižené Louny o.s.je nevládní nezisková organizace se statutem občanského sdružení, která vznikla dne jako samostatný právní subjekt. Registrace MV ČR byla provedena pod čj. VS/1-1/65179/06-R

4 Centrum služeb pro zdravotně postižené Louny o.s.
Organizační struktura organizace: Valná hromada Valnou hromadu tvoří všichni členové sdružení starší 18 let Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení Předsednictvo Předsednictvo je výkonným orgánem sdružení Předsednictvo zvolené dne pracuje v následujícím složení: Venuše Firstlová – předseda a statutární zástupce organizace Miroslav Pokorný – místopředseda Ludmila Mašková – členka předsednictva Revizní komise Je kontrolním orgánem sdružení Revizní komise zvolená dne pracuje v následujícím složení Iva Slavíčková a Pavel Štajnc

5 Realizační tým - pracovníci
Výkonný tým: Venuše Firstlová – vedoucí centra Pavel Štajnc Dis. – sociální pracovník, vedoucí sociálních služeb Ludmila Mašková – ekonomka Jana Kotoučková, Michaela Procházková, Květa Znamenáčková, Pavla Srbová, Dana Vostrá, osobní asistentky Tomáš Firstl osobní asistent na zástup Stanislava Horáčková, Pavlína Ladižinská , Petra Grossmanová pečovatelky Věra Třísková, pracovnice odlehčovací služby Mgr. Tereza Příhodová DiS., fyzioterapeutka, speciální pedagog Michaela Karbanová DiS., ergoterapeutka

6 Realizační tým – externí spolupracovníci
Mgr. Eva Kacanu – supervizor Ing. Jana Hrdá – metodická pomoc MUDr. Hlavatá – odborné služby pro uživatele sluchadel Viera Kopicová – lektorka počítačových kursů Miroslav Pokorný – redaktor zpravodaje Jan Dokoupil – dobrovolník – tisk, propagace, www stránky Dušan Ščambura, Petr Oppenauer, Stanislava a Vladimír Krajíčkovi - dobrovolníci – preventivní programy

7 Spolupracující organizace a instituce
Asociace pro osobní asistenci Česká asociace pečovatelské služby Svaz tělesně postižených v ČR, okresní organizace Louny Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, základní organizace neslyšících Louny Úřad práce Louny Město Louny Město Postoloprty Vzdělávací centrum Podkrušnohoří Žatec BFZ vzdělávací akademie Most, Louny Poskytovatelé sociálních služeb v regionu Organizace zdravotně postižených v regionu

8 Kde nás najdete: Rakovnická 2502 Louny, domeček ve dvoře Domova pro seniory Louny
Fotodokumentace prostory centra – Přístupy, čekárna, bezbariérové WC

9 Odborné sociální poradenství
Posláním odborného poradenství je zajistit pomoc v situacích, kdy u uživatele služby dojde k dlouhodobé nebo dočasné ztrátě schopnosti řešit krizovou životní situaci, ve které se ocitl z důvodu věku, zdravotního postižení či dlouhodobé péče o takovou osobu. Cílem služby je pomoci uživateli takové situace řešit prostřednictvím informací, rad a případné další odborné pomoci. Cílovou skupinou jsou osoby se zdravotním postižením, senioři, rodinní příslušníci, přátelé a odborná veřejnost.

10 Okruhy poskytovaného poradenství
Pomoc při výběru vhodné sociální služby. Nabídky sociálních služeb v regionu. Informace o možnostech získání finančních příspěvků a dávek. Pomoc při podávání žádostí o dávky sociální péče a státní sociální podpory. Pomoc při orientaci v sociálně právních a pracovně právních otázkách. Informace o nabídce rehabilitačních a aktivizačních programů Poradenství při získání vhodných rehabilitačních a kompenzačních pomůcek. Pomoc při zajištění drobné údržby sluchadel. Pomoc při uplatňování osobních práv a zájmů (zaměstnání, škola, úřady atp.) Poskytnutí informace o bezbariérovosti v regionu, zprostředkování odborného poradenství v oblasti bezbariérových úprav. Poradenská a terénní práce, dle potřeb v místě bydliště ,osob se zdravotním postižením a seniorů. Informace o možnostech pracovního uplatnění a vzdělání lidí se zdravotním postižením Poradenství je poskytováno bezplatně Poradenské dny: Pondělí a Středa 8:00 – 17:00 hod. V ostatních dnech po  předchozím objednání Celková kapacita služby: 700 kontaktů a 500 intervencí ročně

