Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MASARYKOVA VEŘEJNÁ KNIHOVNA JAKO INSTITUCE KOMUNITNÍCH AKTIVIT A CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE VSETÍNĚ Grantové schéma Zlínského kraje SROP 3.2 Karlovy Vary,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MASARYKOVA VEŘEJNÁ KNIHOVNA JAKO INSTITUCE KOMUNITNÍCH AKTIVIT A CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE VSETÍNĚ Grantové schéma Zlínského kraje SROP 3.2 Karlovy Vary,"— Transkript prezentace:

1 MASARYKOVA VEŘEJNÁ KNIHOVNA JAKO INSTITUCE KOMUNITNÍCH AKTIVIT A CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE VSETÍNĚ Grantové schéma Zlínského kraje SROP 3.2 Karlovy Vary, březen 2006 Helena Gajdušková

2 Město Vsetín •„srdce Valašska“ (podhůří Beskyd, krásná příroda, bohatý folklór, blízko hranic se Slovenskem • obyvatel •aktivní předkladatel mnoha projektů (Čistá Bečva, Podnikatelský inkubátor Vsetín, Logistické centrum, projekty do OP RLZ, SROP) •podporuje občanskou společnost, neziskové organizace (dofinancování grantů)

3 Masarykova veřejná knihovna Vsetín •počet čtenářů: •počet návštěvníků: •počet výpůjček: •počet akcí pro veřejnost za rok: 355 •(pro dospělé 38, pro děti a mládež 317)

4

5 Jak vznikala myšlenka realizovat komunitní a vzdělávací aktivity a napsat projekt? •nevyhovující prostory •nové trendy •nedostatek financí •problematická sociální situace v regionu •potřeba koncentrace komunitních aktivit ve městě

6 Proč knihovna? •informační uzel •znalost místa a lidí •důvěryhodnost •individuální přístup •rovný přístup pro všechny •zkušenosti s poskytováním služeb •image neutrální instituce – civilní a neformální prostředí •ideální prostředí pro sociální integraci

7 Předchozí zkušenosti knihovny •zkušenosti s cílovými skupinami -široká veřejnost -děti -nezaměstnaní -rodiče s malými dětmi -Senioři -NNO •zkušenosti s projektovou činností •

8

9 Geneze projektu •ideový záměr projektu „Cesta knihovny ke komunitnímu a vzdělávacímu centru regionu“ uspěl v programu Open Society Fund, projekty Zdravé město, Equal atd. •vybudování komunitní knihovny bylo zakotveno do priorit Akčního plánu zdraví města •monitorování informací o evropských programech, které by pomohly myšlenku komunitní knihovny financovat

10 Průběh přípravy projektu •Společný regionální operační program (SROP) •zaměření projektových aktivit na sociální exkluzi v regionu •rozdělení projektu na investiční a neinvestiční •zúžení a specifikace cílových skupin projektu

11 (předkladatel město Vsetín) •název: „Vybudování prostor pro Masarykovu veřejnou knihovnu jako instituci komunitních aktivit a celoživotního vzdělávání ve Vsetíně“ •operační program: SROP •priorita 3 – Rozvoj lidských zdrojů v regionech •opatření 3.1 – Rozvoj lidských zdrojů v regionech, infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů v regionech Investiční projekt

12 současnost budoucnost

13 •název: Masarykova veřejná knihovna jako instituce komunitních aktivit a celoživotního vzdělávání ve Vsetíně •grantové schéma Zlínského kraje podporující sociální integraci v souladu se SROP, prioritou 3 – Rozvoj lidských zdrojů v regionech •opatření 3.2 Podpora sociální integrace v regionech Neinvestiční projekt

14 Všeobecným cílem projektu je reintegrace znevýhodněných skupin obyvatelstva do komunity, k pracovnímu uplatnění a snížení jejich sociální izolace prostřednictvím kompatibilní nabídky celoživotního vzdělávání v komunitní knihovně ve Vsetíně Cíl projektu

15 •Vzdělávací semináře a kurzy zaměřené na informační gramotnost a motivaci pro: –nezaměstnané, zejména dlouhodobě nezaměstnané –matky (rodiče) s malými dětmi •Vzdělávací bloky pro děti a mládež ohrožené sociální exkluzí: –příprava na budoucí profesi –komunitní programy pro volný čas Aktivity pro cílové skupiny projektu:

16

17 Partnerství v projektu •Město Vsetín •Úřad práce Vsetín •Rodinné a mateřské centrum Sluníčko •Speciální školy Vsetín •Společnost pro komunitní práci Vsetín

18 Průběh přípravy projektu první kroky •jednání s partnery - analýza cílových skupin, zajištění předfinancování, dofinancování, udržitelnost pracovních míst •pečlivé nastudování „Pokynů pro žadatele“ •sestavení rozpočtu - finanční i časový plán •sestavení logického rámce - formulace cílů a výstupů •projektová dokumentace •ELZA •včasné zajištění povinných příloh

19 Zkušenosti – úskalí •zřizovatel -finanční mantinely -změna politické vůle •partneři - poptávka cílových skupin •vyhlašovatelé výzev a řídící orgány - zpočátku neustálé změny, nyní výborná spolupráce, ale přílišná byrokracie

20 Úspěšnost •investiční projekt (SROP 3.1) schválen, v březnu 2005 podepsána smlouva s MMR •neinvestiční projekt (SROP 3.2) schválen v srpnu 2005 –realizační fáze začala v lednu 2006 –přijetí nových zaměstnanců –nákup vybavení a zařízení –příprava a realizace jednotlivých vzdělávacích akcí –duben 2006: 1. monitorovací zpráva projektu

21 Udržitelnost •město Vsetín –udržitelnost pracovních míst po dobu 3 let –podpora aktivit do dalších let •předjednání další spolupráce s partnery po ukončení projektu •předpoklad využití dalších programů EU, zejména OP RLZ po ukončení projektu

22 Závěr: Masarykova veřejná knihovna jako instituce komunitních aktivit a celoživotního vzdělávání ve Vsetíně V rekonstruované budově bude pod jednou střechou realizován projekt komunitní knihovny, který propojí činnosti knihovnické s činnostmi podporujícími rozvoj místní komunity a integraci sociálně znevýhodněných osob Otevřenost – důvěryhodnost – partnerství – spokojenost

23 Děkuji za pozornost Kontakty: PhDr. Helena Gajdušková Marie Pokorná Kateřina Janošková Masarykova veřejná knihovna Vsetín tel.: Tento projekt je financován ESF, Zlínským krajem a městem Vsetín


Stáhnout ppt "MASARYKOVA VEŘEJNÁ KNIHOVNA JAKO INSTITUCE KOMUNITNÍCH AKTIVIT A CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE VSETÍNĚ Grantové schéma Zlínského kraje SROP 3.2 Karlovy Vary,"

Podobné prezentace


Reklamy Google