Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

IVAR a.s. Osvoboditelů 1228/28 410 02 Lovosice mobil : 602 450 101 Systém pro plánování, řízení a evidenci podnikové.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "IVAR a.s. Osvoboditelů 1228/28 410 02 Lovosice mobil : 602 450 101 Systém pro plánování, řízení a evidenci podnikové."— Transkript prezentace:

1 www.profylax.cz IVAR a.s. Osvoboditelů 1228/28 410 02 Lovosice mobil : 602 450 101 profylax@profylax.cz Systém pro plánování, řízení a evidenci podnikové údržby

2 Vybrané přínosy • veškeré informace o údržbě budou dohledatelné na jednom místě v jedné databázi • pohodlné automatické plánování preventivních údržeb s možností manuálního zásahu a doplnění • tisk pracovních příkazů a jejich snadný přenos do již realizovaných údržeb • kompletní přehled o provedených údržbách (ISO audit!), opravách a hlášeních včetně přehledu nákladů • Tisky pro ISO audit jako například statistiky využití kapacity a další tiskové sestavy pro zlepšení managementu údržby a plánování

3 Charakteristické prvky programu • síťová verze není omezena na počet uživatelských účtů! • PROFYLAX je napsán ve vývojovém prostředí Delphi pro operační systémy Windows. Pro uchování dat je použita databáze NexusDB, která je používána v řešeních client/server pro řadu produktů jako je docházkový systém vyvjený firmou Ivar a.s. •PROFYLAX lze provozovat jako síťovou nebo lokální instalaci. Instalace je jednoduchá a nevyžaduje nezbytně asistenci. • Přístup do programu je ochráněn hesly a přístupová práva si lze konfigurovat pro jednotlivé uživatele z administrátorského účtu. Přístupová práva lze rozlišit funkce, které uživatel může využívat a též podle strojů, ke kterým by měl mít přístup. • Každý stroj může mít definovány pravidelné, nepravidelné a až 5 stupňové údržby. • Pro údržby i jednorázové opravy lze sledovat profese, pracovníky použitý materiál, ale i pořízenou dokumentaci. • Nabízíme možnost propojení se skladem náhradních dílů ve vašem ERP systému a dalšího programování specifických funkcí.

4 Přihlašovací dialog Profylaxu • Po startu program vyžaduje zadání uživatelského jména a hesla • Nová instalace PROFYLAXu implicitně obsahuje pouze jeden uživatelský účet MASTER s prázdným heslem. • Po kliknutí na tlačítko se provede kontrola hesla a uživatel je buď odmítnut nebo vpuštěn do programu. • Při prvtním spuštění můžete být vyzváni k potvrzení výběru databáze.

5 PROFYLAX administrátor by měl později doplnit seznam uživatelů. A definovat jim druh uživatelského účtu. Typ uživatele – vyberte jednoho z predefinovaných uživatelských účtů: Administrator, Mistr, Údržbář, Other1, Other2, … Role si lze upravit dle vlastních preferencí a požadavků provozu.

6 Hlavní okno Profylaxu Hlavní menu: •Stroje •Hierarchické číselníky (Nákladová střediska, Body odstávky, Umístění) •Plánování •Údržba •Diagnostika •Pracovníci •Partneři •Sklad •Objednávky •Zakázky •Tisky/Grafy •Param •Servis •Nápověda •Konec Main menu

7 Stroj je základem pro údržbu i databázi programu. Většinu podstatných informací o stroji vyčtete právě zde. Karta stroje je jasně rozdělena pomocí záložek, tak aby se v informacích pohodlně orientovalo. Je zde dostatek prostoru i pro uložení ne běžně evidovaných údajů. Například pomocí textové poznámky, přiložení dokumentů, fotografií a definici vlastních polí. Prostřednictvím karty nástrojů můžete přistupovat k plánu a historii údržby a oprav konkrétního stroje. Záložky karty stroje: •Detail •Seznam •Doplňky •Ext •Nestupňovité údržby •Opravy •Diagnostika •Hlášení •Plán údržeb •Provedené údržby •MTBF •Díly •Partneři •Dokumenty •Foto 1. Karta stroje/nástroje

8 Na kartě Detail zadáváme základní informace o stroji/nástroji do formuláře. Většina údajů je volitelná. Každý stroj může být přiřazen k nákladovému středisku, do hierarchie bodů odstávky (součást výrobní linky) a umístění. 1.1 Detail Důležitou částí karty detailu stroje je definice stupňovitých údržeb. PROFYLAX umožňuje definovat až pětistupňovou údržbu. Takových řad údržeb může být víc než jedna. Co je stupňovitá údržba? Je to druh údržby, kde nadřazená údržba obsahuje kroky prováděné i u nižšího stupně.

