Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MÍT ŽIVOT VE SVÝCH RUKOU v Dobré Vodě na Karlovarsku

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MÍT ŽIVOT VE SVÝCH RUKOU v Dobré Vodě na Karlovarsku"— Transkript prezentace:

1 MÍT ŽIVOT VE SVÝCH RUKOU v Dobré Vodě na Karlovarsku
- komunitní práce v Dobré Vodě na Karlovarsku aktuální k

2 se sídlem v Dobré Vodě u Toužimi na Karlovarsku
Občanské sdružení Český západ se sídlem v Dobré Vodě u Toužimi na Karlovarsku

3 Poslání sdružení Posláním občanského sdružení Český západ je budovat na území Toužimska a Tepelska občanskou společnost, kterou charakterizuje zájem občanů na řešení věcí veřejných. Český západ chce prakticky přispívat k tomu, aby lidé ze sociálně vyloučených lokalit měli život ve svých rukou.

4 Cílová skupina Asi 86-ti členná romská komunita žijící v Dobré Vodě v jednom panelovém domě se 14 malometrážními byty v obci, kde dalších 17 stálejších obyvatel tvoří menšinu. Český západ zajišťuje také terénní sociální pomoc v dalších lokalitách na Toužimsku a Tepelsku.

5 Dobrá Voda • Obec Dobrá Voda se nachází 10 km od měst Toužim a Teplá.
• 2 km od Dobré Vody leží klášter trapistů v Novém Dvoře. • V obci není obchod, restaurace ani jiné veřejné zařízení pro kulturní vyžití. • Lokalita je sociálně vyloučená.

6 Zplnomocňování romské komunity
• Vytváříme podmínky pro zkvalitnění života obyvatel Dobré Vody, a to skrze zásadní změnu v nich samých, v komunitě jako celku a v pohledu majoritní společnosti. • Ve své práci uplatňujeme principy komunitní práce.

7 Dobrá Voda v roce 2001 téměř 100% nezaměstnanost
všechny děti na 2. stupni ZŠ na praktické škole záškoláctví dětí kriminalita (vloupání, krádeže...) panelový dům v havarijním stavu nepořádek ve vesnici špatné často až nepřátelské sousedské vztahy pasivita lidí

8 Dobrá Voda v roce 2011 cca 70% zaměstnanost (v hlavní sezóně)
50 % dětí setrvává i na 2. stupni na klasické ZŠ děti tráví aktivně svůj volný čas odstraněn havarijní stav panelového domu za přispění jeho obyvatel a dotace z Úřadu vlády vytvořen domovní výbor obyvatelé společně zkrášlují veřejná místa v obci v obci funguje Osadní výbor dvě rodiny se přestěhovaly do rodinných domů v obci

9 Jak jsme s komunitním přístupem začali, pokračovali a jak skončíme?
Co je cílem komunitní práce: 1. navození sociální změny • trvalé • vycházející zevnitř napomáhat k zplnomocnění příslušníků komunity tak, aby se její členové: • stávali vědomými svých vlastních kvalit a síly, • měli příležitost ověřovat si tyto kvality a síly ve svém životě (v praxi), • měli příležitost zažívat, že jsou schopni řešit své problémy vlastními silami, že jsou mocní, že jsou experty na svůj vlastní život. pomáhat tak, aby poskytnutá pomoc od komunitních pracovníků (profesionálů) byla postupně nahrazována vzájemnou pomocí lidí přímo z komunity Vytvoření takové situace, aby lidé nalezli své schopnosti a síly, naučili se vyjadřovat své názory a potřeby, překonali pasivitu a nevíru a začali rozvíjet své potenciály ve společnosti.

10 Vstup do komunity (rok 2002) kontaktování mapování potřeb lidí
hledání témat, kde mají lidé nejvíce emocí navazování vztahu důvěry a spolupráce

11 Hledání přirozených autorit v komunitě mapování jejich potřeb
vzdělávání podpora aktivity

12

13 První komunitní projekt v Dobré Vodě:
Sloni za dětmi

14

15

16 První komunitní projekt v Dobré Vodě:
Sloni za dětmi

17 Založení jádrové skupiny – Domovního výboru (2005)
Zastupitelstvo města Toužim rozhodlo o odprodeji domů Diskuse v komunitě Petice nájemníků domu k zastupitelům Změna rozhodnutí Volba Domovního výboru, jehož úkolem bylo učit se vedle Českého západu spravovat dům, aby později nájemníci mohli byty odkoupit a založit společenství vlastníků bytových jednotek Vzdělávání členů domovního výboru Konkrétní otázky správy domu Vedení diskuse uprostřed nájemníků

18 Podpora zájmových iniciativ z komunity:
Vznik samostatných skupin – taneční kroužek, fotbalový kroužek, posilovna Podpora dobrých sousedských vztahů (slavení svátku sousedů, putování k živému Betlému)

19 Podpora iniciativ obyvatel směrem do společnost (2007):
Vznik osadního výboru

20 Na základě propojení obyvatel obce Dobrá Voda
realizace společného plánování a obnovy vesnice (2009): Projekt Společně v Dobré Vodě zvelebení tří veřejných prostranství v Dobré Vodě dvě úvodní veřejná plánovací setkání – hlavní slovo veřejnost návrh architektky a připomínkování od občanů šest společných brigád v roce 2009 pět společných brigád v roce 2010 čtyři společné brigády v roce 2011 práce na tom, aby obyvatelé Dobré Vody přeměnili své nápady ve skutečnost za tři roky více než 5000 dobrovolnických hodin rozvoj spolupráce mezi obyvateli

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36 Čeho se při našem přístupu držíme:
• důvěřujeme zdrojům a možnostem každého jednotlivce i celé komunity pracujeme na tom, co lidé sami chtějí, kde mají hodně emocí (kladných či záporných) a do čeho vkládají své naděje (ne na tom, co lidé „zvenku“ označují za problém) ptáme se, zda vybraná témata lidi spojují pomáháme lidem objevovat jejich sílu a schopnosti, posilovat jejich sebevědomí a přesvědčení, že být aktivní se vyplatí umožňuje lidem z komunity podílet se na rozhodování podporujeme je, aby co nejvíce věcí zvládli vlastními silami a měli tak čím dál jistěji život ve svých rukou

37

38 Plány do budoucna: propagovat metodiku komunitní práce
připravit vzdělávací program v metodě komunitní práce pro pracovníky v sociálně vyloučených lokalitách vzdělávat aktivisty z komunity v metodě komunitní práce …a líbil by se nám společný portál pro komunitní práci

39

40 Více informací

41 Můžete podpořit naši činnost: Děkujeme.
Nákupem výrobků z našich dílen na internetu Nákupem v našem dobročinném obchodě BUŤI v Plzni – Členstvím v Klubu přátel Českého západu Děkujeme.

42

43 E-mail: info@cesky-zapad.cz
Český západ o.s. Dobrá Voda 8 Toužim Telefon: Mobil: Web:

44 Děkujeme za pozornost! Mgr. Jana Kosová


Stáhnout ppt "MÍT ŽIVOT VE SVÝCH RUKOU v Dobré Vodě na Karlovarsku"

Podobné prezentace


Reklamy Google