Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nový občanský zákoník v životě SH ČMS

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nový občanský zákoník v životě SH ČMS"— Transkript prezentace:

1 Nový občanský zákoník v životě SH ČMS
Účinnost od Dagmar Hladíková – Kancelář SH ČMS

2 Historie - připomenutí
1995 – 1996 – registrace v SH ČMS jednotlivé organizační články se staly samostatnými právnickými osobami ÚHŠ, okresní sdružení a sbory získávají u Českého statistického úřadu svá IČA vzniká první rejstřík našich organizačních jednotek prostřednictvím ČSÚ – Administrativní rejstřík ekonomických subjektů (ARES), avšak s řadou chybných zápisů Dagmar Hladíková – Kancelář SH ČMS

3 Dagmar Hladíková – Kancelář SH ČMS
Podzim 2011 – ČSÚ předává rejstřík organizačních jednotek SH ČMS do kompetence MV ČR, včetně chybných zápisů Březen 2012 – Kancelář SH ČMS organizuje školení funkcionářů, na kterém upozorňuje na změnu i chybné zápisy a doporučuje OSH kontrolu zápisů v ARESU včetně postupu, jak změny provést Důležité: veškeré změny zápisů bylo možno provést bezplatně Dagmar Hladíková – Kancelář SH ČMS

4 Dagmar Hladíková – Kancelář SH ČMS
Současnost – v platnost je uveden nový občanský zákoník, který ruší zákon o sdružování, sdružení mění na spolky a jejich organizační jednotky na pobočné spolky SH ČMS získává výjimku, jako mnoholetá organizace a její název, stejně jako názvy jejích organizačních jednotek se nemění Rejstřík dostává do kompetence Městský soud v Praze, u kterého je zapsáno SH ČMS jako hlavní spolek, opět se všemi chybami Dagmar Hladíková – Kancelář SH ČMS

5 Dagmar Hladíková – Kancelář SH ČMS
Celý svazek SH ČMS obsahuje 707 stran a kromě organizačních jednotek SH ČMS jsou zde uvedeny další organizace, které nemají k SH ČMS žádný vztah Pro Kancelář SH ČMS to znamená – uvést rejstřík do souladu se skutečností a platnými Stanovami, na změny a opravy chybných zápisů získává ze zákona tříletou lhůtu, která končí První fáze spočívá v prostudování 707 stran a vyřazení organizací, které k SH ČMS nepatří – nejsou jejími organizačními jednotkami Dagmar Hladíková – Kancelář SH ČMS

6 Dagmar Hladíková – Kancelář SH ČMS
Další fáze je zaměřena na opravy chybných zápisů: Název organ. jednotky – KSH, OSH, SDH neodpovídá platným Stanovám SH ČMS Neprovedená změna adresy sídla Důležité: nebyl schválen zákon o veřejné prospěšnosti a tudíž za veškeré zápisy a změny se platí ,- Kč /1 organizační jednotku Opravy jsou připraveny pro KSH a OSH (cca ,- Kč), prozatím se odkládají, čekáme na schválení příslušného zákona Dagmar Hladíková – Kancelář SH ČMS

7 Zápisy nových organizačních jednotek (okrsků, SDH) k získání IČA
Kancelář SH ČMS vyplní „inteligentní formulář“ na stránkách justice (4 listy) Adresa sídla okrsku nebo SDH – přílohou je písemný souhlas majitele nemovité věci s užíváním adresy + jeho ověřený podpis Statutární zástupce (starosta) okrsku nebo SDH– přílohou je souhlas statutára se zápisem do spolkového rejstříku + jeho ověřený podpis, výpis z usnesení valné hromady, na které byl do funkce zvolen Dagmar Hladíková – Kancelář SH ČMS

8 Dagmar Hladíková – Kancelář SH ČMS
Přílohy, které bude nutné doložit k zápisu do spolkového rejstříku a získání IČA souhlas se zápisem do spolkového rejstříku a prohlášení statutárního zástupce (starosty) okrsku nebo SDH souhlas vlastníka nemovité věci s umístěním sídla okrsku nebo SDH pro fyzické osoby pro právnické osoby výpis z usnesení valné hromady o zvolení statutárního zástupce (starosty okrsku nebo SDH) do funkce Dagmar Hladíková – Kancelář SH ČMS

9 Dagmar Hladíková – Kancelář SH ČMS

10 Dagmar Hladíková – Kancelář SH ČMS

11 Dagmar Hladíková – Kancelář SH ČMS
„Inteligentní formulář“ musí být opatřen rovněž ověřeným podpisem starosty SH ČMS, spolu s přiloženými přílohami a vylepeným kolkem v nominální hodnotě 1000,- Kč doručen na Městský soud v Praze – vyřízen pak cca do 5 dnů Informace o zapsání do spolkového rejstříku (soudní rozhodnutí) dostane od Městského soudu v Praze jak nově zapisovaná organizační jednotka, tak Kancelář SH ČMS Tento postup se týká také sborů, které byly zaregistrovány na SH ČMS v dřívějších letech a doposud IČO nemají zřízeno Dagmar Hladíková – Kancelář SH ČMS