9 Na této záložce je zobrazen seznam základních informací o strojích ve formě tabulky. 1.2 Seznam Tabulky v systému lze upravit dle vlastních preferencí. přejmenování sloupců, změna pořadí, fontu, barvy písma či skrytí sloupce…

10 1.3. Seznam strojů v hierarchickém módu

11 Zde je vidět seznam definovaných nestupňovitých údržeb. Tedy údržby pravidelné, ale nenavazující na sebe tak, že by nižší stupeň obsahoval vyšší. Typickým příkladem jsou týdenní údržby nebo různé druhy revizí. 1.4 Nestupňovitá údržba

12 1.5 Opravy 1. Přidání záznamu nové opravy na kartě stroje Na záložce jsou vidět opravy na stroji. Proces přidání opravy je následující: 1. vložíme nový záznam A. převedeme záznam do plánu B. zapíšeme rovnou opravu jako provedenou

13 2. Přesunutí opravy do plánu + zápis opravy

14 3. Zapíšeme zprávu o opravě/údržbě 1.6 Zavedení do plánu/Zápis opravy Při zápise je možné změnit skutečné datum provedení opravy i plánu.

15 1.7 Provedené údržby Záznamy o provedených údržbách a opravách všeho druhu.

16 1.8 Hlášení Zde se zobrazují různé druhy událostí, které jsou navázány ke stroji. Po nahlášení může být událost upravena, odložena (zaplánování opravy) nebo vyřízena.

17 1.9 Diagnostiky a prediktivní údržba Především pro lisovny a slévárny, ale i pro prediktivní údržbu Se speciálním modulem je možné kontrolovat a plánovat údržbu pro nekontinuálně zatížené nástroje a formy. Údržba se plánuje podle dosaženého počtu zdvihů, motohodin nebo třeba podle naměřené viskozity či vibrací (dle diagnostik). V Deníku lze sledovat hodnoty sledované veličiny. Počet lze zadávat přírůstkem nebo přepisem hodnoty počítadla. Pro zadávání lze využít poloautomatický import z připraveného souboru. Evidence pohybů nástroje – který nástroje byl nasazen na kterém stroji a kolikrát byl použit.

18 Stroje mohou být provázány s náhradními díly na skladě. Údržbě je při výběru náhradního dílu pro opravu přednostně nabídnut tento navázaný seznam. Zároveň tak lze získat přehled o množství náhradních dílů na skladě pro konkrétní stroj. 1.10 Díly

19 Můžete si přiložit ke strojům různé dokumenty (instrukce, servisní dokumenty, faktury, atd.). Soubory nejsou uloženy v databázi, ale na síťovém uložišti nebo v lokálním počítači. Dokumenty (word, excel…) mohou být otevírány přímo z aplikace, ale jen pokud je v počítači nainstalován program, který dokáže otevřít soubor otevřít. 1.11 Dokumenty

20 Záložka Partneři zobrazuje spojení mezi strojem a společnosti zavedenými v Profylaxu (dodavatelé náhradních dílů, servisní střediska, revizní technici…). 1.12 Partneři

21 Na záložce Foto je možné přiložit fotografii stroje, pro lepší identifikaci stroje. Tato fotografie je použita pro tisk podrobné karty stroje. 1.13 Fotografie

22 Definice umístění ve společnosti je hierarchické. Výchozím bodem je společnost a podřízené složky (haly, sektory, bloky…) spadají pod kořenovou položku. Kdokoliv se potom ve velkém provozu lépe vyzná. Další hierarchické číselníky jsou: Nákladová účetní střediska a Body odstávky. Umístění

23 Nastane-li porucha, obsluha zadá požadavek na údržbu pomocí hlášení. Z hlášení lze generovat mail, sms nebo pagerovou zprávu. Údržba pak hlášení vyřizuje - mění jeho stav, popisuje, co se udělalo či teprve udělá. Kdokoliv tak má okamžitý přehled o aktuálním stavu řešení situace. Hlášení

