Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

STŘELECKÁ PŘÍPRAVA T 3 – Základy a pravidla střelby.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "STŘELECKÁ PŘÍPRAVA T 3 – Základy a pravidla střelby."— Transkript prezentace:

1 STŘELECKÁ PŘÍPRAVA T 3 – Základy a pravidla střelby

2 UČEBNÍ CÍLE Seznámit cvičící se základy a pravidly střelby, potřebnými ke splnění nácviku ve střelbě a základního cvičení střeleb ze samopalu. Seznámit cvičící se základy a pravidly střelby, potřebnými ke splnění nácviku ve střelbě a základního cvičení střeleb ze samopalu.

3 UČEBNÍ ÚKOLY  Děj výstřelu, zpětný ráz zbraně a omezení jeho vlivu při střelbě  Let střely vzduchem, prvky dráhy střely, metná dálka a její využití  Volba výchozích prvků při střelbě na pevné a mizivé cíle  Oprava střelby

4 LITERATURA :  Vševojsk 4-2  Vševojsk 4-4  Vševojsk 4-7

5 1. Učební úkol Děj výstřelu, zpětný ráz zbraně a omezení jeho vlivu při střelbě Děj výstřelu, zpětný ráz zbraně a omezení jeho vlivu při střelbě

6  Děj výstřelu: Je děj, který charakterizuje část pohybu střely v hlavni a těsně za hlavní. Je děj, který charakterizuje část pohybu střely v hlavni a těsně za hlavní.  Výstřel: Vymetení střely z hlavně tlakem plynů vzniklého hořením prachové náplně. Vymetení střely z hlavně tlakem plynů vzniklého hořením prachové náplně.

7 Děj výstřelu je charakterizován těmito znaky:  vysokým tlakem plynů,  vysokou teplotou,  krátkou dobou, po kterou probíhá,  hořením střelného prachu, které probíhá postupně v uzavřeném, stále se zvětšujícím prostoru za střelou.

8 Děj výstřelu  p0 – tlak „forsírování“ (zpohybnění, odpoutání),  pmax – maximální tlak,  pK, vK – tlak plynů a rychlost střely v okamžiku dohořívání prachu,  pu – tlak plynů v okamžiku, kdy střela opouští hlaveň,  v0 – počáteční rychlost střely,  vmax – maximální rychlost střely,  ph – tlak okolní atmosféry

9 Děj výstřelu je možno rozdělit na čtyři údobí (fáze):  předběžná fáze,  první (základní) fáze,  druhá fáze,  třetí (přechodová) fáze.

10 Počáteční rychlost střely  je rychlost pohybu střely u ústí hlavně. v 0 (m. s-1). Velikost počáteční rychlosti střely závisí především na těchto faktorech: Velikost počáteční rychlosti střely závisí především na těchto faktorech:  hmotnosti střely,  hmotnosti prachové náplně,  způsobu hoření prachu,  délce hlavně,  typu vývrtu hlavně,  nabíjecí hutnotě

11 Zpětný ráz, jeho příčiny a důsledky:  Zpětný ráz je pohyb zbraně dozadu při výstřelu, způsobený tlakem prachových plynů na dno nábojnice.

12 Zpětný ráz zbraně

13 Úsťová brzda

14 ?

15 2. Učební úkol Let střely vzduchem, prvky dráhy střely, metná dálka a její využití Let střely vzduchem, prvky dráhy střely, metná dálka a její využití

16 Dráha střely  Je to křivka, kterou střela opisuje při letu vzduchem a která se nazývá balistická křivka Za letu působí na střelu dvě vnější síly: Za letu působí na střelu dvě vnější síly:  síla zemské přitažlivosti (gravitace)  síla odporu vzduchu

17 Let střely vzduchem

18 Balistická křivka

19 Stabilizace střely  stabilizace rotací  stabilizace čelní hranou  stabilizace šípová  stabilizace stabilizátory  stabilizace kombinovaná

20 Derivace:  Derivace je odklon dráhy střely od výstřelné roviny na stranu jejího otáčivého pohybu

21 Derivace:

22 Prvky dráhy střely:  bod výstřelu – je střed ústí hlavně, je to počátek dráhy střely,  úroveň ústí – vodorovná rovina proložená bodem výstřelu,  bod doletu – průsečík dráhy střely s úrovní ústí,  vrchol dráhy střely – maximální výška dráhy střely nad úrovní ústí,  úhel výstřelu (Úv) – úhel, který svírá tečna k dráze střely v bodě výstřelu s úrovní ústí,  úhel doletu (Úd) – úhel, který svírá tečna k dráze střely v bodě doletu s úrovní ústí,  náměrná – přímka, která je prodloužením osy hlavně zbraně zamířené na cíl,  náměr (elevační úhel) – úhel, který svírá náměrná s úrovní ústí,  výstřelná – přímka, která je prodloužením osy hlavně zbraně v okamžiku výstřelu,  výstřelná rovina – svislá rovina procházející náměrnou,  úhel zdvihu – úhel, který svírá výstřelná s náměrnou,  vodorovný dostřel – horizontální vzdálenost od bodu výstřelu k bodu doletu,  bod nárazu – průsečík dráhy střely s terénem (země, překážka, cíl),  úhel nárazu (Ún) – úhel mezi tečnou k dráze střely v bodě nárazu(n) a tečnou k terénu (t)  záměrný bod (ZB) – bod, na který zamiřuje zbraň,  záměrná – přímka procházející od oka střelce přes střed výřezu hledí v úrovni záměrných hran a přes vrchol mušky k záměrnému bodu,  záměrný úhel (  ) – úhel sevřený náměrnou a záměrnou,  polohový úhel cíle (Úp) – úhel sevřený záměrnou a úrovní ústí,  hlední dálka – vzdálenost od bodu výstřelu k průsečíku dráhy střely se záměrnou,  topografická dálka – horizontální vzdálenost cíle od bodu výstřelu,  převýšení dráhy střely nad záměrnou – vzdálenost libovolného bodu dráhy střely od záměrné