11 Osobní asistence Osobní asistence je sociální služba, která pomáhá člověku dělat ty věci, které potřebuje ke svému životu a dělal by je sám, kdyby mohl. Cílem služby je umožnit uživatelům žít plnohodnotný život, blížící se co nejvíce životu jejich vrstevníků. Cílovou skupinou jsou osoby s tělesným, zdravotním postižením, osoby se zrakovým postižením a senioři, po konzultaci též osoby se sluchovým či mentálním postižením a osoby postižené civilizačními chorobami

12 Služby osobní asistence obsahují:
Pomoc při zvládání běžných úkonů, péče o vlastní osobu. Pomoc při osobní hygieně. Pomoc při zajištění stravy. Pomoc při zajištění chodu domácnosti. Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti. Zprostředkování kontaktu se společností. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Celková kapacita služby: 20 uživatelů ze spádového území Lounska Služby jsou poskytovány bez časového omezení. Cena za služby Kč/1hod.

13 Pečovatelská služba Posláním pečovatelské služby je zajistit uživatelům v dohodnutém rozsahu pravidelné předem sjednané úkony péče o vlastní osobu a soběstačnosti. Cílem služby je zajistit a zachovat stávající kvalitu života uživatelů v jejich přirozeném prostředí a maximálně oddálit nástup do zařízení pobytového typu. Služba je určena osobám s tělesným postižením, se zrakovým postižením se sluchovým postižením s chronickým onemocněním osobám se zdravotním postižením a seniorům 

14 Pečovatelská služba obsahuje:
pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně pomoc při zajištění stravy pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím Celková kapacita : 30 uživatelů ze spadového území Lounska Pečovatelská služba je poskytována denně Po –Ne od 7 do 22 hodin Cena služby: 75, ,- Kč/ 1 hod. , 50,- Kč/1 kg prádla

15 Odlehčovací služba Posláním odlehčovací služby je zajistit osobám, které mají sníženou soběstačnost a je o ně pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí, nezbytnou pomoc v úkonech péče o vlastní osobu a soběstačnosti Cílem služby je umožnit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek. Služba je určena osobám s tělesným postižením, se zrakovým postižením, se sluchovým postižením s chronickým onemocněním, osobám se zdravotním postižením a seniorům .

16 Odlehčovací služby obsahují:
pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, pomoc při zajištění stravy, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti. Celková kapacita služby: 5 uživatelů ze spádového území Lounska Služba je poskytována jako terénní, bez časového omezení Cena za služby Kč/1hod.

17 Doplňkové služby – poradna pro uživatele sluchadel
Zajištění konzultace foniatra, každou první a třetí středu v měsíci od: 13,00 do 14,00 hod. Bezplatně Drobná údržba sluchadel a prodej baterií v poradenských dnech Centra tj. Po a St 8,00 – 17,00 hod. Cena: dle aktuálního ceníku

18 Doplňkové služby - aktivizační programy
Kursy základů práce na počítači Tréninky paměti Léčebná tělesná výchova Masáže Nácvik sebeobsluhy Kursy vaření Dny otevřených dveří Výstavy pomůcek Besedy s představiteli veřejné správy a aktivními lidmi s postižením

19 Doplňkové služby - preventivní programy:
Besedy s dětmi základních škol a středních škol s aktivními lidmi s postižením, Cíl programu: Prevence úrazů Zládnutí zásad komunikace s lidmi s potižením Zvládnutí zásad správné pomoci lidem s postižením Programy jsou pro školy v regionu realizovány bezplatně

20 Doplňkové služby – přednášky, školení a semináře
Vzdělávací aktivity centrum realizuje ve spolupráci s partnery. Personálně je zajišťuje vlastními pracovníky a spolupracujícími externisty Tématické okruhy: zásady první pomoci - praktický nácvik Manipulace s imobilním klientem - praktický nácvik sociálně právní minimum pro osoby se zdravotním postižením vybrané kapitoly ze zákoníku práce Standarty kvality v sociálních službách zákon o sociálních službách - zavádění do praxe zákon o sociálních službách z hlediska práv a povinností uživatele

21 Kontaktní údaje: Telefon a fax: 415 654 308
Mobil: pí Firstlová p Štajnc

22 Poděkování za poskytnutou finanční podporu našich služeb:
Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR Krajskému úřadu Ústeckého kraje Úřadu práce v Lounech Městu Louny Městu Postoloprty Firmě Stavum Louny Obcím Lenešice, Peruc, Černčice, Chraberce,


Stáhnout ppt "Centrum služeb pro zdravotně postižené Louny o.s."

Podobné prezentace


Reklamy Google