Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Škola s třídami s rozšířenou výukou tělesné výchovy Základní škola Marie Kudeříkové Škola s třídami s rozšířenou výukou tělesné výchovy Základní škola.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Škola s třídami s rozšířenou výukou tělesné výchovy Základní škola Marie Kudeříkové Škola s třídami s rozšířenou výukou tělesné výchovy Základní škola."— Transkript prezentace:

1 škola s třídami s rozšířenou výukou tělesné výchovy Základní škola Marie Kudeříkové Škola s třídami s rozšířenou výukou tělesné výchovy Základní škola Marie Kudeříkové M. Kudeříkové 14/1143, 736 01 Havířov – Město

2 Naše škola Škola je umístěna nedaleko centra města v městské části Havířov - Město, přesto se nachází v klidném prostředí nedaleko lesoparku Stromovka. Základní škola se dělí na první a druhý stupeň. Součástí školy je školní družina a školní jídelna. ZŠ M. Kudeříkové, 2013 | www.zsmk.euwww.zsmk.eu Naše škola

3 Naši nejúspěšnější absolventi: Šárka Kašpárková - mistryně světa a bronzová medailistka z letních olympijských her v trojskoku. Jaroslav Bába - bronzový medailista z letních olympijských her ve skoku do výšky. Vyučování na naší škole bylo zahájeno 1. 9. 1965. V roce 1967 byla otevřena první sportovní třída a od té doby píšeme historii sportovních úspěchů. • Na škole je otevřena speciální třída pro děti s mentální retardací. • Na II. stupni máme třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy. Představujeme se ZŠ M. Kudeříkové, 2013 | www.zsmk.euwww.zsmk.eu

4 • Vzdělávání žáků v 1. - 9. ročníku probíhá podle školního vzdělávacího programu Škola brána vědění ze dne 3. 9. 2007. • Ve speciální třídě pro žáky s mentální retardací probíhá výuka podle školního vzdělávacího programu "Korálky poznávání“ - díl I., č.j. ZŠKuHa/1081/2011 a díl II., č.j. ZŠKuHa/490/2010 a podle vzdělávacího programu Pomocná škola, č.j. 24035/97-22. Vzdělávací programy ZŠ M. Kudeříkové, 2013 | www.zsmk.euwww.zsmk.eu

5 Vybavení školy ZŠ M. Kudeříkové, 2013 | www.zsmk.euwww.zsmk.eu

6 Interiéry tříd na I. stupni ZŠ M. Kudeříkové, 2013 | www.zsmk.euwww.zsmk.eu

7 Interiéry tříd na II. stupni ZŠ M. Kudeříkové, 2013 | www.zsmk.euwww.zsmk.eu

8 Součástí školy je školní družina ZŠ M. Kudeříkové, 2013 | www.zsmk.euwww.zsmk.eu Letos máme ve školní družině 3 smíšená oddělení, 4. tréninkové, o které se starají 3 vychovatelky. Máme k dispozici:  klubovnu  menší tělocvičnu  místnost s pingpongovým stolem  místnost se stolním fotbalem  výtvarnou dílnu s keramickou pecí  počítačovou učebnu  při pobytu venku můžeme využívat školní zahradu nebo hřiště

9 Ze života školní družiny ZŠ M. Kudeříkové, 2013 | www.zsmk.euwww.zsmk.eu • Každoročně pořádáme pro děti i jejich rodiče karneval, vánoční i velikonoční jarmark, výtvarnou dílnu, sportovní soutěže ve vybíjené, atletice, florbalu. • Děti si oblíbily tematicky zaměřené týdny: Naše město Havířov, Papírování, Pohádkový svět, Výlet za zvířátky, Z pohádky do pohádky, Oslava Velikonoc, Cesta do pravěku, Indiánská stezka, Vánoce, Jsme sportovci, Barevný týden. • Rádi se účastníme soutěží výtvarných, pěveckých, přírodovědných, sportovních. • Pravidelně chodíme plavat, do kina.

10 Ve speciální třídě ZŠ M. Kudeříkové, 2013 | www.zsmk.euwww.zsmk.eu • Výuka probíhá podle TEATCH programu. Učíme se dorozumívat pomocí obrázků, piktogramů či znaky Makatonu. • V rámci rehabilitace probíhá canisterapie, hippoterapie, plavecký výcvik, návštěvy solné jeskyně. • Navštěvujeme spolu s ostatními dětmi kulturní představení, karneval, exkurze a výlety.

11 Součástí školy je školní jídelna ZŠ M. Kudeříkové, 2013 | www.zsmk.euwww.zsmk.eu  Školní bistro  Školní klub

12 Co Vám můžeme nabídnout? ZŠ M. Kudeříkové, 2013 | www.zsmk.euwww.zsmk.eu Škola klade velký důraz na kvalitní výuku jednotlivých předmětů, nabízí žákům výuku jazyka anglického, německého a francouzského. Odborné učebny a školní knihovna jsou postupně vybavovány moderními učebními a didaktickými pomůckami. Na škole jsou zřízeny odborné učebny. • Moderní metody výuky • Projektové vyučování • Celkový rozvoj osobnosti dítěte

13 Všichni mají stejnou šanci ZŠ M. Kudeříkové, 2013 | www.zsmk.euwww.zsmk.eu  Individuální přístup  Integrace žáků  Péče o žáky se SPU – dyslexie, dysortografie, dyskalkulie... Žákům se speciálními vzdělávacími potřebami je zajišťována individuální výuka.  Možnost individuálního vzdělávání nabídkou zájmových útvarů a nabídkou volitelných předmětů  Rozvoj fantazie a tvořivosti dětí

