Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prof. MUDr. Igor Bazikov, DrSc.,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Prof. MUDr. Igor Bazikov, DrSc.,"— Transkript prezentace:

1 Vědecké projekty a jejich význam pro inovace Ruské akademie přírodních věd
Prof. MUDr. Igor Bazikov, DrSc., Česká pobočka Ruské akademie přírodních věd

2 Ruská akademie přírodních věd
Russian Academy of Natural Sciences Ruská akademie přírodních věd РО Ruská vědecká organizace, sdružující vědce ze všech směrů– tvůrce v oblasti vyspělých technologií a humanitních věd, řízených společnou vůlí prosazovat vlastní vyjádření tvůrčí osobnosti, rozvoj základního a aplikovaného výzkumu. Akademie přírodních věd zahájila činnost 31.srpna 1990 na popud vědců z Ruska, aby reprezentovala akademické, vysokoškolské a průmyslové vědy.

3 Российская академия естественных наук:
2800 действительных членов 1300 членов-корреспондентов более 200 иностранных членов 96 почетных членов более 100 адъюнктов There are more than 5000 members of the RANS Incl. 200 foreign members

4 Среди членов РАЕН 12 Нобелевских лауреатов
Среди членов РАЕН 12 Нобелевских лауреатов Более 200 членов Российской академии естественных наук являются членами государственных академий: РАН, РАМН, РАСХН, РАО Среди членов РАЕН заслуженные деятели науки, лауреаты Государственной премии, премии Правительства Российской Федерации, кавалеры государственных наград В состав Академии избраны иностранными членами ученые из 51 страны 12 Nobel winners, more than 200 RANS members are government academies members Scientists from 51 countries have been elected as the RANS Foreign members

5 Česká pobočka Ruské akademie přírodních věd
Celá akce byla organizována v roce 2005 skupinou vědců z České republiky a Ruska. Účelem vzniku byl vývoj rusko-české spolupráce v oblasti zdravotnictví a biotechnologií. Zakladateli pobočky byli na české straně profesoři Blanka Říhová, Eva Syková, Miroslav Nosek , z ruské - profesoři Igor Bazikov, Jurij Ševčenko, Lída Ivanitskaya. Iniciativa byla podporována Ruským střediskem vědy a kultury v Praze.

6 Spoluprace RAPV 1. Budování mostů mezi ruskými a českými výzkumnými týmy. 2. Transfér inovačních technologií z Ruska do Česka a naopak. 3. Komercializace nových lékařských technologií a biotechnologie. 4. Organizace dvoustranných postgraduálních lékařských cyklů. 5. Stáže a účast ve výměnných programech studentů a akademických pracovníků.

7 Inovace v oblasti biotechnologií, jež nabízejí české pobočky RAPV, má 4 směry:
Použití polymerních poliakroleinových nosičů pro rychlou diagnostiku atypických infekcí. Příprava preparátů s regenerujícími účinky (extrakt buněk fibroblastů) pro zevní použití. Vývoj transdermálních přípravků s využitím nanovezikul na bázi organických sloučenin křemíku pomocí speciálních náplastí. Obdržení nanoenkapsulovaného léku doxorubicinu pro cílenou dopravu v léčbě rakoviny kůže.

8 Inovace, podporované aktivitou MSMT, v rámci mezinárodní vědeckotechnické spolupráce ČR
První projekt byl dokončen s finanční podporou programu KONTAKT ( ). Další dva, zapojené do soutěže, se společností MEDigen (2011). Konečný projekt je připravován společně s Mikrobiologickým ústavem, Akademií věd České republiky (Prof.RNDr. Blanka Říhová, DrSc.).

9 Rusko-český vědecký objev
Fenomén transdermální dopravy léčivé látky s dvoufázovou silikonovou nanovezikulou je považován za vědecký objev. Autoři vědeckých objevů: Igor Bazikov Blanka Říhová

10 Projekt: "Využití dvoufázové silikonové nanovezikuly pro transdermální léčbu rakoviny kůže"
Niosomy - nanovezikuly o velikosti nanometrů, skládající se z pláště, ve formě nerozpustných ve vodě dvouvrstvých neiontových emulgátorů (povrchově), které představují skupinu látek dimethicone kopoliolov.

