Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Číslo: : VY_32_INOVACE_18_10 (20) Digitální učební materiál vznikl v rámci projektu "Inovace + DVPP", EU peníze do škol, CZ.1.07/1.4.00/21.3768 Název:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Číslo: : VY_32_INOVACE_18_10 (20) Digitální učební materiál vznikl v rámci projektu "Inovace + DVPP", EU peníze do škol, CZ.1.07/1.4.00/21.3768 Název:"— Transkript prezentace:

1 číslo: : VY_32_INOVACE_18_10 (20) Digitální učební materiál vznikl v rámci projektu "Inovace + DVPP", EU peníze do škol, CZ.1.07/1.4.00/21.3768 Název: Bedřich Smetana I. část Autor: Mgr. Ivana Písařová Vzdělávací oblast: Umění a kultura Předmět: Hudební výchova Ročník: 8. a 9. Základní škola Jindřichův Hradec I, Štítného 121

2 Metodický list - anotace: ●Výukový materiál obsahuje základní informace o životě hudebního skladatele Bedřicha Smetany včetně obrazového materiálu (výklad).

3

4 Bedřich Smetana - život * 2. 3. 1824 Litomyšl † 12. 5. 1884 Praha  Český hudební skladatel romantismu.  Pocházel z rodiny sládka, která se často stěhovala za lepší existencí (Německý Brod, Jihlava, Plzeň,…).  V r. 1831 se rodina přestěhovala do Jindřichova Hradce.  Po maturitě na gymnáziu v Plzni se B. Smetana věnoval už jen hudbě.  Protloukal se existenčně všelijak. Dobře se mu vedlo jako učiteli v hraběcí rodině Thunů v Benátkách nad Jizerou (1844 – 1847).  Účastnil se revolučního roku 1848 jako skladatel (Pochod studentské legie) i jako příslušník ozbrojeného sboru.

5 Rodná světnička B. Smetany v Litomyšli

6 Bedřich Smetana v době studií kolem r. 1840.

7 Bedřich Smetana - život  V r. 1848 si v Praze otevřel vlastní hudební ústav a prosadil se v pražském hudebním životě jako klavírista, komorní hráč i dirigent.  1856 – 1861 působil jako dirigent, klavírista a učitel hudby ve Švédsku v Göteborgu.  1859 mu zemřela v Drážďanech 1. žena Kateřina.  Od r. 1861 působí v Praze jako skladatel, dirigent a hudební kritik.  R. 1860 se podruhé oženil s Betty Ferdinandiovou.  1866 se stává kapelníkem Prozatímního divadla v Praze.  R. 1874 ohluchl (nevyléčitelná nemoc).  Od r. 1875 žije u své dcery z 1. manželství Žofie v Jabkenicích v myslivně (rodina zetě Jos. Schwarze).

8 Smetanova 1. manželka Kateřina Kolářová

9 B. Smetana a jeho 2. žena Bettina

10 Budova Prozatímního divadla, 1864

11 Bedřich Smetana - život  10 let svého života (1874 – 1884) prožil Smetana ve věčném tichu, přesto nepřestal komponovat.  V době naprosté hluchoty složil např. tato díla: cyklus symfonických básní Má vlast smyčcový kvartet Z mého života operu Hubička.  Ani poslední chvíle života Bedřicha Smetany nebyly lehké. Jeho choroba se proměnila v šílenství. Musel být převezen do ústavu pro choromyslné v Praze, kde také zemřel. ● Smetana je pohřben na vyšehradském hřbitově v Praze (Slavínu).

12 Slavín

13 Bedřich Smetana- zajímavosti  Smetanovým uměleckým přítelem a rádcem byl F. Liszt.  První příznaky hluchoty se objevily v Jindřichově Hradci.  Všeobecné předměty Smetanovi ve škole moc nešly.  Smetana patřil k výborným a vyhledávaným tanečníkům.  Po ohluchnutí se mu stal život doslova utrpením.  2x se oženil (Kateřina Kolářová, Betty Ferdinandiová).  Ztráta 2 dětí z 1. manželství, z nichž malá Bedřiška byla geniálně nadaná.  Každý rok se v Litomyšli koná operní festival Smetanova Litomyšl.  12. května je každoročně zahájen mezinárodní festival Pražské jaro.

