Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vedoucí práce: Mgr. Jaluvková Zuzana Vypracovali: Barkócyová Kristína Kostelníková Jana Mendelova SŠ Divadelní 4 741 01 Nový Jičín Zdravotnické lyceum.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vedoucí práce: Mgr. Jaluvková Zuzana Vypracovali: Barkócyová Kristína Kostelníková Jana Mendelova SŠ Divadelní 4 741 01 Nový Jičín Zdravotnické lyceum."— Transkript prezentace:

1 Vedoucí práce: Mgr. Jaluvková Zuzana Vypracovali: Barkócyová Kristína Kostelníková Jana Mendelova SŠ Divadelní 4 741 01 Nový Jičín Zdravotnické lyceum 3. ročník

2 Nové přístupy k využití ICT ve výuce přírodovědných předmětů na SŠ

3  Fotosyntéza je základní proces ovlivňující život na Zemi, proto nás zajímalo, jak tento proces funguje a co jej ovlivňuje  V naší práci chceme shrnout základní informace o fotosyntéze, prohloubit si znalosti o tomto tématu  Naše hlavní cíle jsou zjistit, které faktory fotosyntézu ovlivňují, které ji škodí a které jí naopak pomáhají v lepší produkci  Našimi dalšími cíly bylo, připravit rostlině podmínky které by toto vše zajistily

4  Fotosyntéza (řec. Phos, photós = světlo a synthesis – shrnutí, skládání), využívá se při ní energie slunečního záření k syntéze organických sloučenin (sacharidů)  Vstupní látky jsou jednoduché anorganické látek (oxid uhličitý a voda)  Tento proces probíhá u rostlin v chloroplastech a to za přítomnosti fotosyntetických barviv (zejména chlorofylu)

5 Rovnice fotosyntézy

6

7 V palisádovém parenchymu jsou umíst ě ny chloroplasty → fotosyntéza

8 Vnější membrána Vnitřní membrána Stroma Thylakoid Grana Lamela

9  Chlorofyly:  jsou to zelená barviva  pohlcují modrou a červenou část spektra jeví se jako zelené  Karotenoidy:  žlutooranžové  pomocné  Xantofyly  Karoteny  Leukoplasty:  žádná barviva  obsahují zásobní látky  jsou v kořenu

10

11

12

13  Vytvořila kyslíkatou atmosféru (je to první prokázaná emise, která ovlivnila vývoj planety)  Umožňuje život na Zemi  Kyslík, který je vedlejším produktem fotosyntézy výrazně ovlivnil i směr vývoje organismů k součastné rozmanitosti životních forem  Důležitá je, ale i schopnost fotosyntézou vázat (i dlouhodobě) značné množství uhlíku v rostlinné biomase  Produkuje organické látky – cukr  Existuje více než 2 miliardy let

14  Závisí na řadě vnitřních i vnějších faktorů, které jsou vzájemně podmíněny  Vnitřní energie získaná fotosyntézou ΔH = 2870 kJ/mol  Stanovuje se z měření výdeje O 2 nebo ze spotřeby CO 2

15 Faktory ovlivňující fotosyntézu: Faktory ovlivňující fotosyntézu: Rozdělujeme na faktory vnitřní a vnější

16  Množství a kvalita chloroplastu  Množství chlorofylu – čím více tím lépe pro produkci kyslíku  Stáří listu – starý list má menší produkci kyslíku  Minerální výživa

17  Světlo:  Rostoucí intenzita světla zvyšuje rychlost fotosyntézy  Příjem nadměrného množství slunečního záření představuje vedle rizika poškození fotosyntetického aparátu i nebezpečí přehřátí listu  Voda  Pro průběh fotosyntézy je zcela nezbytná  Nedostatek se projeví uzavíráním průduchů, což znemožní přísun CO 2 do fotosyntetizujících pletiv a tím se nemůže vytvářet glokóza