23 Prvky dráhy střely:

24 Tvar dráhy střely a její praktický význam Úhel, při kterém je vodorovný dostřel největší, se nazývá úhel největšího dostřelu (30o až 50o). Úhel, při kterém je vodorovný dostřel největší, se nazývá úhel největšího dostřelu (30o až 50o).  ploché dráhy střel – dráhy střel, které vznikají při menších úhlech náměru, než je úhel maximálního dostřelu,  strmé dráhy střel – dráhy střel, které vznikají při větších úhlech náměru, než je úhel maximálního dostřelu,  sdružené dráhy střel – dráhy, které mají stejný vodorovný dostřel při různých úhlech náměru

25 Tvar dráhy střely a její praktický význam

26 Metná dálka  Je dálka, při níž dráha střely nepřevyšuje výšku cíle po celé své dráze.  metná dálka závisí na výšce cíle a plochosti dráhy střely.  v mezích metné dálky mohou být zasaženy cíle beze změny nastavení hledí.  záměrný bod se volí na spodním okraji cíle.

27 Metná dálka

28 ?

29 3. Učební úkol Volba výchozích prvků při střelbě na pevné a mizivé cíle Volba výchozích prvků při střelbě na pevné a mizivé cíle

30 Míření

31 Chyby v míření

32 Výchozí prvky pro střelbu  hodnota hledí  poloha záměrného bodu

33 1. způsob spočívá v tom že: 1. způsob spočívá v tom že:  - dálka nastavená na hledí (H) je stejná jako dálka k cíli  - pak, má-li být zasažen cíl do středu, je záměrný bod totožný se středem cíle  - převýšení dráhy střely nad záměrnou má při průniku střely cílem nulovou hodnotu;

34 2. způsob spočívá v tom že: 2. způsob spočívá v tom že:  - dálka nastavená na hledí odpovídá metné dálce pro konkrétní výšku cíle  - pak, má-li být zasažen cíl do středu, je záměrný bod totožný se středem spodního okraje cíle

35 3. způsob spočívá v tom že: 3. způsob spočívá v tom že:  - dálka nastavená na hledí je zpravidla větší než dálka k cíli  - pak, má-li být zasažen cíl, musí být záměrný bod zvolen podle převýšení dráhy střely nad záměrnou v dálce, která odpovídají dálce cíle

36 Metná dálka pro střelbu ze Samopalu vz.58  Na cíl vysoký 0,5m …….300m (hledí 3)  Na cíl vysoký 1m ………400m (hledí 4)  Na cíl vysoký 1,5m …….500m (hledí 5)

37 Podmínky základního cvičení střeleb I. část ZCS ze Sa vz. 58: I. část ZCS ze Sa vz. 58:  střelba na pevný cíl  Cíl – terč č. 4 - nekrytě ležící figura s kruhy 0,5 x 0,5 m umístěná na rámu 0,75 x 0,75 m,  vzdálenosti k cíli – 100 m,  způsob střelby – jednotlivými ranami,  počet nábojů – 3,  poloha při střelbě – vleže s oporou,  hodnocení podle dosažených bodů:  25 až 30 – výtečně,  20 až 24 – dobře,  15 až 19 – vyhovující.

38 Podmínky základního cvičení střeleb II. část ZCS ze Sa vz. 58: II. část ZCS ze Sa vz. 58:  střelba na mizivý cíl, padající po zásahu  Cíl - terč č. 8 - vpřed běžící figura 1,5 m x 0,5 m,  vzdálenost k cíli – 200 m,  způsob střelby- krátkými dávkami,  počet nábojů – 6,  poloha při střelbě – vleže zpoza krytu bez opory,  hodnocení se provede při zasažení figury podle výsledku I. části.

39 Volba výchozích prvků pro střelbu při plnění 1.části ZCS  HLEDÍ - „3“  ZB - střed spodního okraje cíle

40 Volba výchozích prvků pro střelbu při plnění 2.části ZCS  HLEDÍ - „2“ / ZB - střed cíle  HLEDÍ -,,3“ / ZB - do kolen  HLEDÍ -,,5“ / ZB - střed spodního okraje cíle

41 ?

42 4. Učební úkol Oprava střelby Oprava střelby

43 Způsoby určování středního zásahu  postupným dělením úseček. Tento způsob určování středního zásahu lze použít do maximálně pěti zásahů  pomocí os rozptylu. Tento způsob určování středního zásahu se používá při velkém počtu zásahů  výpočtem. Tento způsob se používá pro přesnější určování středního zásahu, ale ve střelecké praxi se pro běžné potřeby neužívá

44 Určování středního zásahu postupným dělením úseček

45

46

47

48 Určování středního zásahu pomocí os rozptylu

49 Určování středního zásahu výpočtem

50 Oprava střelby přenesením záměrného bodu  Opravu střelby přenesením záměrného bodu provedeme tak že posuneme záměrný bod vůči původnímu zrcadlově od zjištěného odchýlení středního zásahu.  Tedy je-li střední zásah například odchýlen od kontrolního bodu doprava a nahoru, přeneseme záměrný bod doleva a dolu o stejnou vzdálenost.

51 Oprava střelby přenesením záměrného bodu

52

53 ?

54 KONEC PREZENTACE Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "STŘELECKÁ PŘÍPRAVA T 3 – Základy a pravidla střelby."

Podobné prezentace


Reklamy Google