Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výukový materiál byl zpracován v rámci projektu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výukový materiál byl zpracován v rámci projektu"— Transkript prezentace:

1 Výukový materiál byl zpracován v rámci projektu
 Číslo projektu  CZ.1.07/1.4.00/  Šablona klíčové aktivity  III/2  Sada  Český jazyk 8  Název  J._A._Komenský  Klíčová slova učitel národů, biskup jednoty bratrské, exil, díla pedagogická  Pomůcky  PC, dataprojektor  Druh interaktivity  výklad, samostatná práce, skupinová práce  Stupeň a typ vzdělání  II. stupeň základní školy  Potřebný čas  2 vyučovací hodiny  Velikost  4, 46 MB  Zdroje  viz Použité zdroje

2 Český jazyk 8 Jan Amos Komenský
Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy, Teplice, Koperníkova 2592 Mgr. Renata Vostatková, 2011

3 Jan Amos Komenský (1592 -1670) po Janu Husovi další osobnost
světového významu představitel období baroka obr. 1

4 Jan Amos Komenský Zopakuj si, co už víš o této významné osobnosti
obr. 2 obr. 3

5 učitel národů teolog humanistický filosof český pedagog spisovatel
Jan Amos Komenský učitel národů teolog humanistický filosof český pedagog spisovatel poslední biskup jednoty bratrské obr. 4

6 Život J. A. Komenského * 28. března místo narození není přesně známo Uvádějí se místa: 1) Uherský Brod (jak je uvedeno v Naardenu na náhrobní desce) 2) Nivnice (Komenský v některých dokumentech připojoval k podpisu Nivnický, Nivanus, Nivnicensis )   3) Komňa (z čehož by mohlo vzniknout příjmení Komenský, Comenius), odkud pocházela otcova rodina - Jan žil s rodiči v Uherském Brodě - pocházel z měšťanské rodiny Možné rodiště Komenského v Uherském Brodě obr. 5

7 Nivnice – asi 6 km jižně od Uherského Brodu
Komňa – poblíž Uherského Hradiště

8 obr. 7

9 Mládí a studia J. A. K. oba rodiče mu zemřeli, když bylo K. 12 let
po jejich smrti ho ve Strážnici vychovávala teta Zuzana jako žák byl velmi nadaný a pilný studoval nejprve na bratrských školách v Přerově a ve Strážnici poté na latinské škole, kde přijal jméno Amos po studiu byl poslán do Německa (jak se tehdy slušelo), aby nasbíral zkušenosti obr. 8 Pomník J. A. Komenského ve Strážnici   

10 Další studia a počátky praxe:
po studiích v Německu (akademie v Herbornu a teologická univerzita v Heidelberku) se vrací zpět na Moravu, kde vyučuje na školách v Přerově a pak ve Fulneku za pobytu ve Fulneku (1618 – 1621) Komenský dále studoval a rozšiřoval svůj duchovní obzor zde si také založil rodinu (měl 4 děti) po studiích v Německu (akademie v Herbornu a teologická univerzita v Heidelberku) se vrací zpět na Moravu, kde vyučuje na školách v Přerově a pak ve Fulneku za pobytu ve Fulneku (1618 – 1621) Komenský dále studoval a rozšiřoval svůj duchovní obzor zde si také založil rodinu (měl 4 děti) obr. 10 obr. 9 Dobová kresba bratrské školy ve Fulneku

11 po bitvě na Bílé hoře (1620) a poté po porážce stavovského povstání (1621)se naše země dostala do područí Habsburků – ti pronásledovali všechny tzv. „nekatolíky“ Komenský byl nucen opustit Fulnek a musel se skrývat na různých místech Čech a Moravy (protože odmítal konvertovat ke katolictví) po roce ukrývání mu(1622) zemřela žena a dvě děti obr. 11 čeští bratři odcházejí z vlasti

12 Komenského odchod do exilu:
r odchází navždy do exilu, a to do polského Lešna, které se stalo centrem bratrské víry a azylem pro členy jednoty bratrské zde působí jako učitel a ředitel bratrského gymnázia zpočátku doufal, že se brzy vrátí do vlasti, proto psal svá díla česky (- začal zde psát učebnice a - připravoval plán na zlepšení organizace školství ) obr. 12

13 Komenského působení v exilu (1628 – 1670)
Lešno (Polsko) – 1641 Londýn (Anglie) – 1642 Amsterdam(Holandsko) 1642 Stockholm (Švédsko) Elblag (Polsko) Lešno Sedmihradsko* Lešno Amsterdam během cesty do Sedmihradska navštívil také bratrské sbory na Slovensku (procházel jím v letech čtyřikrát ) (*Pozn. Sedmihradsko leží v oblasti dnešního Rumunska)

