Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

28.3.1914 – 3.2. 1997. 28. března 2014 uplyne 100 let od narození spisovatele Bohumila HRABALA.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "28.3.1914 – 3.2. 1997. 28. března 2014 uplyne 100 let od narození spisovatele Bohumila HRABALA."— Transkript prezentace:

1 28.3.1914 – 3.2. 1997

2 28. března 2014 uplyne 100 let od narození spisovatele Bohumila HRABALA.

3  Hrabal patří mezi světově nejznámější české prozaiky a jeho dílo bylo přeloženo do více než tří desítek jazyků.  3. února 2014 uplynulo od jeho tragické smrti 15 let.  Spisovatel zemřel ve věku nedožitých 83 let v roce 1997 po pádu z okna, jeho smrt byla obestřená pochybnostmi.

4  Spisovatelův dlouhý život se odehrává na pozadí složitých dějin 20. století, kdy se odehrávaly významné kulturní a politické změny.  Tyto změny poznamenaly život obyvatel a ovlivňovaly také tvorbu tehdejších autorů, pro Bohumila Hrabala je příznačný autobiografický styl, který byl ovlivněn dobou, ve které žil.

5  Bohumil Kilián se narodil krátce před vypuknutím 1. světové války v Brně – Židenicích jako nemanželský syn, jméno Hrabal převzal až později po matčině svatbě s Františkem Hrabalem.  V roce 1919 se rodina přestěhovala už i s Bohumilovým bratrem Břetislavem do Nymburka, zde se rodina sžila velmi rychle.

6  Jako žák se Hrabal potýkal s učením všelijak, maturitu však se zpožděním složil, na přání rodičů začal navštěvovat Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, kde se v něm probudila touha po četbě, vzdělání a umění.  Školu v roce 1939 byl nucen přerušit kvůli uzavření vysokých škol nacisty.  Pracoval jako koncipient u notáře, skladník, pomocný dělník v železniční stanici nebo výpravčí.  Po skončení války se mohl vrátit na Právnickou fakultu UK a v roce 1946 promoval jako doktor obojího práva.  Dále pracoval jako pojišťovací agent, obchodní cestující či kulisák.  V roce 1948 se chystal literárně vystoupit a vydat výběr básní Ztracená ulička, to mu bylo znemožněno únorovým převratem.

7  Ztratil práci a byl nucen pracovat jako dělník v kladenských hutích.  Po celou dobu sovětské okupace se Hrabal nepřestal literárně vzdělávat a umělecky růst.  Nezastupitelné místo mělo v Hrabalově životě město Nymburk, přestože pracoval v Praze, Nymburk byl pro něj vždy domovem.  Spisovatelem „na volné noze“ se konečně stal 1. ledna 1962, na svou první oficiálně vydanou knihu si však musel počkat ještě rok.

8  V roce 1956 se Hrabal oženil, vzal si Elišku „Pipsy“ Plevovou. V jejich libeňském bytě se pravidelně scházela veselá společnost.  V roce 1963 vyšla Hrabalovi jeho první kniha – sbírka povídek Perlička na dně.  Po svém literárním debutu se rychle zařadil mezi velké české spisovatele.  V 60. letech došlo k uvolnění poměrů, nastal rozmach na poli filmovém, divadelním i literárním. Hrabal se zařadil mezi vůdčí osobnosti spisovatelské obce spolu s Vaculíkem, Kunderou, Škvoreckým, Havlem nebo Páralem.

9  Jelikož neměl Hrabal možnost publikovat v 40. a 50. letech, představil se literárnímu obecenstvu v 60. letech jako plně vyzrálý spisovatel.  Až v letech 90. byla potom představena Hrabalo tvorba vzniklá před rokem 1963.  V 60. letech se dočkal zasloužené slávy a s ní přišla i společenská aktivita. Účastnil se přednášek, zahraničních cest a interview pro zahraniční i domácí periodika.

10  Většina aktivních spisovatelů se v roce 1968 dostala na „černou listinu“. Zformoval se exilový proud a samizdatový okruh, mnoho spisovatelů odešlo do zahraničí.  Bohumil Hrabal se ocitl na okraji oficiální literatury. V době, kdy se mu splnilo celoživotní přání stát se spisovatelem, mu byla ze dne na den znemožněna publikační činnost. Ocitá se v těžké depresi.

11  Hrabal posléze hledá útočiště uprostřed lesů v Kersku. Zde vznikají jeho vrcholná díla, díky kterým je považován za jednoho z největších spisovatelů 2. poloviny 20. století.  Jelikož byl Hrabal celorepublikově uznávaným spisovatelem, upínal se na něj zrak nejen čtenářské veřejnosti, ale také StB. Příslušníci tajné policie Hrabala sledovali i v kerském polesí. Hrabal své texty raději ukrýval.  Státní bezpečnost jej však neumlčela, začal své knihy vydávat v samizdatu.

