Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výukový materiál byl zpracován v rámci projektu Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.1825 Šablona klíčové aktivity III/2 Sada Český jazyk 8 Název J._A._Komenský.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výukový materiál byl zpracován v rámci projektu Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.1825 Šablona klíčové aktivity III/2 Sada Český jazyk 8 Název J._A._Komenský."— Transkript prezentace:

1 Výukový materiál byl zpracován v rámci projektu Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.1825 Šablona klíčové aktivity III/2 Sada Český jazyk 8 Název J._A._Komenský Klíčová slova učitel národů, biskup jednoty bratrské, exil, díla pedagogická Pomůcky PC, dataprojektor Druh interaktivity výklad, samostatná práce, skupinová práce Stupeň a typ vzdělání II. stupeň základní školy Potřebný čas 2 vyučovací hodiny Velikost 4, 46 MB Zdroje viz Použité zdroje

2 Český jazyk 8 Jan Amos Komenský Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy, Teplice, Koperníkova 2592 Mgr. Renata Vostatková, 2011

3 Jan Amos Komenský (1592 -1670) představitel období baroka po Janu Husovi další osobnost světového významu obr. 1

4 Jan Amos Komenský Zopakuj si, co už víš o této významné osobnosti obr. 2 obr. 3

5  učitel národů  teolog  humanistický filosof  český pedagog  spisovatel  poslední biskup jednoty bratrské Jan Amos Komenský obr. 4

6 Život J. A. Komenského  * 28. března 1592 - místo narození není přesně známo  Uvádějí se místa: 1) Uherský Brod (jak je uvedeno v Naardenu na náhrobní desce)Uherský Brod Naardenu 2) Nivnice (Komenský v některých dokumentech připojoval k podpisu Nivnický, Nivanus, Nivnicensis )Nivnice 3) Komňa (z čehož by mohlo vzniknout příjmení Komenský, Comenius), odkud pocházela otcova rodinaKomňa - Jan žil s rodiči v Uherském Brodě - pocházel z měšťanské rodiny Možné rodiště Komenského v Uherském BroděUherském Brodě obr. 5

7 Nivnice – asi 6 km jižně od Uherského Brodu Komňa – poblíž Uherského Hradiště obr. 6

8 obr. 7

9 Mládí a studia J. A. K.  oba rodiče mu zemřeli, když bylo K. 12 let  po jejich smrti ho ve Strážnici vychovávala teta Zuzana  jako žák byl velmi nadaný a pilný  studoval nejprve na bratrských školách v Přerově a ve Strážnici  poté na latinské škole, kde přijal jméno Amos  po studiu byl poslán do Německa (jak se tehdy slušelo), aby nasbíral zkušenosti Pomník J. A. Komenského ve Strážnici obr. 8

10 Další studia a počátky praxe:  po studiích v Německu (akademie v Herbornu a teologická univerzita v Heidelberku) se vrací zpět na Moravu, kde vyučuje na školách v Přerově a pak ve Fulneku  za pobytu ve Fulneku (1618 – 1621) Komenský dále studoval a rozšiřoval svůj duchovní obzor  zde si také založil rodinu (měl 4 děti) Dobová kresba bratrské školy ve Fulneku obr. 9 obr. 10  po studiích v Německu (akademie v Herbornu a teologická univerzita v Heidelberku) se vrací zpět na Moravu, kde vyučuje na školách v Přerově a pak ve Fulneku  za pobytu ve Fulneku (1618 – 1621) Komenský dále studoval a rozšiřoval svůj duchovní obzor  zde si také založil rodinu (měl 4 děti)

11  po bitvě na Bílé hoře (1620) a poté po porážce stavovského povstání (1621)se naše země dostala do područí Habsburků – ti pronásledovali všechny tzv. „nekatolíky“  Komenský byl nucen opustit Fulnek a musel se skrývat na různých místech Čech a Moravy (protože odmítal konvertovat ke katolictví)  po roce ukrývání mu(1622) zemřela žena a dvě děti čeští bratři odcházejí z vlasti obr. 11

