Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Tento digitální učební materiál (DUM) vznikl na základě řešení projektu OPVK, registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0794 s názvem „ Výuka na gymnáziu podporovaná.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Tento digitální učební materiál (DUM) vznikl na základě řešení projektu OPVK, registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0794 s názvem „ Výuka na gymnáziu podporovaná."— Transkript prezentace:

1 Tento digitální učební materiál (DUM) vznikl na základě řešení projektu OPVK, registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0794 s názvem „ Výuka na gymnáziu podporovaná ICT “. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Zpracováno 10. června 2013 Autor: Mgr. Jiří Sedlařík

2 Učitel národů

3  Pedagog, filozof, historik, básník a překladatel  Poslední biskup jednoty bratrské  Narodil se v Nivnici u Uherského Brodu  Otec pocházel z Komni (odtud příjmení Komenský)  Studoval ve Strážnici, Přerově  Studoval na univerzitách v Herbornu a Heidelbergu  Učil na bratských školách v Přerově a ve Fulneku

4  Po bitvě na Bílé hoře se ukrýval se svou rodinou na panství Karla st. ze Žerotína  V roce 1628 uprchl do polského Lešna  Pobýval v Anglii, ve Švédsku, v Uhrách a v Nizozemí  Psal učebnice a reformoval školství  Zemřel v Amsterdamu, pohřben byl v Naardenu  Napsal téměř 250 knih  Nejvýznamnější jsou jeho pedagogická díla

5  Pansofie – je ideál vědy shrnující všechno poznání (vševěda)  Panpedia – věda shrnující všechny poznatky o výchově (vševýchova)  Pedagogika – věda o výchově a metodách výchovy  Didaktika – věda o vzdělávání a metodách vzdělávání

6 Listové do nebe (1619)  Dílo tvoří pět fiktivních dopisů  První list je chudých, je adresován Bohu  Stížnost chudých na útlak ze strany bohatých  Poslední list adresuje Kristus bohatým i chudým Truchlivý (1623)  Alegorické dílo, ve kterém píše o rozporu rozumu a víry

7 Labyrint světa a ráj srdce (1631)  Prozaická alegorická skladba  Autor putuje světem (svět vypadá jako město)  Kritický pohled na soudobou společnost Obsah:  Poutník (sám autor) touží po poznání  Jde do světa najít si vhodné zaměstnání  Jeho průvodci jsou Všezvěd Všudybud (zosobňuje lidskou zvídavost) a Mámení (alegorie zvyku přijímat bez uvažování cizí názory)

8  Mámení nasadí poutníkovi růžové brýle (ale nakřivo)  Poutník vidí koutkem oka skutečný stav věcí  Vstupuje do města (má podobu bludiště)  Pozoruje společnost a je zklamán jejím stavem  Vidí přetvářku, kariérismus, touhu po majetku, klam a podvod  Uvědomuje si ubohý stav lidské společnosti

9  Poutník prchá ze světa do samoty  Uzavírá se v ráji svého srdce a jedinou útěchou se mu stává víra v Boha  V díle je bohatá symbolika  Skladba má básnický ráz (i když je psána prózou)  Archaismy (přechodníky, podstatná jména)

10 Kšaft umírající matky jednoty bratrské (1650)  Psáno česky  Kšaft (závěť), bratrskou církev nechává promlouvat jako umírající matku  Věří v obnovu českého království

11 Všeobecná porada o nápravě věcí lidských  Díky poznání může člověk najít lásku, moudrost a harmonii Via lucis (Cesta světla)  Požaduje srozumitelné knihy a vzdělání pro všechny

12 Didactica magna (Velká didaktika, 1657)  Napsáno původně česky, pak latinsky  Teoretický spis o výchově a vzdělávání Pedagogické zásady:  Názornost a přiměřenost  Postupovat od známého k neznámému  Postupovat od jednoduchého ke složitějšímu  Učit vědomostem i dovednostem  Škola pro všechny bez ohledu na majetek, pohlaví

13 Stupně procesu vzdělávání:  „škola mateřská“ (0 – 6 let), výchova rodičů  „škola obecná“ (6 – 12 let), mateřský jazyk  „škola střední“ (12 – 18 let), latina, nadaní žáci  „škola vysoká“ (18 – 24 let), univerzita

14 Informatorium školy mateřské (1630)  Spis o výchově dětí předškolního věku  Určeno matkám, zdůraznil význam estetické výchovy Brána jazyků otevřená (1631)  Moderní učebnice latiny Orbis pictus (Svět v obrazech, 1658)  Čtyřjazyčná učebnice cizích jazyků s ilustracemi

15 Kancionál  Sborník duchovních písní Poklad jazyka českého  Nedokončený slovník českého jazyka  Shořel v Lešně O poezii české  Teorie básnictví  Zásady časoměrné prozódie

16 „Všichni na jednom jevišti velikého světa stojíme, a cokoliv se tu koná, všech se týče.“

17

18

19

20 1. Jak se nazývá věda o výchově? 2. Jak se nazývá první Komenského dílo? 3. Kdo doprovází Poutníka v díle Labyrint světa a ráj srdce? 4. Jakým způsobem zpodobnil Komenský ráj srdce? 5. Které z jeho pedagogických děl je nejvýznamnější?

21 1. Pedagogika 2. Listové do nebe 3. Všezvěd Všudybud a Mámení 4. Skutečným rájem srdce je míněna samota a rozjímání s Bohem 5. Didactica magna

22  BALAJKA, Bohuš. Přehledné dějiny literatury. 2. vyd. Praha: Fortuna, 1998, 239 s. ISBN 80-716-8366-3.  Čítanka 1. 2. vyd. v nakl. Tripolia, (Celkově 4. vyd.). Praha: Tripolia, 2001, 439 s. Edice českého jazyka a literatury. ISBN 80-864-4814-2.  Čeští spisovatelé deseti století. Praha: SPN, 1974. ISBN 14-532-74  Panorama české literatury: Literární dějiny od počátků do současnosti. Olomouc: Rubico, 1994. ISBN 80-85839-04-0.

23  Komenský. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2013-06-09]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Amos_Komensk%C3%BD http://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Amos_Komensk%C3%BD  Komenského busta v maďarském městě Sárospatak. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2013-06-09]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Amos_Komensk%C3%BD http://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Amos_Komensk%C3%BD  Titulní strana prvního vydání knihy Labyrint Swěta a Lusthauz Srdce, která vyšla pravděpodobně v saské Pirně roku 1631. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2013-06-09]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Amos_Komensk%C3%BD  Hrob J. A. Komenského v muzeu. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2013-06-09]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Muzeum_J._A._Komensk%C3%A9ho_v_Naardenu


Stáhnout ppt "Tento digitální učební materiál (DUM) vznikl na základě řešení projektu OPVK, registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0794 s názvem „ Výuka na gymnáziu podporovaná."

Podobné prezentace


Reklamy Google