14 Požár Lešna, odchod do Nizozemí (Amsterodamu)
R (švédsko-polská válka) - požár Lešna zničení centra Jednoty bratrské Komenský zachraňuje holý život svůj i své rodiny + přichází o svůj majetek a o velkou část svých rukopisů téhož roku (1656) Komenský z Lešna odešel usadil se u přátel v Amsterodamu tou dobou byl již slavný a uznávaný Amsterodam v 17. stol. obr. 13

15 Závěr života – Amsterdam (Nizozemí)
konec života (14 let) strávil v holandském Amsterdamu v bytě na jedné z nejlepších ulic, kde se v klidu věnuje své práci – svým dílům zde byla vydána polovina z celého Komenského díla navzdory usilovné práci zůstala mnohá díla nedokončena ° zemřel po dlouhé nemoci r. 1670 ° pohřben byl v kostelíku v Naardenu (asi 20 km od Amsterdamu) obr. 14 Kostel v Naardenu, kde byl J. A. K pohřben

16 Památník a Muzeum J.A.Komenského v Naardenu
obr. 15

17 Busta J.A.K. před muzeem v Naardenu
obr. 16

18 Památník a Muzeum J.A.K. v Naardenu
obr. 17 obr. 18

19 obr. 19

20 Hrob Komenského v Naardenu
obr. 20

21 Literární dílo J. A. Komenského:
K. vytvořil rozsáhlé, mnohorozměrné dílo Díla: - filosofická - pedagogická - teologická - politická - historická - básnická nejstarší dochovaný rukopis J. A. Komenského Část textu česky: „V mladosti má člověk pamatovati, kterak by dobře živ byl, a v starosti kterak by dobře umřel.“ obr. 22

22 Filosoficko-náboženská díla:
„Kšaft umírající matky jednoty bratrské“ - dílo vzniklo v Lešně, K. vyjadřuje víru, že se odkazu jednoty bratrské ujme český a moravský lid - postava matky je symbolem jednoty bratrské, která je odsouzena k zániku - matka odkazuje ve své závěti hlavní myšlenky příštím generacím (kšaft = závěť) původní vydání díla, Lešno 1650 obr. 23

23 „Labyrint světa a ráj srdce“
alegorický příběh kritika stavu tehdejší společnosti hl. postavy: - Poutník (vypravěč)-sám autor - Všezvěd Všudybud (alegorie lidské zvídavosti) - Mámení (alegorie nedokonalosti lidského poznání, nekritického přejímání cizích názorů) Titulní strana prvního vydání knihy z r. 1631 obr. 24

24 Příběh líčí Poutníkovu cestu světem(=městem),
aby poznal skutečný smysl života. Dospěl do věku, kdy si má vybrat nějaké povolání. Na cestě ho doprovázejí Všezvěd Všudybud a Mámení (to nasazuje Poutníkovi růžové brýle,aby viděl vše jinak než ve skutečnosti). Brýle jsou nasazeny křivě, takže se nedá od svých průvodců přesvědčit, že svět je dobrý a dokonalý. Poutník je zklamaný, neboť nikde nenašel štěstí a spokojenost,všude vidí jen přetvářku a marnost. Chce ze světa utéct, ale nakonec nachází útočiště ve vlastním nitru – v „ráji srdce“. Poznává, že v životě je důležitá skromnost, pokora a překonání vlastní slabosti. obr. 25 kresba města z rukopisu Labyrintu z roku 1623

25 Díla pedagogická: „Velká didaktika“ (lat. Didactica magna)
- nejvýznamnější K. pedagogický spis, - přeložený do všech evropských jazyků – spis o teorii a metodách vyučování (návrh nové vyučovací soustavy) „Informatorium školy mateřské“ - rady matkám k výchově dětí předškolního věku v rodině „Brána jazyků otevřená“ – názorná učebnice latiny, zároveň encyklopedie „Svět v obrazech“ (lat. Orbis pictus) - ilustrovaná učebnice, původně učebnice latiny, později i jiných /4/ jazyků)

26 mědirytinový předtitul
sebraných didaktických spisů J. A. Komenského vydaných v Amsterdamu roku 1657 obr. 26

27 J.A.K. jako „učitel národů“
Hlavní pedagogické názory J.A.K.: vysoce oceňoval význam výchovy možnost výuky pro všechny (chytří, hloupí, chudí, bohatí) kladl důraz na význam kázně při výuce poprvé definoval pojmy: školní rok, školní týden, školní prázdniny ve třídách měli být žáci stejného věku a stejné úrovně znalostí doporučuje menší počty žáků ve třídách (původně bylo ž.) vzdělávání nikdy nekončí (čl. by se měl vzdělávat celý život) rodiče a učitel by měli být pro žáka vhodným příkladem

