Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekt je financován z ESF a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Aktivita je součást Individuálního.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekt je financován z ESF a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Aktivita je součást Individuálního."— Transkript prezentace:

1 Projekt je financován z ESF a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Aktivita je součást Individuálního projektu Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji (www.socialniprojekty.cz). Komunitní centrum AMARO PHURD - Pražská Pražská 559 500 04 Hradec Králové 4 Tel: 495 530 364, 777 807 051 E-mail: kc.prazska@salinger.czkc.prazska@salinger.cz Vedoucí: Mgr. Silvie Hendrychová

2 Poslání KC Amaro Phurd - Pražská je služba nabízející podporu a pomoc rodinám z romské komunity v Hradci Králové a okolí. Podpora a pomoc napomáhá k jejich lepší orientaci v běžném životě a je poskytována radou, učením či sdílením těžkých životních situací a formou speciálně-pedagogické podpory.

3 Cílová skupina Pracujeme s romskými rodinami, dětmi a mládeží, pro které je nesnadné se začlenit do české společnosti a často mají nízké postavení i v rámci místní romské komunity. Hlavními příčinami jsou zejména odlišná kultura, jiný způsob života a horší ekonomická situace. Služby neposkytujeme mentálně, smyslově či tělesně handicapovaným uživatelům, kteří nemají doprovod osobního asistenta nebo vyžadují péči kontaktního pracovníka po celou dobu pobytu v centru.

4 Cíle služby 1. Předcházení záporných sociálních jevů - šikana, záškoláctví, zneužívání návykových látek, trestná činnost, dlouhodobá nezaměstnanost…, které představují riziko pro konkrétní věkové skupiny. 2. Zvyšování schopnosti zájemců a uživatelů orientovat se a uspět v ne- romském prostředí – úspěšnost ve škole, v práci, při jednání s úřady a rozvoj osobnosti.

5 Principy poskytování služby bezplatnost důvěra anonymita dobrovolnost nestrannost respektování důstojnosti a ochrana práv odpovědnost a samostatnost flexibilita a individualizace kvalita a odbornost

6 Pravidla pro poskytování služeb KC Amaro Phurd - Pražská poskytuje služby osobě, která: je zájemcem o poskytování služeb či uživatelem, který má uzavřenou dohodu o poskytování služby přijde v rámci otevírací doby zájemce nebo uživatel spadá do cílové skupiny akceptuje stanovená pravidla poskytované služby (včetně navazujících aktivit)

7 cikne Pro děti od 3 do 6 let (nebo do zahájení školní docházky). Práce s dětmi vychází z rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání – zaměřuje se především na celkový rovnoměrný rozvoj schopností a dovedností dítěte. Důraz je kladen na rozvoj sociální kompetencí- na komunikaci, sebeobsluhu, samostatnost, a na připravenost na školní docházku. Otevřeno: pondělí – čtvrtek 9 – 11:30

8 bare Pro děti od 6 let (od zahájení školní docházky) do 15 let. Klub poskytuje bezpečný prostor bez násilí, návykových látek a diskriminace. Nabízí aktivní trávení volného času vhodným způsobem. Služby jsou zaměřené na rozvoj schopností dětí a mládeže lépe se orientovat v neromském prostředí, na prevenci sociálně patologických jevů, na pomoc s přípravou do školy a pomáháme dětem najít pomoc a radu v obtížných životních situacích. Otevřeno: pondělí – čtvrtek 13 – 15:30 Pátek 13 – 15

9 poradenství Poradenství je nabízeno mládeži, mladým dospělým a dospělým ve věku od 15 do 65 let. Základním sociálním poradenstvím napomáháme příslušníkům romské komunity k lepší orientaci v běžném životě a ke zvyšování jejich schopnosti uspět v neromském prostředí. Poradenství je poskytováno dle otevírací doby KC Amaro Phurd - Pražská a na základě individuálních potřeb i v jinou dobu. V rámci poradenství nabízíme podporu a pomoc lidem, kteří žijí v sociálně vyloučených lokalitách. Napomáháme ke zvyšování kompetencí řešit svoji situaci vlastními silami. Otevřeno: Pondělí15:30 – 16:30 Středa11:30 – 12:30 Pátek12:00 – 13:00