12 Komenského odchod do exilu:  r. 1628 odchází navždy do exilu, a to do polského Lešna, které se stalo centrem bratrské víry a azylem pro členy jednoty bratrské  zde působí jako učitel a ředitel bratrského gymnázia  zpočátku doufal, že se brzy vrátí do vlasti, proto psal svá díla česky (- začal zde psát učebnice a - připravoval plán na zlepšení organizace školství ) obr. 12

13 Komenského působení v exilu (1628 – 1670)  Lešno (Polsko) 1628 – 1641  Londýn (Anglie) 1641 – 1642  Amsterdam(Holandsko) 1642  Stockholm (Švédsko) 1642  Elblag (Polsko) 1642 - 1648  Lešno 1648 - 1650  Sedmihradsko* 1650 - 1654  Lešno 1654 - 1656  Amsterdam 1656 - 1670 - během cesty do Sedmihradska navštívil také bratrské sbory na Slovensku (procházel jím v letech 1650-1654 čtyřikrát ) (* Pozn. Sedmihradsko leží v oblasti dnešního Rumunska)

14 Požár Lešna, odchod do Nizozemí (Amsterodamu)  R. 1656 (švédsko-polská válka) - požár Lešna  zničení centra Jednoty bratrské  Komenský zachraňuje holý život svůj i své rodiny + přichází o svůj majetek a o velkou část svých rukopisů  téhož roku (1656) Komenský z Lešna odešel  usadil se u přátel v Amsterodamu  tou dobou byl již slavný a uznávaný Amsterodam v 17. stol. obr. 13

15 Závěr života – Amsterdam (Nizozemí)  konec života (14 let) strávil v holandském Amsterdamu v bytě na jedné z nejlepších ulic, kde se v klidu věnuje své práci – svým dílůmholandskémAmsterdamu  zde byla vydána polovina z celého Komenského díla  navzdory usilovné práci zůstala mnohá díla nedokončena ° zemřel po dlouhé nemoci r. 1670 ° pohřben byl v kostelíku v Naardenu (asi 20 km od Amsterdamu) Kostel v Naardenu, kde byl J. A. K. 22. 11. 1670 pohřben obr. 14

16 Památník a Muzeum J.A.Komenského v Naardenu obr. 15

17 Busta J.A.K. před muzeem v Naardenu obr. 16

18 Památník a Muzeum J.A.K. v Naardenu obr. 17 obr. 18

19 obr. 19

20 Hrob Komenského v Naardenu obr. 20

21 Literární dílo J. A. Komenského:  K. vytvořil rozsáhlé, mnohorozměrné dílo  Díla: - filosofická  - pedagogická  - teologická  - politická  - historická  - básnická nejstarší dochovaný rukopis J. A. Komenského Část textu česky: „V mladosti má člověk pamatovati, kterak by dobře živ byl, a v starosti kterak by dobře umřel.“ obr. 22

22 Filosoficko-náboženská díla: „Kšaft umírající matky jednoty bratrské“  - dílo vzniklo v Lešně, K. vyjadřuje víru, že se odkazu jednoty bratrské ujme český a moravský lid  - postava matky je symbolem jednoty bratrské, která je odsouzena k zániku  - matka odkazuje ve své závěti hlavní myšlenky příštím generacím (kšaft = závěť) původní vydání díla, Lešno 1650 obr. 23

23 „Labyrint světa a ráj srdce“  alegorický příběh  kritika stavu tehdejší společnosti  hl. postavy: - Poutník (vypravěč)-sám autor - Všezvěd Všudybud (alegorie lidské zvídavosti) - Mámení (alegorie nedokonalosti lidského poznání, nekritického přejímání cizích názorů) Titulní strana prvního vydání knihy z r. 1631 obr. 24

