Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

KNIHOVNA JAKO KOMUNITNÍ CENTRUM NSZM - SROP 3.2. Město Vsetín „srdce Valašska“ (podhůří Beskyd, krásná příroda, bohatý folklór, blízko hranic se Slovenskem.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "KNIHOVNA JAKO KOMUNITNÍ CENTRUM NSZM - SROP 3.2. Město Vsetín „srdce Valašska“ (podhůří Beskyd, krásná příroda, bohatý folklór, blízko hranic se Slovenskem."— Transkript prezentace:

1 KNIHOVNA JAKO KOMUNITNÍ CENTRUM NSZM - SROP 3.2

2 Město Vsetín „srdce Valašska“ (podhůří Beskyd, krásná příroda, bohatý folklór, blízko hranic se Slovenskem 30.000 obyvatel aktivní člen NSZM předkladatel mnoha projektů (Čistá Bečva, Podnikatelský inkubátor Vsetín, Logistické centrum, projekty do OP RLZ) podporuje občanskou společnost, neziskové organizace (dofinancování grantů)

3 Představení Masarykovy veřejné knihovny Vsetín Statistické údaje za rok 2004 počet čtenářů: 4 959 počet návštěvníků: 104 000 počet výpůjček: 341 046 počet akcí pro veřejnost: 355 (pro dospělé 38, mládež 45, děti do 14 let 271)

4 Jak vznikala myšlenka realizovat komunitní a vzdělávací aktivity a napsat projekt? nevyhovující prostory nové trendy nedostatek financí problematická sociální situace v regionu potřeba koncentrace komunitních aktivit ve městě

5 Proč knihovna? informační uzel znalost místa a lidí důvěryhodnost individuální přístup rovný přístup pro všechny zkušenosti s poskytováním služeb image neutrální instituce – civilní a neformální prostředí ideální prostředí pro sociální integraci

6 Předchozí zkušenosti knihovny zkušenosti s cílovými skupinami -široká veřejnost -děti -nezaměstnaní -rodiče s malými dětmi -Senioři -NNO -atd. zkušenosti s projektovou činností

7

8 Geneze projektu vybudování komunitní knihovny bylo zakotveno do priorit Akčního plánu zdraví města dojednání partnerství Společný regionální operační program (SROP) zaměření projektových aktivit na sociální exkluzi v regionu zúžení a specifikace cílových skupin projektu rozdělení projektu na investiční a neinvestiční

9 investiční projekt (SROP 3.1) –rekonstrukce budovy pro knihovnu –předkladatel město Vsetín neinvestiční projekt –název: Masarykova veřejná knihovna jako instituce komunitních aktivit a celoživotního vzdělávání ve Vsetíně –grantové schéma Zlínského kraje podporující sociální integraci (3.2) Výsledný projekt

10 Všeobecným cílem projektu je reintegrace znevýhodněných skupin obyvatelstva do komunity, k pracovnímu uplatnění a snížení jejich sociální izolace prostřednictvím kompatibilní nabídky celoživotního vzdělávání v komunitní knihovně ve Vsetíně Cíl projektu

11 Vzdělávací semináře a kurzy zaměřené na informační gramotnost a motivaci pro: –nezaměstnané, zejména dlouhodobě nezaměstnané –matky (rodiče) s malými dětmi Vzdělávací bloky pro děti a mládež ohrožené sociální exkluzí: –příprava na budoucí profesi –komunitní programy pro volný čas Aktivity pro cílové skupiny projektu:

12

13 Partnerství v projektu Město Vsetín Úřad práce Vsetín Rodinné a mateřské centrum Sluníčko Speciální školy Vsetín Společnost pro komunitní práci Vsetín

14 Úspěšnost investiční projekt (SROP 3.1) schválen, v březnu 2005 podepsána smlouva s MMR neinvestiční projekt (SROP 3.2) schválen v srpnu 2005 –realizace začala od ledna 2006 –přijetí nových zaměstnanců –nákup vybavení a zařízení –příprava a realizace jednotlivých vzdělávacích akcí

15 Udržitelnost město Vsetín –udržitelnost pracovních míst po dobu 3 roky –podpora aktivit do dalších let předjednání další spolupráce po ukončení projektu s partnery předpoklad využití dalších programů EU, zejména OP RLZ po ukončení projektu

16 Průběh přípravy projektu první kroky jednání s partnery - analýza cílových skupin, zajištění předfinancování, dofinancování, udržitelnost pracovních míst pečlivé nastudování „Pokynů pro žadatele“ sestavení rozpočtu - finanční i časový plán sestavení logického rámce - formulace cílů a výstupů projektová dokumentace ELZA včasné zajištění povinných příloh

17 Zkušenosti s ELZOU Popis projektu: –situační analýza: zdroje, programové dokumenty –všeobecný cíl: soulad s opatřením v první větě, stručný obsah, cílové skupiny –specifický cíl: čeho bude u cílových skupin dosaženo –aktivity: jakými aktivitami dosáhneme cíle Předpoklady a rizika: –popis rizika a jak jej eliminujeme: např. zájem cílové skupiny- smlouva s partnery atd.

18 Zkušenosti s ELZOU Udržitelnost: –garance ze strany partnera –potřebnost pro cílovou skupinu –navázání na další programy ESF Přidaná hodnota: –co si od nás účastníci odnesou, co jim poskytneme Inovativnost: –nabídnutí nového, pro klienty příjemnějšího způsobu vzdělávání Vazba - investiční projekt Horizontální témata

19 Děkuji za pozornost Kontakty: PhDr. Helena Gajdušková hgajduskova@mvk.cz Marie Pokorná mpokorna@mvk.cz Kateřina Janošková kjanoskov@mvk.cz Masarykova veřejná knihovna Vsetín tel.: 571 412 143 Tento projekt je financován ESF, Zlínským krajem a městem Vsetín


Stáhnout ppt "KNIHOVNA JAKO KOMUNITNÍ CENTRUM NSZM - SROP 3.2. Město Vsetín „srdce Valašska“ (podhůří Beskyd, krásná příroda, bohatý folklór, blízko hranic se Slovenskem."

Podobné prezentace


Reklamy Google