Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ebed Vyškov Viktor Baláž

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ebed Vyškov Viktor Baláž"— Transkript prezentace:

1 Ebed Vyškov 2. 6. 2013 Viktor Baláž
modlitba a půst Ebed Vyškov Viktor Baláž

2 Řekli o modlitbě P. Kosorin - Modlitby nemají křesťanský život zdobit - modlitby ho mají stavět! O. Betz - Bůh naše modlitby nepotřebuje, ale potřebujeme je my. Když se opravdu modlíme, něco se v nás mění. Skrze modlitbu se můžeme proměňovat, můžeme zdokonalovat svůj zrak i sluch, soustřeďujeme se na to, co od nás chce Bůh. Ztišujeme se, nehledíme jen sami na sebe, ale vstupujeme do nového širšího horizontu. Louise Rinserová - Modli se a uvidíš, že modlit se má smysl - ale jinak než při modlitbě to nikdy nepoznáš. Clendennen - Pokud se nemodlíš, nejsi křesťan! Derek Prince - Pokud se křesťané nemodlí, nemají žádné právo kritizovat.

3 Dědictví moravských bratří
„ se stalo vskutku dojemná věc. Od 10. hodiny večerní a do rána následujícího dne strávily dívky z Herrnhutu na modlitbách, zpěvu a pláči na Hutberku (kopec). Chlapci byli v témže čase shromážděni k modlitbám na jiném místě. Duch modliteb a pokorných proseb, jenž byl tehdy vylit na děti, byl tak mocný a účinný, že jest nemožno slovy to vyjádřiti. Byly to vskutku dny nebeské radosti pro ochranovský sbor. Všichni zapomínali na sebe, na věci pozemské a pomíjející, a toužili být s Kristem, svým Spasitelem, ve věčné blaženosti. Více než 100 let trvající modlitební řetěz.

4 Co je modlitba oboustranný rozhovor s Bohem
hlavní způsob budování vztahu s Bohem příklad Modlitba Páně – Matouš 6. kap. Oslava Boha, jeho vyvyšování Boží království Naplnění Boží vůle Naše každodenní potřeby Pokání vztahy s lidmi ochrana před pokušením, hříchem, útoky možné čtyři části modlitby: Uctívání – chválíme Boha za to, kým je a co vykonal Pokání – prosíme za odpuštění všeho, co jsme udělali špatně Děkování – za zdraví, rodinu, přátele….. Prosby – za sebe, rodinu, sbor, zemi, vládu…

5 modlitba Důvody modlitby Podmínky účinné modlitby
Bůh věřícím přikazuje, aby se modlili Modlitba je nezbytná pro přijetí Božího požehnání Bůh se omezil na spolupráci s námi skrze modlitbu Podmínky účinné modlitby upřímnost a opravdová víra v Ježíšově jménu (v souladu s jeho osobností, charakterem, vůlí) v souladu s Boží vůlí také žít v Boží vůli (hledat jeho království a spravedlnost) vytrvalost

6 modlitba Odpovědi na modlitby Kdy, kde se modlit? Druhy modliteb
ANO, NE Čekej, mlčení Kdy, kde se modlit? neustále (1 Tes.5,17, Ef. 6,18) kdekoliv (doma, auto, příroda, církev) Druhy modliteb Osobní X společné Česky X v jazycích Chvála, uctívání – Žalmy Žehnání, pověření ke službě

7 Doporučení k modlitbám
pravidelnost – ráno, večer - rozhodni se nemodli se jen na základě pocitů neboj se zhodnotit modlitbu modli se nahlas, choď naslouchej buď vytrvalí a trpělivý méně je někdy více (začni s menším časem) modli se s vírou neboj se seznamů (na každý den, týdenní body) – můžeš zpětně vidět vyslyšené modlitby nech se vést Duchem svatým modli se v jazycích

8 Modlitba je čas s Bohem Učíme se poznávat Boha, jeho srdce, vůli
Učíme se svoje srdce před Bohem otevírat Přemýšlíme společně nad naším životem, lidmi, sborem, národem Čas budování našeho života a vztahu s Bohem Čas působení Ducha svatého Čas pokání a odpuštění Čas chvály, děkování, obdivu k Bohu Čas radosti, pláče, lásky, Božího objetí čas oběti

9 Příklad Pána Ježíše Král a přímluvce
Matouš 21:13 „Je psáno: ‚Můj dům bude zván domem modlitby Modlitba stála za začátku jeho služby Modlitba byla součástí jeho služby Modlitba byla při dokončení jeho služby Modlitba působila Boží moc v jeho službě Učil učedníky se modlit