24 Příběh líčí Poutníkovu cestu světem(=městem), aby poznal skutečný smysl života. Dospěl do věku, kdy si má vybrat nějaké povolání. Na cestě ho doprovázejí Všezvěd Všudybud a Mámení (to nasazuje Poutníkovi růžové brýle,aby viděl vše jinak než ve skutečnosti). Brýle jsou nasazeny křivě, takže se nedá od svých průvodců přesvědčit, že svět je dobrý a dokonalý. Poutník je zklamaný, neboť nikde nenašel štěstí a spokojenost,všude vidí jen přetvářku a marnost. Chce ze světa utéct, ale nakonec nachází útočiště ve vlastním nitru – v „ráji srdce“. Poznává, že v životě je důležitá skromnost, pokora a překonání vlastní slabosti. kresba města z rukopisu Labyrintu z roku 16231623 obr. 25

25 Díla pedagogická:  „Velká didaktika“ (lat. Didactica magna ) - nejvýznamnější K. pedagogický spis, - přeložený do všech evropských jazyků – spis o teorii a metodách vyučování (návrh nové vyučovací soustavy)  „Informatorium školy mateřské“ - rady matkám k výchově dětí předškolního věku v rodině  „Brána jazyků otevřená“ – názorná učebnice latiny, zároveň encyklopedie  „Svět v obrazech“ (lat. Orbis pictus ) - ilustrovaná učebnice, původně učebnice latiny, později i jiných /4/ jazyků)

26 mědirytinový předtitul sebraných didaktických spisů J. A. Komenského vydaných v Amsterdamu roku 1657Amsterdamu1657 obr. 26

27 J.A.K. jako „učitel národů“ Hlavní pedagogické názory J.A.K.:  vysoce oceňoval význam výchovy  možnost výuky pro všechny (chytří, hloupí, chudí, bohatí)  kladl důraz na význam kázně při výuce  poprvé definoval pojmy: školní rok, školní týden, školní prázdniny  ve třídách měli být žáci stejného věku a stejné úrovně znalostí  doporučuje menší počty žáků ve třídách (původně bylo 80- 100 ž.)  vzdělávání nikdy nekončí (čl. by se měl vzdělávat celý život)  rodiče a učitel by měli být pro žáka vhodným příkladem

28 Zásady doporučované přímo při výuce:  názornost při vyučování (ne pouhé odříkávání)  získávání poznatků vlastní zkušeností + využití v praxi  návaznost učiva+prolínání do různých předmětů  soustavné opakování učiva  přiměřenost učiva věku a individuálním schopnostem dítěte obr. 27

29 Zopakuj si, co sis z dnešní hodiny zapamatoval: pomník J.A.K. v Kunvaldě obr. 28

30 Najdi správné odpovědi:  1. J.A.K. se asi narodil: a) Uherský Brod x Komňa x Strážnice b) Uherský Brod x Komňa x Nivnice c) Uherské Hradiště x Komňa x Nivnice Správné odpovědi:  2. J. A. K. byl biskupem: a) jednoty bratrské 1. b) b) církve husitské 2. a) c) církve římskokatolické 3. a)  3. J. A. K. byl především: 4. c) a) učitel, spisovatel, filosof, teolog b) učitel, politik, filosof, teolog c) učitel, filosof, teolog, novinář  4. J. A. K. zemřel: a) v Naardenu b) v Lešně c) v Amsterodamu obr. 29

31 Zopakuj si, co sis zapamatoval:  baroko  alegorický příběh  labyrint  Mámení  exil  Lešno  Amsterodam  Naarden

32 Oprav chybné názvy Komenského děl:  Kšaft umírající v obrazech  Svět školy mateřské  Velká brána a ráj srdce  Brána jazyků v obrazech otevřená  Informatorium matky jednoty bratrské  Labyrint světa a didaktika

33 Porovnej se správnými odpověďmi:  Kšaft umírající matky jednoty bratrské  Svět v obrazech  Velká didaktika  Brána jazyků otevřená  Informatorium školy mateřské  Labyrint světa a ráj srdce

34 Vzpomeň si na některé Komenského názory na výuku  Se kterými názory Komenského souhlasíš a se kterými nesouhlasíš? Proč?  V čem se liší současná výuka od požadavků Komenského?  Co bys chtěl ve své škole změnit?  Proč?  Popiš nebo nakresli, jak si představuješ ideální „školu snů“. obr. 30

