Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Tvorba modelu péče o duševně nemocné v Praze

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Tvorba modelu péče o duševně nemocné v Praze"— Transkript prezentace:

1 Tvorba modelu péče o duševně nemocné v Praze
O.Pěč, Z.Bašný, M. Dlouhý, J.Mašek, T. Raiter, P. Struk, J. Stuchlík, P.Šelepová, V. Šístková, A. Šteflová, J.Velíšková,  P.Vepřek, B. Wenigová Vzdělávání odborníků, státní správy a samosprávy v oblasti transformace institucionální péče o duševně nemocné Projekt je financován Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem České republiky a rozpočtem hlavního města Prahy.

2 Projekt Vzdělávání odborníků, státní správy a samosprávy v oblasti transformace institucionální péče o duševně nemocné Kolektiv řešitelů: Z.Bašný, E. Čápová, M. Dlouhý, J.Mašek, O.Pěč, T. Raiter, P. Struk, J. Stuchlík, P.Šelepová, V.Šístková, A. Šteflová, J.Velíšková,  P.Vepřek, B. Wenigová,

3 Cíl: definování optimální sítě psychiatrických služeb na území hl.m.Prahy a jejich vzájemné návaznosti. na modelu vést diskuzi a edukaci s krajskými a státních úřadníky odpovědnými za systém zdravotní péče realizace modelu v praxi Princip realizace modelu: Model je tvořen na základě potřeb jednotlivých uživatelů psychiatrické péče, nikoliv neterapeutických (existenčních) zájmů existujících zařízení.

4 Dílčí zjištění studie Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví a agentury STEM/MARK (12/2004)
Psychiatři ve vztahu k transformačním změnám deklarují souhlas, ale když transformační kroky směřují k vyšší samostatnosti a sebedůvěře pacientů, jsou změny podporované spíše jednotlivci, většina je pasivně přijímá pouze do okamžiku, než jsou vyžadovány konkrétní kroky k jejich realizaci.

5 Východiska modelu koncepce oboru situační analýza zdroje financování
metoda focus groups

6 Koncepce oboru psychiatrie
V roce 1994 byla zahájena práce na „Koncepci oboru psychiatrie“, schválena na sjezdu Psychiatrické společnosti ČLS JEP ve Špindlerově Mlýně, 2002 odsouhlasena Vědeckou radou MZ ČR.

7 Situační analýza Světová zdravotnická organizace, Světová banka -
hodnocení zdravotní zátěže (DALY – Disability Adjusted Life Years) neuropsychiatrické poruchy ,0 % kardiovaskulární choroby ,4 % onkologická onemocnění ,7 % 5% obyvatelstva je aktuálně léčeno pro duševní poruchu Za 10 let nárůst počtu ambulantně ošetřených pacientů pro duševní poruchu o cca 30% poruchy nálady nárůst o 109 % neurotické poruchy % sy demence %

8 Evropská ministerská konference – Helsinky 2005
- závazek realizace akčního plánu duševního zdraví pro Evropu (dle potřeb a zdrojů jednotlivých zemí EU) s výhledem na 5 – 10 let. Zelená kniha 27% Evropanů dospělého věku trpí během života neuropsychiatrickými poruchami jich za rok umírá v důsledku sebevraždy náklady na zajištění psychiatrické problematiky 4-5% HDP

9 The EDEN-Study Centres
Department of Psychiatry and Psychotherapy, Dresden Technical University, Dresden, Germany PD Dr. Thomas Kallert (Project Co-ordinator) Unit for Social and Community Psychiatry, Barts and the London School of Medicine, Queen Mary, University of London United Kingdom Prof. Stefan Priebe Department of Psychiatry, Wrocław Medical University, Wrocław, Poland Prof. Dr. Andrzej Kiejna Psychiatric Hospital Michalovce, Michalovce, Slovakia Dr. Petr Nawka Psychiatric Department, 1st Medical School of Charles University, Prague, Czech Republic Prof. Dr. Jiri Raboch

10 PRAGUE INHABITANTS 11.25 % OF THE POPULATION OF THE CZECH REPUBLIC HIGH CONCENTRATION OF CENTRAL INSTITUTIONS AND SERVICES

11 MEDICAL SERVICES 2 002 Per 100 000 inhabitants Prague Czech Republic
Physicians 675.2 354.2 Paramedicals 1664 1023 Beds 1124 1107

