Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pábitel Bohumil Hrabal

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pábitel Bohumil Hrabal"— Transkript prezentace:

1 Pábitel Bohumil Hrabal

2 Pábitel Bohumil Hrabal
28. března uplyne 100 let od narození spisovatele Bohumila HRABALA.

3 Bohumil Hrabal Hrabal patří mezi světově nejznámější české prozaiky a jeho dílo bylo přeloženo do více než tří desítek jazyků. 3. února 2014 uplynulo od jeho tragické smrti 15 let. Spisovatel zemřel ve věku nedožitých 83 let v roce po pádu z okna, jeho smrt byla obestřená pochybnostmi.

4 Život Bohumila Hrabala
Spisovatelův dlouhý život se odehrává na pozadí složitých dějin 20. století, kdy se odehrávaly významné kulturní a politické změny. Tyto změny poznamenaly život obyvatel a ovlivňovaly také tvorbu tehdejších autorů, pro Bohumila Hrabala je příznačný autobiografický styl, který byl ovlivněn dobou, ve které žil.

5 Život Bohumila Hrabala
Bohumil Kilián se narodil krátce před vypuknutím 1. světové války v Brně – Židenicích jako nemanželský syn, jméno Hrabal převzal až později po matčině svatbě s Františkem Hrabalem. V roce 1919 se rodina přestěhovala už i s Bohumilovým bratrem Břetislavem do Nymburka, zde se rodina sžila velmi rychle.

6 Život Bohumila Hrabala
Jako žák se Hrabal potýkal s učením všelijak, maturitu však se zpožděním složil, na přání rodičů začal navštěvovat Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, kde se v něm probudila touha po četbě, vzdělání a umění. Školu v roce 1939 byl nucen přerušit kvůli uzavření vysokých škol nacisty. Pracoval jako koncipient u notáře, skladník, pomocný dělník v železniční stanici nebo výpravčí. Po skončení války se mohl vrátit na Právnickou fakultu UK a v roce promoval jako doktor obojího práva. Dále pracoval jako pojišťovací agent, obchodní cestující či kulisák. V roce 1948 se chystal literárně vystoupit a vydat výběr básní Ztracená ulička, to mu bylo znemožněno únorovým převratem.

7 Život Bohumila Hrabala
Ztratil práci a byl nucen pracovat jako dělník v kladenských hutích. Po celou dobu sovětské okupace se Hrabal nepřestal literárně vzdělávat a umělecky růst. Nezastupitelné místo mělo v Hrabalově životě město Nymburk, přestože pracoval v Praze, Nymburk byl pro něj vždy domovem. Spisovatelem „na volné noze“ se konečně stal 1. ledna 1962, na svou první oficiálně vydanou knihu si však musel počkat ještě rok.

8 Život Bohumila Hrabala
V roce 1956 se Hrabal oženil, vzal si Elišku „Pipsy“ Plevovou. V jejich libeňském bytě se pravidelně scházela veselá společnost. V roce 1963 vyšla Hrabalovi jeho první kniha – sbírka povídek Perlička na dně. Po svém literárním debutu se rychle zařadil mezi velké české spisovatele. V 60. letech došlo k uvolnění poměrů, nastal rozmach na poli filmovém, divadelním i literárním. Hrabal se zařadil mezi vůdčí osobnosti spisovatelské obce spolu s Vaculíkem, Kunderou, Škvoreckým, Havlem nebo Páralem.

9 Život Bohumila Hrabala
Jelikož neměl Hrabal možnost publikovat v 40. a 50. letech, představil se literárnímu obecenstvu v 60. letech jako plně vyzrálý spisovatel. Až v letech 90. byla potom představena Hrabalo tvorba vzniklá před rokem V 60. letech se dočkal zasloužené slávy a s ní přišla i společenská aktivita. Účastnil se přednášek, zahraničních cest a interview pro zahraniční i domácí periodika.

10 Život Bohumila Hrabala
Většina aktivních spisovatelů se v roce 1968 dostala na „černou listinu“. Zformoval se exilový proud a samizdatový okruh, mnoho spisovatelů odešlo do zahraničí. Bohumil Hrabal se ocitl na okraji oficiální literatury. V době, kdy se mu splnilo celoživotní přání stát se spisovatelem, mu byla ze dne na den znemožněna publikační činnost. Ocitá se v těžké depresi.

11 Život Bohumila Hrabala
Hrabal posléze hledá útočiště uprostřed lesů v Kersku. Zde vznikají jeho vrcholná díla, díky kterým je považován za jednoho z největších spisovatelů 2. poloviny 20. století. Jelikož byl Hrabal celorepublikově uznávaným spisovatelem, upínal se na něj zrak nejen čtenářské veřejnosti, ale také StB. Příslušníci tajné policie Hrabala sledovali i v kerském polesí. Hrabal své texty raději ukrýval. Státní bezpečnost jej však neumlčela, začal své knihy vydávat v samizdatu.