10 Terén Andro foros Program je realizován v odpoledních a je určen jednak klientům, kteří využívají služeb KC, ale hlavně potenciálním klientům žijícím v obtížně dostupných lokalitách Hradce Králové, kteří služeb KC nevyužívají. Hlavním cílem terénní práce „Andro foros“ je: Naučit děti aktivně trávit volný čas Nabídnout dětem alternativu trávení volného času Poskytovat sociální služby v přirozeném prostředí klientů Otevřeno: Středa14:00 – 16:00 Pátek14:00 – 17:00 V rámci terénní práce se poskytuje i základní sociální poradenství rodičům dětí.

11 KC Pražská v číslech – za rok 2008 Počet uživatelů celkem 80 Z toho v programu Cikne 10 Z toho v programu Bare 45 Z toho v programu Poradenství 25 Počet zájemců o službu celkem 44 Z toho v programu Cikne 7 Z toho v programu Bare 23 Z toho v programu Poradenství 14 Počet poskytnutých služeb celkem 8354 Z toho v programu Cikne 2102 Z toho v programu Bare 5631 Z toho v programu Poradenství 621

12 Co tu s dětmi děláme:

13 Děti si mohou zapůjčit a zahrát (s námi nebo samy) didaktické hry, které zábavnou formou rozvíjejí jejich schopnosti a dovednosti v kognitivní, volní i pohybové oblasti. Samozřejmě je zde také prostor pro neřízené a spontánní činnosti, kterým se děti věnují samostatně či ve volně vytvořených skupinách.

14 Výtvarné činnosti se těší velké oblibě. Děti si tak mohou vyzkoušet známé i méně známé výtvarné techniky, při čemž rozvíjejí nejen svoji fantazii a kreativitu, ale i zručnost. Rády malují barvami, pracují s modelínou nebo barevným papírem, učí se ale i složitějším činnostem (ubrousková technika, keramika aj.).

15 Častými aktivitami v klubu jsou míčové hry, silové sporty (souboj dle pravidel), žonglování a samosebou i tanec. Pracovníci se snaží motivovat děti k aktivnímu trávení volného času, což se děje i formou soutěží a pohybových her.

16 Počítače jsou využívány především jako didaktická pomůcka při zábavné formě učení. Oblíbený je rovněž internet, se kterým se děti učí pracovat. Každý den, kromě pátku, mají děti na klubu vymezený čas určený pro pomoc se školní přípravou a domácími úkoly. Cílem přípravy je pomoci dětem zvládat nároky spojené se školní docházkou.

17 Realizujeme programy zaměřené na rodiče a děti, kteří chtějí a dokáží společně s pomocí pedagoga směřovat k předem jasně definovanému cíli, který si společně stanovili. Uspěšné a oblíbené je doučování přímo v rodinách dítěte. S dětmi pracujeme na naplňování jejich individuálních cílů. Tyto dětmi stanovené individuální plány směřují k rozvoji jejich schopností a dovedností, dopomoci s domácími úkoly i učením a rovněž se učí zvládat základní požadavky kladené na členy společnosti.

18 Díky výletům můžeme dětem zprostředkovat zkušenosti s pobytem a pohybem mimo rodinu či školu. Poznávací výlety v sobě zahrnují nejen návštěvu zajímavých míst, na která by se s rodiči děti patrně nedostaly, ale i výchovné činnosti.

19

20

21 Děkujeme za Váš zájem o nás.


Stáhnout ppt "Projekt je financován z ESF a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Aktivita je součást Individuálního."

Podobné prezentace


Reklamy Google