28 Zásady doporučované přímo při výuce:
názornost při vyučování (ne pouhé odříkávání) získávání poznatků vlastní zkušeností + využití v praxi návaznost učiva+prolínání do různých předmětů soustavné opakování učiva přiměřenost učiva věku a individuálním schopnostem dítěte obr. 27

29 z dnešní hodiny zapamatoval: Zopakuj si, co sis
obr. 28 pomník J.A.K. v Kunvaldě

30 Najdi správné odpovědi:
1. J.A.K. se asi narodil: a) Uherský Brod x Komňa x Strážnice b) Uherský Brod x Komňa x Nivnice c) Uherské Hradiště x Komňa x Nivnice Správné odpovědi: 2. J. A. K. byl biskupem: a) jednoty bratrské b) b) církve husitské a) c) církve římskokatolické a) 3. J. A. K. byl především: c) a) učitel, spisovatel, filosof, teolog b) učitel, politik, filosof, teolog c) učitel, filosof, teolog, novinář 4. J. A. K. zemřel: a) v Naardenu b) v Lešně c) v Amsterodamu obr. 29

31 Zopakuj si, co sis zapamatoval:
baroko alegorický příběh labyrint Mámení exil Lešno Amsterodam Naarden

32 Oprav chybné názvy Komenského děl:
Kšaft umírající v obrazech Svět školy mateřské Velká brána a ráj srdce Brána jazyků v obrazech otevřená Informatorium matky jednoty bratrské Labyrint světa a didaktika

33 Porovnej se správnými odpověďmi:
Kšaft umírající matky jednoty bratrské Svět v obrazech Velká didaktika Brána jazyků otevřená Informatorium školy mateřské Labyrint světa a ráj srdce

34 Vzpomeň si na některé Komenského názory na výuku
Se kterými názory Komenského souhlasíš a se kterými nesouhlasíš? Proč? V čem se liší současná výuka od požadavků Komenského? Co bys chtěl ve své škole změnit? Proč? Popiš nebo nakresli, jak si představuješ ideální „školu snů“. obr. 30

35 J.A.K. je čestným občanem města Fulnek.
) obr. 31 Od roku 2011 má město Fulnek už 2 čestné občany. Víš, kdo je tím druhým?

36 Poznal jsi? (odpověď se skrývá pod obrázkem  )
Petra Kvitová vítězka Wimbledonu 2011 obr. 32

37 Doplňující otázka: Na které české bankovce je zobrazen J. A. Komenský?

38 obr. 34

39 Z citátů J. A. Komenského:
Nemilovat knihy znamená nemilovat moudrost. Nemilovat moudrost však znamená stávat se hlupákem. obr. 35

40 Metodické poznámky 1. hodina: str. 1 – 2 úvodní strany, povinné údaje
str. 3 – 4 zjištění a opakování vědomostí o J.A.K. z nižších roč. str. 5 – 15 výklad učitele o životě J. A. K., možno použít i pro zápis do sešitu str. 16 – 20 obrázky doplňující výklad o životě J. A. K. str. 21 – 24 – seznámení s literární tvorbou J. A. K. – 2 díla filosoficko-náboženská - výklad + zápis + četba a rozbor ukázky „ O Šalamounovi“ z díla „Labyrint světa a ráj srdce“ („Čítanka plná příběhů pro 8. ročník“ – doc. PhDr. L. Štěpán, Ph.D.)

41 Metodické poznámky 2. hodina:
str. 25 – 26 další lit. tvorba J. A. K. – díla pedagogická - výklad + zápis + četba a rozbor ukázky „Didaktika“ z učebnice „Čítanka 8“ – J. Soukal) str. 27 – 28 – seznámení s pedagogickou činností J. A. K. (vyjít z předchozí ukázky + výklad + zápis) str. 29 – 33 – test z vědomostí, které si žáci z hodiny zapamatovali (samostatná práce + následná kontrola) str. 34 – krátká diskuse žáků o rozdílech mezi současnou školou a názorech Komenského na výuku str. 35 – 38 – několik zajímavostí souvisejících s J. A. K. str. 39 – zamyšlení nad citátem J. A. K. str. 40 – 42 – metodické poznámky, zdroje

42 Použité zdroje: www.quido.cz/osobnosti/


Stáhnout ppt "Výukový materiál byl zpracován v rámci projektu"

Podobné prezentace


Reklamy Google