14 Co pro děti pořádáme ZŠ M. Kudeříkové, 2013 | www.zsmk.euwww.zsmk.eu • Mikulášské veselení • Vánoční sportování • Skok do 2. pololetí • Dětský den • Karneval • Výtvarná dílna • Oslavy významných svátků

15 Tradiční školní akce ZŠ M. Kudeříkové, 2013 | www.zsmk.euwww.zsmk.eu • Škola v přírodě • Plavecký výcvik • Sportovní soustředění • Výlety

16 Naplnění volného času dětí ZŠ M. Kudeříkové, 2013 | www.zsmk.euwww.zsmk.eu Zájmové útvary • Angličtina • Hravé PC • Modelářský kroužek • Roztleskávačky • Zájmová logopedie • Atletická přípravka • Florbal • Košíková • Míčové hry • Tenis • Volejbal

17 Učíme se nejen při vyučování ZŠ M. Kudeříkové, 2013 | www.zsmk.euwww.zsmk.eu • Vzděláváme prostřednictvím exkurzí a výletů. • Pravidelně navštěvujeme kulturní společenské akce, knihovny, divadla, koncerty, planetárium, výstavy, muzea…

18 Každoročně se účastníme ZŠ M. Kudeříkové, 2013 | www.zsmk.euwww.zsmk.eu • Běh naděje • Den Země • Veselá olympiáda • Zelená stezka

19 Zapojili jsme se do projektů ZŠ M. Kudeříkové, 2013 | www.zsmk.euwww.zsmk.eu • EU peníze školám • Evaluace školy metodou Barvy života • Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost • Projekt Comenius • M.R.K.E.V. • Příběhy bezpráví

20 Zapojili jsme se do projektů ZŠ M. Kudeříkové, 2013 | www.zsmk.euwww.zsmk.eu • Ovoce do škol • Školní mléko • Veselé zoubky • Canisterapie a Plavání • Hasík CZ • Kinder + sport • Sport bez předsudků • Havířovská liga základních škol

21 SpolupracujemeSpolupracujeme ZŠ M. Kudeříkové, 2013 | www.zsmk.euwww.zsmk.eu • Občanské sdružení „Chrpa“, „Život dětem“ • Městská policie • Městská knihovna • Středisko volného času Asterix • Mateřská škola • Dům s pečovatelskou službou

22 Sportuje celá škola ZŠ M. Kudeříkové, 2013 | www.zsmk.euwww.zsmk.eu Pořádáme školní ligu pro žáky 5. – 9. ročníku. Účastníme se soutěží v rámci Havířovské ligy základních škol: • atletika • basketbal • florbal • orientační běh • přespolní běh • sálová kopaná • stolní tenis • šachy • šplh • štafetový běh • vybíjená • x-boj

23 Naše sportovní zázemí ZŠ M. Kudeříkové, 2013 | www.zsmk.euwww.zsmk.eu • hřiště s atletickým oválem • 2 tělocvičny s umělým povrchem • hřiště na házenou Účastníme se sportovních soutěží • školních • městských • regionálních • republikových • mezinárodních Při škole je zřízena tělovýchovná jednota TJ START Havířov

24 Atletické soutěže ZŠ M. Kudeříkové, 2013 | www.zsmk.euwww.zsmk.eu • Mistrovství v atletice • Letní olympiáda • Skokanská show • Čokoládová tretra • HAČ • Kinderiáda • Pohár rozhlasu • Hornická desítka • Ostravský běžecký pohár mládeže

25 Máme sportovní úspěchy ZŠ M. Kudeříkové, 2013 | www.zsmk.euwww.zsmk.eu • V atletických soutěžích družstev MAČP, Poháru rozhlasu, Kinderiádě, v mistrovských soutěžích… • Vozíme medaile z mistrovství republiky jednotlivců v atletice.

26 Úspěchy v basketbalu ZŠ M. Kudeříkové, 2013 | www.zsmk.euwww.zsmk.eu • Hrajeme oblastní přebor střední a severní Moravy, žákovskou i dorosteneckou ligu.

27 Naše setkání s úspěšnými sportovci ZŠ M. Kudeříkové, 2013 | www.zsmk.euwww.zsmk.eu

28 Nemáme jen výborné sportovce ZŠ M. Kudeříkové, 2013 | www.zsmk.euwww.zsmk.eu Jsme úspěšní v soutěžích a přehlídkách • hudebních • literárních • výtvarných

29 Naši žáci se pravidelně účastní soutěží ZŠ M. Kudeříkové, 2013 | www.zsmk.euwww.zsmk.eu • výtvarných • literárních • hudebních • přírodovědných • dějepisných • fyzikální, chemické, matematické, zeměpisné, astronomické, biologické, dějepisné olympiády • olympiády z českého, anglického i německého jazyka …často s výborným umístěním.

30 Všechno naše úsilí má jeden jediný cíl! ZŠ M. Kudeříkové, 2013 | www.zsmk.euwww.zsmk.eu Základní škola Havířov - Město M. Kudeříkové 14 okres Karviná, příspěvková organizace tel. 596 811 239 tel. 739 229 738 e-mail: zsmk@volny.czzsmk@volny.cz web: http://zsmk.euhttp://zsmk.eu Vytvořit školu plnou pohody.


Stáhnout ppt "Škola s třídami s rozšířenou výukou tělesné výchovy Základní škola Marie Kudeříkové Škola s třídami s rozšířenou výukou tělesné výchovy Základní škola."

Podobné prezentace


Reklamy Google