Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

NET4GAS pro čistou budoucnost Ing. Radek Benčík, MBA, jednatel 29. listopadu 2013.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "NET4GAS pro čistou budoucnost Ing. Radek Benčík, MBA, jednatel 29. listopadu 2013."— Transkript prezentace:

1 NET4GAS pro čistou budoucnost Ing. Radek Benčík, MBA, jednatel 29. listopadu 2013

2 „Bezpečnost stavby, spolehlivost provozu, šetrnost k životnímu prostředí“  Více než 40leté zkušenosti NET4GAS jsou zárukou spolehlivosti, bezpečnosti a šetrnosti k životnímu prostředí  Technologie výstavby moderních potrubních linií usiluje o maximální omezení negativních vlivů na okolí a zajištění maximální bezpečnosti při stavbě i provozu  Pečlivě monitorujeme stav přírodního a životního prostředí před zahájením, v průběhu i po dokončení každé stavby 29. 11. 2013NET4GAS pro čistou budoucnost2

3  Pohyb mechanizmů je pouze v pracovním pruhu (36 m, v lesích 23 m)  Po stavbě plynovodu zůstávají na rozdíl od jiných energetických zdrojů v krajině jen minimální stopy NET4GAS pro čistou budoucnost3 „Bezpečnost stavby, spolehlivost provozu, šetrnost k životnímu prostředí“ 29. 11. 2013

4

5

6

7  Režim v ochranném pásmu plynovodu neomezuje pěstitelské či chovatelské aktivity NET4GAS pro čistou budoucnost7 „Bezpečnost stavby, spolehlivost provozu, šetrnost k životnímu prostředí“ 29. 11. 2013

8  V rámci oprav, úprav i výstavby používáme specializované technologie snižující dopady na životní prostředí (nabízeny i externě) NET4GAS pro čistou budoucnost8 "Zelené technologie" 29. 11. 2013 přečerpávání zemního plynu mobilním kompresorem  eliminace vypouštění skleníkových plynů do atmosféry  2012: v plynárenské soustavě NET4GAS zamezeno vypuštění téměř 6 mil. Nm 3 zemního plynu do ovzduší vrtací a utěsňovací práce technologií T. D. Williamson  provedení úpravy potrubí bez přerušení přepravy  eliminace vypouštění skleníkových plynů do atmosféry čištění plynovodů, mobilní odlučovač nečistot  zachycení nečistot (pevných a kapalných) v konečné fázi čištění plynovodu

9 Zemní plyn pro čistou budoucnost  ČR patří mezi nejvíce znečištěné státy v EU  Emise CO 2 klesají, zatímco emise polétavého prachu, benzo(a)pyrenu a arzenu se nedaří v ČR snižovat (právě tyto škodliviny jsou zásadním zdravotním problémem na Ostravsku a ve středních a západních Čechách)  Malé prachové částice ve velkých městech způsobují více úmrtí než dopravní nehody  Imisní limity pro polétavý prach jsou překročeny na 1/3 území ČR, na které žije 2/3 obyvatel ČR 29. 11. 2013NET4GAS pro čistou budoucnost9 Zemní plyn j e ze všech neobnovitelných zdrojů je ve vztahu k přírodě nejšetrnějším zdrojem energie VÝZNAM ZEMNÍHO PLYNU JAKO ENERGIE S TÉMĚŘ NULOVÝMI EMISEMI

10 Projekty NET4GAS 29. 11. 2013NET4GAS pro čistou budoucnost10 Moravia Approx.158 km of DN900-1000 2018 Stork II Approx. 65km of, DN1000 2019 BACI Approx. 12 km of DN800 2018-2019 Oberkappel Approx. 80 km of DN800-1000 2020-2022

11  2013: na základě rozhodnutí skupiny RWE o prodeji obchodního podílu ve společnosti NET4GAS došlo k jeho převodu  Oba noví vlastníci NET4GAS, německá společnost Alliance Capital Partners a kanadské fondy Borealis Infrastructure, deklarovali, že svou investici do společnosti NET4GAS považují za dlouhodobou a mají zájem na jejím dalším rozvoji Nový vlastník 29. 11. 2013NET4GAS pro čistou budoucnost11

12 NET4GAS Blíž přírodě: ochrana přírody i nad rámec zákonných norem  Podnikání NET4GAS s otázkou ochrany přírody úzce souvisí a od toho se odvíjí jak naše odpovědné podnikání, tak náš sponzorský program Blíž přírodě  Zachovávat původní podobu přírody pro další generace neodmyslitelně patří k naší společenské odpovědnosti 29. 11. 2013NET4GAS pro čistou budoucnost12

13 29. 11. 2013NET4GAS pro čistou budoucnost13

14 Děkuji vám za pozornost Ing. Radek Benčík, MBA jednatel www.net4gas.cz


Stáhnout ppt "NET4GAS pro čistou budoucnost Ing. Radek Benčík, MBA, jednatel 29. listopadu 2013."

Podobné prezentace


Reklamy Google