24 PROFYLAX na základě informací z karty stroje vytváří plán údržby a plán odstávek. Plán může být zobrazen jako tabulka/seznam nebo jako kalendář. Pro automatické plánování je nezbytné mít korektně nastaveny intervaly údržby, tolerance a poctivě odepisovat dle skutečnosti. Naplánované akce mohou být manuálně přesunuty a změny budou zahrnuty do dalšího přepočtu. Plán může být vytisknut v několika formách, stejně tak i pracovní příkazy. Při startu PROFYLAXu můžete být upozorněni na aktuální údržby a přípravy pro údržby nadcházející. Plánování

25 Slouží pro evidenci všech pracovníků údržby. Lze jim přiřadit pracovní zařazení - profesi, tým, sazbu pro výpočet interních nákladů,… Můžeme tak plánovat na konkrétní pracovníky nebo profese a sledovat jejich pracovní vytížení. Pracovnící

26 Seznam partnerských firem spojených se stroji (servis, dodavatelé náhradních dílů, revize). Důležité kontakty mohou být uloženy na jednom místě a jsou pro všechny rychle dostupné. Navíc jako u většiny seznamů lze přiložit k záznamu o partnerovi i dokumenty (např.smlouvy, odkazy na web). Partneři

27 Kompletní přehled všech provedených údržeb + oprav a s nimi spojených nákladů. Zde můžeme vidět jak vaše stroje plní plánované preventivní prohlídky a na kterých strojích se objevují opravy. Tento seznam je jedním z hlavních dokumentů předkládaných pro ISO audit. Záznam o provedené udržbě/opravě je jednoduše dostupný jedním kliknutím. Nejčastěji tento záznam vzniká převedením pracovního příkazu a potvrzením o jeho vykonání. Provedené údržby

28 MTBF, MTTR •Vyplňte dostupné časy a prostoje po požadovanou dobu. •Výpočet se provádí ve zvoleném časovém období: od - do

29 MTBF, MTTR •Výpočty jedním stiskem tlačítka •MTBF – Mean-Time-Between-Failure je jeden z ukazatelů výkonu zařízení. Jedná se o inverzní poruchovost a je tedy vypočítána ze stejných parametrů. Ukazatel je vhodný pro dlouhodobé měření a sledování hodnot. •MTTR - Mean-Time-To-Repair další ze běžně používaných průmyslových indikátorů. Parametr vypovídá i o závažnosti poruch a účinnosti oprav.

30 Sklad údržby je většinou spravován v centrálním skladu specializovaným sw. Profylax v takovém případě pouze udržuje seznam dílů a materiálu. Pokud potřebujete skladový sw, může tuto funkci Profylax zastoupit, je pro to zvlášť licencovaný modul SKLAD. Tento modul umožňuje vést standartní skladové hospodářství: příjmy, výdaje, přesuny mezi lokálními sklady, inventury. Při spotřebě materiálu při údržbě je automaticky vytvořen výdejový doklad. Sklad

31 Pro práci s náhradními díly v Profylaxu nabízíme také modul OBJEDNÁVKY. Umožňuje definovat elektronické schvalování objednávek. Objednávky

32 PROFYLAX nabízí desítky tiskových sestav přehledně seřazených pro snadné použití. Všechny tisky jsou před tiskem zobrazeny v náhledu před tiskem. Některé lze uživatelsky upravovat. Tisk do PDF bez dalších aplikací je samozřejmostí. Výstup pro tisk může být předfiltrován dle vlastní definice, kterou lze uložit pro další použití. Grafické formuláře pro TOP 10 analýzy (chybovost, náklady, prostoje…) Tisky / Grafy

33 Děkujeme za Váš čas a přejeme mnoho úspěchů v organizaci údržby Systém pro plánování, řízení a evidenci podnikové údržby Dotazy směřujte prosím na: profylax@profylax.cz


Stáhnout ppt "IVAR a.s. Osvoboditelů 1228/28 410 02 Lovosice mobil : 602 450 101 Systém pro plánování, řízení a evidenci podnikové."

Podobné prezentace


Reklamy Google