18  Koncentrace CO 2 :  Koncentraci CO 2 můžeme zvýšit pěstováním rostliny ve skleníku (např. sublimací pevného oxidu uhličitého, tzv. suchého ledu), čímž se dosahuje vyšších výnosů  Teplota  U našich rostlin je optimum 15 – 25 °C. Při -1 °C se většinou fotosyntéza zastavuje, a při teplotách vyšších než 30 °C nastává výrazná pokles fotosyntézy

19

20

21 Pomůcky: PC, řídící jednotka, čidlo kyslíku, rostlina (potos), testovací nádoba (akvárium), papírová taška, černá krycí folie, těsnící materiál (izolepa) Postup: Po přesvědčení se, že je rostlina dostatečně zalitá a čidla jsou správně usazeny v nádobě (akvárium), nádobu s rostlinou překryjeme potravinářskou folií a únik plynů zamezíme zalepením okrajů pomocí izolepy. Dále celé akvárium překryjeme černou textilií ze všech stran a nakonec vše překryjeme velkou papírovou taškou. Po uplynutí asi 15 minut aby se rostlina přizpůsobila danému prostředí, zapojíme čidla a s pustíme měření po dobu 3 hodin a 20 minut.

22 Foto :

23 Graf:

24 Koncentrace O 2: Po uplynutí 3 hodin a 20 minut koncentrace O 2 klesla o 0,1% t 1 =0sconc=19,7% t 2 =3h 20minconc=19,6% Závěr: Rostliny při tmě nebo nedostatku světla či vody tvoří minimálně, nebo dokonce pohlcují kyslík, což se nám právě podařilo prokázat. Když se nám rozdíl koncentrace kyslíku 0,1 % za 3 hodiny a 20 minut zdál poněkud zanedbatelný, nepodařilo se nám vypátrat příčiny tak mizivého rozdílu. S kolegyní jsme usoudily, že jelikož graf při simulací tmy vyšel podle předpokladů, jsou naše měření a postupy správné. Údaje:

25  Naší prací jsme zjistily, že proces fotosyntézy je velmi křehký a závislý na mnohých faktorech  Zjistily jsme, že i minimální rozdíl ve stanovišti je pro rostlinu stresující a mnohdy vede i k smrti rostliny  Překvapivě jsme zjistily, že rostlina při dýchání vydává poměrně velké teplo  Tato práce může být široce využitelná v hodinách laboratorních prací, kde můžeme simulovat různé podmínky života rostlin a sledovat změny ve fotosyntéze a buněčném dýchání  Dále tato práce může posloužit jako podklad pro jakýkoli přírodovědný kroužek, který může být na škole nebo v jiné mimoškolní instituci realizován.

26  Kincl L., Kincl M., Jarklová J.: Biologie rostlin. Praha: Fortuna 2008 ISBN 2008 80 – 7168 – 947 – 5  Jelínek, J. Zicháček, V.: Biologie pro gymnázia. Olomouc: Nakladatelství Olomouc 1999 ISBN 80-7182-070-9  Rosypal, S. a kol.: Nový přehled biologie. Praha: Scientia 2003 ISBN 978 – 80 – 86960 – 23 – 4  http://cs.wikipedia.org/wiki/Fotosynt%C3%A9za  http://www.google.cz/webhp?hl=cs&tab=iw  http://www.coffee-break.cz/img/LS-DobraVoda.jpg  http://api.ning.com/files/dU- VmLtbzmdU3OTRRXvcPlo8efo9TLhNRJfl2ZeqFE3OpLkrPm*tEwEOt4XSL XNbWwVtWCbvLSM*bAsITb2azchcLej*gYY*/hvezda.jpg  http://www.zahrady-rihacek.cz/wp- content/uploads/fertilizerinorganicplantroots.jpg  http://df.2i.cz/fotos/gallery/200402/6467.jpg  http://chloroplast.cbio.psu.edu/images/chloroplast.jpg

27


Stáhnout ppt "Vedoucí práce: Mgr. Jaluvková Zuzana Vypracovali: Barkócyová Kristína Kostelníková Jana Mendelova SŠ Divadelní 4 741 01 Nový Jičín Zdravotnické lyceum."

Podobné prezentace


Reklamy Google