Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist 4. Vesmír je „jemně vyladěn“ (aby umožnil život)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist 4. Vesmír je „jemně vyladěn“ (aby umožnil život)"— Transkript prezentace:

1 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist 4. Vesmír je „jemně vyladěn“ (aby umožnil život)

2 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist Věnujme se druhému argumentu ve prospěch teizmu – toho, že Bůh existuje

3 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist A: Každý plán má svého autora B: Vesmír byl velmi jemně a pečlivě navržen C: Vesmír byl někým naplánován, má svého Autora

4 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist argumenty ve prospěch premisy B: (= vesmír je naplánován tak, aby umožňoval život)   život na zemi je umožněn jen díky mnoha tzv. antropickým konstantám   všechny tyto konstanty jsou navzájem provázány, tj. malá změna jedné by vedla k řetězu změn těch ostatních a ke zničení podmínek pro život   podívejme se na ně

5 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist a) hladina kyslíku v atmosféře   na Zemi v atmosféře je 21% kyslíku   kdyby ho bylo 25%, samovolně by vznikaly požáry; kdyby ho bylo 15%, lidé by se udusili

6 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist b) stupeň propustnosti atmosféry   kdyby atmosféra byla méně propustná, sluneční záření by nedospělo až k povrchu země   kdyby atmosféra byla více propustná, byli bychom bombardováni příliš intenzívním slunečním zářením   v obou případech by byl život na Zemi nemožným

7 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist c) gravitační interakce Země a Měsíce   kdyby tato interakce byla větší, než právě je, tak vliv přílivu a odlivu na oceány, atmosféru a frekvenci rotace Země by byl příliš velký   kdyby daná interakce (= vzájemné působení přitažlivých sil) byla menší, změny oběžné dráhy by způsobily klimatickou nestabilitu   v obou případech by byl život na Zemi nemožným

8 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist d) hladina CO 2 v atmosféře   kdyby byla větší, vedla by k rychlému skleníkovému efektu (všichni bychom uhořeli)   kdyby byla nižší, rostliny by nebyly schopné provádět fotosyntézu (udusili bychom se)

9 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist e) gravitační síly   kdyby se gravitační síly změnily o 10 -38 %, naše Slunce by neexistovalo   kdyby odstředivé síly nebyly vyváženy gravitačními silami, planety by nemohly obíhat kolem Slunce

10 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist f) povaha rozpínání vesmíru   vědci na základě výpočtů vytvořili hypotézu, že po velkém třesku musí zbytkové záření obsahovat drobné změny v teplotě, protože tyto změny způsobily, že hmota se začala shlukovat v galaxie   r. 1989 vypuštěn satelit COBE, r. 1992 výsledky: teplotní změny ukazují, že exploze i rozpínání vesmíru bylo jemně vyladěno, aby dovolilo vytvoření galaxií, ale na druhé straně nezpůsobilo opětovné zhroucení vesmíru do jednoho bodu

11 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist   satelit také vytvořil infračervené snímky těchto teplotních změn; jedná se vlastně o pohled do minulosti, protože světlo od jiných objektů letí dlouhou dobu   astronom Smoot nazval snímky „semínka galaxií“, protože ukazují existenci hmoty v rané fázi vesmíru (jedná se o největší detekované struktury, rozpínající se přes jednu třetinu známého vesmíru)   S. Hawking uvedl, že nálezy jsou nejdůležitějšími nálezy 20. století a snad i všech dob

12 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist   kdyby se vesmír rozpínal o jednu milióntinu pomaleji, než tomu je, tak by rozpínání ustalo a vesmír by se zřítil do sebe sama ještě dříve, než by vznikly hvězdy   kdyby se vesmír rozpínal rychleji, nevznikly by žádné galaxie

13 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist g) rychlost světla   hodně fyzikálních zákonů lze vyjádřit jako funkci rychlosti světla (299 792 458 ms -1 ); i jemná změna této rychlosti by změnila mnohé další konstanty a vyloučila možnost života na Zemi

14 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist h) procento vodních par v atmosféře   kdyby hladina vodních par v atmosféře byla vyšší, rychlý skleníkový efekt by příliš zvýšil teplotu   kdyby byla nižší, nedostatečný skleníkový efekt by způsobil příliš velké ochlazení, život by byl nemožný

15 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist i) planeta Jupiter   kdyby Jupiter chyběl na své oběžné dráze, Země by byla bombardována tělesy z vesmíru; Jupiterovo gravitační pole slouží jako kosmický vysavač, který přitahuje asteroidy a komety, takže Zemi nezasahují

16 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist j) tloušťka zemské kůry   kdyby byla větší, tak by kůra pohlcovala příliš mnoho kyslíku   kdyby byla menší, sopečná a tektonická aktivita by učinila život nemožným   (více seizmické aktivity by zničilo více života, méně seizmické aktivity by znamenalo, že živiny na mořském dně a v dolních tocích řek by nebyly vraceny skrze tektonické pochody zpět na kontinenty)

17 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist k) doba rotace Země   kdyby doba rotace Země kolem své osy byla významně větší než 24 hodin, teplotní rozdíly mezi dnem a nocí by byly příliš velké   kdyby byla menší než 24 hod, rychlost větru v atmosféře by byla příliš velká

18 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist l) sklon zemské osy   kdyby byl změněn sklon zemské osy (23 ° ), povrchové teploty na Zemi by vykazovaly příliš velké extrémy

19 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist m) atmosférické výboje (blesky)   kdyby byly častější, hrozilo by silné ničení ohněm   kdyby byly méně časté, půda by byla příliš málo sycena dusíkem

20 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist Všechny tyto konstanty a skutečnosti naznačují, že vesmír byl někým velmi přesně naplánován s tím cílem, aby byl umožněn život na Zemi fyzika „pomáhá“ biologii … fyzikální konstanty byly „nastaveny“ tak, aby mohla vzniknout biologie

21 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist reakce ateistů na uvedený argument: teorie nekonečně mnoha vesmírů   náš vesmír má prostě to štěstí, že právě v něm vznikl život   pokud existovalo nekonečně mnoho „pokusů“ (nebo existuje nekonečně mnoho vesmírů), tak i málo pravděpodobné nastavení vesmíru (takové, které umožňuje život) se objevilo

22 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist   odpověď   neexistují důkazy pro teorii nekonečně mnoha vesmírů (je to výplod slepé víry)   nekonečně mnoho vesmírů by vyžadovalo nekonečné množství energie – to vlastně ještě víc ukazuje na existenci Boha, protože nekonečně mnoho energie může dodat jen ten, kdo je sám nekonečný   i kdyby existovaly jiné vesmíry, všechny by potřebovaly jemné vyladění, jako ten náš (důvod k existenci Stvořitele se neruší, ale naopak znásobuje)

23 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist To, že jsme tady, je velký zázrak.

24 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist Proč je vesmír kromě toho, že funguje a že umožňuje život, také krásný?


Stáhnout ppt "N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist 4. Vesmír je „jemně vyladěn“ (aby umožnil život)"

Podobné prezentace


Reklamy Google