Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Tvorba modelu péče o duševně nemocné v Praze O.Pěč, Z.Bašný, M. Dlouhý, J.Mašek, T. Raiter, P. Struk, J. Stuchlík, P.Šelepová, V. Šístková, A. Šteflová,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Tvorba modelu péče o duševně nemocné v Praze O.Pěč, Z.Bašný, M. Dlouhý, J.Mašek, T. Raiter, P. Struk, J. Stuchlík, P.Šelepová, V. Šístková, A. Šteflová,"— Transkript prezentace:

1 Tvorba modelu péče o duševně nemocné v Praze O.Pěč, Z.Bašný, M. Dlouhý, J.Mašek, T. Raiter, P. Struk, J. Stuchlík, P.Šelepová, V. Šístková, A. Šteflová, J.Velíšková, P.Vepřek, B. Wenigová Vzdělávání odborníků, státní správy a samosprávy v oblasti transformace institucionální péče o duševně nemocné Projekt je financován Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem České republiky a rozpočtem hlavního města Prahy.

2 1.1.2006 – 31.12.2007 Projekt Vzdělávání odborníků, státní správy a samosprávy v oblasti transformace institucionální péče o duševně nemocné Kolektiv řešitelů: Z.Bašný, E. Čápová, M. Dlouhý, J.Mašek, O.Pěč, T. Raiter, P. Struk, J. Stuchlík, P.Šelepová, V.Šístková, A. Šteflová, J.Velíšková, P.Vepřek, B. Wenigová,

3 Cíl: Cíl:  definování optimální sítě psychiatrických služeb na území hl.m.Prahy a jejich vzájemné návaznosti.  na modelu vést diskuzi a edukaci s krajskými a státních úřadníky odpovědnými za systém zdravotní péče  realizace modelu v praxi Princip realizace modelu: Model je tvořen na základě potřeb jednotlivých uživatelů psychiatrické péče, nikoliv neterapeutických (existenčních) zájmů existujících zařízení.

4 Dílčí zjištění studie Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví a agentury STEM/MARK (12/2004) Psychiatři ve vztahu k transformačním změnám deklarují souhlas, ale když transformační kroky směřují k vyšší samostatnosti a sebedůvěře pacientů, jsou změny podporované spíše jednotlivci, většina je pasivně přijímá pouze do okamžiku, než jsou vyžadovány konkrétní kroky k jejich realizaci.

5 Východiska modelu  koncepce oboru  situační analýza  zdroje financování  metoda focus groups

6 Koncepce oboru psychiatrie V roce 1994 byla zahájena práce na „Koncepci oboru psychiatrie“, 2000 - schválena na sjezdu Psychiatrické společnosti ČLS JEP ve Špindlerově Mlýně, 2002 odsouhlasena Vědeckou radou MZ ČR.

7 Situační analýza Světová zdravotnická organizace, Světová banka - hodnocení zdravotní zátěže (DALY – Disability Adjusted Life Years) neuropsychiatrické poruchy 22,0 % kardiovaskulární choroby 20,4 % onkologická onemocnění 13,7 % 5% obyvatelstva je aktuálně léčeno pro duševní poruchu Za 10 let nárůst počtu ambulantně ošetřených pacientů pro duševní poruchu o cca 30% poruchy nálady nárůst o 109 % neurotické poruchy 53 % sy demence 64 %

8 Evropská ministerská konference – Helsinky 2005  27% Evropanů dospělého věku trpí během života neuropsychiatrickými poruchami  58 000 jich za rok umírá v důsledku sebevraždy  náklady na zajištění psychiatrické problematiky 4-5% HDP - závazek realizace akčního plánu duševního zdraví pro Evropu (dle potřeb a zdrojů jednotlivých zemí EU) s výhledem na 5 – 10 let. Zelená kniha

9 The EDEN-Study Centres www.edenstudy.com  Department of Psychiatry and Psychotherapy, Dresden Technical University, Dresden, Germany PD Dr. Thomas Kallert (Project Co-ordinator)  Unit for Social and Community Psychiatry, Barts and the London School of Medicine, Queen Mary, University of London United Kingdom Prof. Stefan Priebe  Department of Psychiatry, Wrocław Medical University, Wrocław, Poland Prof. Dr. Andrzej Kiejna  Psychiatric Hospital Michalovce, Michalovce, Slovakia Dr. Petr Nawka  Psychiatric Department, 1st Medical School of Charles University, Prague, Czech Republic Prof. Dr. Jiri Raboch

10 PRAGUE  1 158 800 INHABITANTS  11.25 % OF THE POPULATION OF THE CZECH REPUBLIC  HIGH CONCENTRATION OF CENTRAL INSTITUTIONS AND SERVICES

11 MEDICAL SERVICES 2 002 Per 100 000 inhabitants Prague Czech Republic Physicians675.2354.2 Paramedicals16641023 Beds11241107

