Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Tento digitální učební materiál (DUM) vznikl na základě řešení projektu OPVK, registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0794 s názvem „Výuka na gymnáziu podporovaná.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Tento digitální učební materiál (DUM) vznikl na základě řešení projektu OPVK, registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0794 s názvem „Výuka na gymnáziu podporovaná."— Transkript prezentace:

1 Tento digitální učební materiál (DUM) vznikl na základě řešení projektu OPVK, registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0794 s názvem „Výuka na gymnáziu podporovaná ICT“. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Vypracoval: Mgr. Jiří Sedlařík Datum: 17.1. 2013

2 nejstarší česky psaná veršovaná kronika

3  vznikla za vlády Jana Lucemburského (počátek 14. století)  byla napsána staročeštinou  autor neznámý, patrně nižší šlechtic  jméno Dalimil Mezeřický použil kronikář Václav Hájek z Libočan (autorství přisoudil omylem)  dějepisci Tomáš Pešina z Čechorodu a Bohuslav Balbín spojili v 17. století jméno Dalimila s touto kronikou, toto označení bylo obecně přijato

4  autor zachytil národní dějiny od příchodu praotce Čecha do roku 1314  kronika se skládá ze 106 kapitol  autor, tak řečený Dalimil, byl vlastencem  inspiroval se Kosmovou kronikou i dalšími dějepisnými díly  čerpal z rodových pověstí  snažil se vlastenecky působit na českou šlechtu

5  příběhy z českých dějin mají ukázat statečnost a národní uvědomění předků  hájil zájmy české šlechty  obdivovatel Přemyslovců  protiněmecké názory, odmítal cizí rytířské mravy  kronika vyhledávána v době pobělohorské a v době národního obrození

6  historicky nespolehlivá  autor nerozlišuje mezi skutečnými událostmi a pověstmi  autor vložil do díla vlastní názory  kronika je napsána prostou a jednoduchou formou  psána bezrozměrným veršem (verš nestejné délky)  rým je často gramatický  slovní zásoba i větná stavba jsou velmi prosté

7 …Radějí sě chcu s českú sedlkú snieti, než královnu Němkyňu za ženu mieti. Vřeť každému srdce po jazyku svému, proto Němkyně bude přětiti jazyku mému. Němkyně bude němečskú čeleď mieti, němečsky bude učiti mé děti, proto bude jazyka rozdělenie a ihned země jisté zkaženie. Páni, neviete dobra svého, lajíce mi z manželstva mého. Kde byšte řečníky brali, když by přěd knězem stáli? Když s Boženú syna měl, tomu byl Břěcislav vzděl…

8 KNÍŽE OLDŘICHOLDŘICH A BOŽENA

9 BALAJKA, Bohuš. Přehledné dějiny literatury. 2. vyd. Praha: Fortuna, 1998, 239 s. ISBN 80-716-8366-3. Čítanka 1. 2. vyd. v nakl. Tripolia, (Celkově 4. vyd.). Praha: Tripolia, 2001, 439 s. Edice českého jazyka a literatury. ISBN 80-864- 4814-2.

10 Dalimilova kronika, iluminace z tzv. Pařížského zlomku, jediného dochovaného latinského překladu kroniky. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2013-01-17]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Dalimilova_kronika http://cs.wikipedia.org/wiki/Dalimilova_kronika Oldřich I., freska ve Znojemské rotundě. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2013-01-17]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Old%C5%99ich_%28kn%C3%AD% C5%BEe%29

11 Oldřich a Božena (středověká iluminace). In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2013-01-17]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Old%C5%99ich_%28kn%C3%AD% C5%BEe%29


Stáhnout ppt "Tento digitální učební materiál (DUM) vznikl na základě řešení projektu OPVK, registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0794 s názvem „Výuka na gymnáziu podporovaná."

Podobné prezentace


Reklamy Google