Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Deformace a pnutí po svařování TIG- 17 240 MIG-11 373 TIG- 17 240 MIG-11 373 Tavidlo-121 Musíme si uvědomit, že deformační síla po svařování je na úrovni.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Deformace a pnutí po svařování TIG- 17 240 MIG-11 373 TIG- 17 240 MIG-11 373 Tavidlo-121 Musíme si uvědomit, že deformační síla po svařování je na úrovni."— Transkript prezentace:

1 Deformace a pnutí po svařování TIG- 17 240 MIG-11 373 TIG- 17 240 MIG-11 373 Tavidlo-121 Musíme si uvědomit, že deformační síla po svařování je na úrovni meze kluzu (Re) svařovaného materiálu.

2 Šedá litina..........................3,5mm Ocel....................................3,9mm Měď....................................5,2mm Hliník..................................7,7mm L- původní délka tyče před prodloužením L1 – prodloužení tyče v přímé závislosti na vneseném teple a druhu materiálu Číselné hodnoty zkrácení tyče 1m dlouhé, po ohřátí na 300°C a následném ochlazení na 20°C : Vložená tepelná energie Volná deformace jednostranně upnuté tyče Prodloužení a zkracování je přímoúměrné teplotě.Po ochlazení na teplotu výchozí zůstává délka tyče stejná a v tyči nevzniká deformace. L1L

3 Vložená tepelná energie LL1 L0 L- délka tyče před ohřevem L1- předpokládané prodloužení tyče po ohřevu L0- délka tyče po vychladnutí Deformace omezeného prodloužení tyče: Při ohřevu vzniká v tyči napětí,které je přímoúměrné neuskutečněnému prodloužení.Po ochlazení této tyče na výchozí teplotu se tyč zkrátí o hodnotu plastické deformace,která vznikla v tyči při nejvyšší teplotě.

4 ohře v Nejčastějším jevem je však pevné upnutí obou konců tyče,bránicí nejen prodloužení ohřevem, ale též zkrácení při chladnutí. Při ohřevu této tyče dochází k pěchování materiálu,kterému brání pevné opěry v prodloužení,při ochlazování dochází ke zúžení tyče oproti původnímu stavu. projmutí destrukce Deformace tyče upnuté oboustranně: Nedostatečně houževnatý materiál: Houževnatý materiál a následná deformace po ochlazení tyče: pěchován í

5 Při svařování dochází též k velkému ohřevu svařovaného materiálu a tudíž zde proběhne,jak prodloužení tak smrštění materiálu vlivem různých teplot. Při zhotovení návaru na plochém materiálu působí smrštění ve 3 směrech a je příčinou deformací základního materiálu. Deformace návarové vrstvy svaru: Deformačn í síly Navaříme-li stejnou návarovou housenku na materiál o velké tloušťce stěny,neprojeví se smrštění chladnoucího kovu zřetelnou deformací desky. Síly,které tuto deformaci chtěly způsobit,nejsou však odstraněny,ale zůstávají pro nás ukryty v podobě vnitřního pnutí.Pokud kov návaru nedosahuje dostatečné houževnatosti,přeroste vnitřní pnutí hranice meze kluzu a meze pevnosti a projeví se trhlinami v návaru.Z toho vyplývá,že při svařování rozlišujeme dva jevy,deformaci a vnitřní pnutí. Směr návaru TOO

6 Druhy deformací: Deformace způsobuje rozměrové a tvarové změny svařovaných výrobků a jejich odstraňování bývá velmi náročné a nákladné. Vlivy ovlivňující velikosti deformací: Druhy deformací po svařování: a) zdroj tepelné energie b) čas tepelného ovlivnění materiálu c) druh svarového spoje d) počet svarových vrstev e) postup svařování f) rychlost svařování g) členitost svařence a)podélná- je zkrácení v podélné ose svaru b)příčná- je zkrácení v příčné ose svaru c)úhlová je smrštění jednostranných svarů

7 Podélná deformace Příčná deformace Deformace úhlová Úhlová deformace Svarový spoj typ BW Svarový spoj typ FW Svarový spoj typ BW

8 U vícevrstvých svarů dochází k většímu vnášení tepla do základního materiálu a na základě toho dochází k větší deformaci,popřípadě k většímu vnitřnímu pnutí. Toto pnutí lze snížit tepelným zpracováním svaru a jeho okolí – žíháním na snížení pnutí. b ta c a b c t Kde: a. b C =------------ 30. t a - výška svaru b - šířka svaru c - velikost předehnutí t - tloušťka plechu a. b C = ------------------ k. t a - odvěsna koutového svaru b - šířka pásnice t - tloušťka plechu k - konstanta............................ t – 6mm – 110 t - 8mm - 70 t - 10mm - 50 t - 20mm - 40 Výpočet předehnutí tupých svarů Výpočet předehnutí koutových svarů

9 1 Svar jednovrstvý 2 Svar dvouvrstvý 3 Svar třívrstvý 4 Vliv vícevrstvých svarů na úhlovou deformaci. Svar čtyřvrstvý

10 1 12 14253 12345 Postupy svařování ke snížení deformací. Svařování v jednom směru s posunutím začátku svaru: Posunutí začátku svaru,svařování obousměrné: Svařování jednosměrné rozdělení svaru na úseky: Svařování vratným krokem s rozdělením svaru na úseky: Velmi účinným opatřením,kterým se dosahuje zmenšení deformací svařenců při ručním svařování,je vhodný pracovní postup. Svar zhotovený v jednom směru od počátku ke konci svarku vyvolává velké deformace a je proto málo vhodný pro ruční způsob svařování. Nahromaděné pnutí v okrajové části spoje vede ke vzniku trhlin v začátcích svarů. Přenesením začátku svaru do větší vzdálenosti od okraje se toto nebezpečí změní. a) b) c) d)

11 14253 12 3 4 5 Svařování vratným krokem s úseky vystřídanými: Svařování střídavým vratným krokem v obou směrech: Snížení pnutí tepelným zpracováním: Tuhé upnutí dílců svarku – je možné zabránit deformaci vznikající při ohřevu a chladnutí smrštěním. Nastává však velké vnitřní pnutí v tepelně ovlivněných pásmech. Toto lze následně snížit tepelným zpracováním „žíháním na snížení pnutí“. Rovněž předehřátí svarku vede ke snížení pnutí. e) f) Cr Vady


Stáhnout ppt "Deformace a pnutí po svařování TIG- 17 240 MIG-11 373 TIG- 17 240 MIG-11 373 Tavidlo-121 Musíme si uvědomit, že deformační síla po svařování je na úrovni."

Podobné prezentace


Reklamy Google