12  V roce 1987 zemřela Hrabalova žena Eliška a v roce 1988 Hrabalův celoživotní přítel Karel Marysko.  Po těchto událostech jen velmi pomalu dostával opět touhu usednout k psacímu stroji. Naštěstí politické události a změny v zemi jeho návrat k psaní urychlily.  Listopadové události přinesly odstranění všech omezení v kultuře i literatuře.  Pro Hrabala přišla revoluční změna možná pozdě, doléhaly na něj nemoci spojené s věkem, na počátku 90. let však jeho knihy zaplavily český knižní trh.

13  V 90. letech Hrabal dostával celu řadu domácích i zahraničních ocenění. Byl mu udělen čestný doktorát v Padově nebo celá řada státních ocenění.  Jeho knihy byly přeloženy do více než tří desítek jazyků, takže jej mohli číst lidé po celém světě. Velké popularitě se dodnes těší zejména v Polsku a Maďarsku. Velké pozornosti se mu dostávala také v Německu, Francii či Itálii.

14  Hrabal zůstával i v posledních letech svého života enfant terrible české literatury, částečně nedoceněn, částečně nepochopen, ale vždycky s osobitým pojetím tvorby, kterou není možné zařadit do žádné skupiny nebo literárního směru.  V 82 letech se u spisovatele opět přihlásila nemoc, zhoršovala se mu chůze. Od roku 1996 byl hospitalizován na ortopedii v pražské nemocnici Na Bulovce.  Pomalu se začal loučit s přáteli i s životem. S literaturou se rozloučil již dříve.

15  Pozemská pouť Bohumila Hrabala se uzavřela pádem z pátého patra nemocničního pokoje dne 3. února 1997.  Prožitky Bohumila Hrabala vlastně představují osudy člověka, který prožil složité 20. století. Spisovatel se narodil ještě v časech panování Františka Josefa I., zažil dvě světové války, prožil naprostou většinu života za existence Československa, aby nakonec zemřel v České republice.

16  V Hrabalově díle je jasný prvek autobiografičnosti, hojně čerpal ze svých životních zkušeností, které s nevšední uměleckou imaginací a fantazií transformoval do svébytné grotesknosti, nadsázky a komična, někdy poznamenaných i skepsí a černým humorem.  V roce 1962 se stává spisovatelem na volné noze.  V Roce 1963 vychází kniha Perlička na dně, v roce 1964 potom sbírka povídek Pábitelé. Pábiteli nazýval osobité vypravěče, kteří zvláštním způsobem milují život, tito vypravěči se navenek zdají obhroublí, v jejich vyprávění jsou prvky poetismu i surrealismu.

17  Ještě v roce 1964 následovala první novela Taneční hodiny pro starší a pokročilé.  O rok později vyšla slavná novela Ostře sledované vlaky a také sbírka povídek Inzerát na dům, ve kterém už nechci bydlet, která byla zfilmována Jiřím Menzelem jako Skřivánci na niti.  Ostře sledované vlaky je novela s tématikou okupace, byla také zfilmována a film byl v roce 1968 oceněn Oscarem.

18  V roce 1966 vychází výbor povídek Automat svět a v roce 1967 Toto město je ve společné péči obyvatel. Období poměrně svobodných poměrů uzavírají Morytáty a legendy.  Čtenáře od počátku fascinoval Hrabalův způsob psaní, volba témat, vidění života kolem sebe a samozřejmě také jeho jazyk a slovník.  V roce 1969 vychází Domácí úkoly a Poupata.

19  Bohumil Hrabal byl na za doby normalizace na okraji oficiální literatury, nakladatelství odmítala jeho díla s argumentem, že text nesmí být neobvyklý, příliš složitý, nesmí být vykládán jako alegorie na socialismus atd.  V roce 1970 vznikly Postřižiny a Rukověť pábitelského učně, která byla inspirována vzpomínkami na nymburské dětství.

20  V roce 1971 potom napsal Hrabal svůj největší epický román Obsluhoval jsem anglického krále, jehož tématem je životní dráha číšníka, později hoteliéra a cestáře v době politických zvratů první poloviny dvacátého století.  V roce 1973 Hrabal dokončil práci na další nymburské próze Městečko, kde se zastavil čas a dokončil také dílo Něžný Barbar, ve kterém vzpomíná na svá bohémská léta prostřednictvím svého přítele Vladimíra Boudníka.

21  V roce 1975 pracoval Hrabal na knize povídek z Kerska Slavnosti sněženek.  V roce 1976 vzniklo potom dílo Příliš hlučná samota.  Velmi plodné období uzavřel v roce 1979 dílem Krasosmutnění a v roce 1981 knihou Harlekýnovy milióny.  V této době psal Hrabal bohužel bez možnosti spatřit své knihy na knižních pultech.  StB mu byla v patách a např. po dopsání Obsluhoval jsem anglického krále, pořídil 4 kopie a každou schoval někde jinde.  Jeho knihy ovšem vycházely v samizdatu nebo exilu.