35 J.A.K. je čestným občanem města Fulnek. ) Od roku 2011 má město Fulnek už 2 čestné občany. Víš, kdo je tím druhým? obr. 31

36 Poznal jsi? (odpověď se skrývá pod obrázkem ) Petra Kvitová vítězka Wimbledonu 2011 obr. 32

37 Doplňující otázka: Na které české bankovce je zobrazen J. A. Komenský? obr. 33

38 obr. 34

39 Z citátů J. A. Komenského: Nemilovat knihy znamená nemilovat moudrost. Nemilovat moudrost však znamená stávat se hlupákem. obr. 35

40 Metodické poznámky 1. hodina:  str. 1 – 2 úvodní strany, povinné údaje  str. 3 – 4 zjištění a opakování vědomostí o J.A.K. z nižších roč.  str. 5 – 15 výklad učitele o životě J. A. K., možno použít i pro zápis do sešitu  str. 16 – 20 obrázky doplňující výklad o životě J. A. K.  str. 21 – 24 – seznámení s literární tvorbou J. A. K. – 2 díla filosoficko-náboženská - výklad + zápis + četba a rozbor ukázky „ O Šalamounovi“ z díla „Labyrint světa a ráj srdce“ („Čítanka plná příběhů pro 8. ročník“ – doc. PhDr. L. Štěpán, Ph.D.)

41 Metodické poznámky  2. hodina:  str. 25 – 26 další lit. tvorba J. A. K. – díla pedagogická - výklad + zápis + četba a rozbor ukázky „Didaktika“ z učebnice „Čítanka 8“ – J. Soukal)  str. 27 – 28 – seznámení s pedagogickou činností J. A. K. (vyjít z předchozí ukázky + výklad + zápis)  str. 29 – 33 – test z vědomostí, které si žáci z hodiny zapamatovali (samostatná práce + následná kontrola)  str. 34 – krátká diskuse žáků o rozdílech mezi současnou školou a názorech Komenského na výuku  str. 35 – 38 – několik zajímavostí souvisejících s J. A. K.  str. 39 – zamyšlení nad citátem J. A. K.  str. 40 – 42 – metodické poznámky, zdroje

42 Použité zdroje: www.quido.cz/osobnosti/ http://cs.wikipedia.org/wiki/J._A._Komensk%C3%BD http://www.zstursko.cz/images/komensky.gif http://www.mjakub.cz/nahledy/f321_f256_image005.jpg http://www.pozitivni-noviny.cz/test/gallery/Image/2007/12/komensky/1-JAK.jpg http://www.mjakub.cz/?idm=288 http://exulant.evangnet.cz/?q=node/83 http://exulant.evangnet.cz/?q=node/82 http://eucebnice.cz/ http://www.mjakub.cz/?idm=6 http://www.mjakub.cz/?idm=39 http://www.czsk.net/svet/clanky/kultura/komenskynaarden.html http://www.bmtypo.cz/article/502-prednaska-o-zivote-a-dile- jnbspanbspkomenskeho.html http://www.sberatel.com/mince/dvoukilo http://www.televize.cz/clanky/poselstvi-z-labyrintu-sveta-15367 http://muzeum-straznice.webnode.cz/clanky-z-historie/pomnik-j-a-komenskeho/ http://vlast.cz/platidla-ceske-republiky/ http://www.fulnek.cz/index.php?cs=10 http://pozdni-stredovek.ic.cz/trival.php http://www.ceskatelevize.cz/porady/10177109865-dejiny-udatneho-ceskeho- naroda/208552116230065-jan-amos-komensky/ http://www.tgooi.info/naarden/comenius_mausoleum.php http://otta.cechove.cz/komensky2.htm http://www.slantour.cz/zajezdy/zobrazit/za-sportem/tenis/wimbledon-2012- semifinale---finale http://www.ceskyraj.cz/informace/mena_smena.html http://www.inzerce4u.cz/inzerce.php?kategorie=knihy


Stáhnout ppt "Výukový materiál byl zpracován v rámci projektu Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.1825 Šablona klíčové aktivity III/2 Sada Český jazyk 8 Název J._A._Komenský."

Podobné prezentace


Reklamy Google