Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DEPRESE A DIABETES Výtah z knihy “Deprese a Diabetes”

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DEPRESE A DIABETES Výtah z knihy “Deprese a Diabetes”"— Transkript prezentace:

1 DEPRESE A DIABETES Výtah z knihy “Deprese a Diabetes”
(Katon W, Maj M, Sartorius N, eds. – Chichester: Wiley, 2010)

2 Epidemiologie deprese a diabetu
Prevalence klinicky významných depresivních příznaků u osob s diabetem dosahuje 31%, prevalence těžké depresivní epizody pak 11% (Anderson et al., 2001). Pacienti s depresí mají o 65% vyšší riziko rozvoje diabetu (Campayo et al., 2010). Prognóza obou onemocnění – diabetu i deprese (ve smyslu komplikací, rezistence na léčbu, úmrtnosti) - se zhoršuje, pokud se obě nemoci vyskytují současně, komorbidně Z Lloyd CE et al. The epidemiology of depression and diabetes. [Epidemiologie deprese a diabetu] In: Depression and Diabetes. [Deprese a diabetes] Katon W, Maj M, Sartorius N (eds). Chichester: Wiley, 2010.

3 Lidé trpící jak depresí tak diabetem mají větší pokles hodnot v subjektivním pocitu zdraví než lidé s depresí a jiným chronickým onemocněním (Moussavi et al., Lancet 2007;370: ). Z Lloyd CE et al. The epidemiology of depression and diabetes. [Epidemiologie deprese a diabetu] In: Depression and Diabetes. [Deprese a diabetes] Katon W, Maj M, Sartorius N (eds). Chichester: Wiley, 2010.

4 Čerpání zdravotní péče depresivními diabetiky je signifikantně vyšší ve srovnání s diabetiky netrpícími depresí (data z U.S.A. z r. 1996). Z Egede LE. Medical costs of depression and diabetes. [Zdravotnické náklady deprese a diabetu] In: Depression and Diabetes. [Deprese a diabetes] Katon W, Maj M, Sartorius N (eds). Chichester: Wiley, 2010.

5 Výdaje na zdravotní péči jsou signifikantně vyšší u depresivních diabetiků ve srovnání se skupinou diabetiků netrpících depresí (data z USA, r. 1996). Z Egede LE. Medical costs of depression and diabetes. [Zdravotnické náklady deprese a diabetu] In: Depression and Diabetes. [Deprese a diabetes] Katon W, Maj M, Sartorius N (eds). Chichester: Wiley, 2010.

6 Deprese a komplikace diabetu
U diabetiků byl zdokumentován prospektivní vztah mezi předchozími symptomy deprese a začátkem ischemické choroby srdeční (Orchard et al., 2003). U diabetických dětí byla nalezena prospektivní asociace mezi depresí a počátkem retinopatie (Kovacs et al., 1995). Depresivní symptomy jsou daleko častější u diabetiků s makro- a mikro-vaskulárními komplikacemi, jako je erektilní dysfunkce nebo diabetická noha, třebaže kauzální vysvětlení tohoto vztahu zůstává nejasné (Thomas et al., 2004). Z Lloyd CE et al. The epidemiology of depression and diabetes. [Epidemiologie deprese a diabetu] In: Depression and Diabetes. [Deprese a diabetes] Katon W, Maj M, Sartorius N (eds). Chichester: Wiley, 2010.

7 Diabetici Ne-diabetici U diabetiků byla nalezena silná asociace mezi depresivními příznaky (zjišťovanými škálou „Center for Epidemiological Studies - Depression Scale“, CES-D) a zvýšenou mortalitou, která přetrvávala i po kontrole faktorů sociodemografických a životního stylu a nebyla přítomna u ne-diabetiků. (Zhang et al., Am. J. Epidemiol. 2005;161: ). Z Lloyd CE et al. The epidemiology of depression and diabetes. [Epidemiologie deprese a diabetu] In: Depression and Diabetes. [Deprese a diabetes] Katon W, Maj M, Sartorius N (eds). Chichester: Wiley, 2010.