12 Život Bohumila Hrabala
V roce 1987 zemřela Hrabalova žena Eliška a v roce Hrabalův celoživotní přítel Karel Marysko. Po těchto událostech jen velmi pomalu dostával opět touhu usednout k psacímu stroji. Naštěstí politické události a změny v zemi jeho návrat k psaní urychlily. Listopadové události přinesly odstranění všech omezení v kultuře i literatuře. Pro Hrabala přišla revoluční změna možná pozdě, doléhaly na něj nemoci spojené s věkem, na počátku 90. let však jeho knihy zaplavily český knižní trh.

13 Život Bohumila Hrabala
V 90. letech Hrabal dostával celu řadu domácích i zahraničních ocenění. Byl mu udělen čestný doktorát v Padově nebo celá řada státních ocenění. Jeho knihy byly přeloženy do více než tří desítek jazyků, takže jej mohli číst lidé po celém světě. Velké popularitě se dodnes těší zejména v Polsku a Maďarsku. Velké pozornosti se mu dostávala také v Německu, Francii či Itálii.

14 Život Bohumila Hrabala
Hrabal zůstával i v posledních letech svého života enfant terrible české literatury, částečně nedoceněn, částečně nepochopen, ale vždycky s osobitým pojetím tvorby, kterou není možné zařadit do žádné skupiny nebo literárního směru.  V 82 letech se u spisovatele opět přihlásila nemoc, zhoršovala se mu chůze. Od roku byl hospitalizován na ortopedii v pražské nemocnici Na Bulovce. Pomalu se začal loučit s přáteli i s životem. S literaturou se rozloučil již dříve.

15 Život Bohumila Hrabala
Pozemská pouť Bohumila Hrabala se uzavřela pádem z pátého patra nemocničního pokoje dne 3. února Prožitky Bohumila Hrabala vlastně představují osudy člověka, který prožil složité 20. století. Spisovatel se narodil ještě v časech panování Františka Josefa I., zažil dvě světové války, prožil naprostou většinu života za existence Československa, aby nakonec zemřel v České republice. 

16 Dílo Bohumila Hrabala V Hrabalově díle je jasný prvek autobiografičnosti, hojně čerpal ze svých životních zkušeností, které s nevšední uměleckou imaginací a fantazií transformoval do svébytné grotesknosti, nadsázky a komična, někdy poznamenaných i skepsí a černým humorem. V roce 1962 se stává spisovatelem na volné noze. V Roce 1963 vychází kniha Perlička na dně, v roce potom sbírka povídek Pábitelé. Pábiteli nazýval osobité vypravěče, kteří zvláštním způsobem milují život, tito vypravěči se navenek zdají obhroublí, v jejich vyprávění jsou prvky poetismu i surrealismu.

17 Dílo Bohumila Hrabala Ještě v roce 1964 následovala první novela Taneční hodiny pro starší a pokročilé. O rok později vyšla slavná novela Ostře sledované vlaky a také sbírka povídek Inzerát na dům, ve kterém už nechci bydlet, která byla zfilmována Jiřím Menzelem jako Skřivánci na niti. Ostře sledované vlaky je novela s tématikou okupace, byla také zfilmována a film byl v roce oceněn Oscarem.

18 Dílo Bohumila Hrabala V roce 1966 vychází výbor povídek Automat svět a v roce 1967 Toto město je ve společné péči obyvatel. Období poměrně svobodných poměrů uzavírají Morytáty a legendy. Čtenáře od počátku fascinoval Hrabalův způsob psaní, volba témat, vidění života kolem sebe a samozřejmě také jeho jazyk a slovník. V roce 1969 vychází Domácí úkoly a Poupata.

19 Dílo Bohumila Hrabala Bohumil Hrabal byl na za doby normalizace na okraji oficiální literatury, nakladatelství odmítala jeho díla s argumentem, že text nesmí být neobvyklý, příliš složitý, nesmí být vykládán jako alegorie na socialismus atd. V roce 1970 vznikly Postřižiny a Rukověť pábitelského učně, která byla inspirována vzpomínkami na nymburské dětství.

20 Dílo Bohumila Hrabala V roce 1971 potom napsal Hrabal svůj největší epický román Obsluhoval jsem anglického krále, jehož tématem je životní dráha číšníka, později hoteliéra a cestáře v době politických zvratů první poloviny dvacátého století. V roce 1973 Hrabal dokončil práci na další nymburské próze Městečko, kde se zastavil čas a dokončil také dílo Něžný Barbar, ve kterém vzpomíná na svá bohémská léta prostřednictvím svého přítele Vladimíra Boudníka.

