Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autoevaluace na GJKT Příspěvek na konferenci o projektu Cesta ke kvalitě konané dne 2. 11. 2009 v NIDV Hradec Králové Milena Hálková (halkova@gjkt.cz)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autoevaluace na GJKT Příspěvek na konferenci o projektu Cesta ke kvalitě konané dne 2. 11. 2009 v NIDV Hradec Králové Milena Hálková (halkova@gjkt.cz)"— Transkript prezentace:

1 Autoevaluace na GJKT Příspěvek na konferenci o projektu Cesta ke kvalitě konané dne v NIDV Hradec Králové Milena Hálková zástupkyně ředitele Gymnázium J. K. Tyla, Hradec Králové

2 Naše zkušenosti 2006/2007 2007/2008 a 2008/2009 2009/2010 a 2010/2011 a 2011/2012

3 O čem to bude ? Nástroje Zdroje a podklady Ukázky výstupů
S čím bojujeme

4 Na začátku Studium Cíl zorientovat se a hledat nástroje
ujasnit si zdroje a podklady

5 Nástroje Dotazníkové šetření pro pedagogické pracovníky
Jednou za 2 roky Dotazník pro žáky Každý školní rok 2. ročník Dotazník pro rodiče Každý školní rok rodiče žáků 3. ročníků Vektor – pro 1. a 4. ročník Každý školní rok Hodnocení učitelů žáky třetího ročníku Každý školní rok 3. ročník, poprvé červen 2009 Dotazník pro žáky 1. ročníku

6 Zdroje a podklady Návrhy opatření a jejich vyhodnocení Koncepce školy
Hodnocení adaptačního procesu nových pedagogických pracovníků Přehled úspěchů žáků Úspěšnost našich žáků u přijímacích zkoušek na VŠ Vlastní hodnocení školního roku jednotlivými předmětovými komisemi

7 Zdroje a podklady Přehled DVPP Přehled akcí Zpráva výchovného poradce
Zpráva koordinátora ŠVP o průběhu prací na ŠVP Výstupy z elektronické evidence Informační kostky za jednotlivé roky Inspekční zprávy

8 Autoevaluační tým

9 Kultura školy Faktor 2006/2007 2008/2009 S rozdíl O sevření nůžek
2006/2007 2008/2009 Faktor S rozdíl O sevření nůžek Společné cíle 4,33 2,95 1,38 4,29 3,33 0,95 0,43 Důvěra ve vedení školy 4,49 3,30 1,19 4,38 3,67 0,71 0,48 Převládající styl řízení ve vztahu k lidem 4,21 2,88 1,33 3,22 1,16 0,17 Režim školy a organizační struktura 4,54 3,35 4,45 3,73 0,72 0,47 Zaměření vedení na pracovní úkoly 4,05 2,98 1,07 4,07 3,56 0,51 0,56 Kontrola 2,86 1,47 3,66 0,67 0,80 Motivace pracovníků a hodnocení 4,4 1,42 4,24 1,02 0,40 Komunikace a informovanost pedagogů 3,19 1,3 3,50 0,35 Informovanost žáků a rodičů 3,16 3,32 0,90 Inovativnost 4,16 3,54 0,62 0,41 0,21 Profesní rozvoj učitelů 1,54 4,36 3,05 1,31 0,23 Pracovní podmínky pro výuku 4,37 3,23 1,14 3,34 1,04 0,10 Estetické prostředí a pořádek 4,23 2,77 1,46 3,08 0,97 0,49 Vztahy mezi učiteli 4,51 3,07 1,44 4,40 1,21 Vztahy mezi učiteli a žáky 1,32 4,28 3,17 1,10 0,22 Vztahy mezi učiteli a rodiči 4,44 3,14 3,20 1,01 0,29 Očekávání výsledků vzdělávání 3,44 0,77 3,88 3,37 0,52 0,25

10 Dotazník pro žáky 2. ročníku Počet respondentů: 119 (z 154), škála 1 – 5 (5 nejlepší varianta)
Faktor: Letos Loni Nejčetnější odpověď Nejčetnější odpověď - loni Znalost požadavků učitelů jednotlivých předmětů 3,65 3,55 Většina požadavků je mi známa Pravidla hodnocení 3,29 2,94 Pravidla hodnocení jsou žákům sdělována, ale ne vždy se dodržují Informace o klasifikaci 3,42 Známky se dozvím, pokud o jejich sdělení požádám Hodnocení aktivity v hodinách 3,56 3,49 Aktivita v hodinách se často hodnotí a má částečný vliv na celkové hodnocení

11 Dotazník pro rodiče žáků 3
Dotazník pro rodiče žáků 3. ročníku Počet respondentů: 30 (loni 24), škála 5 stupňů, nejlepší varianta 5 Faktor: Letos loni Nejčetnější odpověď Nejčetnější odpověď - loni Zájem o dění ve škole 2.9 2.38 Zajímám se jen o to, co se bezprostředně týká mého potomka Zajímám se o veškeré dění ve škole Informace o dění ve škole 4,21 3.67 Jsem spokojen dovím se vše, co potřebuji Nejsem dostatečně informován, o některých akcích se vůbec nedovím Zdroje informací o dění ve škole Informace získávám pouze od svého potomka Informace získávám na webových stránkách školy Informace získávám na třídních schůzkách

12

13 Předmět Cj Aj Nj Fj Rj M F Bi Průměr Učitel(ka) má u studentů autoritu a respekt 4,00 2,63 1,86 1,53 1,9 2,77 2,24 2,43 2,31 Myslím si, že se učitel(ka) v předmětu dobře vyzná a orientuje 1,85 1,91 1,05 1,33 1 1,45 1,54 1,46 1,51 Hodina neobsahuje pouze suchý výklad 3,17 2,19 2,06 1,6 2,36 2,47 2 2,39 Učitel(ka) chodí do hodin většinou včas 1,76 1,71 1,35 1,41 1,61 1,5 2,07 1,70 Po hodinách mám pocit, že jsem se naučil něco nového 3,46 2,59 1,81 1,82 2,64 2,75 Učitel(ka) zkouší a hodnotí objektivně 2,49 2,15 1,63 1,69 2,41 1,83 2,01 2,79 2,20 1,56 2,12 2,00 2,05 Počet resp. 118 80 66 39 20 114 117

14 Naše problémy: propojení s koncepcí
participace rodičů a veřejnosti (zřizovatel) aktivní zapojení pedagogů poslední oblast „úroveň výsledků práce školy, zejména vzhledem k podmínkám vzdělávání a ekonomickým zdrojům“

15 Děkuji Vám za pozornost.


Stáhnout ppt "Autoevaluace na GJKT Příspěvek na konferenci o projektu Cesta ke kvalitě konané dne 2. 11. 2009 v NIDV Hradec Králové Milena Hálková (halkova@gjkt.cz)"

Podobné prezentace


Reklamy Google