14 Smetanova síň Obecního domu v Praze

15 Göteborg, Švédsko (1856 – 1861)

16 Bedřich Smetana - zajímavosti  Po návratu ze Švédska do Prahy se Smetana cílevědomě zapojil do tvorby českého národního umění. Chtěl i uměl více než jeho současníci a jeho představy, jak má umění vypadat, se od jejich názorů značně lišily.  Pražská společnost ho vlastně nikdy nepřijala mezi sebe.  Přesto měl Smetana mnoho nadšených posluchačů a zastánců v řadách kritiků. ● Klíčová místa hudebního života v Praze, o která se ucházel (ředitelství konzervatoře, dirigent Prozatímního divadla), byla obsazena jinými a Smetanovi se nedařilo existenčně zakotvit. Proto si otevřel opět hudební ústav.

17 Zámek v Litomyšli Mezinárodní operní festival Smetanova Litomyšl se každoročně koná v Litomyšli už od r. 1949.

18 Jindřichův Hradec Bedřich Smetana pobýval v J. Hradci v letech 1831-1835.

19 Bedřich Smetana a J. Hradec  V r. 1831 se rodina přestěhovala do Jindřichova Hradce, zde začal 7letý Bedřich (Fricek) navštěvovat hlavní školu v bývalém jezuitském semináři.  Smetanovi bydleli u pivovaru, kde otec František Smetana pracoval jako hraběcí sládek.  S. se učil hudbě u Františka Ikavce.  První příznaky hluchoty se objevily v J. Hradci.  V Jindřichově Hradci se Smetana setkal se svou první manželkou Kateřinou Kolářovou, se kterou se oženil r. 1849.  V Jindřichově Hradci napsal Bedřich Smetana svou první skladbu nazvanou Kvapík D dur.

20 B. Smetana a Jindřichův Hradec Pamětní deska na domě u jindřichohradeckého pivovaru.

21 B. Smetana a Jindřichův Hradec Zde u jindřichohradeckého pivovaru B. Smetana s rodiči bydlel.

22 Bývalý jezuitský seminář na Balbínově náměstí V Jindřichově Hradci (dnes Muzeum Jindřichohradecka).

23 Žofie a Josef Schwarzovi Smetanova dcera Žofie a její manžel Josef, jabkenický lesmistr, u kterých Smetana strávil poslední léta života.

24 Myslivna v Jabkenicích

25 B. Smetana, 1882 Jedna z posledních fotografií Bedřicha Smetany od Jana Mulače.

26 Muzeum Bedřicha Smetany Novotného lávka v Praze.

27 Památníky Bedřicha Smetany Nová VčelnicePlzeň

28 Zdroje a citace  Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Litomyšl [online]. c2013 [citováno 16. 02. 2013]. Dostupný z WWW: http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Litomy%C5 %A1l&oldid=9725202  Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Bedřich Smetana [online]. c2013 [citováno 16. 02. 2013]. Dostupný z WWW: http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Bed%C5%9 9ich_Smetana&oldid=9738392  Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Göteborg [online]. c2012 [citováno 22. 02. 2013]. Dostupný z WWW: http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=G%C3%B6t eborg&oldid=9217157

29 Zdroje a citace  Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Vyšehradský hřbitov [online]. c2012 [citováno 22. 02. 2013]. Dostupný z WWW: http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Vy%C5%A1ehra dsk%C3%BD_h%C5%99bitov&oldid=9336665  Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Obecní dům [online]. c2013 [citováno 22. 02. 2013]. Dostupný z WWW: http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Obecn%C3%AD _d%C5%AFm&oldid=9609049  Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Jihočeský kraj [online]. c2013 [citováno 23. 02. 2013]. Dostupný z WWW: http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Jiho%C4%8Des k%C3%BD_kraj&oldid=9774943  Fotografie č. 8 – 10 jsou z vlastního fotoarchivu autorky.

30 Použitá literatura  VRKOC ̌ OVA, Ludmila. Slovnic ̌ ek hudebnich osobnosti. 1. vyd. Praha: L. Vrkoc ̌ ova, 1999, 199 p. ISBN 80-901-6115-4.  LIŠKOVÁ, Marie. Hudební výchova pro 5. ročník základní školy. 1. vyd. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 1998, 135 s. ISBN 80-723-5050-1.


Stáhnout ppt "Číslo: : VY_32_INOVACE_18_10 (20) Digitální učební materiál vznikl v rámci projektu "Inovace + DVPP", EU peníze do škol, CZ.1.07/1.4.00/21.3768 Název:"

Podobné prezentace


Reklamy Google