8 Spojení deprese a diabetu: behaviorální faktory
Deprese je spojena se sníženou fyzickou aktivitou, což zvyšuje riziko obezity a následného diabetu II. typu. Deprese je asociována s horší spoluprácí diabetika (užívání medikace, dietní opatření, cvičení, monitorace hladiny krevního cukru). Emoční problémy vztažené k diabetu mohou vést k rozvoji deprese. Z Lloyd CE et al. The epidemiology of depression and diabetes. [Epidemiologie deprese a diabetu] In: Depression and Diabetes. [Deprese a diabetes] Katon W, Maj M, Sartorius N (eds). Chichester: Wiley, 2010.

9 Spojení deprese a diabetu: biologické faktory
Deprese je fenotypickým projevem řady stresem podmíněných chorob které vedou k aktivaci hypothalamo-hypofyzární-adrenální osy, dysregulaci autonomního nervového systému a uvolňování prozánětlivých cytokinů; a nakonec ústí v inzulinovou resistenci. Metabolické programování na genetické úrovni a podvýživa (v průběhu nitroděložního vývoje nebo v dětství) může predisponovat jak k cukrovce, tak k depresi. Z Ismail K. Unravelling the pathogenesis of the depression-diabetes link. [Rozplétáme patogenezu spojení deprese a diabetu] In: Depression and Diabetes. [Deprese a diabetes] Katon W, Maj M, Sartorius N (eds). Chichester: Wiley, 2010.

10 Praktické obtíže vyplývající z komorbidity deprese a diabetu - I
Problém Vliv Překryv symptomů deprese a diabetu Symptomy deprese mimikují symptomy diabetu Patient ani lékař si nemusí uvědomovat přítomnost deprese. Proto zhoršení stavu primárně přisuzují zhoršení diabetu Deprese může být spojena s objevením se nebo zvýrazněním tělesných symptomů Pacient může mít pocit, že mu ošetřující lékařka plně nedůvěřuje, pokud výsledky fyzikálního vyšetření a laboratorních zkoušek nekorespondují se subjektivními obtížemi Deprese je často spojena s obtížemi v „self-managementu“ cukrovky a obtížemi s dodržováním léčby Pacient může rezignovat na pokusy o změnu, př. “Vím, co bych měl a neměl dělat, ale pořád dělám věci špatně a nevím proč!” Lékař může pochybovat o schopnosti nemocného činit relevantní změny ve své léčbě Z Hellman R, Ciechanowski P. Diabetes and depression: management in ordinary clinical conditions. [Deprese a diabetes: management v běžných klinických podmínkách] In: Depression and Diabetes. [Deprese a diabetes] Katon W, Maj M, Sartorius N (eds). Chichester: Wiley, 2010.

11 Praktické obtíže vyplývající z komorbidity deprese a diabetu - II
Problém Vliv Nemocní s depresí mají někdy sklon regulovat emoce příjmem potravy nebo jiných látek Lékař nemusí vždy správně vnímat komorbidní depresivní symptomatiku a k pokusům nemocného o regulaci emoční bolesti se stavět odmítavě nebo s předsudky díky stigmatu , které nese tohoto chování Stresory, které zasahují do „self-managementu“ choroby a tím horší stav nemocného, mohou vyvolat depresi Lékař i pacient mohou přisuzovat špatnou kontrolu cukrovky příliš rušnému zaměstnání nebo životnímu stylu a nemusí si uvědomit pozvolný rozvoj deprese s jejími konsekvencemi Deprese může u nemocných snížit schopnost věřit druhým a být spokojen s léčbou Deprese je běžně spojena se změnami ve vyhledávání a čerpání zdravotní péče nemocným i se změnou schopnosti dodržovat termíny kontrol Pacient se může vzpěčovat objednání se ke kontrole, může mít obtíže s dodržováním termínů, stejně jako problémy se samotným vyhledáváním lékařské péče. Může být nekooperativní v průběhu vyšetřování. Z Hellman R, Ciechanowski P. Diabetes and depression: management in ordinary clinical conditions. [Deprese a diabetes: management v běžných klinických podmínkách] In: Depression and Diabetes. [Deprese a diabetes] Katon W, Maj M, Sartorius N (eds). Chichester: Wiley, 2010.