12 Další zjištěné nedostatky v ARESU
Aktivní sbor, který nikdy nebyl zrušen nelze najít ve spolkovém rejstříku i ARESU - důvod ČSÚ z nezjištěných důvodů odebrala sboru IČO Důležité: povinnost okresů co nejdříve zkontrolovat dle seznamu RL SDH své sbory v ARESU a pokud takový sbor naleznou, dát neprodleně na vědomí Kanceláři SH ČMS, po dohodě s ČSÚ bude IČO aktivováno a sbor bude moci být zapsán do rejstříkového soudu Postup pro zapsání bude shodný s postupem pro zapsání nového sboru Dagmar Hladíková – Kancelář SH ČMS

13 Dagmar Hladíková - Kancelář SH ČMS
Ve spolkovém rejstříku se nachází SDH s dvojím zapsáním – vlastní 2x IČO nutné ověřit u SDH, které IČO používají druhý zápis nechat v rejstříku vymazat pokud SDH ztratilo doklad o zřízení IČA, stačí navštívit kterékoliv pracoviště Czechpointu a nechat si udělat výpis z veřejné části tzv. rejstříku osob Dagmar Hladíková - Kancelář SH ČMS

14 Závěr – nejdůležitější body
Neprodleně zkontrolovat v ARESU své aktivní sbory, zjistit zda jsou „aktivní či neaktivní“, „neaktivní“ sbory hlásit Kanceláři SH ČMS a předat k nim potřebnou dokumentaci (nejpozději červen 2014) kopii RL SDH kopii tiskopisu o zřízení IČA výtisk informace z ARESU o odebrání IČA prohlášení OSH, že sbor nebyl nikdy zrušen a je stále aktivní (podpis + razítko) Dagmar Hladíková - Kancelář SH ČMS

15 Dagmar Hladíková - Kancelář SH ČMS
Věnovat zvýšenou pozornost svým sborům v centrálním registru SH ČMS a neprodleně dokončit vyřazení dlouhodobě nepracujících sborů v souladu se seznamem RL SDH, dle předpisů SH ČMS – Organizační řád a jeho přílohy Informovat sbory o skutečnosti, že naše organizace nebude měnit svůj název ani názvy organizačních jednotek Vysvětlovat sborům, že na změny a opravy chybných zápisů máme ze zákona 3-letou lhůtu, žádat je o trpělivost, neházet kompetence OSH na Kancelář SH ČMS Dagmar Hladíková - Kancelář SH ČMS

16 Dagmar Hladíková - Kancelář SH ČMS
Vysvětlovat sborům rozdíl mezi úřadem a soudem – na úřadě vám někdy i ochotně pomohou, na soudu neradí a nepomáhají, na soudu vám může pomoci pouze advokát, kterého si za tím účelem najmete, ale i zaplatíte, snažit se nevolat na Městský soud Vysvětlovat sborům, že veškeré prvozápisy a změny v zápisech do spolkového rejstříku Městskému soudu v Praze, může podávat pouze Kancelář SH ČMS Zasílat veškeré požadavky na změny nebo upřesnění adres sídel sborů Kanceláři SH ČMS Dagmar Hladíková - Kancelář SH ČMS

17 Dagmar Hladíková - Kancelář SH ČMS
Důvod: Kancelář SH ČMS vystaví přílohu k RL SDH, která bude obsahovat konkrétní změnu nové údaje slouží k přípravě chystaných změn zápisů do spolkového rejstříku Pomocné tiskopisy k prvnímu zápisu sboru, nebo změně zápisu sboru, po schválení u Městského soudu, budou uloženy na našich web stránkách ke stažení Z důvodu značné finanční zátěže SH ČMS, se změny zapsaných SDH ve spolkovém rejstříku prozatím posouvají do doby schválení zákona o veřejné prospěšnosti (zbaví nás povinnosti platit poplatky Městskému soudu) Dagmar Hladíková - Kancelář SH ČMS

18 Dagmar Hladíková - Kancelář SH ČMS
Uvědomovat si časovou náročnost k nápravě námi nezaviněných chyb ve spolkovém rejstříku, na požadavky Kanceláře reagovat vstřícně Pro všechny zúčastněné osoby i instituce se jedná o nové věci, které se musíme naučit řešit Dotazy, podněty, připomínky ???? Dagmar Hladíková - Kancelář SH ČMS

19 Dagmar Hladíková - Kancelář SH ČMS
Děkuji za pozornost Dagmar Hladíková - Kancelář SH ČMS


Stáhnout ppt "Nový občanský zákoník v životě SH ČMS"

Podobné prezentace


Reklamy Google