21 Dílo Bohumila Hrabala V roce 1975 pracoval Hrabal na knize povídek z Kerska Slavnosti sněženek. V roce 1976 vzniklo potom dílo Příliš hlučná samota. Velmi plodné období uzavřel v roce 1979 dílem Krasosmutnění a v roce 1981 knihou Harlekýnovy milióny. V této době psal Hrabal bohužel bez možnosti spatřit své knihy na knižních pultech. StB mu byla v patách a např. po dopsání Obsluhoval jsem anglického krále, pořídil 4 kopie a každou schoval někde jinde. Jeho knihy ovšem vycházely v samizdatu nebo exilu.

22 Dílo Bohumila Hrabala Hrabal nevystupoval na veřejnosti jen skrze své knížky, ale také zprostředkovaně v divadlech a ve filmu. Na komorních divadelních scénách se hrály divadelní hry, jejichž námětem jsou Hrabalovy knihy Ostře sledované vlaky, Postřižiny, Bambini di Praga, Něžný barbar a Hlučná samota. Ještě většího ohlasu se dostalo filmovým adaptacím. V 60. letech Jiří Menzel realizoval filmy podle titulů Ostře sledované vlaky, Skřivánci na niti a Postřižiny. V roce 1983 převedl na stříbrné plátno Slavnosti sněženek.

23 Dílo Bohumila Hrabala V psaní Hrabal pokračoval i v 80. letech. Vzniklo jeho nejrozsáhlejší dílo Svatby v domě, které později rozdělil do tří dílu Svatby v domě, Vita Nuova a Proluky. V tomto díle složil Hrabal dojemnou poklonu své ženě Elišce, jejíž portrét v jeho prózách dosud nebyl. Pro tehdejší normalizační režim byl text příliš provokující, takže nemohl hned vyjít, nadšeně ji však přijali samizdatová a exilová nakladatelství.

24 Dílo Bohumila Hrabala Hrabalovi se na konci 80. let stalo psaní jedním ze způsobů útěku ze samoty a výrazem sebezáchovy. Povzbuzení do života i do psaní se mu dostávalo zejména z okruhu mladších lidí, který okolo něho vznikl. Tento kroužek počátkem listopadu přijal název Společnost Bohumila Hrabala a začal vydávat klubový časopis Haňťa press. 

25 Dílo Bohumila Hrabala V prvním čísle Hanťa pressu vyšla Hrabalova Kouzelná flétna, což je v podstatě esej s dokumentární výpovědí o vlastních pocitech a dojmech. Bohumil Hrabal se v 90. letech nedočkal pouze vydání všech svých hlavních titulů, ale dokonce mohl sledovat vydávání svých Sebraných spisů. První svazek Sebraných spisů vyšel v roce a poslední devatenáctý v roce 1997.

26 Spisovatel Bohumil Hrabal
Bohumil Hrabal dokázal osobitým způsobem reflektovat dojmy a zkušenosti, které jsou blízké všem lidem. Se svým humanistickým dílem se zařadil mezi velikány světové literatury. Přestože psal jazykem nikterak početného českého národa, dokázal obsahem a myšlenkovým nábojem svých děl uchvátit čtenáře bez rozdílu hranic.

27 Informační zdroje MAZAL, Tomáš. Spisovatel Bohumil Hrabal. Vyd. 1. Praha: Torst, s. ISBN Hrabal-nymburk.cz. [online] [cit ]. Dostupné z: PYTLÍK, Radko. Bohumil Hrabal. 1. vyd. Praha: Československý spisovatel, s., obr.příl. : il. ISBN

28 Zdroje obrázků Obr. 1 - TUČEK, Jaroslav. Mudrování (nejen) nad divadlem. Divadelní noviny [online]. 2014, č. 3 [cit ]. Dostupné z: noviny.cz/mudrovani-nejen-nad-divadlem-no-28. Obr. 2 - MAZAL, Tomáš. Spisovatel Bohumil Hrabal. Vyd. 1. Praha: Torst, s. ISBN Obr – tamtéž Obr. 6 - Ceskenoviny.cz. [online] [cit ]. Dostupné z: Obr. 7 – MAZAL, Tomáš. Spisovatel Bohumil Hrabal. Vyd. 1. Praha: Torst, s. ISBN

29 Zdroje obrázků Obr. 12 – Arara.cz [online] [cit ]. Dostupné z: Obr Office.microsoft.com [online] [cit ]. Dostupné z: Obr. 24 – 25 – Arara.cz [online] [cit ]. Dostupné z:

30 Zdroje obrázků Obr. 26 – [cit ]. Dostupné z: Obr MAZAL, Tomáš. Spisovatel Bohumil Hrabal. Vyd. 1. Praha: Torst, s. ISBN


Stáhnout ppt "Pábitel Bohumil Hrabal"

Podobné prezentace


Reklamy Google