Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Některé netradiční způsoby prodeje nemovitostí předseda představenstva

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Některé netradiční způsoby prodeje nemovitostí předseda představenstva"— Transkript prezentace:

1 Některé netradiční způsoby prodeje nemovitostí předseda představenstva
RNDr. Jiří Bureš, Ph.D. předseda představenstva

2 Způsoby prodeje nemovitostí
Standardní: Prodej realitním makléřem Nestandardní: Prodej dražbou Prodej aukcí

3 Způsoby prodeje nemovitostí
1. Standardní – pomocí realitního makléře: Uzavře smlouvu s klientem – převezme objednávku na prodej nemovitosti za nabízenou cenu klientem. Realizuje objednávku jako nabídku na realitním trhu (realitní inzertní server, realitní intranet, direct mailing atd.). Jedná s potenciálními kupujícími, negociuje cenu s prodávajícím. Dojde k uzavření kupní smlouvy a vypořádání obchodu.

4 Způsoby prodeje nemovitostí
2. Nestandardní – pomocí dražby zákon o veřejných dražbách (zák. č. 26/2000 Sb. - ZVD) DRAŽBA je veřejné jednání, jehož účelem je přechod vlastnického nebo jiného práva k předmětu dražby, konané na základě návrhu navrhovatele, při němž se licitátor obrací na předem neurčený okruh osob přítomných na předem určeném místě s výzvou k podávání nabídek a při němž na osobu, která za stanovených podmínek učiní nejvyšší nabídku, přejde příklepem licitátora vlastnictví nebo jiné právo k předmětu dražby, nebo totéž veřejné jednání, které bylo licitátorem ukončeno z důvodu, že nebylo učiněno ani nejnižší podání . Dražba dobrovolná - navrhovatelem je vlastník předmětu dražby, popř. insolvenční správce, likvidátor. Dražba nedobrovolná - navrhovatelem je dražební věřitel

5 Veřejné dražby na Centrální adrese
Centrální adresa (CADR) je dle ZVD, „jediným místem, kde jsou ve veřejně přístupném informačním systému (Internet) zveřejněny informace určené tímto zákonem, nebo informace poskytnuté dobrovolně ostatními účastníky dražeb“. Za dobu jedenáctileté existence CADR zde bylo zveřejněno téměř 38 tisíc dražeb, které se týkaly více než 128 miliard Kč draženého majetku.

6 Způsoby prodeje nemovitostí
2. Nestandardní – pomocí AUKCE AUKCE: tržně založený způsob prodeje licitací, přidělení obchodovaných komodit nebo nákupu komodit či služeb, a to na základě podmínek aukce nebo tržního řadu příslušného aukčního systému. může být prováděna: za fyzické přítomnosti účastníků aukce (nebo jejich zmocněnců) v aukční síni elektronicky dálkovým přístupem

7 Základní odlišnosti mezi aukcí a dražbou
Aukce není legislativně upravena (vyjma spec. případů). Dva režimy provádění dražeb (dle ZVD a OSŘ (zák. č 99/1963 Sb.) Podle ZVD postupují nejenom dražebníci, ale i celní úřady (draží zabavené zboží) a obchodníci s cennými papíry při dražbě cenných papírů. Podle OSŘ postupují soudy, exekutoři a finanční úřady. Způsob změny vlastnictví (práva) z „prodávajícího“ na „kupujícího“: AUKCE – převod práva: navrhovatel aukce za podmínek aukce uzavře smlouvu s vítězem aukce. DRAŽBA – přechod práva příklepem licitátora.

8 Průběh dražby a aukce Účastníci dražby: Účastníci aukce:
jsou povinni se řídit platnou legislativou (ZVD nebo OSŘ). musí být na dražbě fyzicky přítomni, popř. zastoupeni, je možné licitovat i elektronicky. musí podepsat prohlášení, že nejsou osobou vyloučenou. Účastníci aukce: jsou povinni se řídit pouze pravidly aukce (aukčním řádem), pouze ve spec. případech daných zákonem (např. zák. č. 137/2006 Sb., o VZ - ZVZ). nemusí být na dražbě fyzicky přítomni. mohou podávat své nabídky elektronicky.

9 Výhody prodeje dražbou a elektronickou aukcí
Dražba/Aukce Dosažení maximální tržní ceny licitací – podáváním nabídek Osobní kontrola Rychlý způsob zpeněžení Dražba Bezpečný prodej přechodem vlastnictví Psychologické aspekty Daňová výhoda pro nemovitosti Aukce Podmínky, které nemohou být stanoveny na dražbě Možnost dlouhodobého trvání aukce (týdny, měsíce) Dálkový přístup Automatické podávání nabídek dle aktuálního vývoje aukční ceny Nemožnost domluvy účastníků aukce - pletich

10 Elektronické aukční systémy
Rozdělení aukce dle: předmětu aukce univerzální aukční systém - eBay, Aukro, eBum, iKup, Odklepnuto, sBazar specializovaný aukční systém - např. na reality: rAukce, aukcerealit, amareta) funkcionality systému Elektronické provedení celé aukce (od registrace, vyhlášení aukce, licitace až po vypořádání aukce) Elektronická aukční síň (zabezpečuje pouze vlastní licitaci účastníků aukce a vybrání vítěze aukce )

11 Bezplatný realitní aukční systém
používá standardní princip automatického podání při prodeji nemovitosti nabízí speciální funkce: Limitní cena - nemovitost nemůže být prodána pod tuto cenu přímý prodej - (kup teď) umožňuje okamžitý nákup nemovitosti za nabízenou cenu kdykoli v průběhu aukce LAST CALL - poslední výzva umožňuje zkrátit průběh aukce a tím vyvinout “tlak“ na kupující Management prodeje - prodávající může během aukce snižovat limitní cenu, vyhlásit LAST CALL, popř. vyhlásit opakovanou aukci při upravených jejích parametrech (vyvolávací cena, popř. limitní cena či cena přímého prodeje)

12 Děkuji Vám za Vaši pozornost RNDr. Jiří Bureš, Ph. D
Děkuji Vám za Vaši pozornost RNDr. Jiří Bureš, Ph.D. předseda představenstva


Stáhnout ppt "Některé netradiční způsoby prodeje nemovitostí předseda představenstva"

Podobné prezentace


Reklamy Google