Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Číslo: : VY_32_INOVACE_18_11 (20) Digitální učební materiál vznikl v rámci projektu "Inovace + DVPP", EU peníze do škol, CZ.1.07/1.4.00/21.3768 Název:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Číslo: : VY_32_INOVACE_18_11 (20) Digitální učební materiál vznikl v rámci projektu "Inovace + DVPP", EU peníze do škol, CZ.1.07/1.4.00/21.3768 Název:"— Transkript prezentace:

1 číslo: : VY_32_INOVACE_18_11 (20) Digitální učební materiál vznikl v rámci projektu "Inovace + DVPP", EU peníze do škol, CZ.1.07/1.4.00/21.3768 Název: Bedřich Smetana 2. část (dílo) Autor: Mgr. Ivana Písařová Vzdělávací oblast: Umění a kultura Předmět: Hudební výchova Ročník: 8. a 9. Základní škola Jindřichův Hradec I, Štítného 121

2 Metodický list - anotace: ●Výukový materiál obsahuje základní informace o díle hudebního skladatele Bedřicha Smetany včetně obrazového materiálu (výklad).

3

4 Bedřich Smetana - dílo ● Cyklus symfonických básní Má vlast Komorní dílo (smyčcový kvartet Z mého života, Z domoviny, …) Klavírní dílo: Polky (Bettina polka. Luisina polka. Jiřinková polka. Vzpomínka na Plzeň. Ze studentského života) České tance Písňová a sborová tvorba: Česká píseň Tři ženské sbory (Má hvězda, Přiletěly vlaštovičky, Za hory slunce zapadá) Věno. Heslo I, II. Slavnostní sbor (Mužské sbory) aj.

5 Opery Bedřicha Smetany Braniboři v Čechách (1863) Prodaná nevěsta (1866) Dalibor (1868) Libuše (1872) Dvě vdovy (1874) Hubička (1876) Tajemství (1878) Čertova stěna (1882) Viola (1884) - nedokončená

6 Opera Braniboři v Čechách Vývěska k premiéře Braniborů v Čechách, 1866.

7 Prodaná nevěsta je komická opera o 3 dějstvích na libreto Karla Sabiny. Bedřich Smetana ji napsal v letech 1863 – 1866. Premiéra opery se konala 30. 5. 1866 v Prozatímním divadle v Praze. Hlavní osoby: Mařenka Jeník Kecal Vašek Principál Esmeralda

8 Budova Prozatímního divadla, 1864

9 Opera Dalibor Hlavní postavou je postava z českých dějin rytíř Dalibor z Kozojed, který byl za vlády Vladislava II. Jagelonského vězněn ve věži Pražského hradu, nazvané podle této události Daliborka.

10 Opera Libuše Hlavní osoby: Libuše, česká kněžna Přemysl Chrudoš Šťáhlav, Chrudošův bratr Radmila, sestra obou bratří Lutobor Krasava, Lutoborova sestra Josef Mathauser - Kněžna Libuše věští slávu Prahy.

11 Opera Libuše List originální partitury Libuše s částí závěrečného Libušina proroctví – „Český národ neskoná“. Slavnostní opera o 3 jednáních z roku 1872. Autorem libreta je Josef Wenzig. Poprvé zazněla při slavnostním otevření Národního divadla V Praze 11. června r. 1881.

12 Opera Dvě vdovy Nákres a poznámky režiséra Edmunda Chvalovského k první inscenaci Dvou vdov roku 1874. Komická opera o dvou dějstvích na libreto Emanuela Františka Züngela.

13 Opera Hubička Libreto komické opery o 2 jednáních napsala Eliška Krásnohorská podle povídky Karoliny Světlé. Hlavní postavy: Otec Paloucký Vendulka, jeho dcera Lukáš, mladý vdovec Tomeš, jeho švagr Martinka, stará teta Barče, služka u Palouckých Matouš, starý pašíř Strážník Sousedky a sousedé, děvčata, hudebníci, pašíři Karolina Světlá

14 Opera Tajemství Tajemství je komická opera o 3 dějstvích. V tomto období dochází ke zhoršení skladatelova zdravotního stavu. Přesto je znalci považují Tajemství za nejdokonalejší Smetanovu operu vůbec. Hlavní motiv je shodný s jedním z motivů ze symfonické básně Z českých luhů a hájů. Operní libreto napsala Eliška Krásnohorská.

