Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Procvičovací cvičení – přímá řeč Materiál je určen k bezplatnému používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Procvičovací cvičení – přímá řeč Materiál je určen k bezplatnému používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv."— Transkript prezentace:

1 Procvičovací cvičení – přímá řeč Materiál je určen k bezplatnému používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další používání podléhá autorskému zákonu. Projekt Škola činností CZ.1.07/1.4.00/21.30.20VY_32_INOVACE_180 ©Mgr. Soňa Patrochová Tento výukový materiál vznikl v rámci Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost. Základní škola Loket, okres Sokolov

2  Název: procvičovací cvičení – přímá řeč - dialogy  Anotace: pracovní listy jsou určeny k procvičování probraného učiva  Autor: Mgr. Soňa Patrochová  Jazyk: Český  Očekávaný výstup: rozpoznat věty uvozovací a napsat přímou řeč v textu  Klíčová slova: přímá řeč, věta uvozovací, uvozovky  Druh učebního materiálu: pracovní listy  Druh interaktivity:  Cílová skupina: žáci 1.stupně základní školy  Stupeň a typ vzdělávání: 1.stupeň ZŠ - základní  Ročník: 4.  Vazby na ostatní materiály: učebnice a pracovní sešit ČJ 4.ročník – Nová škola Brno

3 Přímá řeč a věta uvozovací • „To je dobrý nápad,“ pravil tatínek. • Maminka se diví: „ Co to neseš v té tašce?“ • „Utíkej,“ křičí tatínek, „ať nezmokneš!“ Věta uvozovací uvozuje přímou řeč Přímá řeč je v uvozovkách „___________“

4 Podtrhni věty uvozovací • Jednou šla babička s dědečkem do města na nákup. Než odešli upozornili Budulínka: „Nikomu neotvírej a buď opatrný.“ Budulínek slíbil, že bude hodný. Když dědeček s babičkou odešli, přišla liška. Zaklepala na dveře a volá: „Budulínku otevři!“ Budulínek odpověděl: „Neotevřu!“ A liška prosila dál: „Otevři, povozím tě na ocásku.“ „Ale jenom na chvilku,“ odpověděl Budulínek, „než se vrátí babička s dědečkem.“ Budulínek otevřel a liška byla ve světnici.

5 Doplň znaménka přímé řeči • Jednou šla babička s dědečkem do města na nákup. Než odešli upozornili Budulínka nikomu neotvírej a buď opatrný. Budulínek slíbil, že bude hodný. Když dědeček s babičkou odešli, přišla liška. Zaklepala na dveře a volá Budulínku otevři! Budulínek odpověděl neotevřu! A liška prosila dál otevři, povozím tě na ocásku. Ale jenom na chvilku, odpověděl Budulínek, než se vrátí babička s dědečkem. Budulínek otevřel a liška byla ve světnici.

6 Další úlohy z textu: • 1. Urči slovní druhy u zelených vět • 2. Zjisti, zda zelené věty jsou souvětí nebo věty • jednoduché – popřípadě napiš vzorce. • 3. Urči mluvnické kategorie u sloves • odešli, zaklepala, otevřel • 4. Urči mluvnické kategorie podst. jmen • s dědečkem, na chvilku, ve světnici

7 Podtrhni věty uvozovací • Jednou šla babička s dědečkem do města na nákup. Než odešli upozornili Budulínka: „Nikomu neotvírej a buď opatrný.“ Budulínek slíbil, že bude hodný. Když dědeček s babičkou odešli, přišla liška. Zaklepala na dveře a volá: „Budulínku otevři!“ Budulínek odpověděl: „Neotevřu!“ A liška prosila dál: „Otevři, povozím tě na ocásku.“ „Ale jenom na chvilku,“ odpověděl Budulínek, „než se vrátí babička s dědečkem.“ Budulínek otevřel a liška byla ve světnici.