12 PSYCHIATRIC SERVICES 2 002 Per 100 000 inhabitants Prague Czech Republic Psychiatric beds 114.5113.6 Out-patients psychiatrists 8.25.6 First outpatients evaluation 7 245 3 537 Suicide rates 21.323.6

13 FIRST EVALUATION IN AN OUT- PATIENT DEPARTMENT/100 000 IN 2002

14 INPATIENT TREATMENT/100 000 IN 2002

15 COMMUNITY MENTAL HEALTH SEVICES IN PRAGUE – SHELTERED WORK  11 SHELTERED WORKSHOPS WITH 127 JOBS  8 TRAINING RESOCIALISATION CAFES WITH 66 JOBS  5 JOBS IN OTHER WORKSHOPS

16 COMMUNITY MENTAL HEALTH SEVICES IN PRAGUE – SHELTERED HOUSING  COMMUNITY HOUSING WITH 43 PLACES  SHELTERED TRAINING FLATS WITH 48 PLACES  16 SOCIAL FLATS

17 COMMUNITY MENTAL HEALTH SEVICES IN PRAGUE – CRISIS CENTRES  2 MEDICAL CRISIS CENTRES (NON-STOP SERVICES, HELP-LINES, CONSULTATION, SHORT-TERM HOSPITALISATION  2 NON-MEDICAL CENTRES RUNNING ALSO MOBILE SERVICES  OTHER CRISIS CENTRES AND HELP-LINES (e.g. FOR CHILDREN, SENIORS, HIV- POSITIVES, VICTIMS OF AGGRESSION, …)

18 COMMUNITY MENTAL HEALTH SEVICES IN PRAGUE  5 LEGAL ADVICE CENTRES FOR MENTALLY ILL – 150 WORKING HOURS PER MONTH  5 ADVICE CENTRES FOR WIDER GROUPS  4 CENTRES OF DAY ACTIVITIES

19 COMMUNITY MENTAL HEALTH SEVICES IN PRAGUE – SELF- HELP ACTIVITIES  1 CLUB OF INDEPENDENT ORGANISATION OF USERS  OTHER SELF-HELP ACTIVITIES ARE LINKED WITH PROFESSIONAL SERVICE PROVIDERS  5 FAMILY MEMBERS ORGANISATIONS

20 STIGMA OF PSYCHIATRY ČR 1999, representative sample of 1248 respondents 1 - best, 5 - worst SOCIAL PRESTIGE

21 Financování  zdravotní pojišťovny  granty HMP, MPSV, MZ ČR  platby klientů

22 Metoda: „Focus groups Pro každou diagnostickou skupinu ustanoveny ustanovena jedna FG z poskytovatelů péče a skupina uživatelů. Obě skupinu diskutovaly potřeby péče z hlediska kvantity i kvality pro klienty rozdělené dle skupin dle GAF. GAF (Global Assessment of Functioning Scale) Jde o modifikovanou verzi Global Assesment Scale, vytvořené Endicottem a Spitzerem (Endicott J, Spitzer RL, Fleiss JL, Cohen J: „The Global Assessment Scale: A Procedur efor Measuring Overall Severiny of Psychiatric Disturbance.“ Archives of General Psychiatry 33: 776-771,1976) Škála hodnotí na stupnici od 0 (nejhorší možný stav) po 100 (žádné obtíže nebo problémy) sociální, pracovní a psychologické aspekty fungování dospělých podle slovních popisů. Je určena pro terapeuty a profesionály v péči o duševně nemocné.

23 Rozdělení klientely podle dg.kategorií a funkčního stavu dle GAF

24 Jak měnit psychiatrii v Praze?  předložit model transformace sítě a návaznosti psychiatrických služeb zdravotnických a sociálních.  přesvědčit odpovědné politiky a instituce o nezbytnosti transformace (edukační program)  restrukturalizovat lůžkovou péči, oddělit péči akutní a následnou (zřizovatel lůžek v Praze je MZ ČR)  definovat typy komunitních služeb a institucí s předpokládanými zdroji financování  motivovat ambulantní psychiatry, jako odborníky v první linii, spolupráci na propojování ambulantních služeb –financováním neziskových organizací stabilizovat několikaletými granty –investovat do vzniku chybějících zařízení v síti (CKI, DS, ÚSP s psychiatrickým dohledem, dílny apod.)

25 Děkuji za pozornost. MUDr.Zdeněk Bašný


Stáhnout ppt "Tvorba modelu péče o duševně nemocné v Praze O.Pěč, Z.Bašný, M. Dlouhý, J.Mašek, T. Raiter, P. Struk, J. Stuchlík, P.Šelepová, V. Šístková, A. Šteflová,"

Podobné prezentace


Reklamy Google