11 Molekulární struktura PEG-12 Dimethicone:
CH3 CH3 CH3 SiO (SiO) 12 Si O CH 2 (OCH2CH2) 12OH Transdermální doprava účinných látek je díky schopnosti neiontové povrchově aktivní látce (povrchově) tvořit dvojitou molekulární vrstvu, podobně jako plazmatické membrány živých buněk. Kovalentní Si-O-Si v hydrofobní části molekuly.

12 Tvoření organosilicon nanovezikul

13 Výhody silikonových nanovezikul :
1. Organosilicon mikrokapsle, které jsou složeny z PEG-12 Dimethicone, s amfifilními vlastnostmi, umožňují pohyb ve vodě rozpustné části (PEG), a rozpustné v tucích části (Dimethicone) - v lipidech. Vzhledem k této struktuře je snadné tvarovat mikrokapsle. 2. Při použití ultrazvuku multilamelyarnye mikrokapslí získávají monolammelyarnuyu immobiliziruya strukturu biologicky aktivních látek. Jejich velikost je menší než 100 nanometrů. 3. Tenké elastické „shell“ jim umožňuje pohybovat se přes mezibuněčné mezery, které jsou lipidovou matrix. 4. Kontakt Si-O 1,6 A (mikroenkapsulované kremniyorganicheskotsy příroda) je delší než C-o 1,4 angstrom (fosfolipidy - liposomy), který poskytuje unikátní elastické vlastnosti pronikání kůží. 5. Organická biologicky rozložitelná část je připojena k biologicky odbouratelným vlastnostem. 6. Reaktivní stránky umožňují cílenou distribuci intersticiálních biologicky aktivních látek.

14 Elastické vlastnosti pronikání kůží
CH3 - (methyl) skupinu tvoří "cloud" kolem atomů Si a produkci reaktivních míst pro komunikaci s biologicky aktivními látkami . Délka Si - O je délka větší než svazku C - C, takže molekula PEG - 12 Dimethicone je více elastická než fosfolipidy použité při tvorbě liposomů, které mohou vytvořit puchýřky bez významného energetického úsilí. Délka vazby Si-O 1,6 (délka povrchových analogů C-C 1,4), dluhopisového úhlu Si-O-Si je 130 stupňů, na rozdíl od 109 stupňů C-C-C, což vede ke zvýšení flexibility a stability. Přítomnost PEG (polyethylenglykolové části) určuje stabilitu ve vodním prostředí a ochranu před útokem buněk retikuloendoteliálního systému. Link Si - O - Si se točí, a proto má také velkou pružnost.

15 Link Si - O - Si se točí, a proto má také velkou pružnost

16 Mikrofotografie nanovezikul (skenovací elektronové mikroskopie)
Velikost nanovezikul se měří na multifunkčním rastrovacím elektronovém mikroskopu s integrovaným zaostřeným paprskem ion - Quanta 3D FEG. Výsledky potvrzují velikost nanovezikul nm, což dokazuje, že systém dodávek léčivých látek pomocí nanotechnologie je správný.

17 Studie nanovezikul metodou dynamického rozptylu světla

18 Histologické studie potvrzují transdermální přenos (přes epidermis do dermis)nanovezikulami-niosomami - například zásadní zbarvení kyselého barviva trypanovou modrou. Kůže krys, zbarvení základního barviva (1). Vybraná oblast kůže (2) obsahuje kyselinu -barvivo v oblasti zbarevné trypanovou Blue (s niosomami).

19 Zeta potenciál nanovezikul
1/ Výsledky zeta potenciálu nanovezikul svědčí o jejich elektrostatické stabilitě.Prezentované protokoly výzkumu hodnot potenciálu zeta jsou niosomy 54,6 mV. 2/Také je třeba poznamenat, že ve formě gelu jsou nanovezikuly mezi sebou odděleny prostorovými mřížkami polymerů. To zvyšuje stabilitu nanovezikul při skladování.

20 Transdermální léčebně-preventivní a kosmetické přípravky: 1
Transdermální léčebně-preventivní a kosmetické přípravky: 1. regenerační gel "Regenerin" 2. zubní zdravotní a hygienické přípravky 3. probiotické čípky k léčbě onemocnění trávicího traktu a reprodukčního systému 4. kosmetické přípravky

21 Nutné financování výroby hotových farmaceutických léků, využívajících nanotechnologie, certifikované mezinárodní standardy kvality (GMP) ve výši euro. Doba návratnosti je 4 roky.

22 Děkuji vám za pozornost.


Stáhnout ppt "Prof. MUDr. Igor Bazikov, DrSc.,"

Podobné prezentace


Reklamy Google