Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

4. Vesmír je „jemně vyladěn“ (aby umožnil život)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "4. Vesmír je „jemně vyladěn“ (aby umožnil život)"— Transkript prezentace:

1 4. Vesmír je „jemně vyladěn“ (aby umožnil život)
N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist

2 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist
Věnujme se druhému argumentu ve prospěch teizmu – toho, že Bůh existuje N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist

3 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist
A: Každý plán má svého autora B: Vesmír byl velmi jemně a pečlivě navržen C: Vesmír byl někým naplánován, má svého Autora N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist

4 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist
argumenty ve prospěch premisy B: (= vesmír je naplánován tak, aby umožňoval život) život na zemi je umožněn jen díky mnoha tzv. antropickým konstantám všechny tyto konstanty jsou navzájem provázány, tj. malá změna jedné by vedla k řetězu změn těch ostatních a ke zničení podmínek pro život podívejme se na ně N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist

5 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist
a) hladina kyslíku v atmosféře na Zemi v atmosféře je 21% kyslíku kdyby ho bylo 25%, samovolně by vznikaly požáry; kdyby ho bylo 15%, lidé by se udusili N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist

6 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist
b) stupeň propustnosti atmosféry kdyby atmosféra byla méně propustná, sluneční záření by nedospělo až k povrchu země kdyby atmosféra byla více propustná, byli bychom bombardováni příliš intenzívním slunečním zářením v obou případech by byl život na Zemi nemožným N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist

7 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist
c) gravitační interakce Země a Měsíce kdyby tato interakce byla větší, než právě je, tak vliv přílivu a odlivu na oceány, atmosféru a frekvenci rotace Země by byl příliš velký kdyby daná interakce (= vzájemné působení přitažlivých sil) byla menší, změny oběžné dráhy by způsobily klimatickou nestabilitu v obou případech by byl život na Zemi nemožným N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist

8 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist
d) hladina CO2 v atmosféře kdyby byla větší, vedla by k rychlému skleníkovému efektu (všichni bychom uhořeli) kdyby byla nižší, rostliny by nebyly schopné provádět fotosyntézu (udusili bychom se) N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist

9 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist
e) gravitační síly kdyby se gravitační síly změnily o %, naše Slunce by neexistovalo kdyby odstředivé síly nebyly vyváženy gravitačními silami, planety by nemohly obíhat kolem Slunce N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist

10 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist
f) povaha rozpínání vesmíru vědci na základě výpočtů vytvořili hypotézu, že po velkém třesku musí zbytkové záření obsahovat drobné změny v teplotě, protože tyto změny způsobily, že hmota se začala shlukovat v galaxie r vypuštěn satelit COBE, r výsledky: teplotní změny ukazují, že exploze i rozpínání vesmíru bylo jemně vyladěno, aby dovolilo vytvoření galaxií, ale na druhé straně nezpůsobilo opětovné zhroucení vesmíru do jednoho bodu N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist

11 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist
satelit také vytvořil infračervené snímky těchto teplotních změn; jedná se vlastně o pohled do minulosti, protože světlo od jiných objektů letí dlouhou dobu astronom Smoot nazval snímky „semínka galaxií“, protože ukazují existenci hmoty v rané fázi vesmíru (jedná se o největší detekované struktury, rozpínající se přes jednu třetinu známého vesmíru) S. Hawking uvedl, že nálezy jsou nejdůležitějšími nálezy 20. století a snad i všech dob N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist

12 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist
kdyby se vesmír rozpínal o jednu milióntinu pomaleji, než tomu je, tak by rozpínání ustalo a vesmír by se zřítil do sebe sama ještě dříve, než by vznikly hvězdy kdyby se vesmír rozpínal rychleji, nevznikly by žádné galaxie N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist

13 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist
g) rychlost světla hodně fyzikálních zákonů lze vyjádřit jako funkci rychlosti světla ( ms-1); i jemná změna této rychlosti by změnila mnohé další konstanty a vyloučila možnost života na Zemi N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist

14 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist
h) procento vodních par v atmosféře kdyby hladina vodních par v atmosféře byla vyšší, rychlý skleníkový efekt by příliš zvýšil teplotu kdyby byla nižší, nedostatečný skleníkový efekt by způsobil příliš velké ochlazení, život by byl nemožný N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist

15 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist
i) planeta Jupiter kdyby Jupiter chyběl na své oběžné dráze, Země by byla bombardována tělesy z vesmíru; Jupiterovo gravitační pole slouží jako kosmický vysavač, který přitahuje asteroidy a komety, takže Zemi nezasahují N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist

16 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist
j) tloušťka zemské kůry kdyby byla větší, tak by kůra pohlcovala příliš mnoho kyslíku kdyby byla menší, sopečná a tektonická aktivita by učinila život nemožným (více seizmické aktivity by zničilo více života, méně seizmické aktivity by znamenalo, že živiny na mořském dně a v dolních tocích řek by nebyly vraceny skrze tektonické pochody zpět na kontinenty) N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist

17 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist
k) doba rotace Země kdyby doba rotace Země kolem své osy byla významně větší než 24 hodin, teplotní rozdíly mezi dnem a nocí by byly příliš velké kdyby byla menší než 24 hod, rychlost větru v atmosféře by byla příliš velká N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist

18 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist
l) sklon zemské osy kdyby byl změněn sklon zemské osy (23°), povrchové teploty na Zemi by vykazovaly příliš velké extrémy N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist

19 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist
m) atmosférické výboje (blesky) kdyby byly častější, hrozilo by silné ničení ohněm kdyby byly méně časté, půda by byla příliš málo sycena dusíkem N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist

20 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist
Všechny tyto konstanty a skutečnosti naznačují, že vesmír byl někým velmi přesně naplánován s tím cílem, aby byl umožněn život na Zemi fyzika „pomáhá“ biologii … fyzikální konstanty byly „nastaveny“ tak, aby mohla vzniknout biologie N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist

21 reakce ateistů na uvedený argument: teorie nekonečně mnoha vesmírů
náš vesmír má prostě to štěstí, že právě v něm vznikl život pokud existovalo nekonečně mnoho „pokusů“ (nebo existuje nekonečně mnoho vesmírů), tak i málo pravděpodobné nastavení vesmíru (takové, které umožňuje život) se objevilo N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist

22 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist
odpověď neexistují důkazy pro teorii nekonečně mnoha vesmírů (je to výplod slepé víry) nekonečně mnoho vesmírů by vyžadovalo nekonečné množství energie – to vlastně ještě víc ukazuje na existenci Boha, protože nekonečně mnoho energie může dodat jen ten, kdo je sám nekonečný i kdyby existovaly jiné vesmíry, všechny by potřebovaly jemné vyladění, jako ten náš (důvod k existenci Stvořitele se neruší, ale naopak znásobuje) N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist

23 To, že jsme tady, je velký zázrak.
N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist

24 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist
Proč je vesmír kromě toho, že funguje a že umožňuje život, také krásný? N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist


Stáhnout ppt "4. Vesmír je „jemně vyladěn“ (aby umožnil život)"

Podobné prezentace


Reklamy Google