12 Praktické obtíže vyplývající z komorbidity deprese a diabetu - III
Problém Vliv Deprese může mít souvislost se špatnou kontrolou a kolísáním hladiny krevního cukru nezávisle na jiných faktorech Tento stav může vést k beznaději nemocného, pocitům viny, pocitům neschopnosti kontrolovat nemoc a dále může negativně ovlivňovat motivaci nemocného angažovat se ve své léčbě a dodržovat lékařská doporučení Lékař může nevědomky obviňovat pacienta za nezvládání doporučovaného režimu Deprese je běžně spojena s obtížemi zorganizovat si úkoly/povinnosti Fakta a léčebná doporučení, kterým nemocný snadno porozuměl v minulosti, by měla být sepsána, opakována a znovu překontrolováno porozumění nemocného v době, kdy je pacient depresivní Deprese vede k pesimistickému pohledu do budoucna Lékaři mohou pomoci nemocnému rozložením úkolů do menších, zvladatelných kroků, které mají rychlejší přínos (např. redukce tělesných symptomů) Deprese je často spojena s úzkostí Lékař by měl posoudit přítomnost úzkosti, která zvyšuje nejistotu nemocných při rozhodování a také zvyšuje obavy z neúspěchu Z Hellman R, Ciechanowski P. Diabetes and depression: management in ordinary clinical conditions. [Deprese a diabetes: management v běžných klinických podmínkách] In: Depression and Diabetes. [Deprese a diabetes] Katon W, Maj M, Sartorius N (eds). Chichester: Wiley, 2010.

13 Studie efektivity psychoterapie u nemocných s depresí a cukrovkou
Intervence (zákrok) Výsledek Lustman et al., 1998 Kognitivně-behaviorální terapie (KBT) plus edukace/školení o diabetu vs. pouze samostatná edukace o diabetu Zlepšení deprese stejně jako kontroly glykémie ve skupině KBT ve srovnání s kontrolní skupinou Huang et al., 2002 Antidiabetika + edukace/školení o diabetu + psychologická léčba + relaxace a muzikoterapie vs. pouze léčba antidiabetiky Zlepšení deprese stejně jako kontroly glykémie ve skupině s léčbou ve srovnání s kontrolní skupinou Li et al., 2003 Antidiabetika + edukace/školení o diabetu + psychologická léčba vs. pouze léčba antidiabetiky Lu et al., 2005 Edukace/školení o diabetu a cerebrovaskulárních příhodách + elektromyografická léčba+ psychologická léčba vs. obvyklá léčba Simson et al., 2008 Individuální podpůrná psychoterapie vs. obvyklá léčba Zlepšení deprese stejně jako kontroly glykémie ve skupině s podpůrnou psychoterapií ve srovnání s kontrolní skupinou Z Katon W, van der Felz-Cornelis C. Treatment of depression in patients with diabetes. [Léčba deprese u nemocných s cukrovkou] In: Depression and Diabetes. [Deprese a diabetes] Katon W, Maj M, Sartorius N (eds). Chichester: Wiley, 2010.

14 Studie efektivity medikamentózní léčby deprese při cukrovce
Intervence (zákrok) Výsledek Lustman et al., 1997 Trénink měření glukometrem + nortriptylin vs. placebo Zlepšení deprese bez zlepšení kontroly glykémie ve skupině s nortriptylinem ve srovnání se skupinou s placebem Lustman et al., 2000 Fluoxetin vs. placebo Zlepšení deprese bez zlepšení kontroly glykémie ve skupině s fluoxetinem ve srovnání se skupinou s placebem Paile-Hyvärinen et al., 2003 Paroxetin vs. placebo Po počátečním zlepšení ve skupině s paroxetinem po 3měsících sledování, bez detekovatelného zlepšení pro oba parametry na konci období sledování Xue et al., 2004 Zlepšení deprese bez zlepšení kontroly glykémie ve skupině s paroxetinem ve srovnání se skupinou s placebem Gülseren et al., 2005 Fluoxetin vs. paroxetin Zlepšení obou skupin v parametru deprese bez zlepšení kontroly glykémie Paile-Hyvärinen et al., 2007 Bez zlepšení v parametrech deprese a kontrola glykémie Z Katon W, van der Felz-Cornelis C. Treatment of depression in patients with diabetes. [Léčba deprese u nemocných s cukrovkou] In: Depression and Diabetes. [Deprese a diabetes] Katon W, Maj M, Sartorius N (eds). Chichester: Wiley, 2010.