22  Hrabal nevystupoval na veřejnosti jen skrze své knížky, ale také zprostředkovaně v divadlech a ve filmu.  Na komorních divadelních scénách se hrály divadelní hry, jejichž námětem jsou Hrabalovy knihy Ostře sledované vlaky, Postřižiny, Bambini di Praga, Něžný barbar a Hlučná samota.  Ještě většího ohlasu se dostalo filmovým adaptacím. V 60. letech Jiří Menzel realizoval filmy podle titulů Ostře sledované vlaky, Skřivánci na niti a Postřižiny. V roce 1983 převedl na stříbrné plátno Slavnosti sněženek.

23  V psaní Hrabal pokračoval i v 80. letech. Vzniklo jeho nejrozsáhlejší dílo Svatby v domě, které později rozdělil do tří dílu Svatby v domě, Vita Nuova a Proluky.  V tomto díle složil Hrabal dojemnou poklonu své ženě Elišce, jejíž portrét v jeho prózách dosud nebyl.  Pro tehdejší normalizační režim byl text příliš provokující, takže nemohl hned vyjít, nadšeně ji však přijali samizdatová a exilová nakladatelství.

24  Hrabalovi se na konci 80. let stalo psaní jedním ze způsobů útěku ze samoty a výrazem sebezáchovy.  Povzbuzení do života i do psaní se mu dostávalo zejména z okruhu mladších lidí, který okolo něho vznikl.  Tento kroužek počátkem listopadu 1988 přijal název Společnost Bohumila Hrabala a začal vydávat klubový časopis Haňťa press.

25  V prvním čísle Hanťa pressu vyšla Hrabalova Kouzelná flétna, což je v podstatě esej s dokumentární výpovědí o vlastních pocitech a dojmech.  Bohumil Hrabal se v 90. letech nedočkal pouze vydání všech svých hlavních titulů, ale dokonce mohl sledovat vydávání svých Sebraných spisů.  První svazek Sebraných spisů vyšel v roce 1991 a poslední devatenáctý v roce 1997.

26  Bohumil Hrabal dokázal osobitým způsobem reflektovat dojmy a zkušenosti, které jsou blízké všem lidem. Se svým humanistickým dílem se zařadil mezi velikány světové literatury. Přestože psal jazykem nikterak početného českého národa, dokázal obsahem a myšlenkovým nábojem svých děl uchvátit čtenáře bez rozdílu hranic.

27  MAZAL, Tomáš. Spisovatel Bohumil Hrabal. Vyd. 1. Praha: Torst, 2004. 451 s. ISBN 80-7215-226-2.  Hrabal-nymburk.cz. Www.hrabal-nymburk.cz [online]. 2014 [cit. 2014-02-18]. Dostupné z: http://www.hrabal-nymburk.cz/index.php?stranka=zivotopis  PYTLÍK, Radko. Bohumil Hrabal. 1. vyd. Praha: Československý spisovatel, 1990. 285 s., obr.příl. : il. ISBN 80-202-0239-0.

28  Obr. 1 - TUČEK, Jaroslav. Mudrování (nejen) nad divadlem. Divadelní noviny [online]. 2014, č. 3 [cit. 2014-02-17]. Dostupné z: http://www.divadelni- noviny.cz/mudrovani-nejen-nad-divadlem-no-28.  Obr. 2 - MAZAL, Tomáš. Spisovatel Bohumil Hrabal. Vyd. 1. Praha: Torst, 2004. 451 s. ISBN 80-7215-226-2.  Obr. 3 - 5 – tamtéž  Obr. 6 - Ceskenoviny.cz. Www.ceskenoviny.cz [online]. 2014 [cit. 2014-02- 21]. Dostupné z: http://www.ceskenoviny.cz/tema/index_img.php?id=53650  Obr. 7 – 11 - MAZAL, Tomáš. Spisovatel Bohumil Hrabal. Vyd. 1. Praha: Torst, 2004. 451 s. ISBN 80-7215-226-2.

29  Obr. 12 – 21 - Www.arara.cz. Arara.cz [online]. 2014 [cit. 2014-02-24]. Dostupné z: http://www.arara.cz/t/search.php?q=bohumil+hrabal&class_id=0&x=0&y=0  Obr. 22 - 23 -Office.microsoft.com [online]. 2014 [cit. 2014-02-24]. Dostupné z: http://office.microsoft.com/cs-cz/  Obr. 24 – 25 – Www.arara.cz. Arara.cz [online]. 2014 [cit. 2014-02-24]. Dostupné z: http://www.arara.cz/t/search.php?q=bohumil+hrabal&class_id=0&x=0&y=0

30  Obr. 26 – 27 - Www.slovnikeskeliteratury.cz. Slovnikceskeliteratury.cz [online]. 2008 [cit. 2014-02-27]. Dostupné z: http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=105  Obr. 28 - MAZAL, Tomáš. Spisovatel Bohumil Hrabal. Vyd. 1. Praha: Torst, 2004. 451 s. ISBN 80-7215-226-2.


Stáhnout ppt "28.3.1914 – 3.2. 1997. 28. března 2014 uplyne 100 let od narození spisovatele Bohumila HRABALA."

Podobné prezentace


Reklamy Google