Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Tento digitální učební materiál (DUM) vznikl na základě řešení projektu OPVK, registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0794 s názvem „Výuka na gymnáziu podporovaná.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Tento digitální učební materiál (DUM) vznikl na základě řešení projektu OPVK, registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0794 s názvem „Výuka na gymnáziu podporovaná."— Transkript prezentace:

1 Tento digitální učební materiál (DUM) vznikl na základě řešení projektu OPVK, registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/ s názvem „Výuka na gymnáziu podporovaná ICT“. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Zpracováno 10. června Autor: Mgr. Jiří Sedlařík

2 Učitel národů Jan Amos Komenský ( )

3 Život Pedagog, filozof, historik, básník a překladatel
Poslední biskup jednoty bratrské Narodil se v Nivnici u Uherského Brodu Otec pocházel z Komni (odtud příjmení Komenský) Studoval ve Strážnici, Přerově Studoval na univerzitách v Herbornu a Heidelbergu Učil na bratských školách v Přerově a ve Fulneku

4 Po bitvě na Bílé hoře se ukrýval se svou rodinou na panství Karla st
Po bitvě na Bílé hoře se ukrýval se svou rodinou na panství Karla st. ze Žerotína V roce 1628 uprchl do polského Lešna Pobýval v Anglii, ve Švédsku, v Uhrách a v Nizozemí Psal učebnice a reformoval školství Zemřel v Amsterdamu, pohřben byl v Naardenu Napsal téměř 250 knih Nejvýznamnější jsou jeho pedagogická díla

5 Základní pojmy Pansofie – je ideál vědy shrnující všechno poznání (vševěda) Panpedia – věda shrnující všechny poznatky o výchově (vševýchova) Pedagogika – věda o výchově a metodách výchovy Didaktika – věda o vzdělávání a metodách vzdělávání

6 Filozoficko – náboženská díla
Listové do nebe (1619) Dílo tvoří pět fiktivních dopisů První list je chudých, je adresován Bohu Stížnost chudých na útlak ze strany bohatých Poslední list adresuje Kristus bohatým i chudým Truchlivý (1623) Alegorické dílo, ve kterém píše o rozporu rozumu a víry

7 Labyrint světa a ráj srdce (1631)
Prozaická alegorická skladba Autor putuje světem (svět vypadá jako město) Kritický pohled na soudobou společnost Obsah: Poutník (sám autor) touží po poznání Jde do světa najít si vhodné zaměstnání Jeho průvodci jsou Všezvěd Všudybud (zosobňuje lidskou zvídavost) a Mámení (alegorie zvyku přijímat bez uvažování cizí názory)

8 Mámení nasadí poutníkovi růžové brýle (ale nakřivo)
Poutník vidí koutkem oka skutečný stav věcí Vstupuje do města (má podobu bludiště) Pozoruje společnost a je zklamán jejím stavem Vidí přetvářku, kariérismus, touhu po majetku, klam a podvod Uvědomuje si ubohý stav lidské společnosti

9 Poutník prchá ze světa do samoty
Uzavírá se v ráji svého srdce a jedinou útěchou se mu stává víra v Boha V díle je bohatá symbolika Skladba má básnický ráz (i když je psána prózou) Archaismy (přechodníky, podstatná jména)

10 Kšaft umírající matky jednoty bratrské (1650)
Psáno česky Kšaft (závěť), bratrskou církev nechává promlouvat jako umírající matku Věří v obnovu českého království

11 Pansofická díla Všeobecná porada o nápravě věcí lidských
Díky poznání může člověk najít lásku, moudrost a harmonii Via lucis (Cesta světla) Požaduje srozumitelné knihy a vzdělání pro všechny

12 Pedagogická díla Didactica magna (Velká didaktika, 1657)
Napsáno původně česky, pak latinsky Teoretický spis o výchově a vzdělávání Pedagogické zásady: Názornost a přiměřenost Postupovat od známého k neznámému Postupovat od jednoduchého ke složitějšímu Učit vědomostem i dovednostem Škola pro všechny bez ohledu na majetek, pohlaví

13 Stupně procesu vzdělávání:
„škola mateřská“ (0 – 6 let), výchova rodičů „škola obecná“ (6 – 12 let), mateřský jazyk „škola střední“ (12 – 18 let), latina, nadaní žáci „škola vysoká“ (18 – 24 let), univerzita

14 Informatorium školy mateřské (1630)
Spis o výchově dětí předškolního věku Určeno matkám, zdůraznil význam estetické výchovy Brána jazyků otevřená (1631) Moderní učebnice latiny Orbis pictus (Svět v obrazech, 1658) Čtyřjazyčná učebnice cizích jazyků s ilustracemi

15 Jazyková díla Kancionál Sborník duchovních písní Poklad jazyka českého
Nedokončený slovník českého jazyka Shořel v Lešně O poezii české Teorie básnictví Zásady časoměrné prozódie

16 Jan Amos Komenský „Všichni na jednom jevišti velikého světa stojíme, a cokoliv se tu koná, všech se týče.“

17 Komenského busta

18 Labyrint světa a ráj srdce

19 Hrob Jana Amose Komenského v Naardenu

20 Otázky Jak se nazývá věda o výchově?
Jak se nazývá první Komenského dílo? Kdo doprovází Poutníka v díle Labyrint světa a ráj srdce? Jakým způsobem zpodobnil Komenský ráj srdce? Které z jeho pedagogických děl je nejvýznamnější?

21 Klíč Pedagogika Listové do nebe Všezvěd Všudybud a Mámení
Skutečným rájem srdce je míněna samota a rozjímání s Bohem Didactica magna

22 Zdroj literatury BALAJKA, Bohuš. Přehledné dějiny literatury. 2. vyd. Praha: Fortuna, 1998, 239 s. ISBN Čítanka vyd. v nakl. Tripolia, (Celkově 4. vyd.). Praha: Tripolia, 2001, 439 s. Edice českého jazyka a literatury. ISBN Čeští spisovatelé deseti století. Praha: SPN, ISBN Panorama české literatury: Literární dějiny od počátků do současnosti. Olomouc: Rubico, ISBN

23 Zdroj obrázků Komenský. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: Komenského busta v maďarském městě Sárospatak. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: Titulní strana prvního vydání knihy Labyrint Swěta a Lusthauz Srdce, která vyšla pravděpodobně v saské Pirně roku In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: Hrob J. A. Komenského v muzeu. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z:


Stáhnout ppt "Tento digitální učební materiál (DUM) vznikl na základě řešení projektu OPVK, registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0794 s názvem „Výuka na gymnáziu podporovaná."

Podobné prezentace


Reklamy Google