15 Léčba deprese u pacientů s diabetem: první krok
Prověřte: Depresi dotazníkem „Patient Health Questionnaire – 9“ (PHQ-9; Dotazník o zdraví pacientů) Bezmocnost/”vzdávání se”, pocit být přemožen, ochromen „self-managementem“ nemoci Komorbidní panické ataky a post-traumatickou stresovou poruchu Neschopnost odlišit symptomy úzkosti od příznaků cukrovky (jako je například hypoglykémie) Přidružené obavy týkající se jídla Emocemi podmíněný příjem potravy jako odpověď na smutek/osamění/vztek Binge eating (nárazové přejídání)/zvracení Příjem potravy v noci From Katon W, van der Felz-Cornelis C. Treatment of depression in patients with diabetes. [Léčba deprese u nemocných s cukrovkou] In: Depression and Diabetes. [Deprese a diabetes] Katon W, Maj M, Sartorius N (eds). Chichester: Wiley, 2010.

16 Léčba deprese u pacientů s diabetem: druhý krok
Zlepšení „self-managementu“ nemoci: Zhodnocení míry ztráty kontroly („self-managementu“) onemocnění Porozumění souvislosti mezi stresem a nedostatečným „self- managementem“ choroby Definice deprese a její překryv/odlišení od symptomů stresu Zhodnocení symptomů deprese a jejich překryv/napodobování příznaků cukrovky Somatické (tělesné) příznaky a jejich zesílení související s depresí Selhávání v jednotlivých bodech „self-managementu“ cukrovky, deprese a jiných chorob Pomoc se seřazením priorit jednotlivých kroků Z Katon W, van der Felz-Cornelis C. Treatment of depression in patients with diabetes. [Léčba deprese u nemocných s cukrovkou] In: Depression and Diabetes. [Deprese a diabetes] Katon W, Maj M, Sartorius N (eds). Chichester: Wiley, 2010.

17 Léčba deprese u pacientů s diabetem: třetí krok
Podpora: Zvážení krátké, podpůrné psychoterapie u: emočně podmíněného příjmu potravy (kognitivně-behaviorální terapie) konkrétních problémů, obtíže (terapie zaměřená na řešení problému) zlepšení adeherence k léčbě (motivační pohovor) Z Katon W, van der Felz-Cornelis C. Treatment of depression in patients with diabetes [Léčba deprese u nemocných s cukrovkou]. In: Depression and Diabetes [Deprese a diabetes]. Katon W, Maj M, Sartorius N (eds). Chichester: Wiley, 2010.

18 Léčba deprese u pacientů s diabetem: čtvrtý krok
Zvážení medikace: Komorbidní deprese nebo úzkost: SSRI nebo SNRI Sexuální dysfunkce: bupropion nebo, v případě dobré terapeutické odpovědi na SSRI, přidání bupropionu k SSRI Neuropatie: bupropion, venlafaxin nebo duloxetin pro efektivititu v léčbě neuropatické bolesti Z Katon W, van der Felz-Cornelis C. Treatment of depression in patients with diabetes [Léčba deprese u nemocných s cukrovkou]. In: Depression and Diabetes [Deprese a diabetes]. Katon W, Maj M, Sartorius N (eds). Chichester: Wiley, 2010.

19 Rozšířená léčba deprese u nemocných s diabetem je spojena s nižšími celkovými náklady na léčbu během dvouleté periody. Z Katon W, van der Felz-Cornelis C. Treatment of depression in patients with diabetes [Léčba deprese u nemocných s cukrovkou]. In: Depression and Diabetes [Deprese a diabetes]. Katon W, Maj M, Sartorius N (eds). Chichester: Wiley, 2010.

20 Poděkování Tato synopse je součástí WPA programu, který je zaměřen na zvýšení povědomí o prevalenci a prognostickém významu deprese u nemocných se somatickým onemocněním. Poděkování za podporu tohoto programu patří Nadaci Lugli, Italské společnosti pro biologickou psychiatrii, Eli-Lilly a Bristol-Myers Squibb. WPA rovněž děkuje Dr. Andrea Fiorillo z Neapole, Itálie za přípravu této synopse. Překlad MUDr. Zuzana Lattová.


Stáhnout ppt "DEPRESE A DIABETES Výtah z knihy “Deprese a Diabetes”"

Podobné prezentace


Reklamy Google