Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jan Amos Komenský 1592 - 1670 Český teolog, filosof, pedagog a spisovatel.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jan Amos Komenský 1592 - 1670 Český teolog, filosof, pedagog a spisovatel."— Transkript prezentace:

1 Jan Amos Komenský Český teolog, filosof, pedagog a spisovatel.

2 Osnova Úvod………………………………..2 Životopis……………………………………..3
Díla…………………………………………....5 Komenského mravoučné desatero…8

3 Životopis † 15. 11. 1670 Amsterodam
* Nivnice, nebo Uherský Brod † Amsterodam Významný myslitel evropského novověku, vynikající filozof, pedagog. Vyššího vzdělán se mu došlo až v šestnácti letech na Přerovské Bratrské Akademii, fungující pod ochranou Karla staršího ze Žerotína. Akademii navštěvoval v létech 1608 – 11 a již zde se seznámil s antitrinitárním socialistickým pojetím Boha. V létech 1611 – 13 studoval na kalvínsky orientované vysoké škole v Herbornu a poté krádce pobyl na univerzitě v Heidelbergu, kde si v lednu 1614 koupil od vdovy po profesoru matematiky Christmannovi rukopis epochálního Koperníkova spisu De revolutionibus orbium coeledtium. V létech 1614 – 18 byl rektorem přerovské školy, na níž předtím studoval.

4 V létech 1622 – 27 prožívá nejtěžší období svého života; v období pronásledování nekatolíků po porážce českých stavů po bitvě na Bílé hoře ztrácí své nejbližší a žije ve vlasti jako psanec. Nejbezpečnější úkryt našel na Brandýském Panství Karla st. Ze Žerotína, kde koncipoval též své kontemplativní (rozjímavý, hloubavý, přemítavý) literární texty, především Labyrint světa a ráj srdce. V r opouští navždy svou vlast a uchyluje se do polského Lešna, kde píše své zásadní pedagogické spisy(Velká Didaktiva) a také svá díla pansofická (např. Prodromus pansophiae).

5 V létech 1644 – 45 se účastnil mírových rozhovorů mezi zástupci katolíků, luteránů a kalvinistů v Toruni. Torunská colloquia charitativa neskončila úspěšně, avšak zhruba od této doby začal Komenský pracovat na svém hlavním díle Obecná porada o náprave věcí lidských (De rerum humanarum emendatione consultatio catholica). Čtyři roky pracoval na reformě vzdělání v Sedmihradsku (1650 – 54) a po krátkém pobytu v Lešně se přestěhoval do Amsterodamu, kde strávil posledních čtrnáct let svého života.

6 V létech 1556 – 57 vyšly v Amsterodamu jeho sebrané pedagogické spisy (Opera didactica omnia) a zde také koncipoval a vydával své polemiky proti sociniánům a pracoval na dokončení své Obecné porady.  Místo posledního odpočinku našel Komenský v Naardenu, městečku nedaleko Amsterodamu.

7 A. J. Komenský tvrdil, že všechno zlo pochází z nevědomosti, snažil se vypracovat plán na rozvoj vzdělanosti lidstva = Pansofický plán Zdůrazňuje harmonii celku, proto neodděluje filosofii od teologie (= pansofie, pan = vše; sofia = věda, moudrost; myšlenka ucelené soustavy veškerého možného lidského poznání) Všechna činnost poznávací, výchovná, politická aj. směřuje k jednomu cíli: „ k opravě“ lidského života do podoby harmonující s propagace pokojného řešení a překonávání všech rozporů náboženských, sociálních a politických, především převýchovu a osvětou člověka Komenský byl silně věřící člověk , optimista i přesto, že prožil mnoho strádání

8 Díla Náboženské a filozofické spisy: Listové do nebe
O poezii české  Listové do nebe Truchlivý, Moudrost starých Čechů Poklad jazyka českého Přemyšlování o dokonalosti křesťanské Předchůdce vševědy (Prodromus Pansophiae), 1639 Hlubina bezpečnosti Kancionál Kšaft umírající matky Jednoty bratrské Labyrint světa a ráj srdce, 1631 (recenze) Anděl míru (Angelus pacis), 1667 Jedno potřebné (Unum necessarium), 1668

9 Labyrint světa a ráj srdce
je kniha Jana Amose Komenského, pokládaná za jedno z vrcholných děl barokní literatury. Komenský dokončil první verzi spisu v roce 1623. Svět je zobrazen alegoricky jako město, které připomíná labyrint a jímž prochází poutník – vypravěč. Ve městě je Brána života a Brána rozchodu, ústřední náměstí a šest ulic pro šest stavů: domovní stav, řemeslníky, učence, duchovní, vládce a vojáky.

10 Kresba města z rukopisu Labyrintu z roku 1623.
Titulní strana prvního vydání Labyrint Světa a ráj Srdce, které vyšlo roku 1631

11 Pedagogika: Velká didaktika (Didactica magna), 1657 Didactica
Informatorium školy mateřské, 1630 Brána jazyků otevřena (Janua linguarum reserata), 1631 Grammatica latina Svět v obrazech (Orbis pictus / Orbis sensualium pictus), 1658 Škola na jevišti Divadlo světa (Theatrum universitatis rerum) Škola hrou (Schols ludus), 1654 Všeobecná porada o nápravě věcí lidských, 1992 (De rerum humanarum emendatione consultatio catholica, 1657) (nedokončeno) Sebrané pedagogické spisy (Opera didactica omnia), Fortius oživlý / Vzkříšený Fortius (Fortius redivivus)

12 Komenského mravoučné desatero

13 Památník J. A. Komenského v Kunvaldě
kolébka jednoty bratrské


Stáhnout ppt "Jan Amos Komenský 1592 - 1670 Český teolog, filosof, pedagog a spisovatel."

Podobné prezentace


Reklamy Google