8 Doplň věty uvozovací • „ Kdo to byl?“ ____________________ • _________________: „Vynes ten koš!“ • „Kam jdeš?“ ___________________ • „Neptej se mě,“ ____________, „ stejně ti to nepovím.“ • _____________: Kdopak mi to tady loupá perníček?“ • „Otevři,“ ____________, „ povozím tě na ocásku.“

9 Doplň věty uvozovací • „ Kdo to byl?“ zeptal se vyšetřovatel. • Maminka pravila : „Vynes ten koš!“ • „Kam jdeš?“ zeptal se kamarád. • „Neptej se mě,“ pravila Jitka, „ stejně ti to nepovím.“ • Dědek volá: Kdopak mi to tady loupá perníček?“ • „Otevři,“ lákala liška, „ povozím tě na ocásku.“

10 Doplň přímou řeč • „_________________?“ ptá se maminka. • Tatínek se diví: „ ___________________“ • Pan učitel říká: „___________________“ • „_________________,“ upozornil lékař. • Zlá macecha pravila: „_______________!“ • „ _____________,“ ptal se Honzík, „____________“

11 Doplň přímou řeč • „Máš hotové domácí úkoly?“ ptá se maminka. • Tatínek se diví: „ To nám ten synek ale vyrostl.“ • Pan učitel říká: „Pište děti.“ • „Musíte užívat léky pravidelně,“ upozornil lékař. • Zlá macecha pravila: „Zmiz mi z očí!“ • „ Nekousne mě ta koza,“ ptal se Honzík, „když se na mě tak dívá?“

12 Další úlohy z textu: • 1. 4,5,1,7,1,7,1,7,1. 1,5,8,5,2. 8,1,7,1,5,5,1. • 2. VJ, S – V1, že V2. S - Když V1, V2. • 3. odešli - 3.os., č. mn., č. minulý • zaklepala – 3.os., č. jed., č. minulý • otevřel – 3. os., č. jed., č. minulý • 4. s dědečkem – r. muž. živ., č. jed., p.7.,vzor pán • na chvilku - r. žen., č. jed., p. 4., vzor žena • ve světnici – r. žen., č. jed., p. 6., vzor růže

13 ______________________________ Popiš obrázek přímou řečí a větami uvozovacími Použij větu uvozovací jednou na začátku, jednou uprostřed a jednou na konci přímé řeči.

14 Popiš obrázek přímou řečí a větami uvozovacími „Kde ses tak umazal?“ ptala se maminka.. Začala pěkně hubovat: „ Vždyť máš roztrhané celé oblečení!“ „ Co jsi dělal,“ křičela, „že ses tak zřídil.“

15 Seznam použité literatury a pramenů: 1. Zdroj - 2. Zdroj – Autor: Soňa Patrochová Základní škola Loket, okres Sokolov patrochovas@seznam.cz Červen 2012 Objekty, použité k vytvoření sešitu, jsou součástí SW Smart Notebook nebo pocházejí z veřejných knihoven obrázků (public domain) nebo jsou vlastní originální tvorbou autora. PHDR. JAROMÍRA KVAČKOVÁ. Český jazyk 4 nově : Pracovní sešit pro 4. ročník. Tiskárna Nový Malín: NOVÁ ŠKOLA, s.r.o., 2010. ISBN 978-80-7289-210-5. JANÁČKOVÁ, Mgr. Zita a PaedDr. Hana MÜHLHAUSEROVÁ. Český jazyk 4: učebnice pro 4. ročník. 2. Brno: Nová škola s.r.o., 2010. ISBN 978-80-7289-176-4. POLANSKÁ, Jiřina. Cvičebnice českého jazyka: pracovní sešit. první. Praha: Fortuna, 1998. ISBN 80-7168-542-9. 3. Zdroj -


Stáhnout ppt "Procvičovací cvičení – přímá řeč Materiál je určen k bezplatnému používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv."

Podobné prezentace


Reklamy Google