Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Struktura e-learningových výukových programů a možnosti jejího využití Jana Šarmanová Katedra informatiky FEI VŠB-TU Ostrava.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Struktura e-learningových výukových programů a možnosti jejího využití Jana Šarmanová Katedra informatiky FEI VŠB-TU Ostrava."— Transkript prezentace:

1 Struktura e-learningových výukových programů a možnosti jejího využití Jana Šarmanová Katedra informatiky FEI VŠB-TU Ostrava

2 Obsah n Typy SW pro podporu výuky n LMS a jeho uživatelé n Struktura autorské databáze n Systém autora n Systém studenta a jeho režimy n Systém tutora n Systém správy kurzů

3 Typy produktů pro „e-learning“ • e-skriptum (doc, ppt, …) • e-skriptum + multimed prvky + autotesty (html, …) • vlastní programy + multi-prvky + autotesty • prázdné LMS, plně webové prostředí (html, xml, …)  texty, multi-prvky, testy + metadata (někdy jen)  komunikace, asynchron, synchron  evidence komponent, studentů, výsledků, … • LMS s podporou inteligentní výuky  struktur-texty, multi-prvky, otázky, variabilní výuka  generované testy s tvořenou odpovědí  evidence, komunikace, …

4 Inteligentní výukový software má schopnost zastat zkušeného učitele v co největší míře: •zajímavě, srozumitelně a studentovi odpovídající rychlostí předkládat nové informace •průběžně kontrolovat jejich správné pochopení •zodpovídat studentovy otázky •předkládat mu k řešení stále náročnější úkoly, až bezpečně zvládne celou partii látky •vést potřebné evidence o studentech, předmětech, učitelích, průběhu a výsledcích studia •vyhodnocovat dlouhodobé výsledky a vyvozovat z nich důsledky pro způsob výuky

5 Typy programů pro podporu výuky Modifikací Turingova inteligenčního testu definujeme Inteligentní výukový program je program, u něhož student nepozná, zda ho učí počítač nebo učitel „skrytý za počítačem“ Program se přizpůsobuje studentovi • v čase a rychlosti práce • na nesprávné reakce odpovídá pomalejším či podrobnějším výkladem • upozorňuje ho na chyby • umožní mu podle zájmu řešit další otázky a úkoly • otestuje jeho výsledné znalosti Využijí ho nejen distanční studenti, ale jako doplněk i prezenční

6 LMS a jeho uživatelé LMS je programový systém pro podporu • individuálního studia – STUDENT • rutinní práce učitele a tutora - TUTOR • rutinní práce správy studia – SPRÁVCE   • tvorby autorských textů – AUTOR • tvorby obrazů, zvuků, animací,... – PROGRAMÁTOR Autor Student LMS Tutor Správce

7 Struktura autorské databáze Klasický výukový text pro samostatné studium obsahuje • čas ke studiu • cíl lekce • vlastní výukový materiál texty, obrázky, zvuky, animace, video,... řešené úkoly a příklady vysvětlující poznámky, návody k řešení • shrnutí pojmů • otázky a úlohy s výsledky nebo klíčem k řešení Od prezenční výuky se liší + volbou času, místa, rychlosti studia - menší zpětnou vazbou a možností dotazů, většími dávkami

8 Struktura autorské databáze Programované interaktivní lekce umožňují studentovi • předkládání textu po malých dávkách • průběžnější kontrolu pochopení látky • okamžité reakce na nepochopení, podrobnější vysvětlení • volbu různých režimů výuky počáteční seznamovací čtení bez zpětné vazby klasickou výuku s informativní zpětnou vazbou upevňovací výuku s dalšími úlohami k řešení studentem autotestování s možností konzultací a kontrolou autotestování „ostré“ časově omezené volné řízení studentem • náhled na průběh studia, snadná orientace v obsahu • statistiky úspěšnosti

9 Struktura autorské databáze Pro splnění všech požadavků je nutné studijní materiály strukturovat předmět testy skriptum lekce otázka o_r rámec odkazy text obraz zvuk anim progr soub výkr...

10 Struktura autorské databáze Základní komponenty pro sestavení stránek • texty = ucelené odstavce, celky pro násobné použití • obrázky, zvuky, animace • výpočty, výkresy,..., obecné programy, klíče Základní objekty pro sestavení kapitol, lekcí, testů • rámec = 1 stránka výkladu • otázka = interaktivní prvek se zpětnou vazbou a reakcí na ni • vazba mezi rámci a otázkami Základní výukové celky • skriptum = klasická distanční lineární struktura s hierarchií kapitol • lekce = interaktivní jemně strukturovaná učebnice (automatický učitel) • test = množina otázek a úloh k řešení Předmět

11 Struktura autorské databáze Rámec jednotka vyučované informace Otázka formulace otázky nebo úlohy [+ varianty a jejich správnost] body za správnou odpověď čas na odpověď [ typy a tvary očekávaných odpovědí (včetně „jinak“) reakce systému v závislosti na skutečné odpovědi komentář k odpovědi (možnost automaticky generovat) body za tuto odpověď přechod na další objekt (rámec nebo otázku) ]

12 Struktura autorské databáze Typy rámců klasický výukový = jednotka, stránka, obrazovka řešený příklad průvodce studiem,... cíl kapitoly čas na studium shrnutí pojmů Typy použití otázek a příkladů řešený problém otázky pro interakci do skript a lekcí pro autotesty pro ostré testy

13 Struktura autorské databáze Lekce lineární ~ skriptum (s častějšími kontrolními dotazy) RZ RC R1 O1 R2 R3 O2... RS RK Lekce obecná RZ RC R1 O1 R3 R4 O2... RS RK R2 R5 O3

14 Struktura autorské databáze Lekce maticová RZ RC R11 O11 R12 O12... RS R1k R21 O21 R22 O22... RS R2k R31 O31 R32 O32... RS R3k H41 H42... Nejnižší úroveň je HELP, podrobné řešení otázky nebo úkolu. Výstup v úrovni 1, 2, 3 odpovídá úrovni znalostí studenta.

15 Systém AUTOR Ukládání komponent – textů, obrázků, video,... Sestavování pedagogických objektů – rámců, otázek Kompletování předmětu skriptum jako posloupnost kapitol učebnice jako posloupnost interaktivních lekcí strukturovaná báze otázek a úloh k řešení

16 Systém TUTOR Využívání předmětu skriptum jako příprava výuky generování testů z báze otázek a úloh automatické vyhodnocení testů přístup k evidenci studentů a jejich výsledků

17 Systém STUDENT Výuka předmětů v různých režimech skriptum, lineární lekce • počáteční seznamovací čtení bez zpětné vazby • klasická lineární výuka s informativní zpětnou vazbou • volné řízení studentem lekce • klasická strukturovaná výuka s informativní zpětnou vazbou • upevňovací výuka s dalšími úlohami k řešení studentem • autotestování s možností konzultací a kontrolou testy • autotestování „ostré“ časově omezené konzultace, diskuze,...

18 Systém SPRÁVA KURZŮ Evidence studentů Evidence předmětů Evidence kurzů = množin předmětů Evidence běhů kurzů = přidělení studentů do skupin = přidělení skupinám předměty

19 Děkuji za pozornost jana.sarmanova@vsb.cz


Stáhnout ppt "Struktura e-learningových výukových programů a možnosti jejího využití Jana Šarmanová Katedra informatiky FEI VŠB-TU Ostrava."

Podobné prezentace


Reklamy Google