15 Opera Čertova stěna Hlavní postavy : Vok Vítkovic, pán z Růže Záviš, jeho synovec Jarek, rytíř Hedvika, hraběnka ze Šauenburka Michálek, hradní Katuška, jeho dcera Beneš, poustevník Rarach Hospodská Jirka, zvoník a další Komicko – romantická opera o 3 jednáních. Libreto napsala Eliška Krásnohorská. Čertova stěna

16 Opera Viola Operní libreto napsala Eliška Krásnohorská podle komedie William Shakespeara Večer tříkrálový. Opera zůstala nedokončena a fragment opery tvoří pouze 365 taktů, tj. asi 14 minut hudby. Hlavní postavy: Viola Sebastian Antonio Marco Orsino Rybář. Orsino a Viola

17 Eliška Krásnohorská - libretistka Napsala libreta k těmto Smetanovým operám: Hubička Tajemství Čertova stěna

18 Josef Wenzig - libretista Napsal libreta k těmto Smetanovým operám: Dalibor Libuše Portrét Jana Vilímka z r. 1883.

19 Zdroje a citace Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Bedřich Smetana [online]. c2013 [citováno 22. 02. 2013]. Dostupný z WWW: http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Bed%C5%99ich_Smetana&oldid=9759651 Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Prodaná nevěsta [online]. c2012 [citováno 22. 02. 2013]. Dostupný z WWW: http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Prodan%C3%A1_nev%C4%9Bsta&oldid=94 53343 http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Prodan%C3%A1_nev%C4%9Bsta&oldid=94 53343 Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Libuše (kněžna) [online]. c2013 [citováno 22. 02. 2013]. Dostupný z WWW: http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Libu%C5%A1e_(kn%C4%9B%C5%BEna)&o ldid=9723501 http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Libu%C5%A1e_(kn%C4%9B%C5%BEna)&o ldid=9723501 Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Hubička (opera) [online]. c2012 [citováno 9. 03. 2013]. Dostupný z WWW: http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Hubi%C4%8Dka_(opera)&oldid=9453363 Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Tajemství (opera) [online]. c2013 [citováno 9. 03. 2013]. Dostupný z WWW: http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Tajemstv%C3%AD_(opera)&oldid=98662 05

20 Zdroje a citace Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Dalibor (opera) [online]. c2013 [citováno 9. 03. 2013]. Dostupný z WWW: http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Dalibor_(opera)&oldid=9790421 Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Čertova stěna-Luč[online]. c2012 [citováno 9. 03. 2013]. Dostupný z WWW: http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%8Certova_st%C4%9Bna- Lu%C4%8D&oldid=9392705 http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%8Certova_st%C4%9Bna- Lu%C4%8D&oldid=9392705 Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Dvě vdovy [online]. c2012 [citováno 22. 02. 2013]. Dostupný z WWW: http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Dv%C4%9B_vdovy&oldid=945335 2 Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Daliborka [online]. c2012 [citováno 9. 03. 2013]. Dostupný z WWW: http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Daliborka&oldid=8374681 http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Daliborka&oldid=8374681 Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Viola (opera) [online]. c2012 [citováno 9. 03. 2013]. Dostupný z WWW: http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Viola_(opera)&oldid=9453375

21 Zdroje a citace Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Z českých luhů a hájů[online]. c2012 [citováno 9. 03. 2013]. Dostupný z WWW: http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Z_%C4%8Desk%C3 %BDch_luh%C5%AF_a_h%C3%A1j%C5%AF&oldid=9475054 Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Večer tříkrálový aneb Cokoli chcete [online]. c2013 [citováno 9. 03. 2013]. Dostupný z WWW: http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Ve%C4%8Der_t%C5 %99%C3%ADkr%C3%A1lov%C3%BD_aneb_Cokoli_chcete&oldid =9865867 Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Karolina Světlá [online]. c2013 [citováno 9. 03. 2013]. Dostupný z WWW: http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Karolina_Sv%C4%9B tl%C3%A1&oldid=9837810

22 Použitá literatura VRKOC ̌ OVA, Ludmila. Slovnic ̌ ek hudebnich osobnosti. 1. vyd. Praha: L. Vrkoc ̌ ova, 1999, 199 p. ISBN 80-901-6115-4. Marková Jiřina, Novotná Anna, Opera nás baví. 2. vydání, Praha: Práh, 2006. 160 s. ISBN 80-7252-121-7 LIŠKOVÁ, Marie. Hudební výchova pro 5. ročník základní školy. 1. vyd. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 1998, 135 s. ISBN 80-723-5050-1.


Stáhnout ppt "Číslo: : VY_32_INOVACE_18_11 (20) Digitální učební materiál vznikl v rámci projektu "Inovace + DVPP", EU peníze do škol, CZ.1.07/1.4.00/21.3768 Název:"

Podobné prezentace


Reklamy Google