12 PSYCHIATRIC SERVICES 2 002 Per 100 000 inhabitants Prague
Czech Republic Psychiatric beds 114.5 113.6 Out-patients psychiatrists 8.2 5.6 First outpatients evaluation 7 245 3 537 Suicide rates 21.3 23.6

13 FIRST EVALUATION IN AN OUT-PATIENT DEPARTMENT/100 000 IN 2002

14 INPATIENT TREATMENT/100 000 IN 2002

15 COMMUNITY MENTAL HEALTH SEVICES IN PRAGUE – SHELTERED WORK
11 SHELTERED WORKSHOPS WITH 127 JOBS 8 TRAINING RESOCIALISATION CAFES WITH 66 JOBS 5 JOBS IN OTHER WORKSHOPS

16 COMMUNITY MENTAL HEALTH SEVICES IN PRAGUE – SHELTERED HOUSING
COMMUNITY HOUSING WITH 43 PLACES SHELTERED TRAINING FLATS WITH 48 PLACES 16 SOCIAL FLATS

17 COMMUNITY MENTAL HEALTH SEVICES IN PRAGUE – CRISIS CENTRES
2 MEDICAL CRISIS CENTRES (NON-STOP SERVICES, HELP-LINES, CONSULTATION, SHORT-TERM HOSPITALISATION 2 NON-MEDICAL CENTRES RUNNING ALSO MOBILE SERVICES OTHER CRISIS CENTRES AND HELP-LINES (e.g. FOR CHILDREN, SENIORS, HIV-POSITIVES, VICTIMS OF AGGRESSION, …)

18 COMMUNITY MENTAL HEALTH SEVICES IN PRAGUE
5 LEGAL ADVICE CENTRES FOR MENTALLY ILL – 150 WORKING HOURS PER MONTH 5 ADVICE CENTRES FOR WIDER GROUPS 4 CENTRES OF DAY ACTIVITIES

19 COMMUNITY MENTAL HEALTH SEVICES IN PRAGUE – SELF-HELP ACTIVITIES
1 CLUB OF INDEPENDENT ORGANISATION OF USERS OTHER SELF-HELP ACTIVITIES ARE LINKED WITH PROFESSIONAL SERVICE PROVIDERS 5 FAMILY MEMBERS ORGANISATIONS

20 STIGMA OF PSYCHIATRY ČR 1999, representative sample of 1248 respondents
SOCIAL PRESTIGE 1 - best, 5 - worst

21 Financování zdravotní pojišťovny granty HMP, MPSV, MZ ČR
platby klientů

22 Metoda: „Focus groups Pro každou diagnostickou skupinu ustanoveny ustanovena jedna FG z poskytovatelů péče a skupina uživatelů. Obě skupinu diskutovaly potřeby péče z hlediska kvantity i kvality pro klienty rozdělené dle skupin dle GAF. GAF (Global Assessment of Functioning Scale) Jde o modifikovanou verzi Global Assesment Scale, vytvořené Endicottem a Spitzerem (Endicott J, Spitzer RL, Fleiss JL, Cohen J: „The Global Assessment Scale: A Procedur efor Measuring Overall Severiny of Psychiatric Disturbance.“ Archives of General Psychiatry 33: ,1976) Škála hodnotí na stupnici od 0 (nejhorší možný stav) po 100 (žádné obtíže nebo problémy) sociální, pracovní a psychologické aspekty fungování dospělých podle slovních popisů. Je určena pro terapeuty a profesionály v péči o duševně nemocné.

23 Rozdělení klientely podle dg.kategorií a funkčního stavu dle GAF

24 Jak měnit psychiatrii v Praze?
předložit model transformace sítě a návaznosti psychiatrických služeb zdravotnických a sociálních. přesvědčit odpovědné politiky a instituce o nezbytnosti transformace (edukační program) restrukturalizovat lůžkovou péči, oddělit péči akutní a následnou (zřizovatel lůžek v Praze je MZ ČR) definovat typy komunitních služeb a institucí s předpokládanými zdroji financování motivovat ambulantní psychiatry, jako odborníky v první linii, spolupráci na propojování ambulantních služeb financováním neziskových organizací stabilizovat několikaletými granty investovat do vzniku chybějících zařízení v síti (CKI, DS, ÚSP s psychiatrickým dohledem, dílny apod.)

25 Děkuji za pozornost. MUDr.Zdeněk Bašný


Stáhnout ppt "Tvorba modelu péče o duševně nemocné v Praze"

Podobné prezentace


Reklamy Google