10 Prvotní církev Modlitba stála na začátku jejich služby
Skutky apoštolské 1:14 Ti všichni se svorně a vytrvale modlili spolu se ženami  Modlitba byla mocnou součástí jejich služby Naučili se důležitosti modlitby - Skutky apoštolské 6:4 My pak budeme i nadále věnovat všechen svůj čas modlitbě a kázání slova Naučili se řešit těžkosti modlitbou Skutky apoštolské 16:25 Kolem půlnoci se Pavel a Silas modlili a zpěvem oslavovali Boha; ostatní vězňové je poslouchali. modlitba byla místem Božího jednání Skutky 9 – Petr se modlil a byla vzkříšena Dorkas

11 Modlitba je duchovní boj
Efezským 6:12  Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla. 2 Korintským 10:4-5 Zbraně našeho boje nejsou tělesné, nýbrž mají od Boha sílu bořit hradby. Jimi boříme lidské výmysly a všecko, co se v pýše pozvedá proti poznání Boha jsme v neustálém duchovním boji – za rodiny, sebe, nevěřící, národ, sbor¨ je to duchovní boj ne proti lidem, ale proti duchovním mocnostem hlavní zbraní je modlitba (i Bible)

12 pŮST Dobrovolné odřeknutí si potravy z duchovních důvodů
Matouš 6,16 – 18 Izajáš 58 Nemáme být pokrytečtí Měli bychom vypadat jako za normální situace – lidé na nás nemusí nic poznat Půst nemá být jen hladovka – má odrážet naše srdce Půst má být spojen s modlitbou, voláním k Bohu Čas pokořování před Bohem Čas praktické pomoci, skutků víry

13 Za co se postit Pro osobní posvěcení, pokání Pro vyslyšení proseb
Za změnu Božího rozhodnutí (Ninive, David) Za zjevení, hledání Boží vůle Duchovní boj – za osvobození

14 Příklady půstu 2. Kor.6,5 – v bděních a postech + Pavel mluví i o častých postech v jeho službě Půst přináší vítězství – Ester, Jošafat (2.Paralip. 20,1-30 – vysvobození od nepřítele Ezdráš 8,21-23 – ochrana na cestě Ninive – pokání s půstem odvrátilo (Jonáš) Daniel 9,2-3 – půst za obnovení Jeruzaléma Skutky apoštolské 13:1 – rozeznání a vyslání Pavla a Barnabáše církví David – Žalm 35,13 …pokořoval jsem se postem + Žalm69,11 „Plakal jsem a pokořoval jsem svou duši postem…“

15 Praktické rady prostředek, jak dosáhnout určitých duchovních věcí
Pozitivní vliv na naše tělo – duch je silnější Každý týden – nejlépe stejný den – tělo si zvykne Začni vynecháním jednoho jídlo a pokračuj dál 3-denní půst možný pro všechny Začněte se postit s pozitivní vírou, odhodláním – stanovit předem čas ukončení (někdy lépe vydržet) Při půstu čtěte více Bibli Stanovit téma půstu

16 Tělesná stránka půstu Užitek pro tělesné zdraví
Při zdravotních omezeních nutné brát potřebné léky, konzultovat s lékařem Na počátku půstu a když začínáte s půstem – malátnost, bolest hlavy, zvedání žaludku, zima – nenechte se tím odradit – přejde to Místo jídla možné napít se vody – žaludek je oklamán (ze začátku dostaneme hlad vždy v době jídla,ale postupně to přejde) Pozor na zácpu (před půstem přizpůsobit stravu – více ovoce, štávy…. Je možné pít vodu, čaj – nedoporučuji kávu, džus - mějme svoje pravidla Bez tekutin se postit do 72 hodin Při ukončení půstu – lehčí jídlo a pozvolna - U delšího půstu je to několik dní Delší půst – většinou 3-4 den nejhorší – fáze hladu, fáze slabosti, hubnutí, fáze obnovení sil, člověk nemá hlad a má pocit, že vydrží ještě dlouho

17 10 specifických modliteb (včetně půstu) za probuzení a duchovní oživení?
Proste Boha za hluboké přesvědčení o hříchu, duchovní průlom, svatou bázeň před Bohem a pravého pokání mezi Božím lidem. Proste za opravdovou čistotu, skutečné pokání, duchovní moc pohlcující pastory a vedoucí. Proste, aby měl Boží lid duchovní hlad a touhu se opravdově přimlouvat. Proste za duchovní jednotu v církvi. Proste Boha, ať naplní svůj lid vášní po záchraně nevěřících. Proste, ať dá Bůh jeho lidu touhu po misii a zakládání nových sborů. Modlete se, aby Bůh povolal tisíce lidí do služby a misie. Proste za vylití Ducha svatého jako povodeň. Proste za spasení lidí, kteří by měli vliv na celou společnost- Proste ještě za mocnější vylití Ducha svatého, než bylo v dřívějších probuzeních.


Stáhnout ppt "Ebed Vyškov Viktor Baláž"

Podobné prezentace


Reklamy Google